דפי עבודה במתמטיקה לכיתה ה' ותרגול פעילויות מתמטיות

דפי עבודה במתמטיקה ותרגולים לכיתה ה' 
צמצום והרחבה של שברים פשוטים
פעולות חשבון במספרים טבעיים
חיבור וחיסור שברים עשרוניים וחקר נתונים

                         מאגר מת"ל במכללת קיי, באר-שבע
מעבר משבר מדומה למספר מעורב
להטוטי חישוב/ ברוריה בן-דוד (וייס)

מעבר ממספר מעורב לשבר מדומה
צמצום שברים (המונה זוגי והמכנה זוגי)
תרגילים פתורים
השלם את החסר בתרגילי צמצום שברים עם פתרון
צמצום שברים לפי גורם מספרי נתון
דפי עבודה עם פתרונות
הרחבת שברים לפי גורם מספרי נתון
דפי עבודה עם פתרונות
חיסור שברים (באמצעות צמצום והרחבה)
ללא פתרונות
שאלות חיבור וחיסור שברים (בעיות מילוליות)
חיבור שברים עשרוניים
עם פתרון
חיסור שברים עשרוניים
עם פתרון
מעבר משבר עשרוני לשבר פשוט (ולהיפך)
אומדן והשוואה
עיגול שברים עשרוניים כלפי מעלה
עיגול שברים עשרוניים כלפי מעלה בדיוק של מקום אחד אחרי הנקודה העשרונית
עיגול שברים עשרוניים כלפי מעלה בדיוק של שני מקומות אחרי הנקודה העשרונית
עיגול שברים עשרוניים כלפי מעלה בדיוק של שלוש מקומות אחרי הנקודה העשרונית
פעולות חשבון במספרים טבעיים
חזרה, הרחבה והעמקה של חיבור, חיסור, כפל וחילוק
חילוק ארוך עם שארית - דפי עבודה עם פתרונות
שאלות כוללות (בעיות מילוליות אינטגרטיביות)
שאלות רב שלביות בארבע הפעולות במספרים טבעיים
חקר נתונים - תכונות הממוצע וניתוח קבוצות של נתונים
חישוב ממוצע של קבוצת מספרים בטווחים שונים
מדורי מתמטיקה במת"ל לכיתות א עד ו
דפי עבודה במתמטיקה לבית הספר היסודי/ מת"להרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון