מתמטיקה לגיל הרך ולחינוך המיוחד

מתמטיקה לגיל הרך ולחינוך המיוחד

מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

אתרים כלליים
 דפי עבודה במתמטיקה לכיתות א'-ו' להדפסה 

 מדורי מתמטיקה לבית הספר היסודי באתר מת"ל 

לומדת מת-קל-לי פלוס, חבילת תוכנה למורים ולתלמידים/ אתר קשר חם
לומדת מת-קל-לי פלוס/ קישור להורדה בפורום מתמטיקה בהנאה (בתחתית הדף)
אוסף גדול של דפי עבודה להדפסה בחיבור/bigactivities
אוסף גדול של דפי עבודה להדפסה בחיסור/bigactivities
אוסף גדול של דפי עבודה להדפסה בכפל/bigactivities
אוסף קישורים למתמטיקה לגיל הרך/אילנה כהן במתי"א תל-אביב
אתר גלים לכיתות א-ב
אתר מיוחד - דרכים בהוראת מתמטיקה לתלמידים מאותגרי למידה/דורית ברט מכללת סמינר הקיבוצים
מאגר קבצים בחשבון/מתי"א במעל"ה - לוד
מתמטיקה יסודית לגיל הרך/ חיבור טוב, לקידום החינוך המתמטי בישראל
מתמטיקה לגיל הרך/ מר חשבון: אל"ף בי"ת של אחת ושתיים
נושאים נוספים במתמטיקה במאגר מת"ל
פזלים, כרטיסי חשבון ועוד - Jan Brett
ראה גם דף חשיבה מתמטית באתר מת"ל
ריבועי קסם להדפסה ושיטות לבניית ריבועי קסם/ אהרן מוריאלי
תרגול חינם בחשבון לגן חובה ולכיתות א, ב ועוד/אוניברכיתה
הכרת המספרים
אוסף פעילויות לכיתות א-ב/מרכז מורים ארצי למתמטיקה
אני חוקר את המספר../שלומית כהן
דף עבודה על קבוצות/סיגלית לורנס בי"ס אוריין באר שבע
דפי עבודה ללימוד מספרים/אתר יצירה
חבר את הקוים של המספרים/מתי"א במעל"ה - לוד
כתוב תרגיל מתאים/סיגלית לורנס בי"ס אוריין באר שבע
מספרים מקווקוים מ- 0 -9 - פאני יצחק במתי"א במעל"ה - לוד
מצגות להכרת המספרים/שלומית אולצ'ק
מצגת אינטראקטיבית - אחדות ועשרות/בי"ס כוכב הצפון - אשקלון
מצגת לוח 10 - מתי"א במעל"ה - לוד
מצגת לסיפרה 1 - מתי"א במעל"ה - לוד
מצגת לסיפרה 2- מתי"א במעל"ה - לוד
מצגת מספרים -השלם את החסר/ מתי"א במעל"ה - לוד
מצגת רישום מספרים/ מתי"א במעל"ה - לוד
משחקים והפעלות על מספרים במדור משחקים לגיה"ר ולחנ"מ במת"ל
ספירת פריטים - חיות/ פורטל את זה
ספירת פריטים - יום הולדת/ פורטל את זה
ספירת פריטים - פירות/ פורטל את זה
ספירת פריטים – צעצועים/ פורטל את זה
עוד דף עבודה על קבוצות/סיגלית לורנס בי"ס אוריין באר שבע
על מספרים בדף חשיבה מתמטית של מת"ל
פעילות מקוונת - גרור את המספרים למשבצת הנכונה/אתר סנופי
חיבור עד 10- אתר תלתן מבית מטח
מוצאים כמה גולות יהיו בכל קופסת גולות אטומה לאחר הורדת גולה אחת. (מציאת מספרים קודמים.)
בפעילות מוצגות שורות של מספרים מ-0 עד 10 והילדים צריכים להקיף בכל אחת מהשורות מספרים גדולים או קטנים ממספר כלשהו.
הילדים כותבים מספרים המתאימים לציורים של פסים ודסקיות
הילדים כותבים מספרים מתאימים לציורים של אצבעות ידיים. והילדים מוחקים אצבעות בציורים של זוגות ידיים שבהן 10 אצבעות מורמות, כדי שיתאימו למספרים נתונים.
הילדים מונים קבוצות חלקיות של עצמים מצוירים וכותבים מספרים מתאימים בטבלה.
הילדים מונים קבוצות מצוירות של עצמים, כותבים מספרים המתאימים להן ומציירים פסים ודסקיות המתאימים להן.
הילדים מונים קבוצות עצמים שבהן מקובצים כל 5 עצמים. (בחלק מהסעיפים יש הקבצות 5 שאינן ניתנות למנייה.)
הילדים מוסיפים ציורים של אצבעות לכל ציור של 5 אצבעות כך שמספר האצבעות המורמות יתאים למספר נתון והילדים מוחקים אצבעות בכל ציור של 10 אצבעות כך שמספר האצבעות יתאים למספר נתון.
הילדים מוצאים כמה גולות יהיו בכל קופסת גולות אטומה לאחר הוספת גולה אחת. (מציאת מספרים עוקבים.)
הילדים מותחים קו בין כל זוג קבוצות של מטבעות השוות בערכן.
הילדים מותחים קו בין כל זוג של קבוצות עצמים מצוירות השוות בגודלן.
הילדים מזהים סכומי כסף של צירופי מטבעות של 1 ש"ח ושל 5 ש"ח.
הילדים מציירים צורות לפי מספר נתון.
הילדים מציירים ציורים המתאימים למספר 10 והילדים כותבים את המספרים 0, 9 ו- 10.
הילדים מציירים ציורים המתאימים למספר 8 והילדים כותבים את המספרים 6 ו- 8.
הילדים מציירים ציורים המתאימים למספר 9 ו הילדים כותבים את המספרים 7 ו- 9
הילדים מקיפים את הקבוצה הגדולה מבין כל זוג של קבוצות עצמים מצוירות.
הילדים משווים בין זוגות מספרים וכותבים סימנים מתאימים. והילדים משלימים מספרים לפי סימני השוואה נתונים (<, >, =).
הילדים משווים בין קבוצות מצוירות של עיגולים בתבניות עשר, כותבים מספרים וסימנים מתאימים.
הילדים משווים בין קבוצות של מטבעות, כותבים מספרים וסימנים מתאימים.
הילדים משלימים מספרים עוקבים. ("שכן גדול") ו("שכן קטן")
הילדים משלימים רצפים של מספרים וציורים של פסים ודסקיות המתאימים להם.
הילדים מתאימים מספרים לציורים של קבוצות עצמים.
התלמידים מציירים עיגולים בתבניות עשר לפי מספרים נתונים.
מתוך כל 10 דיסקיות המצוירות על פסים, הילדים מקיפים קבוצות חלקיות של דסקיות לפי מספרים נתונים
מתוך כל 10 עיגולים המצוירים בתבנית עשר, הילדים מקיפים קבוצות חלקיות של עיגולים לפי מספרים נתונים.
מתוך כל 6 עיגולים המצוירים בתבנית עשר, הילדים מקיפים קבוצות חלקיות של עיגולים לפי מספרים נתונים
מתוך כל 7 דיסקיות המצוירות על פסים, הילדים מקיפים קבוצות חלקיות של דסקיות לפי מספרים נתונים. ומתוך כל 6 דיסקיות המצוירות על פסים, הילדים מקיפים קבוצות חלקיות של דסקיות לפי מספרים נתונים.
מתוך כל 9 דיסקיות המצוירות על פסים, הילדים מקיפים קבוצות חלקיות של דסקיות לפי מספרים נתונים.
אתר תלתן מבית מטח
סעיף מצוירת תבנית ובה 10 עיגולים והתלמידים צריכים להקיף מספר עיגולים כרצונם, למחוק אותם ולהשלים תרגיל חיסור מתאים
סעיף נתון תרגיל חיבור או תרגיל חיסור ומצוירים עצמים במספר המתאים למספר הראשון בתרגיל. הילדים צריכים להוסיף או למחוק עצמים בהתאם לתרגיל ולפתור את התרגיל.
בכל סעיף כתובים תרגיל חיבור ותרגיל חיסור שבהם אותם שני מספרים. הילדים פותרים את התרגילים.
בכל סעיף מופיע ציור של 6 פרפרים. הילדים מוחקים בכל ציור מספר אחר של פרפרים וכותבים תרגיל חיסור מתאים.
בכל סעיף מופיע ציור של 7 ציפורים. הילדים מוחקים בכל ציור מספר אחר של ציפורים וכותבים תרגיל חיסור מתאים.
בכל סעיף מופיע ציור של 8 צבים. הילדים מוחקים בכל ציור מספר אחר של צבים וכותבים תרגיל חיסור מתאים
בכל סעיף מופיע ציור של 9 ציפורים. הילדים מוחקים בכל ציור מספר אחר של ציפורים וכותבים תרגיל חיסור מתאים.
בכל סעיף מצוירים עיגולים על פס עשר. הילדים פותרים תרגילי חיסור ומשוואות חיבור שבהן השלם הוא מספר המתאים למספר העיגולים המצוירים.
בכל סעיף נתון תרגיל חיבור או תרגיל חיסור ומצוירות נקודות במספר המתאים למספר הראשון בתרגיל. הילדים צריכים להוסיף או למחוק נקודות בהתאם לתרגיל ולפתור את התרגיל.
בכל סעיף נתון תרגיל חיסור ומצוירים עצמים במספר המתאים למספר הראשון בתרגיל. הילדים צריכים למחוק עצמים בהתאם לתרגיל ולפתור את התרגיל.
בכל סעיף נתונים שני מספרים. הילדים משתמשים בשני המספרים וכותבים תרגיל חיבור ותרגיל חיסור.
הילדים כותבים ארבעה תרגילים שונים המתאימים לאותה הפרדה של שלם. השלם וההפרדה לשני החלקים מצוירים בפסים.
הילדים כותבים שני תרגילי חיסור שונים המתאימים לאותה הפרדה של שלם. השלם וההפרדה לחלקים מצוירים. השלם הוא מספר עד 5.
הילדים כותבים תרגילי חיסור שבהם השלם הוא 8, ופותרים אותם. השלם מיוצג בעיגולים בתבנית עשר והילדים צריכים להקיף עיגולים ולמחוק אותם, לפי התרגיל שכתבו.
הילדים כותבים תרגילי חיסור שונים שבהם השלם הוא 10. השלם מיוצג בפסים. ופותרים תרגילי חיסור שבהם השלם הוא 5 או 8. השלם מיוצג באצבעות הידיים.
הילדים כותבים תרגילי חיסור שונים שבהם השלם הוא 7. השלם מיוצג בפסים והילדים פותרים תרגילי חיסור שבהם השלם הוא 6 או 9. השלם מיוצג באצבעות הידיים.
הילדים פותרים משוואות חיסור שבהן אחד החלקים הוא 0 או 1 או 5. (השלם מצויר בפסים)
הילדים פותרים משוואות חיסור שבהן אחד החלקים הוא 0 או 1 או 5. השלם מיוצג בציור של אצבעות מורמות והילדים צריכים לסמן את האצבעות שאותן צריך לקפל כך שיישארו מורמות האצבעות המייצגות את החלק הנתון במשוואה.
הילדים פותרים תרגילי חיסור (השלם עד 10).
הילדים פותרים תרגילי חיסור בפסים ודסקיות. ( השלם הוא 10 או מספר עד 5.)
הילדים פותרים תרגילי חיסור שבהם אחד החלקים הוא 0. מומלץ לייצג את הפעולה בציור של פסים ודסקיות.
הילדים פותרים תרגילי חיסור שבהם השלם הוא 6. (בכל סעיף מצוירות 6 דסקיות על פס) והילדים פותרים תרגילי חיבור.
הילדים פותרים תרגילי חיסור שבהם השלם הוא 6. השלם מיוצג בעיגולים בתבנית עשר והילדים צריכים להקיף עיגולים ולמחוק אותם, לפי התרגיל.
הילדים פותרים תרגילי חיסור שבהם השלם הוא 7. (בכל סעיף מצוירות 7 דסקיות על פס) והילדים פותרים תרגילי חיבור
הילדים פותרים תרגילי חיסור שבהם השלם הוא 7. השלם מיוצג בעיגולים בתבנית עשר והילדים צריכים להקיף עיגולים ולמחוק אותם, לפי התרגיל.
הילדים פותרים תרגילי חיסור שבהם השלם הוא 8. (בכל סעיף מצוירות 8 דסקיות על פס) והילדים פותרים תרגילי חיבור. (השלם הוא 7, 8, 9 או 10)
הילדים פותרים תרגילי חיסור שבהם השלם הוא 9. השלם מיוצג בעיגולים בתבנית עשר והילדים צריכים להקיף עיגולים ולמחוק אותם, לפי התרגיל.
הילדים פותרים תרגילי חיסור. (מצוירת תבנית עשר עם מספר עיגולים המתאימים לשלם והילדים מקיפים עיגולים לפי התרגיל ומוחקים אותם.)
הילדים פותרים תרגילים ומשוואות שבהם אחד החלקים הוא 1. אפשר להיעזר בשורת מספרים.
הילדים פותרים תרגילים ומשוואות של חיבור וחיסור שבהם שני החלקים שווים.
כותרות שפה מתמטית
סיגלית לורנס בי"ס אוריין באר שבע
שפה מתמטית 1
שפה מתמטית 2
שפה מתמטית 3
שפה מתמטית 4
שפה מתמטית 5
שפה מתמטית 6
שפה מתמטית 7
משחקים ופעילויות מקוונים בחשבון ובמתמטיקה
קישור למדור במת"ל
צורות פשוטות
גזרו את הצורותוהדביקו על דף צבעוני/teachingideas
דפי עבודה על צורות בסיסיות במדור פעילויות לגיל הרך וחינוך המיוחד במת"ל
דפי עבודה/צביעה לגיל הרך של מגוון צורות גיאומטריות/אתר חינוך עולמי
השלם את טבלת הצורות עם שם הצורה וכמה צלעות/teachingideas
השלם את סדרות הצורות/teachingideas
התאם את השם לצורה (ניתן להחליף את המילה באנגלית לעברית)/teachingideas
זהה איזה רצף ייצור קובייה/teachingideas
חבר את הקוקווים של הצורות /handwritingforkids
חבר את הקוקווים של הצורות 2 /handwritingforkids
מסגרת צורות תלת מימד/teachingideas
מצגת המעודדת חיפוש צורות בחיי היום יום/teachingideas
משחק קלפים לגיל הרך להכרה וזיהוי של צורות גיאומטריות שונות/עדי משען, שירה פרישווסר ודבורה שמיר באוניברסיטת חיפה
משחקים הקשורים לצורות/מדור משחקים לגיה"ר ולחנ"מ במת"ל
עולם הצורות - דפי הפעלה/תמי הורוביץ
צבע את הצורות לפי מה שהמורה תגיד/teachingideas
צורות באומנות/אפרת ערמון
צורות בסיסיות/אתר אחלה
צורות תלת מימד (ניתן להחליף את המילה באנגלית לעברית)/teachingideas
קטעים ומצולעים/מחוז תל-אביב
שיר - בונבי בארץ הצורות/אתר בונבי
שימוש בכסף
קישור לדף
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון