הפניות בפירוש הרשב"ם לתורה - סדר ההפניות הפנים-מקראיות

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

הפניות בפירוש הרשב"ם לתורה

סדר ההפניות הפנים-מקראיות

מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

הדף הראשי של פירוש הרשב"ם
הפניה למקרא מאוחר (ק=הפניה קדימה)

מקרא

הפניה

הפניה קדימה/אחורה

חומש זהה

פרק זהה בחומש

בראשית א,א

בראשית ב,ד

ק

כן

לא

בראשית א,א

בראשית א,ב

ק

כן

כן

בראשית א,א

בראשית י,י

ק

כן

לא

בראשית א,א

בראשית ט,יח

ק

כן

לא

בראשית א,א

בראשית לה,כב

ק

כן

לא

בראשית א,א

בראשית מט,ד

ק

כן

לא

בראשית א,א

שמות כ,ז

ק

לא

חומש שונה

בראשית א,א

שמות כ,י

ק

לא

חומש שונה

בראשית א,א

בראשית א,לא

ק

כן

כן

בראשית א,ב

בראשית א,ט

ק

כן

כן

בראשית א,ב

שמות יד,כא

ק

לא

חומש שונה

בראשית א,ד

שמות ב,ב

ק

לא

חומש שונה

בראשית א,ד

שמות ב,ב

ק

לא

חומש שונה

בראשית א,ה

בראשית ח,כב

ק

כן

לא

בראשית א,ה

במדבר יג,טז

ק

לא

חומש שונה

בראשית א,ה

במדבר יג,ח

ק

לא

חומש שונה

בראשית א,ה

בראשית מא,מה

ק

כן

לא

בראשית א,יד

במדבר ט,ו

ק

לא

חומש שונה

בראשית א,כב

בראשית א,כח

ק

כן

כן

בראשית א,כב

שמות יב,ג

ק

לא

חומש שונה

בראשית א,כד

במדבר כד,ג

ק

לא

חומש שונה

בראשית א,כז

בראשית ב,כא

ק

כן

לא

בראשית א,כח

במדבר לב,כט

ק

לא

חומש שונה

בראשית א,כט

בראשית יד,כב

ק

כן

לא

בראשית א,כט

בראשית כג,יג

ק

כן

לא

בראשית א,ל

בראשית ט,ג

ק

כן

לא

בראשית ד,ג

שמות לב,לד

ק

לא

חומש שונה

בראשית ה,לא

שמות יב,מ

ק

לא

חומש שונה

בראשית יא,ד

דברים א,כח

ק

לא

חומש שונה

בראשית טו,טז

שמות כ,ד

ק

לא

חומש שונה

בראשית יח,א

שמות כג,כא

ק

לא

חומש שונה

בראשית יח,א

שמות ג,ב

ק

לא

חומש שונה

בראשית יח,א

שמות ג,ד

ק

לא

חומש שונה

בראשית יח,א

בראשית יט,א

ק

כן

לא

בראשית יח,א

בראשית יט,ב

ק

כן

לא

בראשית יח,ה

בראשית יט,ח

ק

כן

לא

בראשית יח,ו

שמות כט,ב

ק

לא

חומש שונה

בראשית יח,ט

במדבר כב,ט

ק

לא

חומש שונה

בראשית יח,י

שמות א,יט

ק

לא

חומש שונה

בראשית יח,יד

בראשית יט,כד

ק

כן

לא

בראשית יח,טו

שמות כג,כד

ק

לא

חומש שונה

בראשית יח,טו

דברים טו,ז-ח

ק

לא

חומש שונה

בראשית יח,טז

בראשית יט,א

ק

כן

לא

בראשית יח,טז

בראשית יח,יז

ק

כן

כן

בראשית יח,טז

בראשית יח,כב

ק

כן

כן

בראשית יח,כג

דברים לב,כג

ק

לא

חומש שונה

בראשית יט,יא

שמות ז,יח

ק

לא

חומש שונה

בראשית יט,יא

שמות ז,כד

ק

לא

חומש שונה

בראשית יט,יג

דברים לב,כד

ק

