פרוייקטים וסמינריונים במתמטיקה
מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

סמינריון /אורנה לב-מאיר
המחקר עסק בנושא: שימוש באמצעי המחשה בהוראת מתמטיקה לתלמידים מתקשים.
סמינריון/מירב איפרגן
המחקר עסק בנושא:ההבדל בין עמדותיהם של תלמידים חזקים לעמדותיהם של תלמידים חלשים כלפי שיטת 'למידת החקר והגילוי' במתמטיקה.
סמינריון/עופרה אזולאי
שאלת המחקר: כיצד הוראה בשיטת נ.א.ר.צ.ר.תשפר את הבנתם של תלמידים עם ליקויי למידה של משוואות עם נעלם אחד (ללא שברים) .
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון