פתרון בעיות מילוליות במתמטיקה לבי"ס יסודי, לחטיבה ולבגרות

בעיות מילוליות במתמטיקה
לבי"ס יסודי, לחטיבת הביניים ולבגרות

מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

ה-מ-ד-ו-ר- ב-ע-ד-כ-ו-ן


Laura Strickland/MyCuteGraphics.com©

http://www.mycutegraphics.com

בעיות מילוליות לכיתה ב
3 בעיות מילוליות/בי"ס כוכב הצפון - אשקלון
אוסף בעיות מילוליות בחשבון לכיתה ב /האתר למורי ישראל
אוסף בעיות מילוליות בחשבון לכיתה ב /האתר למורי ישראל
איך פותרים סיפורים חשבוניים בבעיות מילוליות/שורשים, בית חינוך ולימוד, נטור, רמת הג
בעיות חשבוניות בנושא חילוק לחלקים שווים/שורשים, בית חינוך ולימוד, נטור, רמת הגולן
בעיות מילוליות לכיתה ב/כוכב הצפון - אשקלון
כיתה ב – שיעור 06 א – שאלות מילוליות עם חיסור של גריעה/אני10
כיתה ב – שיעור 06 ב – שאלות מילוליות עם חיסור של הפרדה/אני10
כיתה ב – שיעור 06 ג – שאלות מילוליות עם חיסור של השלמה לשלם/אני10
כיתה ב – שיעור 06 ד – שאלות מילוליות עם חיסור של השוואה/אני10
כיתה ב – שיעור 24 א – שאלות מילוליות בכפל/אני10
כיתה ב – שיעור 24 ב – שאלות מילוליות בכפל/אני10
כיתה ב – שיעור 24 ג – שאלות מילוליות בכפל/אני10
כיתה ב – שיעור 24 ד – שאלות מילוליות בכפל/אני10
כיתה ב – שיעור 32 – שאלות מילוליות עם חילוק לחלקים/אני10
כיתה ב – שיעור 33 – המשך שאלות מילוליות עם חילוק לחלקים/אני10
כיתה ב – שיעור 37 – שאלות מילוליות – סדר הפעולות/אני10
כפל - חיבור /מיכל במתיא במעגן
כרטיסים לחנות כלי כתיבה/האתר של דורון
מדבקות באריזות/בי"ס כוכב הצפון - אשקלון
פתרון בעיות מילוליות -בכיתה ב'/נילי קרויטרו, יסמין הירשברג ויאנה סקולצקי במכללת קיי
פתרון בעיות מילוליות /מיכל במתיא במעגן
קניה - מכירה/דינה במתיא במעגן
בעיות מילוליות לכיתה ג
בעיות מילוליות לכיתה ד
בעיות מילוליות לכיתה ה
בעיות מילוליות לכיתה ו
מבדקים ומבחנים בנושא בעיות מילוליות לבי"ס יסודי
כיתה ב – שיעור 02 א – מבחן – שאלות מילוליות/אני10
בעיות מילוליות בחיבור וחיסור עד 100 ובלוח הכפל לכיתה ב/ תרגולון
כיתה א – שיעור 04 א – מבחן – שאלות מילוליות – חיסור עד 10/אני10
כיתה א – שיעור 04 ב – מבחן – שאלות מילוליות – חיבור עד 20/אני10
כיתה א – שיעור 04 ג – מבחן – שאלות מילוליות – מספרים זוגיים/אני10
כיתה א – שיעור 07 א – מבחן – שאלות מילוליות בחיבור/אני10
כיתה א – שיעור 07 ב – מבחן – שאלות מילוליות בחיסור/אני10
מבחן בחשבון לכיתה ב-בעיות מילוליות חיבור עד 100 /אתר מבחנים
מבחנים ובעיות בחשבון לכיתה ב ,בעיות מילוליות חיבור חיסור כפל וחילוק/מבחנים לכל גיל
מבחנים ובעיות בחשבון לכיתה ב ,בעיות מילוליות: חיבור חיסור כפל וחילוק/מבחנים לכל גיל
מבחנים ודפי עבודה ובעיות בחשבון לכיתה ג /מבחנים לכל גיל
מבחנים ודפי עבודה ובעיות בחשבון לכיתה ד /מבחנים לכל גיל
מבחנים ודפי עבודה ובעיות בחשבון לכיתה ה /מבחנים לכל גיל
מבחנים ודפי עבודה ובעיות בחשבון לכיתה ו /מבחנים לכל גיל
מרתון בעיות מילוליות/ביס נאות לון
תרגולון - דפי עבודה בחשבון ומבחנים בחשבון לבית הספר היסודי
בעיות מילוליות לבגרות 5 יח"ל
סיכומים של המורה מאיר בכור
בעיות הספק ועבודה
בעיות תנועה
בעיות תערובת ותמיסות
בעיות הספק - פועלים/ המאגר המקוון של E-MATH
בעיות תנועה - הסבר על בעיות תנועה ושלבי פתרון, תרגילים פתורים בבעיות תנועה ל5 יחידות/ המאגר המקוון של E-MATH
הנחיות כלליות לפתרון בעיות מילוליות/ מתמטיקה לבגרות, סדנאות איתן
הסבר ושאלות לדוגמה בנושא בעיות מילוליות/ בגרות אונליין
הסבר תרגילים ודוגמאות פתורות בנושא בעיות הספק - מילוי וריקון בריכה/ המאגר המקוון של E-MATH
הסבר- שתי מכוניות היוצאות אחת אל מול השנייה ונפגשות/ מלומד
הסבר- שתי מכוניות היוצאות אחת מול השנייה ונעצרות בטרם הפגישה/ מלומד
הקדמה והסבר בעיות תנועה/ מלומד
כיתה י 806 – שיעור 01 – שאלות מילוליות בנושא הספק/אני10
כללים לפתרון בעיות הספק/ בלוג אי-רציונלי בתפוז
סיכום השלבים לפתרוןן בעיות תנועה, יחסים ואחוזים/ מלומד
סיכומים ותרגילים פתורים בנושא בעיות תנועה / המאגר המקוון של E-MATH
פתרון בעיית תנועה מספר 1 מבגרות 5 יח"ל/g-math
פתרון בעיית תנועה מספר 2 מבגרות 5 יח"ל/g-math
שיעור בספר דיגיטלי: בעיות תנועה/ מלומד
שיעור ותרגול: בעיות הספק/ מלומד
תרגול מבגרויות כולל פתרונות מלאים: בעיות מילוליות בעיות תנועה, הספק ותערובת/מלומד
תרגול: בעיות תנועה/ מלומד

        
                                                                                            
       

הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון