תכניות לימודים, תכנון לימודים

תכניות לימודים ותכנון לימודים

מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע© Antony Rufus | Dreamstime Stock Photos


תוכן המדור
מושגים בתכנון לימודים
אתרים כלליים
הנחיות ומחוונים לכתיבת תכניות שנתיות
טפסים
מאמרים עיוניים בתכנון לימודים
סטנדרטים
תוכניות ליבה
תוכניות לימוד בית ספריות
תוכניות לימוד בנושאים יהודיים-כללי
תוכניות לימוד בערבית
תוכניות לימוד נוספות
תוכניות לימודים באומנויות, דרמה ותיאטרון
תוכניות לימודים באזרחות
תוכניות לימודים באנגלית
תוכניות לימודים בגיאוגרפיה, מולדת וחברה
תוכניות לימודים בהיסטוריה
תוכניות לימודים בחינוך גופני
תוכניות לימודים בחינוך לשוני
תוכניות לימודים בחקלאות ולימודי הסביבה
תוכניות לימודים בכלכלה
תוכניות לימודים בלימודי ארץ ישראל ושל"ח
תוכניות לימודים במדע וטכנולוגיה
תוכניות לימודים במדעי החברה - בסוציולוגיה, פסיכולוגיה
תוכניות לימודים במדעי המחשב
תוכניות לימודים במדעים ז-יב
תוכניות לימודים במוסיקה
תוכניות לימודים במקרא/תנ"ך - כללי
תוכניות לימודים במתמטיקה
תוכניות לימודים בספרות
תוכניות לימודים בערבית
תוכניות לימודים בתורה
תוכניות לימודים בתושב"ע ובדינים
תוכניות לימודים בתקשורת
תוכניות לימודים בתקשורת בין אישית
תוכניות לימודים בתרבות
תוכניות לימודים בתרבות ישראל - מקצוע חדש
תוכניות לימודים לגיל הרך עד כיתה ב
תוכניות לימודים לשיעורי חינוך
תוכניות לסביבות מתוקשבות
תכנון לימודים ותוכניות לימודים לחינוך מיוחד
אתרים כלליים
תוכניות ליבה
תוכניות לימוד בנושאים יהודיים-כללי
תוכניות לימודים במדע וטכנולוגיה
תוכניות לימודים במקרא/תנ"ך - כללי
משרד החינוך
תוכניות לימודים במתמטיקה
תכנון לימודים ותוכניות לימודים לחינוך מיוחד
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון