מתיבתא דרש"י - ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש
מתיבתא דרש"י
ללימוד והעמקה בפירוש רש"י
על החומש
כללים בפירוש רש"י, שיר המעלות לשלמה, רש"י לחידודא,
שיעור ברש"י, פרד"ס היה לשלמה, שלח שלמה לבי מדרשא,

י"ד רש"י, שלטי הגיבורים, גיבוריו של שלמה


מפעל  מתיבתא  דרש"י
לחקר ועיון בפירוש רש"י והפצת לימודו

מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

הרב אהרן שפירא
המפעל הספרותי הייחודי "ימי זכרון"קישורים לספרי "ימי זכרון"באתר אוצר החכמה
ספרים מבית מתיבתא דרש"י
ספר הגור: פירוש על דרך הפשט על פירוש רש"י לתורה לגאון וקדוש מן הקדמונים, המקובל האלוקי רבינו נפתלי הירץ טריוויש זללה"ה, דיין וש"ץ בפרנקפורט דמיין בעל 'סידור הקבלה'
הרב אהרן שפירא
מדורים במת"ל בנושא פירוש רש"י על התורה
מדורי מקרא ויהדות במת"ל
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון