הפניות בפירוש הרשב"ם לתורה - הפניות פנים-מקראיות מחומש דברים לתורה

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

הפניות בפירוש הרשב"ם לתורה

הפניות פנים-מקראיות מחומש דברים לתורה

מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

הדף הראשי של פירוש הרשב"ם
בחינת סדר ההפניות היוצאות מחומש דברים לתורה

פרשה

מקרא

פרשה

הפניה

הפניה קדימה/אחורה

חומש זהה

פרק זהה בחומש

אותה פרשה

דברים

דברים א,א

לך לך

בראשית יב,ח

א

לא

חומש שונה

לא

דברים

דברים א,א

בשלח

שמות יד,ב

א

לא

חומש שונה

לא

דברים

דברים א,א

בהעלותך

במדבר ט,א

א

לא

חומש שונה

לא

דברים

דברים א,א

בא

שמות יב,א-ב

א

לא

חומש שונה

לא

דברים

דברים א,א

בהר

ויקרא כה,א

א

לא

חומש שונה

לא

דברים

דברים א,א

מסעי

במדבר לג,מח

א

לא

חומש שונה

לא

דברים

דברים א,א

ואתחנן

דברים ד,מה-מו

ק

כן

לא

לא

דברים

דברים א,א

משפטים

שמות כג,לא

א

לא

חומש שונה

לא

דברים

דברים א,א

מסעי

במדבר לד,ג

א

לא

חומש שונה

לא

דברים

דברים א,א

ואתחנן

דברים ד,מט

ק

כן

לא

לא

דברים

דברים א,א

לך לך

בראשית יג,ג

א

לא

חומש שונה

לא

דברים

דברים א,א

וישלח

בראשית לו,לט

א

לא

חומש שונה

לא

דברים

דברים א,ב

שלח

במדבר יג,יז

א

לא

חומש שונה

לא

דברים

דברים א,ב

שלח

במדבר יד,מ

א

לא

חומש שונה

לא

דברים

דברים א,ב

שלח

במדבר יד,מד

א

לא

חומש שונה

לא

דברים

דברים א,ב

שלח

במדבר יד,מה

א

לא

חומש שונה

לא

דברים

דברים א,ב

דברים

דברים א,מג

ק

כן

כן

כן

דברים

דברים א,ב

בהעלותך

במדבר י,לג

א

לא

חומש שונה

לא

דברים

דברים א,ב

בהעלותך

במדבר י,יא

א

לא

חומש שונה

לא

דברים

דברים א,ב

בהעלותך

במדבר י,יב

א

לא

חומש שונה

לא

דברים

דברים א,ב

בהעלותך

במדבר יא,א

א

לא

חומש שונה

לא

דברים

דברים א,ב

בהעלותך

במדבר י,כב

א

לא

חומש שונה

לא

דברים

דברים א,ב

בהעלותך

במדבר י,לג

א

לא

חומש שונה

לא

דברים

דברים א,ב

שלח

במדבר יג,כו

א

לא

חומש שונה

לא

דברים

דברים א,ב

דברים

דברים ב,יד

ק

כן

לא

כן

דברים

דברים א,ב

דברים

דברים ב,א

ק

כן

לא

כן

דברים

דברים א,ב

דברים

דברים א,יט

ק

כן

כן

כן

דברים

דברים א,ב

דברים

דברים ב,א-ז

ק

כן

לא

כן

דברים

דברים א,ב

דברים

דברים א,יט

ק

כן

כן

כן

דברים

דברים א,מא

שלח

במדבר יד,מ

א

לא

חומש שונה

לא

דברים

דברים ב,ד

דברים

דברים ב,כט

ק

כן

כן

כן

דברים

דברים ב,ד

חוקת

במדבר כ,כא

א

לא

חומש שונה

לא

דברים

דברים ב,ד

דברים

דברים ב,ו

ק

כן

כן

כן

דברים

דברים ב,ד

דברים

דברים ב,כט

ק

כן

כן

כן

דברים

דברים ב,ד

חוקת

במדבר כ,כ

א

לא

חומש שונה

לא

דברים

דברים ב,ד

חוקת

במדבר כ,כא

א

לא

חומש שונה

לא

דברים

דברים ב,ד

וילך

דברים לא,יב

ק

כן

לא

לא

דברים

דברים ב,ה

דברים

דברים ב,ט

ק

כן

כן

כן

דברים

דברים ב,ה

דברים

דברים ב,יט

ק

כן

כן

כן

דברים

דברים ב,ה

דברים

דברים ב,ט

ק

כן

כן

כן

דברים

דברים ב,ה

דברים

דברים ב,יט

ק

כן

כן

כן

דברים

דברים ב,יד

שלח

במדבר יד,מד

א

לא

חומש שונה

לא

דברים

דברים ב,יד

דברים

דברים א,מב

א

כן

לא

כן

דברים

דברים ב,יד

דברים

דברים א,מא

א

כן

לא

כן

דברים

דברים ב,כ

לך לך

בראשית טו,כ

א

לא

חומש שונה

לא

דברים

דברים ב,כ

דברים

דברים ג,יג

ק

כן

לא

כן

דברים

דברים ב,כט

כי תצא

דברים כג,ה

ק

כן

לא

לא

דברים

דברים ב,כט

חוקת

במדבר כ,כא

א

לא

חומש שונה

לא

דברים

דברים ג,יא

דברים

דברים ג,ב

א

כן

כן

כן

דברים

דברים ג,יג

דברים

דברים ב,יט

א

כן

לא

כן

ואתחנן

דברים ג,כד

דברים

דברים ב,כה

א

כן

לא

לא

ואתחנן

דברים ג,כד

עקב

דברים ח,יט

ק

כן

לא

לא

ואתחנן

דברים ג,כד

חוקת

במדבר כ,י

א

לא

חומש שונה

לא

ואתחנן

דברים ג,כד

חוקת

במדבר כ,יב

א

לא

חומש שונה

לא

ואתחנן

דברים ג,כד

ואתחנן

דברים ג,כז

ק

כן

כן

כן

ואתחנן

דברים ג,כט

ואתחנן

דברים ד,ג-ד

ק

כן

לא

כן

ואתחנן

דברים ד,ז

שמות

שמות ב,כד

א

לא

חומש שונה

לא

ואתחנן

דברים ד,ז

בשלח

שמות יד,י

א

לא

חומש שונה

לא

ואתחנן

דברים ד,ז

בשלח

שמות יד,טו

א

לא

חומש שונה

לא

ואתחנן

דברים ד,יא

יתרו

שמות יט,יז

א

לא

חומש שונה

לא

ואתחנן

דברים ד,יא

וירא

בראשית יח,א-ב

א

לא

חומש שונה

לא

ואתחנן

דברים ד,יא

ואתחנן

דברים ה,כא

ק

כן

לא

כן

ואתחנן

דברים ד,לז

בא

שמות יב,יב

א

לא

חומש שונה

לא

ואתחנן

דברים ד,לז

בשלח

שמות יג,כא

א

לא

חומש שונה

לא

ואתחנן

דברים ד,מא

שופטים

דברים יט,ב

ק

כן

לא

לא

ואתחנן

דברים ד,מא

שופטים

דברים יט,ח

ק

כן

לא

לא

ואתחנן

דברים ד,מא

שופטים

דברים יט,ט

ק

כן

לא

לא

ואתחנן

דברים ה,ה

ואתחנן

דברים ה,ד

א

כן

כן

כן

ואתחנן

דברים ה,ה

ואתחנן

דברים ה,ו

ק

כן

כן

כן

ואתחנן

דברים ה,ז

ויצא

בראשית לא,ל

א

לא

חומש שונה

לא

ואתחנן

דברים ה,ז

יתרו

שמות כ,כב

א

לא

חומש שונה

לא

ואתחנן

דברים ה,ז

משפטים

שמות כב,יט

א

לא

חומש שונה

לא

ואתחנן

דברים ה,יא

יתרו

שמות כ,י

א

לא

חומש שונה

לא

ואתחנן

דברים ה,יא

ואתחנן

דברים ז,יא

ק

כן

לא

כן

ואתחנן

דברים ה,יח

ואתחנן

דברים ה,כא

ק

כן

כן

כן

ואתחנן

דברים ה,יח

וירא

בראשית יח,כג

א

לא

חומש שונה

לא

ואתחנן

דברים ה,כז

ואתחנן

דברים ד,יד

א

כן

לא

כן

ואתחנן

דברים ז,א

כי תבוא

דברים כח,מ

ק

כן

לא

לא

ואתחנן

דברים ז,א

שופטים

דברים יט,ה

ק

כן

לא

לא

ואתחנן

דברים ז,ז

ואתחנן

דברים ז,א

א

כן

כן

כן

ואתחנן

דברים ז,ט

עקב

דברים ז,יב

ק

כן

כן

לא

עקב

דברים ז,יד

תזריע

ויקרא יג,כא

א

לא

חומש שונה

לא

עקב

דברים ז,כג

ויצא

בראשית כט,י

א

לא

חומש שונה

לא

עקב

דברים ז,כג

ויצא

בראשית לב,ג

א

לא

חומש שונה

לא

עקב

דברים ח,ז

עקב

דברים ח,יד

ק

כן

כן

כן

עקב

דברים ח,ט

עקב

דברים ח,ח

א

כן

כן

כן

עקב

דברים ח,כ

עקב

דברים ז,יב

א

כן

לא

כן

עקב

דברים ט,ג

עקב

דברים ז,כב

א

כן

לא

כן

עקב

דברים ט,ג

עקב

דברים ז,כב

א

כן

לא

כן

עקב

דברים ט,ג

שופטים

דברים יז,טו

ק

כן

לא

לא

עקב

דברים ט,ג

ראה

דברים יב,יז

ק

כן

לא

לא

עקב

דברים ט,ה-ז

עקב

דברים ט,ה

א

כן

כן

כן

עקב

דברים ט,כה-כו

עקב

דברים ט,כז-כח

ק

כן

כן

כן

עקב

דברים ט,כה-כו

נצבים

דברים כט,כג-כז

ק

כן

לא

לא

עקב

דברים י,ו

עקב

דברים ט,כ

א

כן

לא

כן

עקב

דברים י,ו

מסעי

במדבר לג,לא

א

לא

חומש שונה

לא

עקב

דברים י,ו

בהעלותך

במדבר יא,לה

א

לא

חומש שונה

לא

עקב

דברים י,ח

כי תשא

שמות לב,כו

א

לא

חומש שונה

לא

עקב

דברים יא,ב

עקב

דברים ח,ה

א

כן

לא

כן

ראה

דברים יא,כו

ראה

דברים יא,כט

ק

כן

כן

כן

ראה

דברים יג,ד

שופטים

דברים יח,י-יג

ק

כן

לא

לא

ראה

דברים טו,ב

אמור

ויקרא כג,ב

א

לא

חומש שונה

לא

ראה

דברים טו,יח

ראה

דברים טו,י

א

כן

כן

כן

ראה

דברים טו,יח

כי תבוא

דברים כח,נו-נז

ק

כן

לא

לא

ראה

דברים טו,יט

בחוקותי

ויקרא כז,כו

א

לא

חומש שונה

לא

ראה

דברים טז,ט

אמור

ויקרא כג,י

א

לא

חומש שונה

לא

ראה

דברים טז,יג

אמור

ויקרא כג,מג

א

לא

חומש שונה

לא

שופטים

דברים טז,כב

ראה

דברים יב,ח

א

כן

לא

לא

שופטים

דברים יז,יח

ואתחנן

דברים ו,ז

א

כן

לא

לא

שופטים

דברים יח,יא

וישלח

בראשית לב,כו

א

לא

חומש שונה

לא

שופטים

דברים יח,טו

וזאת הברכה

דברים לד,י

ק

כן

לא

לא

שופטים

דברים יח,טו

וזאת הברכה

דברים לד,י

ק

כן

לא

לא

שופטים

דברים יט,ו

שופטים

דברים יט,ג

א

כן

כן

כן

שופטים

דברים כ,כ

כי תבוא

דברים כח,נב

ק

כן

לא

לא

שופטים

דברים כא,ה

שופטים

דברים כא,ז-ח

ק

כן

כן

כן

כי תצא

דברים כא,יד

כי תצא

דברים כד,ז

ק

כן

לא

כן

כי תצא

דברים כא,כג

משפטים

שמות כב,כז

א

לא

חומש שונה

לא

כי תצא

דברים כב,ו

משפטים

שמות כג,יט

א

לא

חומש שונה

לא

כי תצא

דברים כב,ו

אמור

ויקרא כב,כח

א

לא

חומש שונה

לא

כי תצא

דברים כג,א

כי תצא

דברים כג,ג

ק

כן

כן

כן

כי תצא

דברים כג,טו

מטות

במדבר לא,ו

א

לא

חומש שונה

לא

כי תצא

דברים כד,ח

בהעלותך

במדבר יב,יד

א

לא

חומש שונה

לא

כי תצא

דברים כד,ט

בהעלותך

במדבר יב,טו

א

לא

חומש שונה

לא

כי תצא

דברים כד,טז

יתרו

שמות כ,ד

א

לא

חומש שונה

לא

כי תצא

דברים כה,יח

האזינו

דברים לב,ו

ק

כן

לא

לא

כי תצא

דברים כה,יח

בלק

במדבר כג,טו

א

לא

חומש שונה

לא

כי תבוא

דברים כו,ב

כי תבוא

דברים כו,יא

ק

כן

כן

כן

כי תבוא

דברים כו,ה

לך לך

בראשית יב,א

א

לא

חומש שונה

לא

כי תבוא

דברים כו,ה

וירא

בראשית כ,יג

א

לא

חומש שונה

לא

כי תבוא

דברים כו,טו

נצבים

דברים כט,כח

ק

כן

לא

לא

כי תבוא

דברים כו,טו

נצבים

דברים כט,כח

ק

כן

לא

לא

כי תבוא

דברים כו,יח

כי תבוא

דברים כז,יט

ק

כן

לא

כן

כי תבוא

דברים כו,כא

כי תבוא

דברים כז,כב

ק

כן

לא

כן

כי תבוא

דברים כח,כד

וירא

בראשית יט,כד

א

לא

חומש שונה

לא

כי תבוא

דברים כח,לז

ואתחנן

דברים ו,ז

א

כן

לא

לא

כי תבוא

דברים כח,מ

ואתחנן

דברים ז,א

א

כן

לא

לא

כי תבוא

דברים כח,מ

לך לך

בראשית יז,יא

א

לא

חומש שונה

לא

כי תבוא

דברים כח,מ

חוקת

במדבר כא,ט

א

לא

חומש שונה

לא

כי תבוא

דברים כח,סט

בחוקותי

ויקרא כו,מו

א

לא

חומש שונה

לא

נצבים

דברים כט,ט

כי תבוא

דברים כט,א

א

כן

כן

לא

נצבים

דברים כט,כד

עקב

דברים ט,כח

א

כן

לא

לא

נצבים

דברים כט,כד

עקב

דברים ט,כה-כו

א

כן

לא

לא

האזינו

דברים לב,א

עקב

דברים יא,יז

א

כן

לא

לא

האזינו

דברים לב,ד

האזינו

דברים לב,טו

ק

כן

כן

כן

האזינו

דברים לב,ה

אמור

ויקרא כב,כה

א

לא

חומש שונה

לא

האזינו

דברים לב,ח

נח

בראשית י,ה

א

לא

חומש שונה

לא

האזינו

דברים לב,ח

נח

בראשית י,יט

א

לא

חומש שונה

לא

האזינו

דברים לב,י

בהעלותך

במדבר יא,כב

א

לא

חומש שונה

לא

האזינו

דברים לב,י

בשלח

שמות יג,כא

א

לא

חומש שונה

לא

האזינו

דברים לב,טו

האזינו

דברים לב,ו

א

כן

כן

כן

האזינו

דברים לב,טו

האזינו

דברים לב,ו

א

כן

כן

כן

האזינו

דברים לב,יז

אחרי מות

ויקרא יז,ז

א

לא

חומש שונה

לא

האזינו

דברים לב,יח

נח

בראשית י,כו

א

לא

חומש שונה

לא

האזינו

דברים לב,יט-כ

האזינו

דברים לב,ה

א

כן

כן

כן

האזינו

דברים לב,כד

משפטים

שמות כא,כב

א

לא

חומש שונה

לא

האזינו

דברים לב,כח

ויצא

בראשית ל,לז

א

לא

חומש שונה

לא

האזינו

דברים לב,כח

בחוקותי

ויקרא כז,לב

א

לא

חומש שונה

לא

האזינו

דברים לב,ל

האזינו

דברים לב,ד

א

כן

כן

כן

האזינו

דברים לב,לב

האזינו

דברים לב,כו

א

כן

כן

כן

האזינו

דברים לב,לב

דברים

דברים א,י

א

כן

לא

לא

האזינו

דברים לב,לג

האזינו

דברים לב,כז

א

כן

כן

כן

האזינו

דברים לב,לו

משפטים

שמות כג,ה

א

לא

חומש שונה

לא

האזינו

דברים לב,לז

האזינו

דברים לב,כז

א

כן

כן

כן

האזינו

דברים לב,מ

לך לך

בראשית יד,כב

א

לא

חומש שונה

לא

האזינו

דברים לב,מב

תזריע

ויקרא יג,מה

א

לא

חומש שונה

לא

האזינו

דברים לב,מג

מסעי

במדבר לה,לג

א

לא

חומש שונה

לא

האזינו