הוראת המקרא בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

הוראת המקרא
הוראת במקרא בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה
בממלכתי ובממ"ד (חמ"ד)


מאגר מת"ל במכללת קיי - באר-שבע

 
אתרים כלליים
בקיאות במקרא
חידון התנ"ך
יחידה חמישית - נושאים לבחירה
יחידה רביעית - מגילות
יחידה שלישית - היינו כחולמים
יחידת בגרות חמישית ממ"ד
תורת הגמול האישי והלאומי
יחידת בגרות רביעית ממ"ד
נושאים לבחירה
יחידת בגרות שלישית ממ"ד
חורבן ושיבה
יחידת בגרות שניה ממ"ד
בראשית נבואה ותפילה
מאמרים
דפי עבודה
מאמרים
פעילויות ודפי עבודה
מאמרים
פעילויות ודפי עבודה
פעילויות ודפי עבודה
מאמרים
מאמרים
פעילויות ודפי עבודה
מאמרים
מאמרים
מאמרים
דעת
ישיבת בית אל
בית מדרש
מבחני בגרות
מדרשי חז"ל - מדרשי הלכה ואגדה
נושאים כלליים במקרא
דעת
סיכומי עזר לבגרות ממ"ד
מה אהבתי תורתך/קהילת לומדי תנ"ך חמ"ד מחוז ת"א
בית מדרש וירטואלי-עציון
שיעורי אודיו ווידאו
ישיבת בית אל