לא

חומש שונה

בראשית יט,טו

בראשית יט,כג

ק

כן

כן

בראשית יט,יז

בראשית לב,לא

ק

כן

לא

בראשית יט,ד

בראשית כ,ו

ק

כן

לא

בראשית כ,ז

בראשית כ,יח

ק

כן

כן

בראשית כ,יג

דברים כו,ה

ק

לא

חומש שונה

בראשית כ,טז

בראשית לד,יב

ק

כן

לא

בראשית כ,טז

בראשית כד,נג

ק

כן

לא

בראשית כ,טז

שמות י,ה

ק

לא

חומש שונה

בראשית כא,כ

בראשית מט,כג

ק

כן

לא

בראשית כב,א

בראשית כב,כ

ק

כן

כן

בראשית כב,א

בראשית כב,כג

ק

כן

כן

בראשית כב,א

דברים כ,טז

ק

לא

חומש שונה

בראשית כב,א

שמות יז,ז

ק

לא

חומש שונה

בראשית כב,א

שמות יז,ז

ק

לא

חומש שונה

בראשית כב,ב

שמות י,כא

ק

לא

חומש שונה

בראשית כב,ו

דברים לב,מב

ק

לא

חומש שונה

בראשית כב,יג

שמות ה,א

ק

לא

חומש שונה

בראשית כג,ב

במדבר כא,כח

ק

לא

חומש שונה

בראשית כג,ד

בראשית כג,יז-יט

ק

כן

כן

בראשית כג,ט

בראשית כג,יז

ק

כן

כן

בראשית כג,יח

ויקרא כז,ט

ק

לא

חומש שונה

בראשית כג,יח

בראשית כג,כ

ק

כן

כן

בראשית כד,א

בראשית כד,לה

ק

כן

כן

בראשית כד,י

בראשית כד,נד

ק

כן

כן

בראשית כד,כ

בראשית כט,י

ק

כן

לא

בראשית כד,כב

בראשית כד,כג

ק

כן

כן

בראשית כד,כב

שמות יד,טז

ק

לא

חומש שונה

בראשית כד,כג

דברים כה,א

ק

לא

חומש שונה

בראשית כד,כג

בראשית לא,לו

ק

כן

לא

בראשית כד,כג

דברים יז,ח

ק

לא

חומש שונה

בראשית כד,כג

בראשית לב,יד

ק

כן

לא

בראשית כד,כג

בראשית כד,כה

ק

כן

כן

בראשית כד,כג

בראשית לא,לה

ק

כן

לא

בראשית כד,כג

שמות ד,כא

ק

לא

חומש שונה

בראשית כד,נג

במדבר לא,נ

ק

לא

חומש שונה

בראשית כד,נג

שמות ג,כב

ק

לא

חומש שונה

בראשית כד,סה

בראשית לז,יט

ק

כן

לא

בראשית כה,יב

בראשית כה,יט

ק

כן

כן

בראשית כה,כ

בראשית כה,כו

ק

כן

כן

בראשית כה,כב

שמות יח,טו

ק

לא

חומש שונה

בראשית כה,כד

בראשית כט,כה

ק

כן

לא

בראשית כה,כד

בראשית מא,ז

ק

כן

לא

בראשית כה,לא

בראשית לא,מו

ק

כן

לא

בראשית כה,לב

בראשית כה,לד

ק

כן

כן

בראשית כה,לד

בראשית כז,לו

ק

כן

לא

בראשית כה,לד

במדבר טו,לא

ק

לא

חומש שונה

בראשית כה,לד

בראשית לג,יט

ק

כן

לא

בראשית כו,א

שמות יג,יז

ק

לא

חומש שונה

בראשית כו,ח

בראשית לט,יז

ק

כן

לא

בראשית כו,ח

בראשית לט,יד

ק

כן

לא

בראשית כו,כג

בראשית כו,כד

ק

כן

כן

בראשית כו,כו

במדבר יג,ב

ק

לא

חומש שונה

בראשית כו,כט

בראשית כו,לא

ק

כן

כן

בראשית כו,לד

בראשית כז,א

ק

כן

לא

בראשית כו,לד

בראשית כז,מו

ק

כן

לא

בראשית כו,לד

דברים לב,לב

ק

לא

חומש שונה

בראשית כז,ג

בראשית מ,כב

ק

כן

לא

בראשית כז,יב

דברים כח,כט

ק

לא

חומש שונה

בראשית כז,יט

בראשית כז,כה

ק

כן

כן

בראשית כז,כט

בראשית מט,ח

ק

כן

לא

בראשית כז,לו

בראשית כט,טו

ק

כן

לא

בראשית כח,ט

שמות טו,כ

ק

לא

חומש שונה

בראשית כח,ט

במדבר כו,נט

ק

לא

חומש שונה

בראשית כח,ט

בראשית לו,כב

ק

כן

לא

בראשית כח,ט

בראשית לו,כ

ק

כן

לא

בראשית כח,יא

בראשית כח,יח

ק

כן

כן

בראשית כח,יב

בראשית כח,יג

ק

כן

כן

בראשית כח,יב

שמות כ,יז

ק

לא

חומש שונה

בראשית כח,יב

שמות כה,מ

ק

לא

חומש שונה

בראשית כח,טז

שמות ב,יד

ק

לא

חומש שונה

בראשית כח,יח

במדבר ז,א

ק

לא

חומש שונה

בראשית כח,יח

בראשית לא,יג

ק

כן

לא

בראשית כח,יח

בראשית כח,כב

ק

כן

כן

בראשית כח,כא

בראשית כט,טו

ק

כן

לא

בראשית כט,כה

בראשית מא,ז

ק

כן

לא

בראשית כט,כז

בראשית ל,כה

ק

כן

לא

בראשית כט,ל

שמות יב,לב

ק

לא

חומש שונה

בראשית כט,ל

במדבר כב,לג

ק

לא

חומש שונה

בראשית כט,לא

בראשית ל,א

ק

כן

לא

בראשית ל,א

בראשית מח,ז

ק

כן

לא

בראשית ל,ח

בראשית לא,ל

ק

כן

לא

בראשית ל,כא

במדבר כו,מו

ק

לא

חומש שונה

בראשית ל,כג

דברים כב,ב

ק

לא

חומש שונה

בראשית ל,ל

בראשית לג,יד

ק

כן

לא

בראשית ל,לא-לב

שמות לד,ח

ק

לא

חומש שונה

בראשית ל,לז

ויקרא כז,לב

ק

לא

חומש שונה

בראשית ל,לז

במדבר כב,כז

ק

לא

חומש שונה

בראשית ל,לז

במדבר יח,כו

ק

לא

חומש שונה

בראשית ל,לח

במדבר כז,א

ק

לא

חומש שונה

בראשית לא,ז

ויקרא כו,כו

ק

לא

חומש שונה

בראשית לא,מט

בראשית לה,יא

ק

כן

לא

בראשית לא,נא

שמות טו,ד

ק

לא

חומש שונה

בראשית לב,ז

שמות ד,יד

ק

לא

חומש שונה

בראשית לב,ח

במדבר כה,יז

ק

לא

חומש שונה

בראשית לב,ח

במדבר לא,מב

ק

לא

חומש שונה

בראשית לב,יג

שמות לב,יב

ק

לא

חומש שונה

בראשית לב,יג

שמות לב,יד

ק

לא

חומש שונה

בראשית לב,יג

במדבר יד,טז

ק

לא

חומש שונה

בראשית לב,יג

במדבר יד,כ

ק

לא

חומש שונה

בראשית לב,כו

במדבר כב,כד

ק

לא

חומש שונה

בראשית לב,כו

ויקרא ה,כא

ק

לא

חומש שונה

בראשית לב,כו

שמות מ,כד

ק

לא

חומש שונה

בראשית לב,כט

שמות ד,יג

ק

לא

חומש שונה

בראשית לב,כט

שמות ד,יד

ק

לא

חומש שונה

בראשית לב,כט

שמות ד,יד

ק

לא

חומש שונה

בראשית לב,כט

שמות ד,כד

ק

לא

חומש שונה

בראשית לב,כט

במדבר כב,כב

ק

לא

חומש שונה

בראשית לב,כט

במדבר כב,כה

ק

לא

חומש שונה

בראשית לב,כט

במדבר כג,ג

ק

לא

חומש שונה

בראשית לג,יח

במדבר כא,כו

ק

לא

חומש שונה

בראשית לג,יח

בראשית לד,ב

ק

כן

לא

בראשית לד,יט

שמות כב,כח

ק

לא

חומש שונה

בראשית לד,יט

שמות כג,כד

ק

לא

חומש שונה

בראשית לד,ל

שמות ה,כא

ק

לא

חומש שונה

בראשית לה,כב

בראשית מט,ד

ק

כן

לא

בראשית לו,יב

שמות טו,כ

ק

לא

חומש שונה

בראשית לו,יב

בראשית לו,כב

ק

כן

כן

בראשית לו,כ

דברים ב,יב

ק

לא

חומש שונה

בראשית לו,כב

שמות טו,כ

ק

לא

חומש שונה

בראשית לו,כד

בראשית לח,יא

ק

כן

לא

בראשית לו,כד

שמות טו,א

ק

לא

חומש שונה

בראשית לו,מ

בראשית לו,מג

ק

כן

כן

בראשית לז,ב

דברים י,כב

ק

לא

חומש שונה

בראשית לז,ב

בראשית מה,ו

ק

כן

לא

בראשית לז,יא

בראשית מה,כא

ק

כן

לא

בראשית לז,יא

בראשית מה,כח

ק

כן

לא

בראשית לז,יח

במדבר כה,יח

ק

לא

חומש שונה

בראשית לז,כ

בראשית לז,כז

ק

כן

כן

בראשית לז,כ

בראשית לח,טז

ק

כן

לא

בראשית לז,כ

שמות א,י

ק

לא

חומש שונה

בראשית לז,כ

דברים יא,כו

ק

לא

חומש שונה

בראשית לז,כג

בראשית לז,לב

ק

כן

כן

בראשית לז,כג

בראשית לז,לג

ק

כן

כן

בראשית לז,כח

בראשית מה,ד

ק

כן

לא

בראשית לח,ט

שמות כא,יא

ק

לא

חומש שונה

בראשית לח,ט

במדבר לה,יד

ק

לא

חומש שונה

בראשית לח,יד

בראשית לח,כא

ק

כן

כן

בראשית לח,יז

בראשית לח,כג

ק

כן

כן

בראשית לח,כא

דברים כג,יח

ק

לא

חומש שונה

בראשית מ,ד

ויקרא כה,כט

ק

לא

חומש שונה

בראשית מ,י

במדבר יז,כג

ק

לא

חומש שונה

בראשית מ,יג

במדבר א,ב

ק

לא

חומש שונה

בראשית מ,יג

בראשית מ,כ

ק

כן

כן

בראשית מ,יג

דברים כח,סח

ק

לא

חומש שונה

בראשית מא,א

ויקרא כה,כט-ל

ק

לא

חומש שונה

בראשית מא,א

שמות יג,י

ק

לא

חומש שונה

בראשית מא,א

שמות יב,ו

ק

לא

חומש שונה

בראשית מא,ד-ה

בראשית מא,ז

ק

כן

כן

בראשית מא,י

במדבר כד,ז

ק

לא

חומש שונה

בראשית מא,י

בראשית מא,מד

ק

כן

כן

בראשית מא,י

בראשית מא,מג

ק

כן

כן

בראשית מא,לה

בראשית מא,מט

ק

כן

כן

בראשית מא,מב

בראשית מה,ח

ק

כן

לא

בראשית מא,מה

במדבר יג,טז

ק

לא

חומש שונה

בראשית מא,מז

ויקרא כה,כא

ק

לא

חומש שונה

בראשית מא,נ

בראשית מח,ה

ק

כן

לא

בראשית מא,נ

בראשית מח,ו

ק

כן

לא

בראשית מב,ח

בראשית מב,כג

ק

כן

כן

בראשית מב,יב

בראשית מג,ז

ק

כן

לא

בראשית מג,לב

בראשית מו,לד

ק

כן

לא

בראשית מג,לב

שמות ח,כב

ק

לא

חומש שונה

בראשית מג,לד

שמות לט,לב

ק

לא

חומש שונה

בראשית מד,ג

במדבר כד,ה

ק

לא

חומש שונה

בראשית מד,ד

שמות ט,כט

ק

לא

חומש שונה

בראשית מד,ה

בראשית מד,טו

ק

כן

כן

בראשית מה,יא

דברים ט,ג

ק

לא

חומש שונה

בראשית מה,יא

דברים ז,כה

ק

לא

חומש שונה

בראשית מה,כד

דברים כח,סה

ק

לא

חומש שונה

בראשית מו,ד

שמות יב,לב

ק

לא

חומש שונה

בראשית מו,כו

דברים י,כב

ק

לא

חומש שונה

בראשית מו,לד

שמות ח,כב

ק

לא

חומש שונה

בראשית מח,א-ב

בראשית מח,יב

ק

כן

כן

בראשית מח,א-ב

בראשית מט,לג

ק

כן

לא

בראשית מח,א-ב

דברים כב,ב

ק

לא

חומש שונה

בראשית מח,ו

במדבר כו,כא

ק

לא

חומש שונה

בראשית מח,ו

במדבר כו,מ

ק

לא

חומש שונה

בראשית מח,ו

במדבר כו,נג-נה

ק

לא

חומש שונה

בראשית מח,ו

במדבר כו,כט-לב

ק

לא

חומש שונה

בראשית מח,ח

בראשית מח,י

ק

כן

כן

בראשית מח,ח

שמות לג,כ

ק

לא

חומש שונה

בראשית מח,יא

בראשית נ,כ

ק

כן

לא

בראשית מח,יא

במדבר כה,ז

ק

לא

חומש שונה

בראשית מח,כ

שמות כא,א

ק

לא

חומש שונה

בראשית מח,כ

דברים ד,מד

ק

לא

חומש שונה

בראשית מח,כ

דברים לא,יט

ק

לא

חומש שונה

בראשית מט,ה

במדבר ח,כו

ק

לא

חומש שונה

בראשית מט,ח

במדבר כז,כ

ק

לא

חומש שונה

בראשית מט,ח

שמות טו,ד

ק

לא

חומש שונה

בראשית מט,ח

ויקרא יט,לג

ק

לא

חומש שונה

בראשית מט,יא

בראשית מט,יב

ק

כן

כן

בראשית מט,יב

דברים לב,יד

ק

לא

חומש שונה

בראשית מט,יג

דברים לג,יח

ק

לא

חומש שונה

בראשית מט,יד

דברים לג,יח

ק

לא

חומש שונה

בראשית מט,טו

דברים יב,ט

ק

לא

חומש שונה

בראשית מט,טז

דברים לב,לו

ק

לא

חומש שונה

בראשית מט,טז

דברים לב,מג

ק

לא

חומש שונה

בראשית מט,יט

דברים ג,יח

ק

לא

חומש שונה

בראשית מט,כב

שמות טו,ו

ק

לא

חומש שונה

בראשית מט,כב

במדבר כג,ט

ק

לא

חומש שונה

בראשית מט,כג

במדבר כ,יג

ק

לא

חומש שונה

בראשית מט,כד

דברים כח,כח

ק

לא

חומש שונה

בראשית מט,כד

שמות ח,יג

ק

לא

חומש שונה

בראשית מט,כו

במדבר לד,י

ק

לא

חומש שונה

בראשית מט,כו

במדבר לד,ח

ק

לא

חומש שונה

בראשית מט,כו

במדבר לג,טו

ק

לא

חומש שונה

בראשית נ,כו

במדבר י,יז

ק

לא

חומש שונה

שמות א,א

שמות א,ז

ק

כן

כן

שמות א,י

ויקרא כג,ב

ק

לא

חומש שונה

שמות א,יא

ויקרא ב,ו

ק

לא

חומש שונה

שמות ב,א

במדבר כו,נט

ק

לא

חומש שונה

שמות ב,טז

במדבר י,כט

ק

לא

חומש שונה

שמות ב,כג

שמות ג,א

ק

כן

לא

שמות ב,כג

שמות ד,יט

ק

כן

לא

שמות ב,כג

שמות ד,יט

ק

כן

לא

שמות ג,ה

דברים ז,א

ק

לא

חומש שונה

שמות ג,יא-יב

שמות ג,יח

ק

כן

כן

שמות ד,יד

שמות ד,כד

ק

כן

כן

שמות ה,ד

במדבר ה,יח

ק

לא

חומש שונה

שמות ה,ו

דברים טז,יח

ק

לא

חומש שונה

שמות ו,א

שמות יב,לג

ק

כן

לא

שמות ו,ג

שמות ו,ד

ק

כן

כן

שמות ו,יח

במדבר כו,נח

ק

לא