דפי עבודה במתמטיקה לכיתה ד' ותרגול פעילויות מתמטיות

דפי עבודה במתמטיקה ותרגולים לכיתה ד' 

 השבר הפשוט, חיבור וחיסור שברים,
כפל במאונך, חילוק ארוך,
סדר פעולות החשבון וסימני התחלקות

 

                           מאגר מת"ל במכללת קיי, באר-שבע

דפי עבודה במתמטיקה לכיתה ד'
קישור לאתר החדש
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
הכרת השבר הפשוט ושמותיו השונים
ייצוג אפס וכל מספר טבעי בצורה של שבר
השוואת שברים
חיבור שברים עם מכנים שווים (ללא צמצום והרחבה)
השלמת משוואות חיבור שברים עם מכנים שווים (ללא צמצום והרחבה)
חיסור שברים עם מכנים שווים (ללא צמצום והרחבה)
השלמת משוואות חיסור שברים עם מכנים שווים (ללא צמצום והרחבה)
שאלות מילוליות בשברים
שיטת האלף בית (גימטריה)
ישר המספרים
חזרה על שיקוף ציר המספרים
חיבור וחיסור במאונך של מספרים עד מיליון
כפל במאונך של מספרים דו-ספרתיים
פתרון באמצעות התבססות על חוק הפילוג
חילוק ארוך ללא שארית
תרגילים עם פתרונות
חילוק ארוך עם שארית
תרגילים עם פתרונות
אומדן ופיתוח תובנה מספרית
קשר בין פעולות הפוכות (חיבור וחיסור, כפל וחילוק)
שינוי בגודל ואופי המספר והשפעה על התוצאה
שאלות חד-שלביות בחיבור, חיסור, כפל וחילוק
שאלות מילוליות במספרים טבעיים גדולים
שאלות דו-שלביות בחיבור, חיסור, כפל וחילוק
שאלות מילוליות במספרים טבעיים גדולים
מספרים ראשוניים ומספרים פריקים

דפי עבודה לפירוק מספר לגורמיו הראשוניים (מחולקים לעשרות - עם פתרונות)
חילוק ללא שארית - עיגול כלפי מעלה/מטה לפי כפולה רצויה
דפי עבודה עם פתרונות
תרגילי חילוק בתחום ה-100 (פתרון דו-ספרתי)
תרגילים עם פתרונות (לרוב דו-ספרתיים)
תרגילי חילוק בתחום ה-100 (המחלק דו-ספרתי)
דפי עבודה עם פתרונות (לרוב המחלק דו-ספרתי)
השלמת טבלת חילוק ללא שארית בלוח הכפל
דפי עבודה עם פתרונות
מדורי מתמטיקה במת"ל לכיתות א עד ו
דפי עבודה במתמטיקה לבית הספר היסודי/ מת"להרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון