הפניות בפירוש הרשב"ם לתורה - רשימת הפניות יוצאות מפרשת השבוע לכל אחת מהפרשיות בנפרד

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

הפניות בפירוש הרשב"ם לתורה

רשימת הפניות יוצאות מפרשת השבוע
לכל אחת מהפרשיות בנפרד

מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

הדף הראשי של פירוש הרשב"ם
רשימת ההפניות היוצאות מפרשת השבוע לכל אחת מהפרשיות בנפרד

פרשה

הפניות יוצאות לפרשת...

שכיחות

בראשית

בראשית

10

 

נח

4

 

וישלח

1

 

ויחי

1

 

יתרו

2

 

בשלח

1

 

שמות

2

 

שלח

2

 

מקץ

1

 

בהעלותך

1

 

בא

2

 

בלק

1

 

מטות

1

 

לך לך

1

 

חיי שרה

1

 

כי תשא

1

 

סה"כ

32

 

 

 

נח

נח

1

 

דברים

1

 

בראשית

1

 

סה"כ

3

 

 

 

לך לך

יתרו

1

 

סה"כ

1

 

 

 

וירא

משפטים

2

 

שמות

4

 

וירא

15

 

תצוה

1

 

בראשית

1

 

בלק

1

 

ראה

1

 

נח

1

 

לך לך

6

 

האזינו

3

 

וארא

2

 

וישלח

2

 

כי תבוא

1

 

חיי שרה

1

 

בא

2

 

ויחי

1

 

שופטים

1

 

בשלח

2

 

סה"כ

47

 

 

 

חיי שרה

חוקת

1

 

חיי שרה

10

 

לך לך

7

 

בחוקותי

1

 

נח

2

 

ויצא

3

 

בשלח

1

 

כי תצא

1

 

שופטים

1

 

וישלח

1

 

שמות

2

 

מטות

1

 

וירא

2

 

בראשית

1

 

וישב

1

 

תולדות

1

 

סה"כ

36

 

 

 

תולדות

חיי שרה

2

 

וירא

4

 

תולדות

10

 

יתרו

1

 

ויצא

3

 

מקץ

1

 

בראשית

1

 

שלח

2

 

וישלח

3

 

לך לך

5

 

בשלח

2

 

וישב

3

 

נח

2

 

האזינו

1

 

כי תבוא

1

 

ויחי

1

 

פנחס

1

 

סה"כ

43

 

 

 

ויצא

ויצא

13

 

יתרו

1

 

תרומה

1

 

לך לך

2

 

שמות

1

 

נשא

1

 

מקץ

1

 

בא

1

 

בלק

2

 

ויחי

1

 

פנחס

2

 

כי תצא

1

 

וישלח

2

 

כי תשא

1

 

וירא

1

 

בחוקותי

2

 

קרח

1

 

בראשית

1

 

בשלח

1

 

סה"כ

36

 

 

 

וישלח

שמות

6

 

פנחס

1

 

לך לך

1

 

מטות

1

 

וירא

1

 

ויצא

3

 

כי תשא

2

 

שלח

2

 

וישלח

4

 

בלק

4

 

ויקרא

1

 

פקודי

1

 

חוקת

1

 

בראשית

1

 

משפטים

2

 

ויחי

1

 

תולדות

4

 

בשלח

3

 

דברים

1

 

נח

1

 

וישב

1

 

סה"כ

42

 

 

 

וישב

בראשית

2

 

נח

2

 

וישלח

5

 

עקב

1

 

ויגש

4

 

וישב

10

 

פנחס

1

 

חיי שרה

2

 

שמות

1

 

ראה

1

 

משפטים

1

 

מסעי

1

 

כי תצא

1

 

בהר

1

 

קרח

1

 

במדבר

1

 

כי תבוא

1

 

סה"כ

36

 

 

 

מקץ

בהר

2

 

חיי שרה

1

 

בא

2

 

מקץ

11

 

ויצא

1

 

לך לך

1

 

בלק

2

 

ויגש

2

 

שלח

1

 

ויחי

2

 

וישלח

1

 

וארא

2

 

פקודי

1

 

סה"כ

29

 

 

 

ויגש

מקץ

1

 

עקב

3

 

כי תבוא

1

 

ויגש

1

 

תולדות

1

 

בא

1

 

וארא

1

 

סה"כ

9

 

 

 

ויחי

תולדות

2

 

ויגש

1

 

ויחי

9

 

כי תצא

1

 

וישלח

1

 

מקץ

1

 

פנחס

5

 

כי תשא

1

 

בלק

2

 

וירא

2

 

משפטים

1

 

ואתחנן

1

 

וילך

1

 

חיי שרה

1

 

בהעלותך

2

 

בשלח

2

 

קדושים

1

 

האזינו

3

 

וזאת הברכה

2

 

ראה

1

 

דברים

1

 

חוקת

1

 

כי תבוא

1

 

ויצא

3

 

וארא

1

 

מסעי

3

 

נח

2

 

וישב

1

 

סה"כ

53

 

 

 

שמות

שמות

11

 

אמור

1

 

ויקרא

1

 

תולדות

1

 

נח

2

 

פנחס

1

 

בראשית

2

 

בהעלותך

1

 

ואתחנן

1

 

וישלח

1

 

נשא

1

 

שופטים

1

 

וירא

1

 

בא

1

 

סה"כ

26

 

 

 

וארא

וארא

8

 

שמות

4

 

פנחס

2

 

קרח

2

 

שמיני

1

 

משפטים

1

 

האזינו

1

 

וירא

1

 

ויצא

2

 

ויחי

1

 

חוקת

1

 

בהר

1

 

בראשית

1

 

בא

1

 

מקץ

1

 

נשא

1

 

אמור

1

 

סה"כ

30

 

 

 

בא

וארא

4

 

כי תשא

2

 

בא

11

 

וישלח

1

 

פנחס

1

 

יתרו

1

 

מטות

2

 

בשלח

1

 

בלק

1

 

תולדות

2

 

שמות

2

 

כי תבוא

1

 

לך לך

1

 

וישב

1

 

במדבר

1

 

קרח

1

 

סה"כ

33

 

 

 

בשלח

שלח

2

 

בהעלותך

4

 

בשלח

16

 

דברים

1

 

תולדות

3

 

שמות

2

 

ואתחנן

1

 

פנחס

1

 

חיי שרה

1

 

בראשית

1

 

כי תשא

2

 

יתרו

2

 

וישלח

1

 

צו

1

 

וזאת הברכה

1

 

משפטים

1

 

במדבר

1

 

עקב

1

 

ויצא

1

 

כי תבוא

1

 

האזינו

1

 

סה"כ

45

 

 

 

יתרו

נח

3

 

מצורע

1

 

וירא

2

 

חוקת

1

 

בשלח

1

 

יתרו

13

 

וישב

1

 

שמות

1

 

האזינו

2

 

שמיני

2

 

בהעלותך

1

 

ראה

1

 

נשא

1

 

ואתחנן

3

 

בא

1

 

עקב

1

 

מסעי

1

 

בראשית

1

 

קדושים

1

 

וזאת הברכה

1

 

וארא

1

 

שופטים

1

 

כי תבוא

2

 

סה"כ

43

 

 

 

משפטים

משפטים

14

 

בהר

4

 

יתרו

6

 

מצורע

1

 

ראה

4

 

כי תצא

6

 

שמות

3

 

שופטים

1

 

קדושים

1

 

האזינו

1

 

כי תשא

6

 

בא

1

 

כי תבוא

1

 

בחוקותי

1

 

במדבר

1

 

לך לך

2

 

סה"כ

53

 

 

 

תרומה

כי תשא

1

 

תצוה

1

 

תרומה

6

 

עקב

1

 

אמור

2

 

במדבר

1

 

מקץ

1

 

בהעלותך

1

 

לך לך

1

 

נשא

2

 

ראה

1

 

סה"כ

18

 

 

 

תצוה

תרומה

1

 

צו

2

 

תצוה

1

 

פנחס

1

 

מצורע

1

 

בא

1

 

שמיני

2

 

אחרי מות

1

 

סה"כ

10

 

 

 

כי תשא

פקודי

2

 

נח

1

 

אחרי מות

1

 

במדבר

3

 

כי תשא

19

 

ויצא

1

 

ראה

1

 

בשלח

1

 

וישלח

1

 

קרח

1

 

מטות

1

 

בהעלותך

1

 

ואתחנן

1

 

דברים

1

 

כי תצא

1

 

שמות

1

 

לך לך

3

 

בראשית

1

 

עקב

1

 

וזאת הברכה

1

 

תרומה

1

 

סה"כ

44

 

 

 

ויקהל

ויחי

1

 

בא

1

 

בשלח

1

 

ויקהל

1

 

ויצא

1

 

סה"כ

5

 

 

 

פקודי

וארא

1

 

מקת

1

 

תרומה

1

 

נשא

1

 

סה"כ

4

 

 

 

ויקרא

פקודי

1

 

יתרו

1

 

נשא

1

 

שמות

1

 

בהעלותך

1

 

ויקרא

5

 

כי תשא

1

 

אמור

1

 

וזאת הברכה

1

 

צו

1

 

סה"כ

14

 

 

 

צו

קדושים

1

 

צו

2

 

בלק

1

 

בא

1

 

סה"כ

5

 

 

 

שמיני

ויקרא

1

 

יתרו

1

 

אמור

3

 

תצוה

1

 

שמיני

3

 

כי תשא

1

 

בראשית

1

 

סה"כ

11

 

 

 

תזריע

תזריע

2

 

שמות

1

 

כי תבוא

1

 

סה"כ

4

 

 

 

מצורע

מצורע

2

 

אחרי מות

2

 

בהעלותך

1

 

צו

1

 

סה"כ

6

 

 

 

אחרי מות

תרומה

1

 

אחרי מות

3

 

מצורע

1

 

שמות

1

 

שופטים

1

 

סה"כ

7

 

 

 

קדושים

ויקרא

1

 

משפטים

1

 

תזריע

1

 

ראה

1

 

סה"כ

4

 

 

 

אמור

אמור

2

 

נשא

1

 

בהעלותך

1

 

ראה

1

 

עקב

3

 

סה"כ

8

 

 

 

בהר

בהר

1

 

סה"כ

1

 

 

 

בחוקותי

ראה

1

 

בחוקותי

4

 

ויגש