מתמטיקה לכיתה ז'

מתמטיקה לכיתה ז' 

מאגר מת"ל במכללת קיי, באר-שבע

 


אתרים כלליים

                                         


תכניות הלימודים במתמטיקה לכיתות ז, ח, ט לכל המגזרים/ האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
תכניות הלימודים החדשה לחטיבת הביניים לכיתות ז, ח, ט לכל המגזרים/ אתר מפמ"ר מתמטיקה
פריסת תכני הלימוד לכיתות ז-ט/ אתר מפמ"ר מתמטיקה
חומרי השלמה לכיתות ז-ט/ אתר מפמ"ר מתמטיקה
חשבון לכיתה ז' /אתר תרגילים
הנדסה לכיתה ז' /אתר תרגילים
שיעורי וידאו, משחקי חשבון, דפי תרגול ומבחנים לנושאי הלימוד בכיתה ז'/ אתר אני10
מגוון קישורים לחומרי למידה לכיתה ז'/ פורטל התוכן החינוכי של משרד החינוך
שיעורים לצפייה בחינם (בתחתית הדף) בנושאי הלימוד במתמטיקה לכיתה ז'/ וואלה SCHOOL
שעשועי מתמטיקה/ אלף אפס
שיעורי חשבון ואלגברה כולל תרגום ואנימציה/ israteach
לימוד ותרגול מתמטיקה לכיתה ז'/ learntube
חוברות תרגול ע"פ נושאי הלימוד במתמטיקה לכיתה ז'/ מכון עזריאלי להעצמה חינוכית
מדריך למנחה ולמורה למתמטיקה תשע"ג-כיתות ז+ח+ט/ מכון עזריאלי להעצמה חינוכית
ספרים דיגטליים לצפייה חפשית למתמטיקה בחטיבת הביניים/ משבצת
מתמטיקה משולבת/ מכון ויצמן למדע
פרוייקט רמזור - מערכי שיעור לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה
מאמרים והסברים בנושאים מתמטיים לכל שכבות הלימוד/ אתר דע-מדע
שיעורים ותרגולים במגוון נושאי הלימוד במתמטיקה לכיתה ז'/ הילקוט הדיגיטלי
מגוון רחב של שיעורים והסברים בכל נושאי הלימוד/ אתר המתמטיקה של בית ספר עמקים תבור
פינת המורה לכיתה ז' - מאגרי שאלות לפי ספרי הלימוד/ אתי עוזרי ויצחק שלו
סרטוני לימוד רבים לכיתה ז' / Mirta Levin מבי"ס עמקים תבור, אתר יטיוב
חוברות העשרה וספרי לימוד דיגיטליים/ היחידה לחקר החינוך המתמטי, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית, ירושלים
מילון מונחים בגיאומטריה/ האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
אתר המתמטיקה של בי"ס עמקים תבור
מבחני מתכונת, דפי עבודה וחומרי לימוד לכל השכבות/ מחלקת מתמטיקה באורט הנרי רונסון, אשקלון
חוברות עבודה, דפי עבודה ותרגילים במתמטיקה לכיתות ז', ח' ו-ט' / בי"ס איש שלום'
מבחנים במתמטיקה לכיתה ז'/ ראמ"ה
מיומנויות אלגבריות לכיתות ז'-ח' - מאגר משימות/חובר על ידי: צפורה רזניק רחל בוהדנה אלכס פרידלנדר
קבצי עזר, סיכומים ומצגות מתמטיות/ אתר המתמטיקה של זמיר בן מנשה
תחום אלגברי 1 - ביטויים אלגבריים וכינוס איברים דומים

משתנים וביטויים אלגבריים
כתיבת ביטוי אלגברי עם משתנה אחד להצגת מספר התלוי במספר משתנה, והבנת ביטויים אלגבריים כאלו.

הצבת מספרים בביטויים אלגבריים, וחישוב ערכם המספרי של הביטויים החשבוניים המתקבלים

שוויון (שוויון ערך) בין ביטויים אלגבריים
זיהוי ביטויים אלגבריים שווים.
כינוס איברים דומים.

ביטויים שווים וכינוס איברים דומים/ סרטון לימוד בעברית באתר screencast-o-matic
דף עבודה כיתה ז- כינוס איברים דומים חוק פילוג רמה א'/ בי"ס גרינברג, קרית טבעון
המשתנה והביטוי האלגברי/ אני10
המשתנה/learntube
העברת אגפים במשוואה/learntube
הצבה בביטוי אלגברי/ סרטון לימוד בעברית באתר screencast-o-matic
הצבה בביטויים אלגבריים/ סרטון לימוד בעברית באתר screencast-o-matic
הצבת מספרים במשתנים וביטויים אלגבריים/ סרטון שיעור באתר תרגילים
חיבור וחיסור עם משתנה יחיד/learntube
כינוס איברים דומים - תרגילים/ אני10
כינוס איברים דומים לפי משפחות/ אני10
כינוס איברים דומים/ סרטון לימוד בעברית באתר screencast-o-matic
כינוס איברים דומים/learntube
כללי פעולות חשבון/ סרטון שיעור באתר תרגילים
מחולל תרגילים בנושא פישוט ביטויים אלגבריים/ מט"ח
משתנים וביטויים אלגבריים- חוקיות בסדרות/ פתרון תרגילים ממבחן מפמ"ר תשע"א באתר תרגילים
משתנים וביטויים אלגבריים/ סרטון שיעור באתר תרגילים
סרטון להסבר הנושא כינוס איברים דומים/learntube
פתרון משוואות באמצעות העברת אגפים/learntube
שוויון בין איברים וכינוס איברים/ סרטון שיעור באתר תרגילים
שיעור תרגול הצבת משתנים וחישוב בביטויים אלגבריים/ אתר תרגילים
שיעור תרגול משתנים וביטויים אלגבריים/ אתר תרגילים
תחום מספרי 1 - פעולות החשבון וחוקיהן

כללי פעולות החשבון
חוקי החילוף והקיבוץ של פעולות החיבור והכפל. אי-חילוק באפס, איברים נייטרליים, מספרים הופכיים. חוק הפילוג. חיסור של סכום והפרש. הכפלה וחילוק של המחלק.

חזקות עם מעריך טבעי

שורש ריבועי של מספר שהוא ריבוע של מספר טבעי או רציונלי.

חוקי החילוף וחוקי הקיבוץ של פעולות החיבור והכפל
המחשה של חוק החילוף/ שלומית אולצ'יק, לומדים
חוק החילוף בחיבור/learntube
חוק החילוף בכפל - למה הוא נכון? / סרטון של Ori Mosenzon, יוטיוב
חוק החילוף בכפל/learntube
חוק החילוף בלוח הכפל (מראה בלוח הכפל)/ כיתה בפיתה
חוק החילוף והקיבוץ בפעולות חיבור/ סרטון שיעור באתר תרגילים
חוק הפילוג בכפל/learntube
חוק הפילוג ולוח הכפל/ שלומית אולצ'יק, לומדים
חוק הפילוג/אני10
חוק הקיבוץ/ שלומית אולצ'יק, לומדים
חוק הקיבוץ/אני10
חוקי החילוף, קיבוץ ופילוג לכיתה ז'/ כותר ספרי לימוד (עמודים 54+75)
חוקי חילוף, חוקי קיבוץ וחוקי פילוג בכפל וחיבור של מספרים ממשיים/EM91
סדר פעולות החשבון ללא סוגריים/ אני10
סדר פעולות החשבון – שברים פשוטים ועשרוניים/ אני10
שיעור תרגול חוק החילוף והקיבוץ בפעולות חיבור/ אתר תרגילים
שיעור תרגול כללי פעולות החשבון/ אתר תרגילים
תחום מספרי 2 - מספרים שליליים, חיוביים ואפס

המספרים המכוונים. המספרים השליליים והצגתם על ציר המספרים. סדר על ציר המספרים. מספרים נגדיים.

ארבע פעולות החשבון במספרים המכוונים.

שילוב התחום האלגברי בלימוד המספרים המכוונים

חזקות עם מעריך טבעי ובסיס שהוא מספר מכוון.

מערכת צירים במישור. סימון נקודות וקריאת נקודות.

הצגת מספרים שליליים על ציר המספרים, סדר על ציר המספרים, מספרים נגדיים
השווואת מספרים מכוונים/ אני10
חיבור מספרים מכוונים/ אני10
חיבור של מספר שלילי/learntube
חיבור שני מספרים שליליים/israteach
חילוק מספרים מכוונים/ אני10
חיסור מספר שלילי ממספר חיובי/israteach
חיסור מספרים מכוונים/ אני10
חיסור של מספר שלילי/learntube
כפל מספרים מכוונים/ אני10
מספרים מכוונים - שאלות מילוליות/ אני10
מספרים מכוונים – הסבר/ אני10
מספרים מכוונים – ציר המספרים
מספרים מכוונים – שאלות מילוליות
מספרים נגדיים/learntube
מספרים שליליים/ דע-מדע
שיעור תרגול ארבע פעולות החשבון במספרים המכוונים/ אתר תרגילים
תחום גאומטרי 2 - שטחים וזוויות
זוויות: זוויות שוות והשוואת זוויות. סכום והפרש של זוויות. מדידת זוויות. זוויות צמודות. זוויות קדקודיות. חוצה זווית. זוויות מתחלפות וזוויות מתאימות. זוויות מתחלפות בין מקבילים. זוויות מתאימות בין מקבילים.
שטח של משולש, מקבילית, טרפז ומצולע כללי. היקף מעגל ושטח עיגול
חישובי היקף ושטח/ דע-מדע
המעגל והעיגול/ דע-מדע
המצולע/ דע-מדע
אלכסון של מצולע/ screencast-o-matic
משולש ישר זווית/Mirta Levin, יוטיוב
שטח משולש ישר זווית/Mirta Levin, יוטיוב
שטח המקבילית/Mirta Levin, יוטיוב
שטח הטרפז/Mirta Levin, יוטיוב
יחידות אורך, שטח ונפח/ אני10
יחידות משקל, וזמן/ אני10
שטח משולש ישר זווית/ אני10
גובה ותיכון במשולש/ אני10
תחום אלגברי 3 - פונקציות, משוואות ושאלות מילוליות

פונקציות. גרפים שימושיים – קריאה ושרטוט. מבוא לפונקציות. ייצוגים שונים של פונקציה.  השתנות של פונקציה. עליה וירידה של פונקציה. השתנות של פונקציה בקצב אחיד ובקצב לא אחיד.

פתרון משוואות קוויות בנעלם אחד.

שאלות מילוליות בשילוב משוואות קוויות.


הפונקציה ומאפייניה
צעד צעד לקראת בגרות: גאומטריה אנליטית - משוואת הקו הישר. חוברת ללימוד עצמי עם פתרונות מלאים/ אורטל בן שטרית, טובה אהרן
צעד צעד לקראת בגרות: משוב למשתמש
הפונקציה הקווית/learntube
הצגה גרפית של פונקציה ממעלה ראשונה/אני10
ייצוג גרפי של פונקציה/learntube
ייצוג מספרי של פונקציה/learntube
נקודת האפס של פונקציה קווית – הקדמה/אני10
עליה וירידה של פונקציה/אני10
עלייה וירידה של פונקציה/learntube
פונקציה – הסבר/ אני10
פונקציה: הגדרה וסימון/learntube
פונקציה: חשיבות הערך היחיד /learntube
פונקציות/ סרטון שיעור באתר תרגילים
קצב ההשתנות של פונקציה קווית/אני10
שיעור תרגול פונקציות 1/ אתר תרגילים
שיעור תרגול פונקציות 2/ אתר תרגילים
שיעור תרגול פונקציות 3/ אתר תרגילים
תחום חיוביות או שליליות של פונקציה קווית – הקדמה/אני10
תחום גיאומטרי 3 - משולש ומנסרה משולשת

משולש: הכרת המשולש. זוויות המשולש. זוויות במרובע, ובמצולעים כלליים. צלעות המשולש.

מנסרה משולשת ישרה: חישוב שטח הפנים והנפח. פריסה.


משולש
חוצה זווית במשולש/אני10
חלקי המשולש ישר הזווית/learntube
משולשים חופפים - הסבר/אני10
משפט חפיפת משולשים ז.צ.ז/learntube
משפט חפיפת משולשים צ.ז.צ/learntube
משפט חפיפת משולשים צ.צ.צ/learntube
שטח משולש/learntube
תיכון במשולש/learntube
מבחני מפמ"ר ומבחנים מסכמים ודפי עבודה ותרגול לכיתה ז'
דוגמאות למבחני מפמ"ר מיצוי תש"ע/היחידה לחקר החינוך המתמטי, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית, ירושלים
דוגמאות למבחני מפמ"ר תש"ע/היחידה לחקר החינוך המתמטי, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית, ירושלים
דפי עבודה במתמטיקה לשכבה ז'/רוגוזין, חטיבה א'
דפי עבודה ומבחנים לתרגול הקבצה א'/ מרכז לימודי אורט, קרית טבעון
דפי עבודה ומבחנים לתרגול הקבצה ב'/ מרכז לימודי אורט, קרית טבעון
דפי עבודה ומבחנים לתרגול הקבצה ג'/ מרכז לימודי אורט, קרית טבעון
מבחן בקרה כיתה ז'-סדר פעולות חשבון, הנדסה וביטוי אלגברי/ מכון עזריאלי להעצמה חינוכית
מבחני כניסה לתכנית לפי שכבת גיל, מבחן מדורג מבחינת חומר הלמידה/ מכון עזריאלי להעצמה חינוכית
מבחני מפמ"ר לכיתה ז' מהשנים האחרונות/ מכון עזריאלי להעצמה חינוכית
מבחני מפמ"ר לכיתה ז', הבהרות ועדכונים/ משבצת
מבחני מפמ"ר לכיתה ז', מקבצי תרגילים כחזרה למבחן ומבחנים מסכמים/ mathstar
מבחני מפמ"ר/ מרכז ארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי
מבחני שכבה ברמה של הקבצה ב'/ מכון עזריאלי להעצמה חינוכית
מבחנים לדוגמה לכיתה ז'/משבצת
מבחנים מסכמים מהשנים האחרונות לכיתה ז, מאגרי שאלות ומחוונים'/ אתר המפמ"ר
מחולל תרגילים לתרגול 4 פעולות חשבון/ מט"ח
פריטים נוספים כדוגמת מבחן מפמ"ר/היחידה לחקר החינוך המתמטי, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית, ירושלים
ספרי לימוד חופשיים לצפייה, מדריכי לימוד ופעילויות מתוקשבות
אפשר גם אחרת לכיתה ז חלק א-תשע"ג/ היחידה לחקר החינוך המתמטי, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית, ירושלים
אפשר גם אחרת לכיתה ז חלק ב-תשע"ג/ היחידה לחקר החינוך המתמטי, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית, ירושלים
אפשר גם אחרת לכיתה ז חלק ג-תשע"ג/ היחידה לחקר החינוך המתמטי, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית, ירושלים
מתמטיקה לחטיבת הביניים/ אתר מט"ח
מתמטיקה לכיתה ז' - סדרת צמרת, חלקים א+ב+ג: צפייה בספר ופרקים להורדה/ אתי עוזרי ויצחק שלו
מתמטיקה לכיתה ז' - תוכנות ליצירת דפי עבודה - חינם/ משבצת
ספרי מתמטיקה דיגיטליים לכיתה ז'/ אתר משבצת
פעילויות מתוקשבות לכיתה ז'/ משבצת
פעילויות מתוקשבות על-פי הספר:מתמטיקה לכיתה ז' - חלק א'/ אתי עוזרי ויצחק שלו
פעילויות מתוקשבות על-פי הספר:מתמטיקה לכיתה ז' - חלק ב'/ אתי עוזרי ויצחק שלו
פעילויות מתוקשבות על-פי הספר:מתמטיקה לכיתה ז' - חלק ג'/ אתי עוזרי ויצחק שלו
קפ"ל - קפיצה לגובה כיתה ז' חלק ב'/ היחידה לחקר החינוך המתמטי, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית, ירושלים
קפ"ל - קפיצה לגובה כיתה ז' חלק ג'/ היחידה לחקר החינוך המתמטי, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית, ירושליםהרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון