הפניות בפירוש הרשב"ם לתורה - הפניות פנים-מקראיות מחומש ויקרא לתורה

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

הפניות בפירוש הרשב"ם לתורה

הפניות פנים-מקראיות מחומש ויקרא לתורה

מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

הדף הראשי של פירוש הרשב"ם
בחינת סדר ההפניות היוצאות מחומש ויקרא לתורה

פרשה

מקרא

פרשה

הפניה

הפניה קדימה/אחורה

חומש זהה

פרק זהה בחומש

אותה פרשה

ויקרא

ויקרא א,א

פקודי

שמות מ,לה

א

לא

חומש שונה

לא

ויקרא

ויקרא א,א

יתרו

שמות יט,ג

א

לא

חומש שונה

לא

ויקרא

ויקרא א,א

נשא

במדבר ז,פט

ק

לא

חומש שונה

לא

ויקרא

ויקרא א,א

שמות

שמות ג,ד

א

לא

חומש שונה

לא

ויקרא

ויקרא א,א

בהעלותך

במדבר ח,ב

ק

לא

חומש שונה

לא

ויקרא

ויקרא א,ג

ויקרא

ויקרא ג,א

ק

כן

לא

כן

ויקרא

ויקרא א,טו

ויקרא

ויקרא א,יא

א

כן

כן

כן

ויקרא

ויקרא ב,א

כי תשא

שמות לב,לד

א

לא

חומש שונה

לא

ויקרא

ויקרא ב,יב

אמור

ויקרא כג,טז

ק

כן

לא

לא

ויקרא

ויקרא ד,ג

וזאת הברכה

דברים לג,י

ק

לא

חומש שונה

לא

ויקרא

ויקרא ד,יב

צו

ויקרא ו,ד

ק

כן

לא

לא

ויקרא

ויקרא ד,יז

ויקרא

ויקרא ד,ו

א

כן

כן

כן

ויקרא

ויקרא ה,ט

ויקרא

ויקרא א,טו

א

כן

לא

כן

ויקרא

ויקרא ה,יז

ויקרא

ויקרא ה,יח

ק

כן

כן

כן

צו

ויקרא ו,ב

קדושים

ויקרא יט,ו

ק

כן

לא

לא

צו

ויקרא ו,ב

צו

ויקרא ז,טז

ק

כן

לא

כן

צו

ויקרא ו,ג

בלק

במדבר כג,יח

ק

לא

חומש שונה

לא

צו

ויקרא ו,ג

צו

ויקרא ו,ד

ק

כן

כן

כן

צו

ויקרא ו,יד

בא

שמות י,כא

א

לא

חומש שונה

לא

שמיני

ויקרא י,א

ויקרא

ויקרא א,ז

א

כן

לא

לא

שמיני

ויקרא י,ב

יתרו

שמות יט,ח

א

לא

חומש שונה

לא

שמיני

ויקרא י,ג

אמור

ויקרא כא,י-יב

ק

כן

לא

לא

שמיני

ויקרא י,ג

תצוה

שמות כט,מג

א

לא

חומש שונה

לא

שמיני

ויקרא י,ז

אמור

ויקרא כא,י-יב

ק

כן

לא

לא

שמיני

ויקרא י,יט

שמיני

ויקרא ט,ב

א

כן

לא

כן

שמיני

ויקרא יא,ח

כי תשא

שמות ל,כט

א

לא

חומש שונה

לא

שמיני

ויקרא יא,כא

בראשית

בראשית ב,א

א

לא

חומש שונה

לא

שמיני

ויקרא יא,כו

שמיני

ויקרא יא,לט

ק

כן

כן

כן

שמיני

ויקרא יא,לו

שמיני

ויקרא יא,לד

א

כן

כן

כן

שמיני

ויקרא יא,מ

אמור

ויקרא כב,ח

ק

כן

לא

לא

תזריע

ויקרא יג,ב

תזריע

ויקרא יג,כט

ק

כן

כן

כן

תזריע

ויקרא יג,ט

שמות

שמות ד,ו

א

לא

חומש שונה

לא

תזריע

ויקרא יג,לא

תזריע

ויקרא יג,לז

ק

כן

כן

כן

תזריע

ויקרא יג,נא

כי תבוא

דברים כח,כ

ק

לא

חומש שונה

לא

מצורע

ויקרא יד,מא

מצורע

ויקרא יד,מג

ק

כן

כן

כן

מצורע

ויקרא יד,נו

אחרי מות

ויקרא טז,כא

ק

כן

לא

לא

מצורע

ויקרא יד,נו

אחרי מות

ויקרא טז,כ

ק

כן

לא

לא

מצורע

ויקרא יד,נו

בהעלותך

במדבר ח,ז

ק

לא

חומש שונה

לא

מצורע

ויקרא טו,יא

מצורע

ויקרא טו,ג

א

כן

כן

כן

מצורע

ויקרא טו,יא

צו

ויקרא ו,כא

א

כן

לא

לא

אחרי מות

ויקרא טז,ב

תרומה

שמות כה,כב

א

לא

חומש שונה

לא

אחרי מות

ויקרא טז,ו

אחרי מות

ויקרא טז,יא

ק

כן

כן

כן

אחרי מות

ויקרא טז,י

מצורע

ויקרא יד,ז

א

כן

לא

לא

אחרי מות

ויקרא טז,י

שמות

שמות ג,א

א

לא

חומש שונה

לא

אחרי מות

ויקרא טז,י

שופטים

דברים יט,יא

ק

לא

חומש שונה

לא

אחרי מות

ויקרא טז,לב

אחרי מות

ויקרא טז,ג

א

כן

כן

כן

אחרי מות

ויקרא יח,ה

אחרי מות

ויקרא יח,כט

ק

כן

כן

כן

קדושים

ויקרא יט,יא

ויקרא

ויקרא ה,כב

א

כן

לא

לא

קדושים

ויקרא יט,כ

משפטים

שמות כא,ד

א

לא

חומש שונה

לא

קדושים

ויקרא יט,כ

תזריע

ויקרא יג,לו

א

כן

לא

לא

קדושים

ויקרא יט,כד

ראה

דברים יד,כג

ק

לא

חומש שונה

לא

אמור

ויקרא כא,א

אמור

ויקרא כא,יד

ק

כן

כן

כן

אמור

ויקרא כא,א

נשא

במדבר ו,ז

ק

לא

חומש שונה

לא

אמור

ויקרא כא,ז

אמור

ויקרא כא,טו

ק

כן

כן

כן

אמור

ויקרא כג,כד

בהעלותך

במדבר י,ט

ק

לא

חומש שונה

לא

אמור

ויקרא כג,מג

ראה

דברים טז,יג

ק

לא

חומש שונה

לא

אמור

ויקרא כג,מג

עקב

דברים ח,יד

ק

לא

חומש שונה

לא

אמור

ויקרא כג,מג

עקב

דברים ח,ב-ג

ק

לא

חומש שונה

לא

אמור

ויקרא כג,מג

עקב

דברים ח,ז-יח

ק

לא

חומש שונה

לא

בהר

ויקרא כה,לג

בהר

ויקרא כה,לב

א

כן

כן

כן

בחוקותי

ויקרא כו,י

ראה

דברים יד,כח-כט

ק

לא

חומש שונה

לא

בחוקותי

ויקרא כו,יט

בחוקותי

ויקרא כו,כו

ק

כן

כן

כן

בחוקותי

ויקרא כו,כא

ויגש

בראשית מז,ו

א

לא

חומש שונה

לא

בחוקותי

ויקרא כו,כא

לך לך

בראשית יג,יב

א

לא

חומש שונה

לא

בחוקותי

ויקרא כו,כא

בלק

במדבר כג,טו

ק

לא

חומש שונה

לא

בחוקותי

ויקרא כו,כה

בחוקותי

ויקרא כו,טו

א

כן

כן

כן

בחוקותי

ויקרא כו,כח

עקב

דברים ח,ה

ק

לא

חומש שונה

לא

בחוקותי

ויקרא כו,כח

כי תצא

דברים כא,יח

ק

לא

חומש שונה

לא

בחוקותי

ויקרא כו,לה

בחוקותי

ויקרא כו,לד

א

כן

כן

כן

בחוקותי

ויקרא כו,לה

נח

בראשית יא,כח

א

לא

חומש שונה

לא

בחוקותי

ויקרא כו,לה

וישב

בראשית לט,יב

א

לא

חומש שונה

לא

בחוקותי

ויקרא כו,לה

בראשית

בראשית ה,ה

א

לא

חומש שונה

לא

בחוקותי

ויקרא כו,לו

שופטים

דברים כ,ח

ק

לא

חומש שונה

לא

בחוקותי

ויקרא כו,לו

דברים

דברים ב,כח

ק

לא

חומש שונה

לא

בחוקותי

ויקרא כו,מו

בהר

ויקרא כה,א

א

כן

לא

לא

בחוקותי

ויקרא כו,מו

בחוקותי

ויקרא כו,לה

א

כן

כן

כן

הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון