דפי עבודה במתמטיקה לכיתה ו' ותרגול פעילויות מתמטיות

דפי עבודה במתמטיקה ותרגולים לכיתה ו' 
כפל וחילוק שברים פשוטים ומספרים מעורבים,
כפל וחילוק שברים עשרוניים, חלק של כמות
אחוזים, יחס, בעיות מילוליות,
חקר נתונים וניתוח סיכויים

                         מאגר מת"ל במכללת קיי, באר-שבע
כפל שברים פשוטים כולל צמצום עם פתרונות
התוצאה כשבר פשוט
להטוטי חישוב/ ברוריה בן-דוד (וייס)

כפל שברים פשוטים ושברים מדומים עם פתרונות
התוצאה כשבר מצומצם או כמספר מעורב או כמספר שלם
חילוק שברים עשרוניים
חלק של כמות: מציאת ערך החלק
עם פתרונות
חלק של כמות - מציאת הכמות היסודית
עם פתרונות
חלק של כמות - מציאת החלק
עם פתרונות
חלק של כמות: חישוב החלק ומציאת הכמות היסודית
אחוזים
יחס
מידות עשרוניות ומעבר בין יחידות שונות
מספרים ופעולות - הרחבה והעמקה
חילוק ארוך עם שארית - תרגילים עם פתרונות
שאלות כוללות (אינטגרטיביות) במספר שלבים במספרים טבעיים
בעיות מילוליות מסוגים שונים
בעיות תנועה והספק
שכיחות ושכיחות יחסית
מדורי מתמטיקה במת"ל לכיתות א עד ו
דפי עבודה במתמטיקה לבית הספר היסודי/ מת"להרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון