הפניות בפירוש הרשב"ם לתורה

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

הפניות בפירוש הרשב"ם לתורה

רשימת הפסוקים המבוארים
והפסוקים המצוטטים ושכיחויותיהם


 מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע
הדף הראשי של פירוש הרשב"ם
רשימת ההפניות הסימטריות בפירוש הרשב"ם
ברשימה זו, הפסוק המבואר בפירוש הרשב"ם - מפנה לפסוק מצוטט,
והפסוק המצוטט - מפנה לאותו פסוק מבואר.


להצגת הרשימה עם פירוש הרשב"ם לכל פסוק - לחצו כאן.

מס' פסוק מבואר

פסוק מבואר

פסוק מצוטט

מס' פסוק מצוטט

1

בראשית א,ב

בראשית א,ט

2

2

בראשית א,ט

בראשית א,ב

1

3

בראשית כ,יג

דברים כו,ה

38

4

בראשית כד,א

בראשית כד,לה

5

5

בראשית כד,לה

בראשית כד,א

4

6

בראשית כד,סה

בראשית לז,יט

15

7

בראשית כה,יב

בראשית כה,יט

8

8

בראשית כה,יט

בראשית כה,יב

7

9

בראשית כז,כט

בראשית מט,ח

20

10

בראשית כח, ט

בראשית לו, כב

13

11

בראשית כח, ט

שמות טו, כ

23

12

בראשית כט,כה

בראשית מא,ז

16

13

בראשית לו, כב

בראשית כח, ט

10

14

בראשית לו, כב

שמות טו, כ

23

15

בראשית לז,יט

בראשית כד,סה

6

16

בראשית מא,ז

בראשית כט,כה

12

17

בראשית מא,מה

במדבר יג,טז

34

18

בראשית מא,נ

בראשית מח,ה

19

19

בראשית מח,ה

בראשית מא,נ

18

20

בראשית מט,ח

בראשית כז,כט

9

21

שמות ב,כג

שמות ד,יט

22

22

שמות ד,יט

שמות ב,כג

21

23

שמות טו, כ

בראשית כח, ט

10

24

שמות טו, כ

בראשית לו, כב

13

25

שמות טז,לא

במדבר יא,ז

33

26

שמות יז,יג

שמות לב,יח

29

27

שמות כב,כז

דברים כא,כג

37

28

שמות כג,ה

דברים לב,לו

40

29

שמות לב,יח

שמות יז,יג

26

30

ויקרא כג,מג

דברים טז,יג

36

31

במדבר ג,א

במדבר ג,כז

32

32

במדבר ג,כז

במדבר ג,א

31

33

במדבר יא,ז

שמות טז,לא

25

34

במדבר יג,טז

בראשית מא,מה

17

35

דברים ז,א

דברים כח,מ

39

36

דברים טז,יג

ויקרא כג,מג

30

37

דברים כא,כג

שמות כב,כז

27

38

דברים כו,ה

בראשית כ,יג

3

39

דברים כח,מ

דברים ז,א

35

40

דברים לב,לו

שמות כג,ה

28

רשימת פסוקים מבוארים במיון לפי סדר המקראות

פסוקים מבוארים

N

בראשית א,א

12

בראשית א,ב

5

בראשית א,ד

3

בראשית א,ה

5

בראשית א,ו

1

בראשית א,ח

1

בראשית א,ט

1

בראשית א,יד

7

בראשית א,כא

3

בראשית א,כב

5

בראשית א,כד

2

בראשית א,כו

4

בראשית א,כז

1

בראשית א,כח

2

בראשית א,כט

2

בראשית א,ל

1

בראשית ד,ג

1

בראשית ה,לא

2

בראשית י,ט

1

בראשית י,טו

1

בראשית יא,ד

2

בראשית טו,טז

2

בראשית יח,א

5

בראשית יח,ה

1

בראשית יח,ו

1

בראשית יח,ח

2

בראשית יח,ט

3

בראשית יח,י

2

בראשית יח,יג

1

בראשית יח,יד

1

בראשית יח,טו

2

בראשית יח,טז

3

בראשית יח,יז

1

בראשית יח,כ

1

בראשית יח,כג

1

בראשית יח,כו

1

בראשית יט,יא

5

בראשית יט,יג

2

בראשית יט,טו

1

בראשית יט,יז

2

בראשית יט,ד

1

בראשית כ,ז

2

בראשית כ,יג

4

בראשית כ,טז

7

בראשית כ,ח

1

בראשית כא,ח

1

בראשית כא,יב

1

בראשית כא,כ

6

בראשית כא,כא

1

בראשית כב,א

11

בראשית כב,ב

2

בראשית כב,ו

1

בראשית כב,יג

3

בראשית כג,ב

2

בראשית כג,ד

1

בראשית כג,ט

2

בראשית כג,טז

2

בראשית כג,יח

2

בראשית כד,א

2

בראשית כד,ב

1

בראשית כד,י

1

בראשית כד,יא

1

בראשית כד,כ

4

בראשית כד,כא

3

בראשית כד,כב

2

בראשית כד,כג

8

בראשית כד,כה

1

בראשית כד,לב

1

בראשית כד,לה

1

בראשית כד,נג

2

בראשית כד,נז

1

בראשית כד,ס

1

בראשית כד,סב

3

בראשית כד,סג

1

בראשית כד,סד

1

בראשית כד,סה

2

בראשית כה,ח

1

בראשית כה,יב

2

בראשית כה,יז

4

בראשית כה,יח

1

בראשית כה,יט

5

בראשית כה,כ

1

בראשית כה,כא

1

בראשית כה,כב

5

בראשית כה,כג

2

בראשית כה,כד

2

בראשית כה,כז

1

בראשית כה,כח

1

בראשית כה,לא

1

בראשית כה,לב

1

בראשית כה,לד

3

בראשית כו,א

2

בראשית כו,ג

1

בראשית כו,ה

3

בראשית כו,ח

2

בראשית כו,טו

1

בראשית כו,כג

1

בראשית כו,כו

5

בראשית כו,כח

1

בראשית כו,כט

2

בראשית כו,לג

1

בראשית כו,לד

6

בראשית כז,א

1

בראשית כז,ג

4

בראשית כז,ז

2

בראשית כז,יב

2

בראשית כז,יג

1

בראשית כז,יט

4

בראשית כז,כט

1

בראשית כז,לג

1

בראשית כז,לו

2

בראשית כז,מ

1

בראשית כח,ט

4

בראשית כח,יא

2

בראשית כח,יב

5

בראשית כח,טו

1

בראשית כח,טז

1

בראשית כח,יח

3

בראשית כח,כא

1

בראשית כט,א

1

בראשית כט,יז

2

בראשית כט,כה

1

בראשית כט,כז

1

בראשית כט,ל

2

בראשית כט,לא

1

בראשית כט,לב

1

בראשית ל,א

1

בראשית ל,ח

2

בראשית ל,יא

8

בראשית ל,יד

1

בראשית ל,כ

1

בראשית ל,כא

1

בראשית ל,כג

2

בראשית ל,כד

1

בראשית ל,ל

1

בראשית ל,לא-לב

2

בראשית ל,לז

7

בראשית ל,לח

4

בראשית לא,א

1

בראשית לא,ז

2

בראשית לא,יט

2

בראשית לא,כג

1

בראשית לא,לט

2

בראשית לא,מט

4

בראשית לא,נא

1

בראשית לב,ב

1

בראשית לב,ה

1

בראשית לב,ז

1

בראשית לב,ח

3

בראשית לב,ט

5

בראשית לב,י

1

בראשית לב,יא

2

בראשית לב,יג

4

בראשית לב,כא

1

בראשית לב,כג

1

בראשית לב,כו

4

בראשית לב,כט

11

בראשית לב,לב

1

בראשית לג,יח

5

בראשית לד,י

5

בראשית לד,טז

1

בראשית לד,יט

2

בראשית לד,ל

1

בראשית לה,טז

2

בראשית לה,יז

1

בראשית לה,יח

1

בראשית לה,כא

2

בראשית לה,כב

1

בראשית לו,ב

2

בראשית לו,יב

8

בראשית לו,כ

1

בראשית לו,כב

2

בראשית לו,כד

7

בראשית לו,מ

1

בראשית לז,ב

14

בראשית לז,יא

2

בראשית לז,טו

1

בראשית לז,יח

2

בראשית לז,יט

2

בראשית לז,כ

4

בראשית לז,כג

2

בראשית לז,כד

1

בראשית לז,כח

1

בראשית לח,ב

2

בראשית לח,ט

3

בראשית לח,יד

1

בראשית לח,טו

1

בראשית לח,יז

2

בראשית לח,כא

2

בראשית לח,כו

2

בראשית לח,ל

3

בראשית לט,ו

2

בראשית מ,ד

2

בראשית מ,ח

1

בראשית מ,י

1

בראשית מ,יג

3

בראשית מ,טז

2

בראשית מא,א

4

בראשית מא,ב

1

בראשית מא,ד-ה

1

בראשית מא,ז

1

בראשית מא,ח

1

בראשית מא,י

9

בראשית מא,כג

1

בראשית מא,ל

1

בראשית מא,לד

1

בראשית מא,לה

2

בראשית מא,מ

2

בראשית מא,מב

3

בראשית מא,מג

1

בראשית מא,מד

3

בראשית מא,מה

4

בראשית מא,מז

1

בראשית מא,נ

2

בראשית מא,נא

7

בראשית מא,נו

1

בראשית מב,א

1

בראשית מב,ח

1

בראשית מב,ט

2

בראשית מב,יב

2

בראשית מג,יד

1

בראשית מג,לב

4

בראשית מג,לד

1

בראשית מד,ג

2

בראשית מד,ד

3

בראשית מד,ה

1

בראשית מד,טו

1

בראשית מה,א

1

בראשית מה,יא

2

בראשית מה,יט

1

בראשית מה,כג

1

בראשית מה,כד

5

בראשית מה,כו

2

בראשית מה,כח

1

בראשית מו,א

1

בראשית מו,ד

2

בראשית מו,כו

1

בראשית מו,כט

1

בראשית מו,לד

1

בראשית מז,ו

1

בראשית מז,יג

2

בראשית מז,כא

1

בראשית מז,כט

1

בראשית מח,כט

2

בראשית מח,א-ב

4

בראשית מח,ג

1

בראשית מח,ה

1

בראשית מח,ו

5

בראשית מח,ח

3

בראשית מח,יא

5

בראשית מח,כ

3

בראשית מח,כב

3

בראשית מט,ג

2

בראשית מט,ד

2

בראשית מט,ה

5

בראשית מט,ו

1

בראשית מט,ח

14

בראשית מט,ט

2

בראשית מט,י

6

בראשית מט,יא

6

בראשית מט,יב

3

בראשית מט,יג

3

בראשית מט,יד

2

בראשית מט,טו

2

בראשית מט,טז

4

בראשית מט,יט

1

בראשית מט,כ

2

בראשית מט,כא

2

בראשית מט,כב

6

בראשית מט,כג

6

בראשית מט,כד

10

בראשית מט,כה

2

בראשית מט,כו

5

בראשית מט,כז

3

בראשית מט,כח

1

בראשית מט,לג

2

בראשית נ,ב

1

בראשית נ,ט

1

בראשית נ,כג

1

בראשית נ,כו

5

שמות א,א

1

שמות א,ז

2

שמות א,י

2

שמות א,יא

2

שמות א,יב

2

שמות א,טז

4

שמות ב,יז

1

שמות ב,א

1

שמות ב,ב

3

שמות ב,ו

2

שמות ב,י

1

שמות ב,טז

2

שמות ב,כג

4

שמות ג,ה

2

שמות ג,יא-יב

4

שמות ג,טו

2

שמות ג,כב

2

שמות ד,ט

2

שמות ד,י

1

שמות ד,יד

1

שמות ד,יט

2

שמות ד,כה

4

שמות ד,כו

2

שמות ד,כז

1

שמות ה,ד

1

שמות ה,ו

1

שמות ה,ט

2

שמות ה,יג

2

שמות ו,א

1

שמות ו,ג

1

שמות ו,ט

1

שמות ו,יח

3

שמות ו,כד

2

שמות ו,ל

2

שמות ז,ה

1

שמות ז,יד

8

שמות ז,יז

1

שמות ז,כא

2

שמות ז,כג

3

שמות ח,ה

1

שמות ח,יג

1

שמות ח,יז

2

שמות ח,כב

1

שמות ח,כה

9

שמות ט,טז

1

שמות ט,יז

27

שמות ט,יט

2

שמות ט,לג

1

שמות ט,לד

1

שמות י,א

3

שמות י,ג

1

שמות י,י

1

שמות י,יא

1

שמות י,כא

1

שמות יא,א

1

שמות יא,ב

1

שמות יא,ד

2

שמות יא,ה

2

שמות יא,ו

1

שמות יא,ח

2

שמות יב,א-ב

4

שמות יב,ג

1

שמות יב,ד

8

שמות יב,ז

1

שמות יב,יב

1

שמות יב,יד

1

שמות יב,יז

1

שמות יב,כא

1

שמות יב,כב

2

שמות יב,לד

1

שמות יב,לו

2

שמות יב,לח

1

שמות יב,לט

3

שמות יב,מ

1

שמות יב,מב

1

שמות יב,נא

1

שמות יג,ב

1

שמות יג,ד

2

שמות יג,ח

1

שמות יג,ט

1

שמות יג,יג

2

שמות יג,טו

1

שמות יג,יז

7

שמות יג,יח

2

שמות יג,כב

1

שמות יד,ג

2

שמות יד,ה

3

שמות יד,ז

1

שמות יד,טז

2

שמות יד,כד

1

שמות יד,ל

1

שמות טו,א

4

שמות טו,ב

9

שמות טו,ג

1

שמות טו,ד

1

שמות טו,ה

1

שמות טו,ו

4

שמות טו,ז

2

שמות טו,ח

4

שמות טו,ט

3

שמות טו,יא

2

שמות טו,יב

1

שמות טו,טז

3

שמות טו,יז

2

שמות טו,כ

4

שמות טו,כב

2

שמות טו,כה

2

שמות טז,ג

2

שמות טז,ד

2

שמות טז,ה

1

שמות טז,ו

1

שמות טז,טו

4

שמות טז,כב

1

שמות טז,לא

4

שמות טז,לה

1

שמות יז,יב

3

שמות יז,יג

1

שמות יז,טו

1

שמות יז,טז

4

שמות יח,ב

5

שמות יח,ט

5

שמות יח,יג

3

שמות יח,יח

1

שמות יח,יט

3

שמות יח,כא

3

שמות יח,כו

1

שמות יט,ב

1

שמות יט,ד

1

שמות יט,ו

1

שמות יט,ח

4

שמות יט,י

1

שמות יט,יא

1

שמות יט,יג

1

שמות יט,יח

3

שמות יט,כג

5

שמות כ,ו

3

שמות כ,ז

5

שמות כ,יב

7

שמות כ,יד

1

שמות כ,כ

5

שמות כ,כא

1

שמות כא,הקדמה

1

שמות כא,ב

3

שמות כא,ו

1

שמות כא,ח

2

שמות כא,י

1

שמות כא,יג

5

שמות כא,יח

2

שמות כא,כ

1

שמות כא,כח

2

שמות כב,ו

1

שמות כב,ט

1

שמות כב,יב

1

שמות כב,טו-טז

1

שמות כב,יט

1

שמות כב,כ

3

שמות כב,כא

1

שמות כב,כד

2

שמות כב,כה

3

שמות כב,כו

2

שמות כב,כז

3

שמות כב,כח-כט

2

שמות כב,ל

1

שמות כג,א

2

שמות כג,ג

1

שמות כג,ה

2

שמות כג,ז

1

שמות כג,יז

3

שמות כג,יח

1

שמות כג,יט

3

שמות כג,כ

1

שמות כג,כא

5

שמות כג,כד

1

שמות כג,כז

3

שמות כג,לא

3

שמות כד,א

3

שמות כד,ז

1

שמות כד,י

2

שמות כד,יא

9

שמות כה,ג

3

שמות כה,ו

1

שמות כה,ח

1

שמות כה,ט

1

שמות כה,י

1

שמות כה,טז

1

שמות כה,יח

1

שמות כה,כט

2

שמות כה,ל

3

שמות כה,לא

2

שמות כה,לז

2

שמות כה,מ

1

שמות כו,לא

1

שמות כו,לו

1

שמות כז,לו

3

שמות כז,ג

2

שמות כז,ד

1

שמות כז,ה

1

שמות כז,ח

1

שמות כח,ט

2

שמות כח,כ

1

שמות כח,ד

1

שמות כח,ז

1

שמות כח,ח

1

שמות כח,יב

1

שמות כח,טו

1

שמות כח,לה

1

שמות כח,לו

2

שמות כט,כט

1

שמות כט,מג

2

שמות ל,י

1

שמות ל,יב

1

שמות ל,טז

1

שמות ל,כג

3

שמות ל,כה

1

שמות ל,לד

1

שמות ל,לו

1

שמות לא,ו

3

שמות לב,ד

5

שמות לב,יח

1

שמות לב,כ

3

שמות לב,כד

2

שמות לב,כה

3

שמות לב,כט

1

שמות לב,לב

2

שמות לג,ג

1

שמות לג,יב

3

שמות לג,יד

3

שמות לג,יח

11

שמות לג,כג

1

שמות לד,ה

2

שמות לד,י

2

שמות לד,כא

3

שמות לד,כז

1

שמות לד,כח

1

שמות לד,כט

2

שמות לד,לב

2

שמות לד,לד

2

שמות לה,ג

2

שמות לה,כה

2

שמות לו,ו

1

שמות לו,ז

2

שמות לט,לב

1

שמות מ,לה

4

ויקרא א,א

5

ויקרא א,ג

3

ויקרא א,טו

3

ויקרא א,טז

2

ויקרא ב,א

1

ויקרא ב,ב

1

ויקרא ב,יב

1

ויקרא ב,יד

1

ויקרא ד,ג

1

ויקרא ד,יב

1

ויקרא ד,יז

1

ויקרא ד,כב

1

ויקרא ה,ט

1

ויקרא ה,יז

1

ויקרא ו,ב

2

ויקרא ו,ג

3

ויקרא ו,יד

2

ויקרא י,א

2

ויקרא י,ב

2

ויקרא י,ג

3

ויקרא י,ז

1

ויקרא י,יט

1

ויקרא יא,ח

1

ויקרא יא,כא

2

ויקרא יא,כו

1

ויקרא יא,לו

1

ויקרא יא,לז

1

ויקרא יא,מ

1

ויקרא יב,ב

1

ויקרא יג,ב

3

ויקרא יג,ט

1

ויקרא יג,י

1

ויקרא יג,לא

1

ויקרא יג,נא

2

ויקרא יד,לז

1

ויקרא יד,מא

3

ויקרא יד,נו

4

ויקרא טו,ג

1

ויקרא טו,יא

6

ויקרא טז,ב

1

ויקרא טז,ו

1

ויקרא טז,י

4

ויקרא טז,לב

1