דפי עבודה במתמטיקה לכיתה א', מבחנים במתמטיקה לכיתה א' ותרגול פעילויות מתמטיות

דפי עבודה במתמטיקה לכיתה א',
תרגילים ומבחנים עם פתרונות

הכרת המספרים, חיבור וחיסור עד 10 ועד 20
חיבור וחיסור בעשרות שלמות, תרגילי שרשרת,
 כפל וחילוק עד 20, סדרות פשוטות,
                            מבחנים במתמטיקה לכיתה א'


                         מאגר מת"ל במכללת קיי, באר-שבע

קישור לאתר החדש
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
תוכן המדור


הכרת המספרים והשוואתם באמצעות סימני "קטן/גדול/שווה" בעשרת הראשונה
תרגילי חיבור עד 10 עם פתרונות
תרגילי שרשרת לחיבור מספרים עד 10
השלמת משוואות בתרגילי שרשרת בחיבור מספרים עד 10
להטוטי חישוב/ ברוריה בן-דוד (וייס)
הכרת המספרים והשוואה - תרגילי קטן/גדול/שווה בעשרת השנייה
תרגילי חיבור עד 20 עם פתרונות
תרגילי שרשרת לחיבור מספרים עד 20
השלמת משוואות בתרגילי שרשרת בחיבור מספרים עד 20
תרגילי חיסור עד 10 עם פתרונות
השלמת תרגילי חיסור עד 10 עם פתרונות
תרגילי חיסור עד 20 עם פתרונות
השלמת תרגילי חיסור עד 20 עם פתרונות
דפי עבודה לתרגול חיבור ולחיסור בשרשרת בתחום 10
דפי עבודה לתרגול חיבור ולחיסור בשרשרת בתחום 20
תרגילי חיבור בעשרות שלמות עד 100
תרגילי שרשרת לחיבור עשרות שלמות עד 100
השלמת משוואות בתרגילי שרשרת בחיבור עשרות שלמות עד 100
השלמת משוואות של תרגילי חיבור בעשרות שלמות עד 100
תרגילי חיסור בעשרות שלמות עד 100
סדרות פשוטות של מספרים טבעיים עד 100
תרגילי כפל עד 20
השלמת משוואות של תרגילי כפל עד 20
תרגילי חילוק עד 20
השלמת משווואת של תרגילי חילוק עד 20
שיקוף ציר המספרים
שאלות מילוליות בחיבור וחיסור
מדידות זמן
מבחנים במתמטיקה לכיתה א' לחזרה כללית על מרבית נושאי הלימוד לפי תכנית הלימודים
מתמטיקה לבית הספר היסודי לכיתות א' עד ו'/מת"ל
דפי עבודה במתמטיקה לבית הספר היסודי/ מת"ל
הכרת המספרים והשוואתם באמצעות סימני "קטן/גדול/שווה" בעשרת הראשונה
דפי עבודה עם פתרונות
תרגילי שרשרת לחיבור מספרים עד 10
דפי עבודה עם פתרונות
השלמת משוואות בתרגילי שרשרת בחיבור מספרים עד 10
תרגילים עם פתרונות
להטוטי חישוב/ ברוריה בן-דוד (וייס)

הכרת המספרים והשוואה - תרגילי קטן/גדול/שווה בעשרת השנייה
תרגילים עם פתרונות
תרגילי חיבור עד 20 עם פתרונות
תרגילי שרשרת לחיבור מספרים עד 20
דפי עבודה עם פתרונות
השלמת משוואות בתרגילי שרשרת בחיבור מספרים עד 20
דפי עבודה פתורים
תרגילי חיסור עד 10 עם פתרונות
השלמת תרגילי חיסור עד 10 עם פתרונות
תרגילי חיסור עד 20 עם פתרונות
השלמת תרגילי חיסור עד 20 עם פתרונות
דפי עבודה לתרגול חיבור ולחיסור בשרשרת בתחום 10
תרגילים עם פתרונות
דפי עבודה לתרגול חיבור ולחיסור בשרשרת בתחום 20
תרגילי חיבור בעשרות שלמות עד 100
תרגילים עם פתרונות
תרגילי שרשרת לחיבור עשרות שלמות עד 100
דפי עבודה עם פתרונות
השלמת משוואות בתרגילי שרשרת בחיבור עשרות שלמות עד 100
דפי עבודה פתורים
השלמת משוואות של תרגילי חיבור בעשרות שלמות עד 100
עם פתרונות
תרגילי חיסור בעשרות שלמות עד 100
תרגילים עם פתרונות
סדרות פשוטות של מספרים טבעיים עד 100
זיהוי חוקיות (סדרה עולה/יורדת) והשלמת סדרות
תרגילי כפל עד 20
* תרגילי כפל בכיתה א' נלמדים כחיבור חוזר של מחוברים שווים.
דפי עבודה עם פתרונות
השלמת משוואות של תרגילי כפל עד 20
תרגילים עם פתרונות
תרגילי חילוק עד 20
* בכיתה א' נשאלות שאלות מילוליות בנושאים חילוק לחלקים וחילוק להכלה,
   ללא הצגה פורמלית של המונחים לתלמידים.
 
דפי עבודה עם פתרונות
השלמת משווואת של תרגילי חילוק עד 20
תרגילים עם פתרונות
מתמטיקה לבית הספר היסודי לכיתות א' עד ו'/מת"ל
דפי עבודה במתמטיקה לבית הספר היסודי/ מת"להרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון