הפניות בפירוש הרשב"ם לתורה - הפניות פנים מקראיות מחומש בראשית לתורה

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

הפניות בפירוש הרשב"ם לתורה

הפניות פנים מקראיות מחומש בראשית לתורה

מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

הדף הראשי של פירוש הרשב"ם
בחינת סדר ההפניות היוצאות מחומש בראשית לתורה

פרשה

מקרא

פרשה

הפניה

הפניה קדימה/אחורה

חומש זהה

פרק זהה בחומש

אותה פרשה

בראשית

בראשית א,א

בראשית

בראשית ב,ד

ק

כן

לא

כן

בראשית

בראשית א,א

בראשית

בראשית א,ב

ק

כן

כן

כן

בראשית

בראשית א,א

נח

בראשית י,י

ק

כן

לא

לא

בראשית

בראשית א,א

נח

בראשית ט,יח

ק

כן

לא

לא

בראשית

בראשית א,א

וישלח

בראשית לה,כב

ק

כן

לא

לא

בראשית

בראשית א,א

ויחי

בראשית מט,ד

ק

כן

לא

לא

בראשית

בראשית א,א

יתרו

שמות כ,ז

ק

לא

חומש שונה

לא

בראשית

בראשית א,א

יתרו

שמות כ,י

ק

לא

חומש שונה

לא

בראשית

בראשית א,א

בראשית

בראשית א,לא

ק

כן

כן

כן

בראשית

בראשית א,ב

בראשית

בראשית א,ט

ק

כן

כן

כן

בראשית

בראשית א,ב

בשלח

שמות יד,כא

ק

לא

חומש שונה

לא

בראשית

בראשית א,ד

שמות

שמות ב,ב

ק

לא

חומש שונה

לא

בראשית

בראשית א,ד

שמות

שמות ב,ב

ק

לא

חומש שונה

לא

בראשית

בראשית א,ה

נח

בראשית ח,כב

ק

כן

לא

לא

בראשית

בראשית א,ה

שלח

במדבר יג,טז

ק

לא

חומש שונה

לא

בראשית

בראשית א,ה

שלח

במדבר יג,ח

ק

לא

חומש שונה

לא

בראשית

בראשית א,ה

מקץ

בראשית מא,מה

ק

כן

לא

לא

בראשית

בראשית א,ו

בראשית

בראשית א,ב

א

כן

כן

כן

בראשית

בראשית א,ט

בראשית

בראשית א,ב

א

כן

כן

כן

בראשית

בראשית א,יד

בהעלותך

במדבר ט,ו

ק

לא

חומש שונה

לא

בראשית

בראשית א,יד

בראשית

בראשית א,ד

א

כן

כן

כן

בראשית

בראשית א,כא

בראשית

בראשית א,כ

א

כן

כן

כן

בראשית

בראשית א,כב

בראשית

בראשית א,כח

ק

כן

כן

כן

בראשית

בראשית א,כב

בא

שמות יב,ג

ק

לא

חומש שונה

לא

בראשית

בראשית א,כד

בלק

במדבר כד,ג

ק

לא

חומש שונה

לא

בראשית

בראשית א,כז

בראשית

בראשית ב,כא

ק

כן

לא

כן

בראשית

בראשית א,כח

מטות

במדבר לב,כט

ק

לא

חומש שונה

לא

בראשית

בראשית א,כט

לך לך

בראשית יד,כב

ק

כן

לא

לא

בראשית

בראשית א,כט

חיי שרה

בראשית כג,יג

ק

כן

לא

לא

בראשית

בראשית א,ל

נח

בראשית ט,ג

ק

כן

לא

לא

בראשית

בראשית ד,ג

כי תשא

שמות לב,לד

ק

לא

חומש שונה

לא

בראשית

בראשית ה,לא

בא

שמות יב,מ

ק

לא

חומש שונה

לא

נח

בראשית י,טו

נח

בראשית י,ה

א

כן

כן

כן

נח

בראשית יא,ד

דברים

דברים א,כח

ק

לא

חומש שונה

לא

נח

בראשית יא,ד

בראשית

בראשית א,כח

א

כן

לא

לא

לך לך

בראשית טו,טז

יתרו

שמות כ,ד

ק

לא

חומש שונה

לא

וירא

בראשית יח,א

משפטים

שמות כג,כא

ק

לא

חומש שונה

לא

וירא

בראשית יח,א

שמות

שמות ג,ב

ק

לא

חומש שונה

לא

וירא

בראשית יח,א

שמות

שמות ג,ד

ק

לא

חומש שונה

לא

וירא

בראשית יח,א

וירא

בראשית יט,א

ק

כן

לא

כן

וירא

בראשית יח,א

וירא

בראשית יט,ב

ק

כן

לא

כן

וירא

בראשית יח,ה

וירא

בראשית יט,ח

ק

כן

לא

כן

וירא

בראשית יח,ו

תצוה

שמות כט,ב

ק

לא

חומש שונה

לא

וירא

בראשית יח,ט

בראשית

בראשית ג,ט

א

כן

לא

לא

וירא

בראשית יח,ט

בלק

במדבר כב,ט

ק

לא

חומש שונה

לא

וירא

בראשית יח,י

שמות

שמות א,יט

ק

לא

חומש שונה

לא

וירא

בראשית יח,יג

וירא

בראשית יח,יב

א

כן

כן

כן

וירא

בראשית יח,יד

וירא

בראשית יט,כד

ק

כן

לא

כן

וירא

בראשית יח,טו

משפטים

שמות כג,כד

ק

לא

חומש שונה

לא

וירא

בראשית יח,טו

ראה

דברים טו,ז-ח

ק

לא

חומש שונה

לא

וירא

בראשית יח,טז

וירא

בראשית יט,א

ק

כן

לא

כן

וירא

בראשית יח,טז

וירא

בראשית יח,יז

ק

כן

כן

כן

וירא

בראשית יח,טז

וירא

בראשית יח,כב

ק

כן

כן

כן

וירא

בראשית יח,יז

נח

בראשית י,יט

א

כן

לא

לא

וירא

בראשית יח,כ

לך לך

בראשית יג,יג

א

כן

לא

לא

וירא

בראשית יח,כג

האזינו

דברים לב,כג

ק

לא

חומש שונה

לא

וירא

בראשית יח,כו

וירא

בראשית יח,כב

א

כן

כן

כן

וירא

בראשית יט,יא

וארא

שמות ז,יח

ק

לא

חומש שונה

לא

וירא

בראשית יט,יא

וארא

שמות ז,כד

ק

לא

חומש שונה

לא

וירא

בראשית יט,יג

האזינו

דברים לב,כד

ק

לא

חומש שונה

לא

וירא

בראשית יט,טו

וירא

בראשית יט,כג

ק

כן

כן

כן

וירא

בראשית יט,יז

וישלח

בראשית לב,לא

ק

כן

לא

לא

וירא

בראשית כ,ד

וירא

בראשית כ,ו

ק

כן

לא

כן

וירא

בראשית כ,ז

וירא

בראשית כ,יח

ק

כן

כן

כן

וירא

בראשית כ,יג

לך לך

בראשית יב,א

א

כן

לא

לא

וירא

בראשית כ,יג

כי תבוא

דברים כו,ה

ק

לא

חומש שונה

לא

וירא

בראשית כ,טז

לך לך

בראשית יב,טז

א

כן

לא

לא

וירא

בראשית כ,טז

וישלח

בראשית לד,יב

ק

כן

לא

לא

וירא

בראשית כ,טז

חיי שרה

בראשית כד,נג

ק

כן

לא

לא

וירא

בראשית כ,טז

בא

שמות י,ה

ק

לא

חומש שונה

לא

וירא

בראשית כא,יב

לך לך

בראשית טו,יג

א

כן

לא

לא

וירא

בראשית כא,כ

ויחי

בראשית מט,כג

ק

כן

לא

לא

וירא

בראשית כא,כא

לך לך

בראשית טז,יב

א

כן

לא

לא

וירא

בראשית כב,א

לך לך

בראשית טו,א

א

כן

לא

לא

וירא

בראשית כב,א

וירא

בראשית כב,כ

ק

כן

כן

כן

וירא

בראשית כב,א

וירא

בראשית כב,כג

ק

כן

כן

כן

וירא

בראשית כב,א

שופטים

דברים כ,טז

ק

לא

חומש שונה

לא

וירא

בראשית כב,א

בשלח

שמות יז,ז

ק

לא

חומש שונה

לא

וירא

בראשית כב,א

בשלח

שמות יז,ז

ק

לא

חומש שונה

לא

וירא

בראשית כב,א

וירא

בראשית כא,ל

א

כן

לא

כן

וירא

בראשית כב,ב

בא

שמות י,כא

ק

לא

חומש שונה

לא

וירא

בראשית כב,ו

האזינו

דברים לב,מב

ק

לא

חומש שונה

לא

וירא

בראשית כב,יג

שמות

שמות ה,א

ק

לא

חומש שונה

לא

חיי שרה

בראשית כג,ב

חוקת

במדבר כא,כח

ק

לא

חומש שונה

לא

חיי שרה

בראשית כג,ד

חיי שרה

בראשית כג,יז-יט

ק

כן

כן

כן

חיי שרה

בראשית כג,ט

לך לך

בראשית יג,י

א

כן

לא

לא

חיי שרה

בראשית כג,ט

חיי שרה

בראשית כג,יז

ק

כן

כן

כן

חיי שרה

בראשית כג,יח

בחוקותי

ויקרא כז,ט

ק

לא

חומש שונה

לא

חיי שרה

בראשית כג,יח

חיי שרה

בראשית כג,כ

ק

כן

כן

כן

חיי שרה

בראשית כד,א

חיי שרה

בראשית כד,לה

ק

כן

כן

כן

חיי שרה

בראשית כד,א

נח

בראשית ט,יח

א

כן

לא

לא

חיי שרה

בראשית כד,י

חיי שרה

בראשית כד,נד

ק

כן

כן

כן

חיי שרה

בראשית כד,כ

חיי שרה

בראשית כד,יט

א

כן

כן

כן

חיי שרה

בראשית כד,כ

ויצא

בראשית כט,י

ק

כן

לא

לא

חיי שרה

בראשית כד,כא

חיי שרה

בראשית כד,יט

א

כן

כן

כן

חיי שרה

בראשית כד,כב

חיי שרה

בראשית כד,כג

ק

כן

כן

כן

חיי שרה

בראשית כד,כב

בשלח

שמות יד,טז

ק

לא

חומש שונה

לא

חיי שרה

בראשית כד,כג

כי תצא

דברים כה,א

ק

לא

חומש שונה

לא

חיי שרה

בראשית כד,כג

ויצא

בראשית לא,לו

ק

כן

לא

לא

חיי שרה

בראשית כד,כג

שופטים

דברים יז,ח

ק

לא

חומש שונה

לא

חיי שרה

בראשית כד,כג

לך לך

בראשית טו,יד

א

כן

לא

לא

חיי שרה

בראשית כד,כג

וישלח

בראשית לב,יד

ק

כן

לא

לא

חיי שרה

בראשית כד,כג

חיי שרה

בראשית כד,כה

ק

כן

כן

כן

חיי שרה

בראשית כד,כג

ויצא

בראשית לא,לה

ק

כן

לא

לא

חיי שרה

בראשית כד,כג

שמות

שמות ד,כא

ק

לא

חומש שונה

לא

חיי שרה

בראשית כד,לה

חיי שרה

בראשית כד,א

א

כן

כן

כן

חיי שרה

בראשית כד,נג

מטות

במדבר לא,נ

ק

לא

חומש שונה

לא

חיי שרה

בראשית כד,נג

שמות

שמות ג,כב

ק

לא

חומש שונה

לא

חיי שרה

בראשית כד,ס

וירא

בראשית כב,יז

א

כן

לא

לא

חיי שרה

בראשית כד,סב

נח

בראשית י,יט

א

כן

לא

לא

חיי שרה

בראשית כד,סב

לך לך

בראשית טז,ז

א

כן

לא

לא

חיי שרה

בראשית כד,סב

וירא

בראשית כ,א

א

כן

לא

לא

חיי שרה

בראשית כד,סג

בראשית

בראשית ב,ה

א

כן

לא

לא

חיי שרה

בראשית כד,סה

וישב

בראשית לז,יט

ק

כן

לא

לא

חיי שרה

בראשית כה,ח

לך לך

בראשית טו,טו

א

כן

לא

לא

חיי שרה

בראשית כה,יב

תולדות

בראשית כה,יט

ק

כן

כן

לא

חיי שרה

בראשית כה,יז

לך לך

בראשית טז,טז

א

כן

לא

לא

חיי שרה

בראשית כה,יז

לך לך

בראשית יז,כה

א

כן

לא

לא

חיי שרה

בראשית כה,יח

לך לך

בראשית טז,יב

א

כן

לא

לא

תולדות

בראשית כה,יט

חיי שרה

בראשית כה,יב

א

כן

כן

לא

תולדות

בראשית כה,יט

וירא

בראשית כא,יב

א

כן

לא

לא

תולדות

בראשית כה,כ

תולדות

בראשית כה,כו

ק

כן

כן

כן

תולדות

בראשית כה,כב

יתרו

שמות יח,טו

ק

לא

חומש שונה

לא

תולדות

בראשית כה,כד

ויצא

בראשית כט,כה

ק

כן

לא

לא

תולדות

בראשית כה,כד

מקץ

בראשית מא,ז

ק

כן

לא

לא

תולדות

בראשית כה,כז

בראשית

בראשית ד,כ

א

כן

לא

לא

תולדות

בראשית כה,כח

תולדות

בראשית כה,כג

א

כן

כן

כן

תולדות

בראשית כה,לא

ויצא

בראשית לא,מו

ק

כן

לא

לא

תולדות

בראשית כה,לב

תולדות

בראשית כה,לד

ק

כן

כן

כן

תולדות

בראשית כה,לד

תולדות

בראשית כז,לו

ק

כן

לא

כן

תולדות

בראשית כה,לד

שלח

במדבר טו,לא

ק

לא

חומש שונה

לא

תולדות

בראשית כה,לד

וישלח

בראשית לג,יט

ק

כן

לא

לא

תולדות

בראשית כו,א

לך לך

בראשית יב,י

א

כן

לא

לא

תולדות

בראשית כו,א

בשלח

שמות יג,יז

ק

לא

חומש שונה

לא

תולדות

בראשית כו,ג

לך לך

בראשית יב,א

א

כן

לא

לא

תולדות

בראשית כו,ה

וירא

בראשית כב,יח

א

כן

לא

לא

תולדות

בראשית כו,ה

לך לך

בראשית יז,ט

א

כן

לא

לא

תולדות

בראשית כו,ה

וירא

בראשית כא,ד

א

כן

לא

לא

תולדות

בראשית כו,ח

וישב

בראשית לט,יז

ק

כן

לא

לא

תולדות

בראשית כו,ח

וישב

בראשית לט,יד

ק

כן

לא

לא

תולדות

בראשית כו,טו

נח

בראשית ט,יח

א

כן

לא

לא

תולדות

בראשית כו,כג

תולדות

בראשית כו,כד

ק

כן

כן

כן

תולדות

בראשית כו,כו

שלח

במדבר יג,ב

ק

לא

חומש שונה

לא

תולדות

בראשית כו,כח

וירא

בראשית כא,כג

א

כן

לא

לא

תולדות

בראשית כו,כט

חיי שרה

בראשית כד,לא

א

כן

לא

לא

תולדות

בראשית כו,כט

תולדות

בראשית כו,לא

ק

כן

כן

כן

תולדות

בראשית כו,לד

תולדות

בראשית כז,א

ק

כן

לא

כן

תולדות

בראשית כו,לד

תולדות

בראשית כז,מו

ק

כן

לא

כן

תולדות

בראשית כו,לד

האזינו

דברים לב,לב

ק

לא

חומש שונה

לא

תולדות

בראשית כז,ג

לך לך

בראשית יב,יא

א

כן

לא

לא

תולדות

בראשית כז,ג

וישב

בראשית מ,כב

ק

כן

לא

לא

תולדות

בראשית כז,ג

לך לך

בראשית טז,יא

א

כן

לא

לא

תולדות

בראשית כז,ז

נח

בראשית י,ט

א

כן

לא

לא

תולדות

בראשית כז,יב

כי תבוא

דברים כח,כט

ק

לא

חומש שונה

לא

תולדות

בראשית כז,יג

תולדות

בראשית כה,כג

א

כן

לא

כן

תולדות

בראשית כז,יט

תולדות

בראשית כז,כה

ק

כן

כן

כן

תולדות

בראשית כז,כט

ויחי

בראשית מט,ח

ק

כן

לא

לא

תולדות

בראשית כז,לו

ויצא

בראשית כט,טו

ק

כן

לא

לא

תולדות

בראשית כח,ט

בשלח

שמות טו,כ

ק

לא

חומש שונה

לא

תולדות

בראשית כח,ט

פנחס

במדבר כו,נט

ק

לא

חומש שונה

לא

תולדות

בראשית כח,ט

וישלח

בראשית לו,כב

ק

כן

לא

לא

תולדות

בראשית כח,ט

וישלח

בראשית לו,כ

ק

כן

לא

לא

ויצא

בראשית כח,יא

ויצא

בראשית כח,יח

ק

כן

כן

כן

ויצא

בראשית כח,יב

ויצא

בראשית כח,יג

ק

כן

כן

כן

ויצא

בראשית כח,יב

יתרו

שמות כ,יז

ק

לא

חומש שונה

לא

ויצא

בראשית כח,יב

תרומה

שמות כה,מ

ק

לא

חומש שונה

לא

ויצא