הפניות בפירוש הרשב"ם לתורה - הפניות פנים מקראיות מחומש במדבר לתורה

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

הפניות בפירוש הרשב"ם לתורה

הפניות פנים-מקראיות מחומש במדבר לתורה

מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

הדף הראשי של פירוש הרשב"ם
בחינת סדר ההפניות היוצאות מחומש במדבר לתורה

פרשה

מקרא

פרשה

הפניה

הפניה קדימה/אחורה

חומש זהה

פרק זהה בחומש

אותה פרשה

במדבר

במדבר א,א

במדבר

במדבר ג,א

ק

כן

לא

כן

במדבר

במדבר א,א

במדבר

במדבר ג,ב

ק

כן

לא

כן

במדבר

במדבר א,א

במדבר

במדבר ג,ד

ק

כן

לא

כן

במדבר

במדבר א,ב

בהעלותך

במדבר י,יא

ק

כן

לא

לא

במדבר

במדבר א,ב

בהעלותך

במדבר י,כט

ק

כן

לא

לא

במדבר

במדבר א,יט

פנחס

במדבר כו,ג

ק

כן

לא

לא

במדבר

במדבר א,מז

במדבר

במדבר א,מט

ק

כן

כן

כן

במדבר

במדבר א,מז

במדבר

במדבר א,נ

ק

כן

כן

כן

במדבר

במדבר ג,א

במדבר

במדבר ג,כז

ק

כן

כן

כן

במדבר

במדבר ג,ט

פנחס

במדבר כז,ז

ק

כן

לא

לא

במדבר

במדבר ג,יט

וישב

בראשית מ,ד

א

לא

חומש שונה

לא

במדבר

במדבר ג,כז

במדבר

במדבר ג,א

א

כן

כן

כן

במדבר

במדבר ג,מט

ויצא

בראשית לא,מב

א

לא

חומש שונה

לא

במדבר

במדבר ג,מט

וארא

שמות ח,יג

א

לא

חומש שונה

לא

במדבר

במדבר ג,מט

ויצא

בראשית לא,ב

א

לא

חומש שונה

לא

במדבר

במדבר ד,י

שלח

במדבר יג,כג

ק

כן

לא

לא

במדבר

במדבר ד,י

שלח

במדבר יג,כג

ק

כן

לא

לא

במדבר

במדבר ד,י

תרומה

שמות כה,כח

א

לא

חומש שונה

לא

במדבר

במדבר ד,כ

במדבר

במדבר ד,ה-טו

א

כן

כן

כן

נשא

במדבר ד,כ

במדבר

במדבר ד,ב

א

כן

כן

לא

נשא

במדבר ד,כב

במדבר

במדבר ד,ב

א

כן

כן

לא

נשא

במדבר ה,ו

ויקרא

ויקרא ה,כא

א

לא

חומש שונה

לא

נשא

במדבר ו,ג

בהעלותך

במדבר ח,כו

ק

כן

לא

לא

נשא

במדבר ו,ג

מקץ

בראשית מב,יז

א

לא

חומש שונה

לא

נשא

במדבר ו,ג

בא

שמות יב,מד

א

לא

חומש שונה

לא

נשא

במדבר ו,ג

קרח

במדבר יז,ב

ק

כן

לא

לא

נשא

במדבר ו,כא

אמור

ויקרא כג,לח

א

לא

חומש שונה

לא

נשא

במדבר ו,כג

נשא

במדבר ו,כד

ק

כן

כן

כן

נשא

במדבר ו,כג

נשא

במדבר ו,כז

ק

כן

כן

כן

נשא

במדבר ו,כו

בחוקותי

ויקרא כו,ט

א

לא

חומש שונה

לא

נשא

במדבר ו,כו

עקב

דברים י,יז

ק

לא

חומש שונה

לא

נשא

במדבר ו,כו

בחוקותי

ויקרא כו,ט

א

לא

חומש שונה

לא

נשא

במדבר ז,ג

אמור

ויקרא כג,מ

א

לא

חומש שונה

לא

נשא

במדבר ז,יג

נשא

במדבר ז,יב

א

כן

כן

כן

בהעלותך

במדבר ח,ז

וארא

שמות ח,ד

א

לא

חומש שונה

לא

בהעלותך

במדבר ח,כא

בהעלותך

במדבר ח,ז

א

כן

כן

כן

בהעלותך

במדבר י,לא

יתרו

שמות יח,יט

א

לא

חומש שונה

לא

בהעלותך

במדבר י,לג

בהעלותך

במדבר יא,א

ק

כן

לא

כן

בהעלותך

במדבר י,לג

חוקת

במדבר כא,ד-ה

ק

כן

לא

לא

בהעלותך

במדבר יא,ז

בהעלותך

במדבר יא,ו

א

כן

כן

כן

בהעלותך

במדבר י,ז

בהעלותך

במדבר יא,א

ק

כן

לא

כן

בהעלותך

במדבר יא,ז

בשלח

שמות טז,לא

א

לא

חומש שונה

לא

בהעלותך

במדבר יא,יב

נח

בראשית י,כו

א

לא

חומש שונה

לא

בהעלותך

במדבר יא,יב

ראה

דברים יא,לא

ק

לא

חומש שונה

לא

בהעלותך

במדבר יא,יב

ראה

דברים יא,לא

ק

לא

חומש שונה

לא

בהעלותך

במדבר יא,כ

בהעלותך

במדבר יא,ה

א

כן

כן

כן

בהעלותך

במדבר יא,כא

יתרו

שמות יט,כג

א

לא

חומש שונה

לא

בהעלותך

במדבר יא,כא

בהעלותך

במדבר יא,כ

א

כן

כן

כן

בהעלותך

במדבר יא,כח

נח

בראשית ח,ב

א

לא

חומש שונה

לא

בהעלותך

במדבר יא,כח

חיי שרה

בראשית כג,ו

א

לא

חומש שונה

לא

בהעלותך

במדבר יא,כח

האזינו

דברים לב,י

ק

לא

חומש שונה

לא

בהעלותך

במדבר יא,לה

בהעלותך

במדבר יב,טז

ק

כן

לא

כן

בהעלותך

במדבר יא,לה

בא

שמות יב,לז

א

לא

חומש שונה

לא

בהעלותך

במדבר יא,לה

יתרו

שמות יט,ד

א

לא

חומש שונה

לא

שלח

במדבר יג,טז

מקץ

בראשית מא,מה

א

לא

חומש שונה

לא

שלח

במדבר יג,כב

דברים

דברים א,לו

ק

לא

חומש שונה

לא

שלח

במדבר יג,כב

שלח

במדבר יד,כד

ק

כן

לא

כן

שלח

במדבר יג,כב

דברים

דברים א,כח

ק

לא

חומש שונה

לא

שלח

במדבר יג,כב

שלח

במדבר יג,לג

ק

כן

כן

כן

שלח

במדבר יג,לג

בראשית

בראשית ו,ד

א

לא

חומש שונה

לא

שלח

במדבר יד,ט

בשלח

שמות טו,טו

א

לא

חומש שונה

לא

שלח

במדבר יד,יד

שלח

במדבר יד,טז

ק

כן

כן

כן

שלח

במדבר יד,יד

כי תשא

שמות לב,יב

א

לא

חומש שונה

לא

שלח

במדבר יד,כ

חיי שרה

בראשית כג,יג

א

לא

חומש שונה

לא

שלח

במדבר יד,כב

ויצא

בראשית לא,ז

א

לא

חומש שונה

לא

שלח

במדבר יד,כב

בחוקותי

ויקרא כו,כו

א

לא

חומש שונה

לא

שלח

במדבר יד,מג

וישב

בראשית לט,ד

א

לא

חומש שונה

לא

שלח

במדבר יד,מג

בשלח

שמות יג,כב

א

לא

חומש שונה

לא

שלח

במדבר טו,כ

שופטים

דברים יח,ד

ק

לא

חומש שונה

לא

קרח

במדבר טז,א

לך לך

בראשית יב,ה

א

לא

חומש שונה

לא

קרח

במדבר טז,ב

במדבר

במדבר א,טז

א

כן

לא

לא

קרח

במדבר טז,יב

כי תצא

דברים כה,ז

ק

לא

חומש שונה

לא

קרח

במדבר טז,יג

בא

שמות יב,לב

א

לא

חומש שונה

לא

קרח

במדבר טז,יג

ויצא

בראשית כט,ל

א

לא

חומש שונה

לא

קרח

במדבר טז,יג

בלק

במדבר כב,לג

ק

כן

לא

לא

קרח

במדבר טז,טו

מקץ

בראשית מג,לד

א

לא

חומש שונה

לא

קרח

במדבר טז,טו

תולדות

בראשית כו,י

א

לא

חומש שונה

לא

קרח

במדבר טז,כח

קרח

במדבר טז,יז

א

כן

כן

כן

קרח

במדבר יז,ה

קרח

במדבר יז,ד

א

כן

כן

כן

קרח

במדבר יז,ה

קרח

במדבר יז,ב

א

כן

כן

כן

קרח

במדבר יז,י

קרח

במדבר טז,כא

א

כן

לא

כן

קרח

במדבר יז,יז

קרח

במדבר יז,ו

א

כן

כן

כן

קרח

במדבר יז,כז

קרח

במדבר טז,לג

א

כן

לא

כן

קרח

במדבר יז,כח

קרח

במדבר יח,ז

ק

כן

לא

כן

קרח

במדבר יז,כח

קרח

במדבר יח,ד

ק

כן

לא

כן

קרח

במדבר יז,כח

קרח

במדבר יח,ז

ק

כן

לא

כן

קרח

במדבר יז,כח

אמור

ויקרא כא,יז

א

לא

חומש שונה

לא

קרח

במדבר יז,כח

אמור

ויקרא כב,ג

א

לא

חומש שונה

לא

קרח

במדבר יח,א

קרח

במדבר יח,ד

ק

כן

כן

כן

קרח

במדבר יח,א

קרח

במדבר יח,ז

ק

כן

כן

כן

קרח

במדבר יח,ט

נשא

במדבר ה,ח

א

כן

לא

לא

קרח

במדבר יח,יב

קרח

במדבר יח,ל

ק

כן

כן

כן

קרח

במדבר יח,יט

ויקרא

ויקרא ב,יג

א

לא

חומש שונה

לא

קרח

במדבר יח,כז

אמור

ויקרא כב,טו-טז

א

לא

חומש שונה

לא

חוקת

במדבר יט,ב

חוקת

במדבר יט,יד

ק

כן

כן

כן

חוקת

במדבר כ,ח

בשלח

שמות יז,ו

א

לא

חומש שונה

לא

חוקת

במדבר כ,ח

קרח

במדבר יז,כה

א

כן

לא

לא

חוקת

במדבר כ,י

חוקת

במדבר כ,ח

א

כן

כן

כן

חוקת

במדבר כ,י

חוקת

במדבר כ,ח

א

כן

כן

כן

חוקת

במדבר כ,י

חוקת

במדבר כ,יב

ק

כן

כן

כן

חוקת

במדבר כא,א

שלח

במדבר יג,יז

א

כן

לא

לא

חוקת

במדבר כא,א

שלח

במדבר יג,כט

א

כן

לא

לא

חוקת

במדבר כא,א

שלח

במדבר יד,מג

א

כן

לא

לא

חוקת

במדבר כא,יד

דברים

דברים ב,א

ק

לא

חומש שונה

לא

חוקת

במדבר כא,יד

חוקת

במדבר כ,יא

א

כן

לא

כן

חוקת

במדבר כא,יד

חוקת

במדבר כא,יז

ק

כן

כן

כן

חוקת

במדבר כא,יד

עקב

דברים ז,כה

ק

לא

חומש שונה

לא

חוקת

במדבר כא,ל

בשלח

שמות יד,יא

א

לא

חומש שונה

לא

בלק

במדבר כב,ג

תולדות

בראשית כז,מו

א

לא

חומש שונה

לא

בלק

במדבר כב,כה

בלק

במדבר כג,ג

ק

כן

לא

כן

בלק

במדבר כב,לג

מקץ

בראשית מג,י

א

לא

חומש שונה

לא

בלק

במדבר כב,לג

ויצא

בראשית לא,מב

א

לא

חומש שונה

לא

בלק

במדבר כב,לג

מקץ

בראשית מג,יב

א

לא

חומש שונה

לא

בלק

במדבר כב,לג

בא

שמות יב,לב

א

לא

חומש שונה

לא

בלק

במדבר כג,ז

ואתחנן

דברים ד,כד

ק

לא

חומש שונה

לא

בלק

במדבר כד,יד

מטות

במדבר לא,טז

ק

כן

לא

לא

בלק

במדבר כה,ו

אחרי מות

ויקרא יח,ו

א

לא

חומש שונה

לא

בלק

במדבר כה,ח

שופטים

דברים יח,ג

ק

לא

חומש שונה

לא

מטות

במדבר ל,ב

פנחס

במדבר כט,לט

א

כן

לא

לא

מטות

במדבר ל,ג

נח

בראשית ח,י

א

לא

חומש שונה

לא

מטות

במדבר ל,ג

כי תצא

דברים כג,כב

ק

לא

חומש שונה

לא

מטות

במדבר ל,ג

כי תצא

דברים כג,כד

ק

לא

חומש שונה

לא

מטות

במדבר ל,יא

מטות

במדבר ל,ז

א

כן

כן

כן

מטות

במדבר לא,ה

מטות

במדבר לא,ב

א

כן

כן

כן

מטות

במדבר לא,נ

כי תשא

שמות ל,יב

א

לא

חומש שונה

לא

מטות

במדבר לא,נ

כי תשא

שמות ל,טז

א

לא

חומש שונה

לא

מטות

במדבר לא,נ

מסעי

במדבר לט,נד

ק

כן

לא

לא

מסעי

במדבר לג,נו

שופטים

דברים כ,טז

ק

לא

חומש שונה

לא

מסעי

במדבר לה,יד

ואתחנן

דברים ד,מא

ק

לא

חומש שונה

לא

הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון