דפי עבודה במתמטיקה לכיתה ב' ותרגול פעילויות מתמטיות
תוכן המדור

דפי עבודה במתמטיקה ותרגולים לכיתה ב' 

חיבור וחיסור, פעולות החשבון בתחום ה-100,
לוח הכפל, ישר המספרים והכרת השברים


                         מאגר מת"ל במכללת קיי, באר-שבע 

דפי עבודה במתמטיקה לכיתה ב'
קישור לאתר החדש
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
תוכן המדור

דפי עבודה במתמטיקה ותרגולים לכיתה ב' 

חיבור וחיסור, פעולות החשבון בתחום ה-100,
לוח הכפל, ישר המספרים והכרת השברים


                         מאגר מת"ל במכללת קיי, באר-שבע 

בניית סדרות של מספרים
מציאת מספרים על פי תכונתם
להטוטי חישוב/ ברוריה בן-דוד (וייס)
משמעות הוספת עשרות/מאות למספרים
מספרים זוגיים ואי-זוגיים
שיטת האלף-בית עד למ"ד
חזרה על חיבור בעשרת השנייה
תרגילי חיבור של מספר דו-ספרתי ומספר חד-ספרתי בתחום ה-100
השלמת משוואות של תרגילי חיבור של מספר דו-ספרתי ומספר חד-ספרתי בתחום ה-100
כתיבת תרגילי חיבור לתוצאה נתונה בתחום ה-100
כתיבת תרגילי חיבור כמספרים עוקבים
תרגילי חיבור בתחום ה-100
השלמת משוואות של תרגילי חיבור בתחום ה-100
תרגילי חיסור בתחום ה-100
השלמת משוואות של תרגילי חיסור בתחום ה-100
פתירת משוואות פשוטות כתרגילי חיבור בתחום ה-100
לוח הכפל
סימני התחלקות ב-2, 5 ו-10
שימוש בסוגריים בתרגילי חשבון
שיקוף ציר המספרים
בניית דיאגרמת עמודות מנתוני טבלה
שאלות מילוליות בחיבור ובחיסור
מדידות זמן
מדורי מתמטיקה במת"ל לכיתות א עד ו
דפי עבודה במתמטיקה לבית הספר היסודי/ מת"ל
בניית סדרות של מספרים
יצירת סדרות על ידי הוספת ערך קבוע
מציאת מספרים על פי תכונתם
להטוטי חישוב/ ברוריה בן-דוד (וייס)

משמעות הוספת עשרות/מאות למספרים
חזרה על חיבור בעשרת השנייה
תרגילי חיבור של מספר דו-ספרתי ומספר חד-ספרתי בתחום ה-100
השלמת משוואות של תרגילי חיבור של מספר דו-ספרתי ומספר חד-ספרתי בתחום ה-100
דפי עבודה עם פתרונות
כתיבת תרגילי חיבור לתוצאה נתונה בתחום ה-100
כתיבת תרגילי חיבור כמספרים עוקבים
השלמת משוואות של תרגילי חיבור בתחום ה-100
תרגילים עם פתרונות
השלמת משוואות של תרגילי חיסור בתחום ה-100
תרגילים פתורים
פתירת משוואות פשוטות כתרגילי חיבור בתחום ה-100
שימוש בסוגריים בתרגילי חשבון
סדר פעולות החשבון (כפל וחילוק קודמים לחיבור וחיסור)
יילמד בכיתה ג'.


תרגילי חיבור, חיסור וכפל
מדידות זמן
חישובי משך זמן עד לדיוק של חצאי שעות גם מעבר לשעה 12
מדורי מתמטיקה במת"ל לכיתות א עד ו
דפי עבודה במתמטיקה לבית הספר היסודי/ מת"להרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון