חג הפסח - מידע ופעילויות - חלק א'
אתרי אינטרנט כלליים
Passover/Aish
אביב הגיע פסח בא/משרד החינוך
אתר AISH
אתר ארכיטקט לומדים
אתר חב"ד
אתר חב"ד ישראל
אתר חינוך עולמי
אתר לומדים על פסח/ללמוד וללמד
אתרים לפסח בתפוז
בירור הלכות פסח/מכון הלכה ברורה
הכל על חג הפסח בקיצור/אתר זולו
חג הפסח באור הקבלה: ההגדה של פסח, יציאת מצריים, מנהגי החג, משה רבנו ועוד/אתר קבלה לעם
חודש ניסן - חודש הגאולה/ אתר אמי"ת
חומרים בנושא פסח - רשימת משאבים באתר הפסגה נתניה
כשר לפסח/באנגלית
מאגר אתרים תורניים לפסח-בהמלצת חיים ויינרב
מדור פסח באתר פרשת השבוע/ גדי איידלהייט
מכון השיטים
מתי"א חולון-אזור
ניסן ופסח/אתר הלכה יומית
סרטון על קערת הפסח/בריינפופ
עבדות וחירות/אתר גלים
פורום חינוך וגן-ילדודים
פסח באתר ברסלב
פסח באתר מינהל הכשרה ופיתוח מקצועי לעובדי הוראה
פסח באתר עופרים
פסח בגלים
פסח בדף הראשון שלי
פסח בפורטל כיפה
פסח בקידנט
פסח וחודש ניסן באתר דעת
פסח חג החירות/אתר מינהל חברה ונוער
פסח שמות ומשמעויות/מט"ח
פסח/הזמנה לפיוט
פסח/טלוויזיה חינוכית
קבצים לחג הפסח/אתר הגננת
קישוריות למאגרים נוספים/תקשוב דרום
קישורים לאתרי פסח בשפות שונות/יעקב ריצ'מן
רעיונות לפסח עם הילדים/פורטל את זה
אליהו הנביא בליל הסדר
אליהו בכרמל-דר' ישראל רוזנסון/דעת
אליהו הנביא בליל הסדר/אטרף
אליהו הנביא בפסח/שורש
אליהו הנביא/אנציקלופדיה מקרא גשר
אליהו הנביא/ארכיטקט לומדים
אליהו הנביא/לכסיקון לתרבות ישראל
אליהו הנביא/ללמוד וללמד
אליהו הנביא/ללמוד וללמד
אליהו הנביא/מק"מ חיפה
אליהו הנביא/מקראנט
אליהו הנביא/סיכומים נט
אליהו התשבי/ארקיטקט
אליהו/אנציקלופדיה ynet
אליהו/ויקיפדיה
ארבע כוסות וכוס של אליהו/משרד החינוך
ביקור אליהו הנביא/מספר סיפורים
גילוי אליהו בפסח/חידוש
הוא ראה את אליהו/מספר הסיפורים
הוא ראה את אליהו/מק"מ חיפה
הכוס החמישית של אליהו הנביא/הקטר
הכוס החמישית/הקטר העיתון האלקטרוני
הקשר בין אליהו הנביא לפסח/מקראנט
חיפזון/אורט
יחידת לימוד: דמותו של אליהו הנביא בתנ"ך ובשירה/אלמוג מכללת בית ברל
כוס של אליהו/תורה
כוסו של אליהו/הידברות
מאויב לאוהב-אלה ארזי/המוסף
מי אתה אליהו?/ynet
שיר אליהו הנביא-יפה ירקוני/שירונט
שלש פעמים זכיתי לגילוי אליהו/חב"ד סיפורים
תשבי יתרץ קושיות ובעיות/אורינית נגב
ברכת האילנות
ברכת האילנות הפורחים/שרון פירסט באתר אש התורה
ברכת האילן/ספר האגדה לילדים
ברכת האילנות בראש חודש ניסן ונוסח יהי רצון/ מרדכי אפרתי
ברכת האילנות להורדה/בבא קמא
ברכת האילנות מקורות ושאלות
ברכת האילנות, דף לימוד לחדר מורים-הרב יורם כהן אור/אתר הלכה יומית
ברכת האילנות-דף לימוד-הרב יורם כהן אור/הלכה יומית
ברכת האילנות/אנציקלופדיה יהודית דעת
ברכת האילנות/הסוכנות היהודית (אנגלית)
ברכת האילנות/ויקיפדיה
דף לימוד בנושא ברכת האילנות/הרב יחיאל צור באתר הלכה יומית
דף עבודה ומערך שיעור ברכת האילנות לכיתות ג-ד/המרפ"ד הוירטואלי
הלכות ברכת האילנות/אתר כיפה
חודש האביב וברכת האילנות-דף עבודה-הרב יורם כהן אור
ימי ניסן-ברכת האילנות/טבע עברי
לימוד ברכת האילנות-הרב יורם כהן אור/אתר הלכה יומית
מערך שיעור ברכת האילנות לכיתות ז-ט/המרפ"ד הוירטואלי
נוסח ברכת האילנות עם פירוש-הרב דניאל לוי/אתר הלכה יומית
נוסח ברכת האילנות-מחוז ירושלים/אתר הלכה יומית
נוסח ברכת האילנות/בית מדרש הגאולה
נוסח ברכת האילנות/בית מדרש חב"ד
שיעור על ברכת האילנות /הרב עוזי קלכהיים בישיבת בית אל
דפי עבודה ופעילויות בחשבון ובמתמטיקה לפסח
קישור למדור במת"ל
דפי עבודה ופעילויות לביה"ס היסודי
4 מטלות כתיבה/אתר עופרים
ביטויים הקשורים לחג הפסח/אילנה לוי ביה"ס " שלום – עליכם " לוד
בכמה אופנים ניתן לסדר 3 פירות/ארקיטקט
ברכה מצוירת/ארקיטקט
דף עבודה הגדה של פסח לכיתות ג-ד/המרפ"ד הוירטואלי
דף עבודה על "אביב" מאת מאשה קאלו/דליה ו. במתי"א חולון-אזור
דף עבודה על "שתי הכוסות"מאת מ. מיכאלי/מירב אש במתי"א חולון-אזור
דף עבודה על הגדה של פסח כתות ג-ד/המרפ"ד הוירטואלי
דף עבודה על השיר "העוזרת"/דליה ו. במתי"א חולון-אזור
דף עבודה פסח/תקשוב דרום
דף עבודה/אתר דעת
דף פעילות בנושא קערת ליל הסדר/קלי קלולי
דפי משימות/אתר ארכיטקט לומדים
דפי עבודה לגילאי 9-10/אעזמרגד אשנב לחשיבה
דפי עבודה לגילאי 11-12 לפסח/איזמרגד אשנב לחשיבה
דפי עבודה לגילאי 7-8/איזמרגד אשנב לחשיבה
הא לחמא עניא-כתות ג-ד/מורשה
הגדה של פסח-דפי עבודה/פורטל חדר מורים
הלכות חודש ניסן ומנהגיו - מבדק/עמוס גאן
הפעלות וחידונים לפסח/ אתר אמי"ת
חג החרות/הילקוט הדיגיטלי אופק
חוברת פסח/ מתי"א באר-שבע, מחוז הדרום במשרד בחינוך
חוברת פסח/תקשוב דרום
חומרי למידה רבים באתר משרד החינוך
יחידת הוראה לפסח, מט"ח/ מתי"א באר-שבע, מחוז הדרום במשרד בחינוך
יחידת הוראה לפסח-מט"ח/תקשוב דרום
יחידת הוראה-עיון בהגדה של פסח/משרד החינוך
יציאת מצרים - ויסעו ויחנו - פעילויות חקר/לאה ברקן, שרה טופולסקי בי"ס אחוזה זכרון יוסף
כרטיסי מידע על חג הפסח/ניצה גרבר בכלים שלובים
ליל הסדר שלי/מירב אש בי"ס ישעיהו במתי"א חולון-אזור
לפניך 10 המכות - מה הייתה השפעתם על המצרים/בי"ס אשלים ראשון לציון
מגוון פעילויות מהנות לתלמידים על המאפיינים השונים של חג הפסח, שמות החג, סממניו/ bpil מקבוצת בריינפופ
מה השאלה לפסח/ארקיטקט
מה שמים ב"קערת ליל הסדר"?/ אילנה לוי ביה"ס " שלום – עליכם " לוד
מידע ודפי עבודה בנושא קערת הפסח/מק"מ חיפה
מצא את האפיקומן/ארקיטקט
משחקים ופעילויות לילדים לפסח/ ישלה
משימה מתוקשבת סביב קערת הפסח/מק"מ חיפה
משימות על משה רבנו/בי"ס אשלים ראשון לציון
ניסן-דף עבודה/.ilschool
סיעור מוחין לפסח/בי"ס תדהר ירושלים
סיפור בשישה חלקים עפ"י המודל של הסיפור הקצר לכיתות ה-ח/נועה גנור קידר
עבודה-נוסח ארבע הקושיות/תורה
עבודה1 – תוכנה של ההגדה/תורה
עבודה2 – תוכנה של ההגדה/תורה
עיבוד לפסח/תקשוב דרום
עשרת המכות/ארקיטקט
פירמידה לסמני הסדר/ארקיטקט
פעילויות מתוקשבות לפסח/אתר גלים
פרמידה פסח דפי עבודה/פורום תפוז
צור מילים מאותיות פ.ס.ח./ארקיטקט
צמדי מילים למילה חופש/ארקיטקט
קישוריות לדפי עבודה לפסח/חינוך עולמי
קפד ראשו/ארקיטקט
שאלות לפי סדר ההגדה לכיתות ה-ו/המרפ"ד הוירטואלי
שמות החג/ אילנה לוי ביה"ס שלום עליכם לוד
אתר הלכה יומית
דף לימוד בנושא הסיבה-הרב חיים קן
דף לימוד לקראת פסח-דיני ערב פסח שחל בשבת (תשס"ח)-בי"ס בילו רעננה
דף לימוד סוגיית הסבה בליל הסדר-הרב שמואל אלירז
דף מושגים + מבדק - הרב יהודה רוזנברג
דף מושגים לפסח
דף מושגים מס' 18-הרב יהודה רוזנברג
דף מושגים מס' 19-הרב יהודה רוזנברג
דף מושגים מס' 20-הרב יהודה רוזנברג
דף עבודה למדריך הלכה יומית לאפיית מצה-הרב איתן כאדן
דף פרשת שבוע-שביעי של פסח-הרב אבינועם חדד
דף פרשת שבוע-שבת חול המועד פסח-הרב אבינועם חדד
דפי לימוד חברותות, פסח והשבת הגדול-הרב ראובן רושנשטק
דפי לימוד לקראת הפסח תשס"ח המתמקדים בדיני ערב פסח שחל בשבת-בי"ס ביל"ו רעננה
הפעלות לפסח-הרב ישראל ויסקוט
חידון לליל הסדר הגדה של פסח מא-ת-הרב חיים קן
טופס תשובות לשאלות לסרט "ליל הסדר עם הסולטן"-הרב אביה אלבה
ישתב"ח לחופשת פסח תשס"ח-הרב אביה אלבה
ישתב"ח לחופשת פסח תשס"ח-הרב אלישע פלס
לימוד חברותות, פסח חג השאלות והתשובות-הרב אלישע פלס
מבדק לדף מושגים מס' 18-הרב יהודה רוזנברג
מבצע לימוד לפסח (תשס"ח)-הרב חנניה מלכה
מבצע פסח תשס"ח-הרב חנניה מלכה
מדריך הלכה יומית המצולם לאפיית מצה
מושגים לפסח-מבדק-הרב יהודה רוזנברג
מושיקו והמצה, על אפיית מצה וזריזורת-הרב אביה אלבה
מצגת ושאלות לסרט "ליל הסדר עם הסולטן"-הרב אביה אלבה
מצגת ערב פסח שחל בשבת
סדר ולוח זמנים לבדיקת חמץ
ערב לימוד לקראת פסח-הרב מוטי ורהפטיג
תוכנית משולבת להוראת הלכות פסח לכיתה ו-הרב ברוך מיכאלי
דפי עבודה ופעילויות לחט"ב וחט"ע
אוסף הפעלות לפסח/צופים ברשת
בכל דור ודור על עבדות מודרנית/שיעור אחר
בכל דור ודור-פעילות לכיתה ט/חט"ב גוונים ראש העין
בכל דור ודור/מינהל חברה ונוער
גלגולו של חד גדיא/קרית גת
גלגל חוזר בעולם /אתר ממזרח שמש
דף לימוד סוגיית הסבה בליל הסדר כיתה ז' ומעלה/הרב שמואל אלירז באתר הלכה יומית
דפי עבודה לחטיבת הביניים/חט"ב
החירות בהגדה/מורשה
הלכות הפסח-שאלות ומבחנים/אתר ישיבה
הלכות ליל הסדר /מיתרים
המוציא עצמו מן הכלל/עמית אלון בכלים שלובים
הפעלות לפסח/מינהל חברה ונוער
והגדת לבנך על המשותף והשונה בליל הסדר/שיעור אחר
והגדת לבנך-הגדה לדורות, חג הפסח בעין זכויות הילד/ה-טובה בן ארי ויוסי מיכל/משרד החינוך
והגדת לבנך-פעילות לכיתה ח/חט"ב גוונים ראש העין
חג גדיא בכל דור ודור/משרד החינוך
חומרי למידה באתר משרד החינוך
חירות ועבדות פעילות על יסודי/מארג מורשה
חירות מהי/ אורית חרמון ושרה כהן במינהל חברה ונוער
חירות פנימית/מרכז הדרכה מקוון בני עקיבא
חקרשת לפסח/אתר אורט
טבלה השוואתית וסיכום עשר מכות מצרים/ בלוג הפעלות לילדים, מבחנים ועוד, תפוז
להיות עם חופשי בארצנו /מרכז הדרכה מקוון בני עקיבא
לחם פסח-קונפליקט בין דתיים לחילוניים/חיה פלג/ אברמובסקי דבורה וחיה פלג במינהל חברה ונוער
מבנהו של ליל הסדר/יהושע רוזנברג
מגידים הגדה/מירה מור וחיה פלג במינהל חברה ונוער
מה בין ספירת העומר לכבוד האדם?/שיעור אחר
מה נשתנה-פעילות לכיתה ז/חט"ב גוונים ראש העין
מכות מצרים-צעירי חב"ד/ad3
סיפור בשישה חלקים עפ"י המודל של הסיפור הקצר/נועה גנור קידר
ערב לימוד לקראת פסח/ הרב מוטי ורהפטיג באתר הלכה יומית
עשר מכות מצרים/ad3
פנטומימה של מושגים מתוך ההגדה/ציפי הרפנס באולפנת אמי"ת אוריה באר שבע
פסח מחויבים לחופש/מינהל חברה ונוער
פסח/אתר ממזרח שמש
פרשת המועדות - ויקרא כ"ג/עופר כהנא
צ'ופר לפסח/ציפי הרפנס באולפנת אמי"ת אוריה באר שבע
דפי עבודה ופעילויות לכיתות הנמוכות ולחינוך המיוחד
חלק מהדפים מתאימים גם לביה"ס היסודי
4 דפי פעילות לפסח/אתר קליקלולי
אוסף גדול של קבצים בבי"ס דקלים נס ציונה באתר משרד החינוך
באגוזים נשחק חג הפסח בא/גן ארבל
בניית בתים מאדמה - פרוייקט לרגל חג הפסח/האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך
דפי עבודה לגילאי 3-4/איזמרגד אשנב לחשיבה
דפי עבודה לגילאי 5-6/איזמרגד אשנב לחשיבה
הגדה עם סגנון/גף לחינוך קדם יסודי משרד החינוך
ההגדה ואסטרטגיות למידה (למורה)/ saraint במתי"א חולון-אזור
הכנות לקראת עריכת "סדר" בגן הילדים/גף לחינוך קדם יסודי משרד החינוך
הכנת יין בגן/גף לחינוך קדם יסודי משרד החינוך
השלום את המשפטים לפסח/.ilschool
השלם את הפרפר/תמי הורוביץ
השלמת חיפושית/תמי הורוביץ
התאמת סמלי פסח/פורטל את זה
חגיגה של חושים/גף לחינוך קדם יסודי משרד החינוך
חוברת למורים בחינוך המיוחד/מתי"א תל אביב
חידון פסח/אורינית נגב
חפש את האפיקומן/.ilschool
לוח לספירת העומר/גף לחינוך קדם יסודי משרד החינוך
לקראת החג/גף לחינוך קדם יסודי משרד החינוך
לקראת חג הפסח/גף לחינוך קדם יסודי משרד החינוך
מבוך עזרו למשה להגיע לתיבה/4kids
מה השאלה-בחן את עצמך/ischool
מילוי הוראות צביעה/תמי הורוביץ
נושאים בציורי ההגדה/גף לחינוך קדם יסודי משרד החינוך
סיכום לפסח-בי"ס פרדס ירושלים/אתר הגננת
סיפור לפסח+פעילות-קטנטנת פג"ז ירושלים/אתר הגננת
עשר מכות מבולבלות/.ilschool
פאזל יציאת מצרים/אורינית נגב
פסח פעילות לגיל הרך/מארג מורשה
פסח, פרעה ויציאת מצרים/ד"ר חיה שרגא בן איון
פעילויות הגדה עם סגנון/גף לחינוך קדם יסודי משרד החינוך
פעילויות ציורי ההגדה/גף לחינוך קדם יסודי משרד החינוך
צביעת מספר פרפרים ופרחים/תמי הורוביץ
קערת הפסח/גף לחינוך קדם יסודי משרד החינוך
קפד ראשו/ischool
רגע של עברית/מרכז פסג"ה רמת גן
שיעור בנושא קערת הפסח, לתלמידי א'-ד' והחינוך המיוחד / bpil מקבוצת בריינפופ
תמונות מדברות/אורינית נגב
תפזורת פירמידה לפסח/פורטל את זה
תפזורת פסח/דף הבית הראשון שלי
10 המכות/בי"ס פרדס ירושלים
אביב הגיע פסח בא - חוברת לגיל הרך/מרכז פיסג"ה פתח תקוה
ארבע כוסות/בי"ס פרדס ירושלים
בדיקת חמץ 1/בי"ס פרדס ירושלים
בדיקת חמץ 2 - בי"ס פרדס ירושלים
בחר את התשובה הנכונה מהמחסן/ממלכתי ב פסגת זאב ירושלים
ביעור חמץ/בי"ס פרדס ירושלים
דיני חודש ניסן /בי"ס פרדס ירושלים
הכנות לפסח/בי"ס פרדס ירושלים
העבר קו בין המשפט למילה המתאימה
הצעה לסדר יום בגן לפסח/j-kindergarten
חבר משפט לכל מלה/ממלכתי ב פסגת זאב ירושלים
ליטף שלב 3 - פסח בא/ממלכתי ב פסגת זאב ירושלים
ליטף שלב 6 - פסח מתקרבשממלכתי ב פסגת זאב ירושלים
מה נשתנה הלילה הזה?/בי"ס פרדס ירושלים
מצוות אכילת מצה/בי"ס פרדס ירושלים
מרכז לפסח לכיתה ב - 1/נופים - באר טוביה
מרכז לפסח לכיתה ב - 2/נופים - באר טוביה
מרכז לפסח לכיתה ב - 3/נופים - באר טוביה
מרכז לפסח לכיתה ב - 4/נופים - באר טוביה
משחק אגוזים לפסח (הביאה אפרת)/תפוז בלוגים
משימות כתיבה לפסח/ממלכתי ב פסגת זאב ירושלים
מתח קו בין השאלה לתשובה המתאימה/ממלכתי ב פסגת זאב ירושלים
סיפור לפסח +פעילות/קטנטנת ב בממלכתי ב פסגת זאב ירושלים
עשרת המכות/בי"ס פרדס ירושלים
פעילות סיכום/בי"ס פרדס ירושלים
קערת הסדר - איור/מירב בי"ס תדהר ירושלים
שיעור פתיחה לנושא פסח/בי"ס פרדס ירושלים
שמות החג/בי"ס פרדס ירושלים
דפי צביעה
3 דפי צביעה של ליל הסדר-coloringbookfun
4 דפי צביעה לפסח- classbrain
Passover Hagaddah Coloring Pages/aish
אוסף גדול של דפי צביעה על משה רבנו - coloringbookfun
בדיקת חמץ - friendsacrossamerica
בני ישראל במדבר דף צביעה/גופי
דף צביעה 1-הרב חנניה מלכה/אתר הלכה יומית
דף צביעה 2-הרב חנניה מלכה/אתר הלכה יומית
דף צביעה לפסח/דף הבית הראשון שלי
דפי צביעה הגדה/תמי הורוביץ
דפי צביעה לפסח - Torah Tots
דפי צביעה לפסח-סימני הסדר/אש התורה
דפי צביעה לפסח/ אתר תיקיתה
דפי צביעה לפסח/אתר coloring
דפי צביעה לפסח/גושי (גוש עציון)
דפי צביעה מגוונים של ליל הסדר/אתר aish
דפי צביעה של 10 המכות/אתר aish
דפי צביעה של ההגדה/ברכה שנהב
דפי צביעה של ליל הסדר - kidsdomain
דפי צביעה של מצרים העתיקה - coloring
דפי צביעה של משה רבנו - coloring
הגדה של פסח עם ילד/דף הבית הראשון שלי
הגדה של פסח עם ילדה/דף הבית הראשון שלי
חגים/פסח/דפי צביעה/מתי"א במעל"ה - לוד
חד גדיא/torahtots
חוברת צביעה 20 עמודים לפסח/צבאות השם
יין לפסח/דף הבית הראשון שלי
ליל הסדר - friendsacrossamerica
מצה עם ילדים/דף הבית הראשון שלי
מקבץ דפי צביעה לפסח/לגדול
משה מוביל את בני ישראל בחציית ים סוף - friendsacrossamerica
סיפור יציאת מצרים/דף הבית הראשון שלי
פסח חוברת צביעה/עופרים
קערת הסדר, כוסות יין ומצות/צבאות השם
קערת פסח וכוס אליהו הנביא/דף הבית הראשון שלי
קריעת ים סוף/דף הבית הראשון שלי
תהליך אפיית מצות - סדרת דפי צביעה/אתר אפיית מצות
תמונות לצביעה/אתר עופרים
27 דפי צביעה על שירת הים/אתר פרחי שושנים
5 דפי צביעה לפסח/אתר יצירה
Coloring pages/challahcrumbs
אוסף דפי צביעה לפסח/אתר קסם היצירה של ענת לנדאו
אוסף דפי צביעה מיוחדים לפסח/אתר גופי
אוסף דפי צביעה על ההגדה של פסח/תמי הורוביץ
אוסף דפי צביעה-הגדה/פינה קסומה של יצירה
ביעור חמץ/דף הבית הראשון שלי
דף צביעה יציאת מצרים/superkit
דף צביעה כולל פסוק לצביעה 1/הרב חנניה מלכה באתר הלכה יומית
דף צביעה כולל פסוק לצביעה 2/הרב חנניה מלכה באתר הלכה יומית
דף צביעה מכת ארבה/superkit
דף צביעה מכת ברד/superkit
דף צביעה מכת צפרדע/superkit
דף צביעה משה בתיבה/superkit
דף צביעה משה פוגש את פרעה/superkit
דפי צביעה לפסח - קערת הסדר, מצות וארבע כוסות/חב"ד ילדים
דפי צביעה לפסח/forkids
דפי צביעה לפסח/אמוס ישראל
דפי צביעה לפסח/אתר דפי צביעה ומשחק
חג החירות/דף הבית הראשון שלי
חוברת צביעה לפסח/חב"ד ילדים
כוס אליהו הנביא/דף הבית הראשון שלי
מה נשתנה/דף הבית הראשון שלי
משה בתיבה/דף הבית הראשון שלי
משה ובת פרעה/דף הבית הראשון שלי
תמונות לפסח לצביעה/גוגל
ההגדה של פסח
טקסט ההגדה והסבר
Szyk Haggadah- an interview with Professor Shalom Sabar/Birkat Chaverim blog
אוסף פירושי ראשונים על הגדה של פסח/דעת
אוסף של הגדות/ספריית אוניברסיטת ייל
ארבעה בנים - ארבע קושיות/אתר אש התורה
ארבעת הבנים כפי שמוצגים בהגדות שונות 1526-1923 - haggadahsrus
ארבעת הבנים לפי הקבלה/אבירם שדה באתר קבלה לעם
דפדוף בהגדה של פסח
הגדה ארכיאולוגית/בעריכת אסף פלר
הגדה לפסח משה עבדו/שטיגמן
הגדה מבבל/מרכז למורשת יהדות בבל
הגדה מנוקדת/דעת
הגדה מעוטרת/נענע
הגדה עם סגנון/גף לחינוך קדם יסודי משרד החינוך
הגדה של פסח אוסף פירושים/דעת
הגדה של פסח באור הקבלה/אורן לוי באתר קבלה לעם
הגדה של פסח בנוסח עדות המזרח/תורת אמת
הגדה של פסח להאזנה/שיתוף פיוט
הגדה של פסח להדפסה/בית חב"ד
הגדה של פסח להורדה/אתר הגננת
הגדה של פסח לפי הגדה שלנו/תורה
הגדה של פסח לפי משנה תורה/מכון ממרא
הגדה של פסח מידע דיגיטאלי/info
הגדה של פסח מנוקדת/ויקיטקסט
הגדה של פסח מנוקדת/תורה
הגדה של פסח עם ליקוטי טעמים ומנהגים טקסט ההגדה/ספרית חב"ד
הגדה של פסח עם ליקוטי טעמים ומנהגים/חב"דפדיה
הגדה של פסח עם פירושי גאוני וילנא להורדה/hebrewbooks
הגדה של פסח עם תרגום לאנגלית להורדה/.hebrewbooks
הגדה של פסח/ מתי"א באר-שבע, מחוז הדרום במשרד בחינוך
הגדה של פסח/shtaygen
הגדה של פסח/אנציקלופדיה יהודית דעת
הגדה של פסח/הגות
הגדה של פסח/ויקיטקסט
הגדה של פסח/ויקישיבה
הגדות בלתי מסורתיות - אוסף הגדות ושירים בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי
הגדות ספרדיות-כתבי יד מצויירים מלפני הדפוס/קלריטה ואפרים חפץ
הגדות של פסח אשכנזיות-כתבי יד מצויירים/קלריטה ואפרים חפץ
הגדות של פסח איטלקיות-כתבי יד מצויירים/קלריטה ואפרים חפץ
הגדות של פסח-כתבי יד מאוחרים לאחר המצאת הדפוס/קלריטה ואפרים חפץ
הגדת אמסטרדם
הגדת ברצלונה
הגדת נירנברג השניה באתר הספרי הלאומית
הגדת ראשי הציפורים/גלים
הגדת רוטשילד באתר הספריה הלאומית
הסבר למגיד משולב עם הגדה/הרב עלי יהודה מישלוב בארת הלכה יומית
טקסט ההגדה מנוקד/אביב ח בפורום מורים בתפוז
טקסט מעוצב של ההגדה/ באתר דעת
כל מה שרצית לדעת על ההגדה של פסח/אנציקלופדיה דעת
לינקים להגדות של פסח/הגדה לינק
לקט דברי תורה על ההגדה/ ערכה מיכל אביטבול, בי"ס רמת מודיעים באתר הלכה יומית
מאגר שיעורים על הגדה של פסח/תורת מניטו
מאמר על ההגדות-הרב חיים לוצאטו/דעת
מבחר מאמרים על הגדה של פסח/אש התורה
מחלוקות במנהג שנודעו מהגדות של פסח/ישיבת שעלבים
מילות "מה נשתנה"/בי"ס ממלכתי קהילתי "הרעות" ע"ש יצחק רבין - מורשת
מצגת הגדה של פסח/ מתי"א באר-שבע, מחוז הדרום במשרד בחינוך
מצגת: הגדת ונציה/ בעריכת דב בן שי באתר סליידס
ספר ההגדה/ארכיטקט לומדים
על ההגדה של פסח/ynet
פירושים על הגדה של פסח/ישיבת כסא רחמים
ציירו הגדה - באתר ניתן להוריד את טקסט ההגדה/משרד החינוך
קישור לטקסט המלא של ההגדה/זולו
שישה פירושים להגדה של פסח/מיכלא דהתקשרותא
תוספת להגדה של פסח עבור החטופים/הרב שלמה עמאר
תמונות, מצגות, דפי עבודה ופעילויות
אומנות הדפוס והציורים בהגדת פראג/יוסף תבורי
ארבעת הבנים - הצעה לפעילות יצירתית/נחמה טיטלבוים ותמי יהושע במכללת שאנן
בכל דור ודור - המשכיות מול שינוי/ אתר אמי"ת
דגם הגאולה/אתר בית חב"ד
דף עיון בהגדה/הרב דוד יפה באתר הלכה יומית
הא לחמא עניא - דף עבודה על ארמית/מלכה הר זהב במאגר קבצים לחינוך מבוגרים
הא לחמא עניא/בעריכת אסף פלר
הבן החמישי/אתר בית חב"ד
הגדה עם סגנון-פעילות/האגף לחינוך קדם יסודי
הגדה של פסח להורדה וצביעה/hebrewbooks
הגדה של פסח/תקשוב דרום
הגדת פסח היתולית/צופים ברשת
ההגדה של פסח וסימני הפסח / אתר אמי"ת
הכינו הגדה/בי"ס ממלכתי קהילתי "הרעות" ע"ש יצחק רבין - מורשת
חידון על ההגדה/שיטים
מבחן על הגדה של פסח/ישיבה
מצגת הגדה של פסח 1/סליידקס
מצגת הגדה של פסח 2/סליידקס
מצגת הגדה של פסח בשחור לבן לגני ילדים/ברכה שנהב ז"ל
מצגת הגדה של פסח/אסף פלר
מצגת הגדה של פסח/תקשוב דרום
מצגת ההגדה לחינוך המיוחד/שיכתוב דפנה דואניס ופאני יצחק בי"ס עידוד במאגר קבצים לחינוך המיוחד
נושאים בציורי ההגדה/האגף לחינוך קדם יסודי
סרטון: הכנת ארבעה בנים מהגדה (ישלה)/יוטיוב
ציורי הגדה של פסח/גף לחינוך קדם יסודי משרד החינוך
ציורי ההגדה-פעילות/האגף לחינוך קדם יסודי
צרו הגדה משלכם!/משרד החינוך
שאלות בהגדה/הרב דוד יפה באתר הלכה יומית
אתר הלכה יומית
38 מי יודע - שיחות אודיו - הרב יונה גודמן
4 מי יודע? (בפורמט מצגת)-הרב יורם כהן אור
4 מי יודע?-הרב יורם כהן אור
ארבע כוסות, מבוא-הרב יחיאל צור
ארבעת הבנים, פירושים וללימוד-הרב יורם כהן אור
דגשים בסיפור יציאת מצרים-הרב עמירם אלבה
דף לימוד לליל הסדר וההגדה (אולפנה)-הרב מוטי ורהפטיג
דף מקורות בנושא והגדת לבנך-סדנא להורים לניהול הסדר עבור ילדים-הרב אלישע פלס בי"ס אבני החושן
דף עיון בהגדה-הרב דוד יפה
הסבר למגיד משולב עם ההגדה-הרב עלי יהודה מישלוב
והגדת לבנך רצוי ומצוי-סדנא להורים לניהול הסדר עבור ילדים-הרב אלישע פלס בי"ס אבני החושן
יציאת מצרים 1-טקסט ושאלות-הרב חנניה מלכה
יציאת מצרים 2-טקסט ושאלות-הרב חנניה מלכה
יציאת מצרים 3-טקסט ושאלות-הרב חנניה מלכה
יציאת מצרים 4-טקסט ושאלות-הרב חנניה מלכה
יציאת מצרים 5 (הלכות)-טקסט ושאלות-הרב חנניה מלכה
כוס ראשונה-הרב יחיאל צור
כוס רביעית-הרב יחיאל צור
כוס שלישית-הרב יחיאל צור
כוס שניה-הרב יחיאל צור
לקט דברי תורה על ההגדה-ערכה מיכל אביטבול בי"ס רמת מודיעים
מבנה ההגדה, הטקסט והסברים על המבנה-הרב שמעון גדעון
סימני הסדר ועיקר דיני הסדר
קיצור דיני סימני הסדר
קיצור דיני סימני הסדר-צבי האריס (מנוקד)
שאלות בהגדה-הרב דוד יפה
שאלות כן/לא על קיצור סימני הסדר-הרב דוד יפה
שיר לליל הסדר-הרב עמנואל טוביאנה
הכנות לחג הפסח
דיני ערב פסח/הרב מרדכי אליהו בישיבת בית אל
דינים ומנהגים לחודש ניסן/אתר אש התורה
דף עבודה על הכשרת כלים/הרב יקהת רוזן באתר הלכה יומית
דף עבודה על הכשרת כלים/הרב יקהת רוזן באתר הלכה יומית
ההכנות לחג הפסח (הכשרת כלים ומכירת חמץ)/ אתר אמי"ת
הכנה לפסח/הידברות
הכנות בצה"ל לפסח ולליל הסדר/צבא הגנה לישראל
הכנות לחג הפסח בשמחה-דודי ברוורמן/ערכים
הכנות לפסח במשפחה מטפלת/רעות
הכנות לפסח החשובות ביותר/התקשרות
הכנות לפסח מהיכן מתחילים/מעבר דירה
הכנות לפסח צעד אחר צעד/בית חב"ד
הכנות לפסח-הרב דוב ליאור/אתר ישיבה
הכנות לפסח-הרב זמיר כהן/הידברות
הכנות לפסח-הרב שמואל אליהו/אתר ישיבה
הכנות לפסח/בית חב"ד
הכנות לפסח/התחלות חדשות
הכשרת המטבח לפסח/הרב אליעזר מלמד בישיבת בית אל
הכשרת כלים/הרב מרדכי אליהו בישיבת בית אל
הלכות הגעלת כלים של הרב אליעזר מלמד (שיעור טקסט ווידאו)/ישיבת בית אל
הלכות ומנהגי ערב פסח/הרב אליעזר מלמד בישיבת בית אל
הלכות כשרות לפסח/הרב מרדכי אליהו בישיבת בית אל
הלכות פסח שחל בשבת/ציפי הרפנס אולפנת אמי"ת באר שבע
כללי ההכשרה לפסח, מצגת/ הרב יחיאל צור באתר הלכה יומית
כללי הלכות הגעלת כלים/הרב אליעזר מלמד בישיבת בית אל
ניקיון עם שמחה – פטנטים נפלאים ליעילות ואוירה טובה/רנית אברמביץ באש התורה
תכנון ליל הסדר המשפחתי/אש התורה
הלכות פסח - כללי
בירור הלכות הפסח/הלכה ברורה
דין הסבה-ר' יאיר וסרטיל/ישיבת בית אל
דינים והנהגות לליל הסדר-ר' שמואל אליהו/ישיבת בית אל
דינים ומנהגים לחודש ניסן/אש התורה
הלכות איסור מלאכה בחול המועד/ ישיבת ההסדר אמי"ת אורות שאול בכפר בתיה
הלכות הפסח/פורום קול הלשון
הלכות ומנהגים לפסח/המשרד לשירותי דת
הלכות פסח-הרב עובדיה יוסף/יוטיוב
לקט הלכות פסח-שי פירון/ישיבת פתח תקווה
מאמרים על הלכות פסח / ישיבת ההסדר אמי"ת אורות שאול בכפר בתיה
מגבלות מזון בליל הסדר/הרב יוסי איתן באתר חידוש
מהלכות הסדר-ר' שמואל אליהו/ישיבת בית אל
מהלכות ליל הסדר-ר' שמואל אליהו/ישיבת בית אל
מחשבות והגות - מצוות והגדת לבנך/אתר אמי"ת
מנהגים והלכות לפסח/אפיקים
ספר התודעה לחג הפסח/באתר ברסלב - מידות : שע"י מוסדות תיקון המידות
פסח הלכות ומשמעות/ערוץ 7
שו"ת הלכות הפסח/הידברות
שואלין ודורשין בהלכות הפסח-שאלות ותשובות לדיון בשולחן הסדר/ מרדכי אפרתי
שיעורים בהלכות הפסח/ערוץ מאיר
תכנית משולבת להוראת הלכות פסח לכיתה ו- חוזר הסבר / הרב ברוך מיכאלי באתר הלכה יומית
חודש ניסן
ברכת האילנות הפורחים/שרון פירסט באתר אש התורה
דיני החודש - ספר התודעה/יהודה איזנברג באתר דעת
דיני חודש ניסן - פעילויות לכיתות א-ג/בי"ס פרדס ירושלים
דיני חודש ניסן חלק א-הרב מרדכי אליהו/אתר ישיבה
דינים ומנהגים לחודש ניסן/רנית אברמוביץ באתר אש התורה
דף עבודה - חודש ניסן ומנהגיו/בי"ס התורני "שילה" אשדוד
הלכות חודש ניסן-ר' בן ציון מוצפי/ישיבת בית אל
חודש ניסן (מנהגים)/חב"דפדיה
חודש ניסן - חודש ההתחדשות-הרב זלמן ברוך אתר ישיבה
חודש ניסן בעבודה הרוחנית לאור הקבלה והחסידות/מודעות
חודש ניסן בקבלה
חודש ניסן/אלטרנטיב לי
חודש ניסן/ארכיטקט לומדים
חודש ניסן/אתר עופרים
חודש ניסן/אתר צוהר
חודש ניסן/הלכה יומית
מידע, מצוות ופרשנויות לחודש ניסן/במעגלי השנה משרד החינוך
משימה מתוקשבת על חודש ניסן/רותי נגרין בי"ס הראל לוד
משימה מתוקשבת על שבת הסמוכה לחג הפסח/רותי נגרין בי"ס הראל לוד
ניסן/ויקיפדיה
ניקיון עם שמחה/רנית אברמוביץ באתר אש התורה
על חודש ניסן/אתר חגים
שיעור על ברכת האילנות /הרב עוזי קלכהיים בישיבת בית אל
שמות החודש ומזל החודש/בית החינוך המשותף "עמק-החולה", קיבוץ כפר בלום
שמות החודש/יהודה איזנברג באתר דעת
שמות חודש ניסן/דעת
תאריכים ומאורעות בחודש ניסן/בית החינוך המשותף "עמק-החולה", קיבוץ כפר בלום
חמץ, בדיקת חמץ, ביעור חמץ ומכירת חמץ
Sell Your Chametz Online/mychabad
איסור אכילת חמץ בפסח/אתר הניווט בתנ"ך
איסור חמץ בפסח/לומדים על פסח
איסור חמץ וביעורו/ אתר אמי"ת
איסור חמץ/הרב יחיאל צור באתר הלכה יומית
בדיקת חמץ בפנס חשמלי/רב צעיר
בדיקת חמץ וביעור חמץ-ר' מרדכי אליהו/ישיבת בית אל
בדיקת חמץ-ר' ניר סיני/ישיבת בית אל
בדיקת חמץ/אתר הגננת
בדיקת חמץ/פניני הלכה
ביטול וביעור חמץ/הרב אליעזר מלמד בישיבת בית אל
ברכה על בדיקת חמץ-ר' יאיר וסרטיל/ישיבת בית אל
דיני בדיקת חמץ וביעורו/אברהם רינת באתר אש
דיני בדיקת חמץ/הרב מרדכי אליהו בישיבת בית אל
דיני הכשרת כלים-הרב מרדכי אליהו/ישיבה
הברכה על ביעור חמץ ושאלות/מתי"א במעל"ה-לוד
הכשרת המטבח לפסח-הרב אליעזר מלמד/ישיבה
הלכות בדיקת חמץ-ר' מרדכי אליהו/ישיבת בית אל
זמן בדיקת חמץ/אתר דעת
זמן בדיקת חמץ/דעת
חמץ ומצה/הרב מרדכי אליהו בישיבת בית אל
חמץ/ויקיפדיה
טבלת סיכום-הכשרת המטבח/קטיף.נט
כללי איסור חמץ/הרב אליעזר מלמד בישיבת בית אל
מה זה בכלל חמץ?/אתר כיפה
מה לא צריך לנקות?-שלמה אבינר/דעת
מכירת חמץ-ר' מרדכי אליהו/ישיבת בית אל
מכירת חמץ/הרב אליעזר מלמד בישיבת בית אל
מנהג איסור קטניות/הרב אליעזר מלמד בישיבת בית אל
מצוות השבתת החמץ/הרב אליעזר מלמד
סיפור חמץ בפסח/מספר
סיפור: חמץ בכופתראת/מספר
סיפור: מכירת חמץ 2009/מספר
ראיית חמץ/אתר הניווט בתנ"ך
שטר מכירת חמץ/אתר רוטר
תהליך בדיקת החמץ/אילה בן-דוד בחט"ב פסגות- יהוד
תערובת חמץ/הרב אליעזר מלמד הלכות ביטול וביעור החמץ בישיבת בית אל
תערובת משהו חמץ בפסח-הרב יהודה יונגסטר/אתר ישיבה
ליל הסדר והגדת פסח - כללי
4 כוסות/אתר הלכה יומית
אפיקומן/אנציקלופדיה דעת
אתר שלם סביב השיר חד גדיא/אליאונורה קוקסין, מיכל סדן מרפ"ד קרית גת
דיני ערב פסח-הרב מרדכי אליהו/ישיבה
הלכות ליל הסדר חלק א'/הרב אליעזר מלמד
הלכות ליל הסדר חלק ב'/הרב אליעזר מלמד
המדריך המלא לליל הסדר/בית חב"ד
והגדת לבנך/ארכיטקט לומדים
חודש ניסן וברכת האילנות/הרב שמואל אליהו באתר כיפה
כך חוגגים את הסדר/חב"ד ישראל
ליל הסדר - הקדמה-הרב מרדכי אליהו/ישיבה
ליל הסדר וההגדה/רינת אברמוביץ באתר אש
ליל הסדר וההכנות לליל הסדר/ אתר אמי"ת
ליל הסדר משרד החינוך
ליל הסדר- מילון מונחים/מכללת אורט בראודה
ליל הסדר/אתר חבד
ליל הסדר/בנימין דומובץ באתר דעת
ליל הסדר/הסוכנות היהודית
לסדרו של הלילה-ר' מיכה הלוי/ישיבת בית אל
מה נשתנה/ארכיטקט לומדים
מהלך ליל הסדר/ארכיטקט לומדים
משחקים לליל הסדר/אתר אש
סדנא להורים בנושא ניהול הסדר עבור ילדים - דף מקורות בנושא והגדת לבנך/הרב אלישע פלס, בי"ס אבני החושן
סדנא להורים בנושא ניהול הסדר עבור ילדים- והגדת לבנך: רצוי ומצוי /הרב אלישע פלס, בי"ס אבני החושן
סדר ליל פסח/אנציקלופדיה דעת
סיכום הלכות פסח 2-ר' יעקב אריאל/ישיבת בית אל
סיכום הלכות פסח 3-ר' יצחק בן יוסף/ישיבת בית אל
על ליל הסדר/חב"ד
קערת ליל הסדר/ארכיטקט לומדים
רעיונות להפעלות לילדים בליל הסדר - באנגלית קלה/My Jewish Learning
ישיבת בית אל
איך נהפוך את ליל הסדר לחוויה משפחתית מעצימה-ר' יוני לביא
ארבע כוסות-ר' יאיר וסרטיל
בין גלול לגאולה-ר' יהושע שפירא
בית המקדש בין פסח ראשון ושני-ר' חגי פנחס בר גיורא
גאולת מצרים והגאולה העתידה-ר' חיים יעקב גולדויכט
גדר בל ייראה ובל יימצא-ר' שלמה פישר
האם יש לשתות ארבע או חמש כוסות-ר' שלמה ריסקין
הכשרת המטבח-ר' שמואל אליהו
הלל נרצה-ר' אליעזר איגרא
והגדת לבנך כיצד?-ר' יעקב שפירא
טיבול ראשון ושני במרור-ר' יאיר וסרטיל
כשרות מי הכנרת לפסח-ר' חיים שמרלמר
לדעת לשמוח בחג-ר' אליעזר מלמד
לסדרו של לילה-ר' מיכה לוי
מה מלמדת אותנו ההגדה של פסח-ר' אביחי קצין
מה צריך לזרוק ומה לא?-ר' מרדכי וולנוב
מכוס פרעה ועד כוס ישועות-ר' מנחם קופרמן
מצוות הסיפור ביציאת מצרים-ר' יאיר וסרטיל
ספיקות שונים בכניסת חמץ לבית-ר' יאיר וסרטיל
על חומרות בפסח-ר' דוד סתו
ערב פסח שחל בשבת-ר' מרדכי אליהו
פסח וארבה-ר' דב בערל ווין
פסח שני-בין טומאה לטהרה-ר' שאר ישוב כהן
קטניות בפסח-ר' דוב ליאור
שבת הגדול ופסח-ר' דוב ליאור
שו"ת בענייני פסח-ר' שמואל אליהו
שיעור ריק-ר' בן ציון מוצפי
מושגים, מהות החג ומצוות החג
ארבע כוסות וכוס חמישית על שום מה?/בר אילן
ארבעה בנים ארבעה קושיות/aish
באור קצר של כל מושגי פסח/ אתר אש התורה
ביטול ומכירת חמץ-יהודה איזנברג/דעת
בכל דור ודור/ אתר אמי"ת
בלון מנופח/אש התורה
ברית מילה וחג הפסח-הרב אייזנברג/דעת
דינים, טעמים ורמזים למצוות הלילה - ספר התודעה/יהודה איזנברג
הלכות ומנהגים/אתר חבד
הלכות חמץ ומצה - רמב"ם/סנונית
הלכות חמץ ומצה/מאגר ספרות הקודש (סנונית)
הלכות פסח-הרב מרדכי אליהו/ישיבה
הסבר מושג פסח- חג הקרבת קרבן פסח ואיסור אכילת מצה/אנציקלופדיה דעת
הסברים שונים למקור הכינוי "שבת הגדול" לשבת שלפני הפסח/אנציקלופדיה דעת
השיר אחד מי יודע ומסורתו המזרחית/בר אילן
והגדת לבנך/ אתר אמי"ת
זמן בדיקת חמץ - קיצור שולחן ערוך-יהודה איזנברג/דעת
חג הפסח - מילון מונחים/מכללת אורט בראודה
חג הפסח על שום מה ולמה?/מקו
יש לך מושג-מושגים לחג הפסח/שלום לעם
למה חוגגים פסח/ללמוד וללמד
לשאלת גילוח הזקן בחול המועד-אהרן הלוי פיצ'ניק/דעת
מדוע עורכים שני סדרים בחוץ לארץ?/בית חב"ד
מה נשתנה/ אתר אמי"ת
מהות החג לפי הקבלה/אסף אוחיון באתר קבלה לעם
מהי מצה שרויה?/אתר בית חב"ד
מהלכות חג הפסח וחודש ניסן/משרד החינוך
מושגי פסח בפשטות/אתר זולו
מושגים ביהדות-פסח/עמלנט
מושגים הקשורים לחג הפסח/חט"ב פסגות - יהוד
מושגים הקשורים לחג הפסח/פורטל הרצליה
מושגים ואמרי שפר לפסח/בשבילך כל מה שצריך לדעת על פסח
מושגים ומנהגי החג/שיטים
מושגים ומנהגים לפסח/אתר חגים
מושגים ומנהגים/אתר מכון החגים
מושגים לפסח-שער הנגב/המכללה האקדמית ספיר
מושגים שונים לחג הפסח/בית מדרש
מושגים שונים לחג הפסח/בית מדרש הגאולה
מנהגי חג הפסח להאזנה/אתר קידנט
מצוות החג-יהודה איזנברג/דעת
מצוות מצה ואיסור חמץ, שתי מצוות ושתי טעמים/תורה
משימה מושגים לפסח/תקשוב
משניות - מסכת פסחים/סנונית
סרטון מושגים לפסח/יוטיוב
פניני הלכה לפסח/ישיבה
פסח בספר שמות/מכון ממרא
פסח חזקיהו-הרב אייזנברג/דעת
פסח מושגים ומנהגים/אתר חגים
פסח שלא הכרתם/בית חב"ד
פסח-הלכסיקון המלא/אש התורה
קרבן פסח בימי בית שני /אתר דעת
שביעי ואחרון של פסח: מה קרה ומה עושים/בית חב"ד
שו"ת בהלכות הפסח/חב"ד
שיעור מתוקשב למושגים הקשורים לפסח/סיסמא
שמות החג/ארכיטקט לומדים
תפילות חג הפסח/בית חב"ד אשקלון
תשובה בעניין המנהג להימנע מאכילת קטניות בחג הפסח /תשובות ועד ההלכה כרך ג
מנהגי פסח בעמים ובעבר
אכילת צלי בערב פסח/בית מדרש וירטואלי
גביע המושל-סיפור עממי של יהודי כורדיסטאן/אתר חגים
הפעלה פסח בעדות ישראל לכיתה ה/בי"ס שלום עליכם בצת
חג הפסח אצל יהודי ייב-יהודה לייב גירשט/דעת
יחידת לימוד לבי"ס על יסודי מנהגי פסח בעדות ישראל/מורשה
כל כך הרבה מנהגים... לא עדיף מנהג אחד/בית חב"ד
מלבושים לליל הסדר/אתר מכון החגים
מנהג פסח מוזר בקהילת יהודי ג'רבה/אתר יהדות תוניסיה
מנהגי החג אצל אנוסי ספרד/אוניברסיטת בר אילן
מנהגי ליל הסדר/הידברות
מנהגי ליל הסדר/הידברות
מנהגי פסח בעדות ישראל/דעת
מנהגי פסח/אמי"ת
סגולות ומנהגים לליל הסדר/ידיעות אמריקה
עלייה לרגל מן התפוצות בימי בית שני-שמואל ספראי/דעת
פסח אצל יהודי קווקז-צבי כשדאי/מחלקה לתרבות תורנית
פסח בבגדאד/ד"ר שאול סחייק
פסח בימי המהפכה הצרפתית/האגף לתרבות תורנית
פסח בירושלים בימי בית שני-שמואל ספראי/דעת
פסח-מנהגי עדות ישראל/דעת
קרבן הפסח בימי בית שני-הקונסול הרומי מרקוס/דעת
ריכוז קישורים בנושא מנהגי פסח/ אתר אמי"ת
תיעוד הכנות לפסח במרכז היהודי בדאלס/הסוכנות היהודית
מערכי שיעור והפעלות
אביב מקורות ופעילויות/שיטים
ארבעת הבנים-הפעלה/שיטים
בכל דור ודור - המשכיות מול שינוי/ הפעלה באתר אמי"ת
החירות בהגדה-מערך שיעור/מורשה
היחס לאויב ביציאת מצרים/שיטים
חמץ שעבר עליו הפחס-מערך שיעור/דעת
לימוד חוויתי של הלכות פסח/שרית יוסף גרדוול
מידע אודות החג: שמות, מנהגים וכדומה/ bpil מקבוצת בריינפופ
מערך ובו פעילויות שונות לחג הפסח. כולל סרטון של בריינפופ/ bpil מקבוצת בריינפופ
מערך להקניה ותרגול נושא חג הפסח- מקורו ומנהגיו לבית ספר יסודי/ bpil מקבוצת בריינפופ
מערך לכיתה א-תעודת זהות מה נשתנה/שיטים
מערך לכיתה ב-חג האביב/שיטים
מערך לכיתה ג-הא לחמא עניא/שיטים
מערך לכיתה ד-יציאת מצרים/שיטים
מערך לכיתה ה-ארבעת הבנים/שיטים
מערך לכיתה ו-עבדות וחרות/שיטים
מערך שיעור בנושא חג הפסח באנגלית. כולל מגוון דפי תרגול ומשחקים./ bpil מקבוצת בריינפופ
מערך שיעור לליל הסדר/תורה ועבודה
מערך שיעור לקראת חג הפסח בנושא: מצווה לספר ביציאת מצרים/ שרית גרדוול
מערך שיעור: חג הפסח-מידת הענווה/המרפ"ד הוירטואלי
מערך שיעור: מושגים לפסח לכיתות ג-ד/המרפ"ד הוירטואלי
מערכי שיעור לפסח ומקורות מידע/חינוך עולמי אוןליין
מערכי שיעור לפסח לכיתה ו'-מדריך למורה-הדס שמני
סדר ההקרבה של קרבן הפסח-מערך שיעור/דעת
עבדים היינו מקורות והפעלה/שיטים
עבדים היינו מקורות ופעילות/שיטים
פסח בתורה-מערך שיעור לכיתה ד/דעת
פסח-מערכי שיעור מוכנים/זהות גולן
פסח-מערכי שיעור/טבעברי
פעילויות לכיתה ולקבוצה לפסח/שיטים
צדק וצדקה בפסח ובכלל/שיטים
רצף שיעורים בחג הפסח/smkb
שיעור מחנך והגדת לבנך/שיטים
מצגות
טופס תשובות לסרט: "ליל הסדר עם הסולטן"/הלכה יומית
מצגת אפיית מצות בתמונות/מאגר קבצים חינוך מיוחד ירושלים
מצגת באנגלית על היין/מרכז הדרכה מקוון בני עקיבא
מצגת בספרדית על חג הפסח/מרכז הדרכה מקוון בני עקיבא
מצגת בתמונות שחור לבן על נושאים מגוונים/ברכה שנהב
מצגת דינים ומנהגים לחג הפסח/ דקלה שטיין ושרית פיגו באתר תקשוב דרום
מצגת הכנת מצות/מרכז הדרכה מקוון בני עקיבא
מצגת השיר חד גדיא/מאגר קבצים חינוך מיוחד ירושלים
מצגת חג הפסח/ רוחמה מיג'אן באתר בי"ס תל"י גילה-ירושלים
מצגת יציאת מצרים/ מתי"א באר-שבע, מחוז הדרום במשרד בחינוך
מצגת לגיל הרך ולחינוך המיוחד/ירדן גינזבורג
מצגת לחג הפסח/מורים
מצגת ליל הסדר בתמונות/דפנה דואניס ופאני יצחק במאגר קבצים לחינוך מיוחד
מצגת לפסח - עשר המכות/מאגר קבצים חינוך מיוחד ירושלים
מצגת מקיפה לפסח/ירדן גינזבורג
מצגת משחק צלחת הפסח/בי"ס תדהר ירושלים
מצגת נוסטלגיה לפסח/אתר נוסטלגיה
מצגת סיפור יציאת מצרים/דפנה ויזמן בכלים שלובים
מצגת סיפור פסח לילדים/מרכז הדרכה מקוון בני עקיבא
מצגת על המושג "חירות"/ירדן גינזבורג
מצגת על חג הפסח/ברכה שנהב
מצגת ערב פסח שחל בשבת/הלכה יומית
מצגת עשר המכות/ארנה מנליס ושולמית אברהמי בחינוך מיוחד ירושלים
מצגת פסח-אלינור/בי"ס סיני גן יבנה
מצגת פריחה אדומה באביב/ אילנה כהן באתר בי"ס תל"י גילה-ירושלים
מצגת צלחת הפסח/בי"ס תדהר ירושלים
מצגת שאלות לסרט: "ליל הסדר עם הסולטן"/הלכה יומית
מצגת שאלות לפסח/בי"ס גורדון קרית אתא
מצגת תמונות של פסח/מרכז הדרכה מקוון בני עקיבא
מצגת-יציאת מצרים/תקשוב דרום
מצגת-מכות מצרים/תקשוב דרום
מצגת-סיפור ההגדה-מירב ממן/קתשוב דרום
מצגת-פסח-אלה סיגלביץ/תקשוב דרום
מצגת-פסח/תקשוב דרום
מצגת-קערת הפסח/תקשוב דרום
מצגת1-מכות מצרים-נטליה קוליקוב/תקשוב דרום
מצגת1-פסח-ירדן/תקשוב דרום
מצגת2-מכות מצרים-נטליה קוליקוב/תקשוב דרום
מצגת2-פסח-ירדן/תקשוב דרום
מצגת: פעילות פסח/תקשוב דרום
סרט סיפור יציאת מצרים/גבריאל הי"ד שנרצח בגיל 17 בישיבת עותניאל
מצות ואפיית מצות
101 דברים לעשות עם מצות/אש התורה
איך להכין מצות עם ילדים/סטיפס
אלבום תמונות-אפיית מצות/דעת
אפיית המצות - על שיטת אפיית המצות המסורתית/אתר פרשת השבוע של גדי איידלהייט
אפיית מצה בערב פסח - מקורות המנהג והשתלשלותה/יעקב גרטנר באתר דעת
אפיית מצות יד- אלבום תמונות/אתר דעת
אפיית מצות מגיעה עד אליכם/סדנאות פסח
אפיית מצות/גף חינוך קדם יסודי משרד החינוך
אתר המוקדש לאפיית מצות, כולל דפי צביעה/אפיית מצות
אתר מצות יהודה
אתר מצות ראשון לציון
דף עבודה למדריך הלכה יומית לאפיית מצה/הרב איתן כאדן באתר הלכה יומית
הכנת מצות/אורינית דרום
הלכות מצה/הרב אליעזר מלמד
המצה ומים שלנו/יהודה איזנברג
הסבר איך שוברים מצות/מנטיס
הסבר וסרטונים בנושא אפיית מצות/ אתר אמי"ת
לסרטון מאוד יפה על תהליך אפיית המצות/ישיבת בית אל
מדריך "הלכה יומית" המצולם לאפיית מצה/אתר הלכה יומית
מדריך אפיית מצה המצולם - דף עבודה/ ערך הרב איתן כאדן באתר הלכה יומית
מדריך הלכה יומית לאפיית מצה/אתר הלכה יומית
מושיקו והמצה-על אפיית מצות וזריזות-הרב אביה אלבה/הלכה יומית
מצגת סדר אפיית מצות/מאגר קבצים חינוך מיוחד ירושלים
מצות מדריך מקוצר/אש התורה
מצות של מכונה ומצות של יד-יצחק אלפסי/דעת
משימה מתוקשבת המבוססת על אלבום התמונות של אתר דעת/בריג'יט טמיר בי"ס הראל לוד
סדנת אפיית מצות לילדים/לגו
סוגי מצות/אנציקלופדיה יהודית דעת
סרטון אפיית מצה שמורה/youtube
סרטון אפיית מצה שמורה/אתר חב"ד
סרטון כולל שלבי אפיית מצות /אתר צופר
סרטון סיור במפעל לאפיית מצות/אתר חב"ד
תצלום אפיית מצות בכפר חב"ד/ספריית מטח
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון