פתרון בעיות מילוליות במתמטיקה לבי"ס יסודי, לחטיבה ולבגרות

בעיות מילוליות במתמטיקה
לבי"ס יסודי, לחטיבת הביניים ולבגרות

מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבעLaura Strickland/MyCuteGraphics.com©

http://www.mycutegraphics.com

בעיות מילוליות לכיתה א
קבצי בעיות מילוליות להדפסה לכיתה א' (תחום 1-10:איסוף, הוספה, הפחתה ועודף)
איך פותרים סיפורים חשבוניים ובעיות מילוליות/ שורשים, בית חינוך ולימוד, נטור, רמת הגולן
חד שלביות - תחום ה - 20 - 1/לאה במתיא במעגן
חד שלביות - תחום ה - 20 - 2/לאה במתיא במעגן
חד שלביות - תחום ה - 20 - 3/לאה במתיא במעגן
חד שלביות - תחום ה - 20 - 4/לאה במתיא במעגן
חד שלביות - תחום ה - 20 - 5/לאה במתיא במעגן
שאלות מילוליות פשוטות - תרגום טקסט מילולי לתרגיל חשבוני/learntube
שאלות מילוליות פשוטות בחיבור ובחיסור - דוגמת תרגום טקסט מילולי לתרגיל חשבוני/learntube
שבילים, בעיות חיבוריות/ כותר, אתר ספרי לימוד
שבילים, בעיות חיבוריות/ כותר, אתר ספרי לימוד
שיעור 32 ב -שאלות מילוליות – חיבור שקלים – עד 10/אני10
שיעור 33 א – שאלות מילוליות – חיבור כדורים – עד 10/ אני10
שיעור 33 ד – חיבור – שאלות מילוליות דו שלביות – עד 10/אני10
שיעור 33 ה – חיבור – שאלות מילוליות דו שלביות – עד 10/אני10
שיעור 66 – חיבור – שאלות מילוליות דו שלביות – עד 20/אני10
שיעור 67 – חיבור – שאלות מילוליות דו שלביות – עד 20/אני10
תרגילי חשבון: בעיות מילוליות בחיבור, חיסור וכפל לכיתה א'/ תרגולון
בעיות מילוליות לכיתה ב
קבצי בעיות מילוליות להדפסה לכיתה ב' (תחום 1-100: איסוף, הוספה, הפחתה ועודף)
3 בעיות מילוליות/בי"ס כוכב הצפון - אשקלון
איך פותרים סיפורים חשבוניים בבעיות מילוליות/שורשים, בית חינוך ולימוד, נטור, רמת הג
בעיות חשבוניות בנושא חילוק לחלקים שווים/שורשים, בית חינוך ולימוד, נטור, רמת הגולן
בעיות מילוליות לכיתה ב/כוכב הצפון - אשקלון
כפל - חיבור /מיכל במתיא במעגן
כרטיסים לחנות כלי כתיבה/האתר של דורון
מדבקות באריזות/בי"ס כוכב הצפון - אשקלון
פתרון בעיות מילוליות -בכיתה ב'/נילי קרויטרו, יסמין הירשברג ויאנה סקולצקי במכללת קיי
פתרון בעיות מילוליות /מיכל במתיא במעגן
קניה - מכירה/דינה במתיא במעגן
שיעור 06 א – שאלות מילוליות עם חיסור של גריעה/אני10
שיעור 06 ב – שאלות מילוליות עם חיסור של הפרדה/אני10
שיעור 06 ג – שאלות מילוליות עם חיסור של השלמה לשלם/אני10
שיעור 06 ד – שאלות מילוליות עם חיסור של השוואה/אני10
שיעור 24 א – שאלות מילוליות בכפל/אני10
שיעור 32 – שאלות מילוליות עם חילוק לחלקים/אני10
שיעור 33 – המשך שאלות מילוליות עם חילוק לחלקים/אני10
שיעור 37 – שאלות מילוליות – סדר הפעולות/אני10
בעיות מילוליות לחטיבת הביניים
אני10
יתה ח – מפמ"ר תשע"ב – שיעור 09 – שאלות מילוליות עם ממוצע
כיתה ז – שיעור 01 – מבחן מפמ"ר 2012 – שאלות מילוליות
כיתה ז – שיעור 07 – מבחן מפמ"ר תשס"ח – שאלות מילוליות – ממוצע
כיתה ז – שיעור 11 – ביטויים אלגבריים – שאלות מילוליות
כיתה ז – שיעור 40 – משוואות ממעלה ראשונה בנעלם אחד – שאלות
כיתה ח – מיצ"ב 2012 – שיעור 02 – יחס – שאלות מילוליות
כיתה ח – מפמ"ר תשע"ב – שיעור 05 – שאלות מילוליות
כיתה ח – מפמ"ר תשע"ב – שיעור 06 – שאלות מילוליות באחוזים
כיתה ח – מפמ"ר תשע"ב – שיעור 07 – שאלות מילוליות במהירות
כיתה ח – מפמ"ר תשע"ב – שיעור 13 – שאלות מילוליות עם 2 נעלמים
כיתה ח – שיעור 31 ב' – אחוזים – שאלות מילוליות 1
כיתה ח – שיעור 35 ב – שאלות מילוליות – תנועה ומהירות 2
כיתה ח – שיעור 36 א – שברים – שאלות מילוליות
כיתה ח – שיעור 44 – הסתברות – שאלות מילוליות
כיתה ט – שיעור 33 – שאלות מילוליות – ריבוע ומלבן
כיתה ט – שיעור 34 – שאלות מילוליות – היקף ושטח מלבן
בעיות מילוליות לבגרות 5 יח"ל
סיכומים של המורה מאיר בכור
בעיות הספק ועבודה
בעיות תנועה
בעיות תערובת ותמיסות
בעיות הספק - פועלים/ המאגר המקוון של E-MATH
בעיות תנועה - הסבר על בעיות תנועה ושלבי פתרון, תרגילים פתורים בבעיות תנועה ל5 יחידות/ המאגר המקוון של E-MATH
הנחיות כלליות לפתרון בעיות מילוליות/ מתמטיקה לבגרות, סדנאות איתן
הסבר ושאלות לדוגמה בנושא בעיות מילוליות/ בגרות אונליין
הסבר תרגילים ודוגמאות פתורות בנושא בעיות הספק - מילוי וריקון בריכה/ המאגר המקוון של E-MATH
הסבר- שתי מכוניות היוצאות אחת אל מול השנייה ונפגשות/ מלומד
הסבר- שתי מכוניות היוצאות אחת מול השנייה ונעצרות בטרם הפגישה/ מלומד
הקדמה והסבר בעיות תנועה/ מלומד
כיתה י 806 – שיעור 01 – שאלות מילוליות בנושא הספק/אני10
כללים לפתרון בעיות הספק/ בלוג אי-רציונלי בתפוז
סיכום השלבים לפתרוןן בעיות תנועה, יחסים ואחוזים/ מלומד
סיכומים ותרגילים פתורים בנושא בעיות תנועה / המאגר המקוון של E-MATH
פתרון בעיית תנועה מספר 1 מבגרות 5 יח"ל/g-math
פתרון בעיית תנועה מספר 2 מבגרות 5 יח"ל/g-math
שיעור בספר דיגיטלי: בעיות תנועה/ מלומד
שיעור ותרגול: בעיות הספק/ מלומד
תרגול מבגרויות כולל פתרונות מלאים: בעיות מילוליות בעיות תנועה, הספק ותערובת/מלומד
תרגול: בעיות תנועה/ מלומד

        
                                                                                            
       

הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון