דפי עבודה במתמטיקה לכיתה ג' ותרגול פעילויות מתמטיות

דפי עבודה במתמטיקה ותרגולים לכיתה ג' 
פעולות החשבון בתחום הרבבה, חיבור וחיסור,
כפל וחילוק, חוקי חילוף, קיבוץ ופילוג,
לוח הכפל וסימני התחלקות


                         מאגר מת"ל במכללת קיי, באר-שבע

דפי עבודה במתמטיקה לכיתה ג'
קישור לאתר החדש
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
סדר המספרים
השלמת ספרות מתאימות בתחום הרבבה
השלמת סדרות בהפרשים של עשרות ומאות
להטוטי חישוב/ ברוריה בן-דוד (וייס)

שימוש בחוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג
פתרון תרגילי כפל באמצעות חוק הפילוג
כפל במאונך
פתרון תרגילי כפל במאונך (כפל יחידות בעשרות)
תרגילי חילוק בתחום ה-100 (פתרון דו-ספרתי)
תרגילים עם פתרונות (לרוב דו-ספרתיים)
סימני התחלקות ב-2, ב-5 וב-10
סימני התחלקות ב-5,2 -10 - תרגול לכיתה ג' בטווח 100-10000
חילוק ללא שארית - עיגול כלפי מעלה/מטה לפי כפולה רצויה
דפי עבודה עם פתרונות
השלמת טבלת חילוק ללא שארית בלוח הכפל
דפי עבודה עם פתרונות
עיגול מספרים ואומדן
עיגול מספרים לפי כפולות בלוח הכפל
הכרת השברים היסודיים
שאלות מילוליות דו-שלביות
מדידות זמן בשעות ובדקות
מדורי מתמטיקה במת"ל לכיתות א עד ו
דפי עבודה במתמטיקה לבית הספר היסודי/ מת"להרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון