מדרשים ואגדות חז"ל - מדרשי הלכה ומדרשי אגדה

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

 

 

מדרשי חז"ל - מדרשי הלכה ומדרשי אגדה

מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

תוכן המדור
אתרים כלליים
אגדה ומדרש-מידע כללי
ביבליוגרפיה
דפי לימוד עם מדרשים
הזוהר
המדרש הגדול
חידונים
ילקוט שמעוני
מאמרים עיוניים
מדרש רבה (או רבות)
מדרש שוחר טוב
מדרש תנחומא
מדרשים - כללי
מדרשים הקשורים באמונה
מדרשים הקשורים לגשם
מדרשים הקשורים ליחסי בין אדם לחברו
מדרשים ואגדות בנושאים שונים
מדרשים ואגדות הקשורים לשבת
מדרשים ואגדות על חוני המעגל
מדרשים על אהרון הכהן, המשכן, בית המקדש והכהנים
מדרשים על אותיות א-ב
מדרשים על ארבעת המינים
מדרשים על בית שמאי ובית הלל
מדרשים על בן אדם והקב"ה
מדרשים על גרים
מדרשים על דוד המלך
מדרשים על הכנסת אורחים
מדרשים על חגי ישראל
מדרשים על חינוך וכיבוד הורים
מדרשים על ימות המשיח
מדרשים על מעשי חסד וגמילות חסדים
מדרשים על מצוות ועבירות
מדרשים על משה רבנו
מדרשים על ספר במדבר
מדרשים על ספר בראשית
מדרשים על ספר דברים
מדרשים על ספר ויקרא
מדרשים על ספר שמות
מדרשים על ספרים נוספים במקרא
מדרשים על עם ישראל, ארץ ישראל וירושלים
מדרשים על עצים
מדרשים על עשר המכות
מדרשים על רבי עקיבא
מדרשים על שלמה המלך
מדרשים על שמעון בר יוחאי
מדרשים על תורה, לימוד תורה ותפילה
מהו מדרש חז"ל
נקדימון בן גוריון
סדר עולם
ספר האגדה
ספרי מדרש נוספים
ספרי מוסר
עין יעקב - אוסף האגדות שבתלמוד
עלייה לרגל
פסיקתא (פסיקתא דרב כהנא)
פרקי דרבי אליעזר
פרשנים
שבעת המינים
תנורו של עכנאי
אתרים כללייםדפי יחסים - מתוך הפיקוח לימודי תושבע"פ למ"מ חט"ב/משרד החינוך
הזוהר
"ספר לפי סדר התורה, הכולל פשטים ומאמרים עמוקים לפי יסודות הקבלה" (אנציקלופדיה דעת).
ילקוט שמעוני
"ילקוט מדרשים על כל ספרי התנ"ך אשר נתחברו בערך בשנת 1300 בגרמניה. ספר מדרשים מלוקטים מהתלמוד ומספרי מדרש קדמונים, מסודר לפי סדר התנ"ך" (אנציקלופדיה דעת)
ספר מדרשים המלוקטים מהתלמוד ומספרי מדרש קדמונים, מסודר לפי סדר התנ"ך.
983 מדרשים על התורה ועוד 1085 מדרשים על הנ"ך. המדרשים נקראים רמזים. (אתר מאור החסידות)
מאמרים עיוניים
מדרשים - כללי
שמואל פאוסט באתר דעת
מדרשים ואגדות בנושאים שונים
סדר נזיקין
מדרשים ואגדות על חוני המעגל
סדר מועד/דעת
מדרשים על משה רבנו
מדרשים על ספרים נוספים במקרא
מדרשים על עם ישראל, ארץ ישראל וירושלים
מדרשים על רבי עקיבא
מדרשים על שלמה המלך
מהו מדרש חז"ל
"ספרות חז"ל מורכבת מהלכה ומאגדה, או הגדה. בשם "אגדה" מכונה החלק הבלתי נורמאטיבי של ספרות חז"ל. לשון אחר - כל מה שאינו הלכה הוא אגדה" (ספריית מטח).
מדרש יכול להיות על ההלכה (מדרשי הלכה) או על האגדה (מדרשי אגדה).
ספרי מוסר
מסכת אבות; אבות דרבי נתן; דרך ארץ רבא; דרך ארץ זוטא ובסופו פרק השלום; תנא דבי אליהו
עין יעקב - אוסף האגדות שבתלמוד
"אוסף כל דברי האגדה, המדרשים, הסיפורים ולימודי מוסר מכל התלמוד הבבלי, עם פירוש רש"י ותוספות אשר עליהם בתלמוד, וחידושי הראשונים. נסדרו על ידי רבי יעקב בן שלמה חביב, מהעיר סמורה בצפון ספרד, שגלה עם אברבנאל בשנת 1492 לעיר סלוניקי" (אנציקלופדיה דעת).
פרקי דרבי אליעזר
"נזכר בפי הראשונים בשם "ברייתא דרבי אליעזר". לאחר פתיחה המתארת את לימודו של רבי אליעזר בן הורקנוס, מתאר המדרש את מעשי בראשית ומרחיב את סיפורי התורה. לאחר מכן מתאר המדרש את מעשי האבות ואת יציאת מצרים. המדרש שונה ממדרשים אחרים בכך שאינו דורש את הכתובים אלא מרחיב את תיאורם" (אנציקלופדיה דעת).
תנורו של עכנאי
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון