הפניות בפירוש הרשב"ם לתורה ע"פ הפירוש הדקדוקי לתורה - מהדורה ביקורתית עם מבוא ותוכן עניינים מפורט מאת ד"ר רונאלה מרדלר

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

הפניות בפירוש הרשב"ם לתורה
ע"פ הפירוש הדקדוקי לתנ"ך - 
מהדורה ביקורתית עם מבוא ותוכן עניינים מפורט
מאת ד"ר רונאלה מרדלר
בהוצאת המרכז ללימודים מתקדמים במדעי היהדות
המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים תש"ס
                                  


                                     מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

הפניות בפירוש הדקדוקי לתנ"ך - מיון לפי פרקי הספר


 

מקרא

 

הפניה

ID

פרשה

פרק

פסוק

ספר

פרק

פסוק

סדרה

1

בראשית

א

א

בראשית

י

י

תורה

2

בראשית

א

א

ירמיה

כו

א

נביאים

3

בראשית

א

א

במדבר

ב

ט

תורה

4

בראשית

א

א

דברים

ד

טז

תורה

5

בראשית

א

א

שמואל א'

ב

לג

נביאים

6

בראשית

א

ה

בראשית

יא

ג

תורה

7

בראשית

א

ה

בראשית

ח

כב

תורה

8

בראשית

א

ה

בראשית

א

ב

תורה

9

בראשית

א

ה

דברים

לב

יא

תורה

10

בראשית

א

ה

ירמיה

כג

ט

נביאים

11

בראשית

א

ה

דברים

לא

ז

תורה

12

בראשית

א

ה

ישעיה

לה

ג

נביאים

13

בראשית

א

ה

בראשית

כב

ב

תורה

14

בראשית

א

ה

בראשית

כו

י

תורה

15

בראשית

א

ה

בראשית

מט

טז

תורה

16

בראשית

א

ה

במדבר

טז

טו

תורה

17

בראשית

א

ו

עמוס

ב

יג

נביאים

18

בראשית

א

ז

ישעיה

ה

ב

נביאים

19

בראשית

א

ז

תהלים

לג

ט

כתובים

20

בראשית

א

ז

יחזקאל

טז

טו

נביאים

21

בראשית

א

ט

ירמיה

לב

טו

נביאים

22

בראשית

א

ט

קהלת

ט

יא

כתובים

23

בראשית

א

ט

משלי

כט

כא

כתובים

24

בראשית

א

ט

במדבר

כא

כז

תורה

25

בראשית

א

ט

ירמיה

כו

יח

נביאים

26

בראשית

א

ט

איכה

ב

כ

כתובים

27

בראשית

א

ט

שמות

כה

לא

תורה

28

בראשית

א

ט

רות

ג

יד

כתובים

29

בראשית

א

י

תהלים

מ

יב

כתובים

30

בראשית

א

י

במדבר

יא

כח

תורה

31

בראשית

א

י

בראשית

ח

ב

תורה

32

בראשית

א

י

איכה

ג

סו

כתובים

33

בראשית

א

י

דברים

יא

ד

תורה

34

בראשית

א

י

יהושע

טו

סא

נביאים

35

בראשית

א

י

איוב

כ

יז

כתובים

36

בראשית

א

י

בראשית

כא

יט

תורה

37

בראשית

א

י

בראשית

א

כב

תורה

38

בראשית

א

יא

דברים

ט

כז

תורה

39

בראשית

א

יא

איכה

א

כ

כתובים

40

בראשית

א

יד

במדבר

יג

כב

תורה

41

בראשית

א

יד

במדבר

ט

ו

תורה

42

בראשית

א

יד

הושע

יב

יב

נביאים

43

בראשית

א

טז

שיר השירים

ד

ג

כתובים

44

בראשית

א

טז

משלי

כ

ה

כתובים

45

בראשית

א

טז

במדבר

יט

ב

תורה

46

בראשית

א

טז

מלכים ב'

ג

כב

נביאים

47

בראשית

א

טז

ויקרא

כג

מ

תורה

48

בראשית

א

טז

יחזקאל

ו

יג

נביאים

49

בראשית

א

טז

יחזקאל

כז

יט

נביאים

50

בראשית

א

טז

ישעיה

ס

כב

נביאים

51

בראשית

א

טז

שמואל א'

טו

יז

נביאים

52

בראשית

א

טז

ירמיה

מט

טו

נביאים

53

בראשית

א

טז

בראשית

כז

טו

תורה

54

בראשית

א

טז

אסתר

א

ה

כתובים

55

בראשית

א

טז

בראשית

מד

ב

תורה

56

בראשית

א

יז

משלי

כג

ה

כתובים

57

בראשית

א

יט

ישעיה

יד

כ

נביאים

58

בראשית

א

יט

יחזקאל

לג

ל

נביאים

59

בראשית

א

יט

ישעיה

יג

כ

נביאים

60

בראשית

א

יט

שמות

י

כא

תורה

61

בראשית

א

יט

דניאל

י

ג

כתובים

62

בראשית

א

יט

איוב

לה

יא

כתובים

63

בראשית

א

יט

שמואל א'

ב

לג

נביאים

64

בראשית

א

יט

ויקרא

כו

טז

תורה

65

בראשית

א

יט

איוב

יג

יז

כתובים

66

בראשית

א

יט

תהלים

יט

ג

כתובים

67

בראשית

א

יט

איוב

לג

ז

כתובים

68

בראשית

א

יט

תהלים

נז

ז

כתובים

69

בראשית

א

יט

ישעיה

יט

ו

נביאים

70

בראשית

א

יט

משלי

יז

ד

כתובים

71

בראשית

א

יט

תהלים

ח

ח

כתובים

72

בראשית

א

יט

שמואל א'

א

יז

נביאים

73

בראשית

א

יט

שופטים

יג

ו

נביאים

74

בראשית

א

יט

שמות

לג

טז

תורה

75

בראשית

א

יט

בראשית

ג

ח

תורה

76

בראשית

א

יט

ישעיה

כו

כ

נביאים

77

בראשית

א

יט

ויקרא

יח

כה

תורה

78

בראשית

א

יט

ירמיה

יד

כא

נביאים

79

בראשית

א

יט

תהלים

יז

טז

כתובים

80

בראשית

א

יט

יחזקאל

לט

כו

נביאים

81

בראשית

א

יט

ירמיה

יד

כא

נביאים

82

בראשית

א

יט

שמות

יז

טז

תורה

83

בראשית

א

יט

יחזקאל

מז

יא

נביאים

84

בראשית

א

יט

שמואל א'

י

יג

נביאים

85

בראשית

א

יט

ישעיה

נז

יט

נביאים

86

בראשית

א

יט

שיר השירים

ז

ב

כתובים

87

בראשית

א

יט

הושע

ב

טו

נביאים

88

בראשית

א

כא

תהלים

מ

יב

כתובים

89

בראשית

א

כב

בראשית

ו

יג

תורה

90

בראשית

א

כב

איוב

לב

יח

כתובים

91

בראשית

א

כד

במדבר

כג

יח

תורה

92

בראשית

א

כד

במדבר

כד

ג

תורה

93

בראשית

א

כד

תהלים

קיד

ח

כתובים

94

בראשית

א

כד

תהלים

נז

י

כתובים

95

בראשית

א

כו

קהלת

ה

י

כתובים

96

בראשית

א

כו

תהלים

כב

כה

כתובים

97

בראשית

א

כו

דברי הימים ב'

ט

כט

כתובים

98

בראשית

ב

ב

במדבר

כב

לא

תורה

99

בראשית

ב

ב

ויקרא

כו

לד

תורה

100

בראשית

ב

ב

ויקרא

ט

ח

תורה

101

בראשית

ב

ב

ויקרא

כו

לה

תורה

102

בראשית

ב

ב

בראשית

מו

יב

תורה

103

בראשית

ב

ד

ויקרא

יח

כד

תורה

104

בראשית

ב

ה

ירמיה

ו

כ

נביאים

105

בראשית

ב

ה

ישעיה

כז

י

נביאים

106

בראשית

ב

ה

יחזקאל

מ

ה

נביאים

107

בראשית

ב

ה

נחמיה

ה

ה

כתובים

108

בראשית

ב

ה

שמות

כה

לו

תורה

109

בראשית

ב

ה

יחזקאל

לד

יד

נביאים

110

בראשית

ב

ה

קהלת

ג

יט

כתובים

111

בראשית

ב

ו

איוב

לו

כז

כתובים

112

בראשית

ב

ו

דברים

ד

לו

תורה

113

בראשית

ב

ז

ישעיה

נד

טז

נביאים

114

בראשית

ב

ז

איוב

יח

טז

כתובים

115

בראשית

ב

ז

מיכה

ב

ו

נביאים

116

בראשית

ב

ז

איוב

יח

ה

כתובים

117

בראשית

ב

ט

יחזקאל

יז

ו

נביאים

118

בראשית

ב

טו

אסתר

ב

יח

כתובים

119

בראשית

ב

טו

דברים

כה

יט

תורה

120

בראשית

ב

יח

במדבר

כג

ט

תורה

121

בראשית

ב

כג

קהלת

יא

ה

כתובים

122

בראשית

ג

ג

שמות

כב

כד

תורה

123

בראשית

ג

יד

יחזקאל

לב

ב

נביאים

124

בראשית

ג

יד

מיכה

ד

י

נביאים

125

בראשית

ג

טו

ויקרא

יט

לב

תורה

126

בראשית

ג

טו

איוב

ט

יז

כתובים

127

בראשית

ג

טו

בראשית

מט

יז

תורה

128

בראשית

ג

טו

דברים

ט

כא

תורה

129

בראשית

ג

טו

איוב

לג

כא

כתובים

130

בראשית

ג

טו

במדבר

כג

ג

תורה

131

בראשית

ג

טו

בראשית

ז

כ

תורה

132

בראשית

ג

טו

ישעיה

מ

כד

נביאים

133

בראשית

ג

טו

שמות

א

ה

תורה

134

בראשית

ג

טו

משלי

כד

לא

כתובים

135

בראשית

ג

טו

מלכים א'

ו

ח

נביאים

136

בראשית

ג

טו

איוב

יח

ט

כתובים

137

בראשית

ג

טו

בראשית

כה

כו

תורה

138

בראשית

ג

יט

קהלת

יב

ג

כתובים

139

בראשית

ג

יט

בראשית

מד

לא

תורה

140

בראשית

ג

יט

יחזקאל

כה

טו

נביאים

141

בראשית

ג

כ

קהלת

ב

כב

כתובים

142

בראשית

ד

ג

יחזקאל

מ

ב

נביאים

143

בראשית

ד

ג

שמות

לב

לד

תורה

144

בראשית

ד

ג

בראשית

ד

ג

תורה

145

בראשית

ד

ג

ויקרא

ב

א

תורה

146

בראשית

ד

ג

ויקרא

ב

יא

תורה

147

בראשית

ד

כה

ירמיה

ט

יט

נביאים

148

בראשית

ה

ח

בראשית

כט

יג

תורה

149

בראשית

ה

ח