הכרת המספרים, פיתוח חשיבה וחשיבה מתמטית לגיל הרך

הכרת המספרים, פיתוח חשיבה וחשיבה מתמטית

לגיל הרך ולחינוך המיוחד (מוכנות לכיתה א')

מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

 


אימון גרפו-מוטורי
הליכה במבוך וחיבור נקודות ברצף/ אתר קליקלולי
חיבור נקודות ברצף
מבוך 1 -שרקן
מבוך 2 - אריה
מבוך 3 - חילזון
מבוך 4 - עצי תמר
מבוך 5 - דוב
מבוך 6 - סבתא
מבוך 7 - טבח
דפי צביעה של מספרים וללימוד ספירה
דפי צביעה מספרים עם חפצים תואמים - coloringcastle
מאגר פעילויות לתלמידים עם ליקויי למידה מבית מטח
הכרת המספרים 1-5 לפי חוברת שבילים א
הילדים כותבים מספרים המתאימים לכמויות של עצמים מצוירים
הילדים כותבים מספרים המתאימים לציורים של אצבעות ידיים.
הילדים כותבים מספרים המתאימים לציורים של פסים ודסקיות.
הילדים מונים קבוצות חלקיות של עצמים מצוירים וכותבים מספרים מתאימים בטבלה.
הילדים מציירים דסקיות ומשלימים מספרים ברצף.והתלמידים כותבים מספרים קודמים למספרים נתונים. ("שכן קטן")
הילדים מציירים דסקיות לפי מספרים ברצף והילדים משלימים מספרים שכנים
הילדים מציירים צורות לפי מספר נתון
הילדים מציירים ציורים המתאימים למספר 3 והילדים כותבים את המספרים 1 ו- 3
הילדים מציירים ציורים המתאימים למספרים 2 ו - 5.והילדים כותבים את המספרים 2 ו- 5
הילדים מקיפים קבוצה גדולה מבין כל זוג של קבוצות
הילדים מקיפים קבוצות חלקיות מקבוצות עצמים מצוירות לפי מספרים נתונים. והילדים מקיפים קבוצות חלקיות של דסקיות מפס-5 לפי מספרים נתונים.
הילדים משווים בין קבוצות ורושמים סימנים מתאימים.
הילדים מתאימים בין קבוצות שוות גודל
הילדים מתאימים מספרים ברצף לנקודות בקוביות משחק והילדים משלימים מספרים עוקבים למספרים נתונים.("שכן גדול וקטן").
מבחנים לגיל הרך ולחינוך המיוחד
מבחן על בסיס 10 - מרגלית גולדפארב
הכרת המספרים 1-10 לפי חוברת שבילים א
מתוך כל 10 דיסקיות המצוירות על פסים, הילדים מקיפים קבוצות חלקיות של דסקיות לפי מספרים נתונים
בפעילות מוצגות שורות של מספרים מ-0 עד 10 והילדים צריכים להקיף בכל אחת מהשורות מספרים גדולים או קטנים ממספר כלשהו
הילדים כותבים מספרים המתאימים לציורים של פסים ודסקיות
הילדים כותבים מספרים מתאימים לציורים של אצבעות ידיים.
הילדים מונים קבוצות חלקיות של עצמים מצוירים וכותבים מספרים מתאימים בטבלה.
הילדים מונים קבוצות מצוירות של עצמים, כותבים מספרים המתאימים להן ומציירים פסים ודסקיות המתאימים להן
הילדים מונים קבוצות עצמים שבהן מקובצים כל 5 עצמים. (בחלק מהסעיפים יש הקבצות 5 שאינן ניתנות למנייה.)
הילדים מוסיפים ציורים של אצבעות לכל ציור של 5 אצבעות כך שמספר האצבעות המורמות יתאים למספר נתון.
הילדים מוצאים כמה גולות יהיו בכל קופסת גולות אטומה לאחר הוספת גולה אחת. (מציאת מספרים עוקבים.)
הילדים מוצאים כמה גולות יהיו בכל קופסת גולות אטומה לאחר הורדת גולה אחת. (מציאת מספרים קודמים.)
הילדים מותחים קו בין כל זוג קבוצות של מטבעות השוות בערכן
הילדים מותחים קו בין כל זוג של קבוצות עצמים מצוירות השוות בגודלן.
הילדים מזהים סכומי כסף של צירופי מטבעות של 1 ש"ח ושל 5 ש"ח.
הילדים מציירים צורות לפי מספר נתון
הילדים מציירים ציורים המתאימים למספר 10 והילדים כותבים את המספרים 0, 9 ו- 10
הילדים מציירים ציורים המתאימים למספר 8 ו- הילדים כותבים את המספרים 6 ו- 8.
הילדים מציירים ציורים המתאימים למספר 9 והילדים כותבים את המספרים 7 ו- 9
הילדים מקיפים את הקבוצה הגדולה מבין כל זוג של קבוצות עצמים מצוירות
הילדים משווים בין זוגות מספרים וכותבים סימנים מתאימים.
הילדים משווים בין קבוצות מצוירות של עיגולים בתבניות עשר, כותבים מספרים וסימנים מתאימים.
הילדים משווים בין קבוצות של מטבעות, כותבים מספרים וסימנים מתאימים.
הילדים משלימים מספרים עוקבים. ("שכן גדול") ו("שכן קטן") ומספרים ברצף
הילדים משלימים רצפים של מספרים וציורים של פסים ודסקיות המתאימים להם.
הילדים מתאימים מספרים לציורים של קבוצות עצמים
התלמידים מציירים עיגולים בתבניות עשר לפי מספרים נתונים
מתוך כל 10 עיגולים המצוירים בתבנית עשר, הילדים מקיפים קבוצות חלקיות של עיגולים לפי מספרים נתונים
מתוך כל 6 עיגולים המצוירים בתבנית עשר, הילדים מקיפים קבוצות חלקיות של עיגולים לפי מספרים נתונים.
מתוך כל 7 דיסקיות המצוירות על פסים, הילדים מקיפים קבוצות חלקיות של דסקיות לפי מספרים נתונים.
מתוך כל 9 דיסקיות המצוירות על פסים, הילדים מקיפים קבוצות חלקיות של דסקיות לפי מספרים נתונים
מתמטיקה לגיל הרך ולחינוך המיוחד
קישור למדור במת"ל
צורות גאומטריות בסיסיות
קישור למדור במת"ל
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון