הפניות יוצאות בחומש ויקרא בפירוש הרשב"ם לתורה

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

פירוש הרשב"ם לתורה
הפניות יוצאות בחומש ויקרא


מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

הדף הראשי של פירוש הרשב"ם
הפניות יוצאות בחומש ויקרא

 

מקרא

הפניה

ID

חומש

פרשה

פרק

פסוק

ספר

פרק

פסוק

סדרה

חומש

פרשה

1212

ויקרא

ויקרא

א

א

שמות

מ

לה

תורה

שמות

פקודי

1213

ויקרא

ויקרא

א

א

שמות

יט

ג

תורה

שמות

יתרו

1214

ויקרא

ויקרא

א

א

במדבר

ז

פט

תורה

במדבר

נשא

1215

ויקרא

ויקרא

א

א

שמות

ג

ד

תורה

שמות

שמות

1216

ויקרא

ויקרא

א

א

במדבר

ח

ב

תורה

במדבר

בהעלותך

1217

ויקרא

ויקרא

א

ג

ויקרא

ג

א

תורה

ויקרא

ויקרא

1218

ויקרא

ויקרא

א

ג

מלאכי

א

ח

נביאים

 

 

1219

ויקרא

ויקרא

א

ג

מלאכי

א

י

נביאים

 

 

1220

ויקרא

ויקרא

א

טו

ויקרא

א

יא

תורה

ויקרא

ויקרא

1221

ויקרא

ויקרא

א

טו

ישעיה

נא

יז

נביאים

 

 

1222

ויקרא

ויקרא

א

טו

תהלים

עה

ט

כתובים

 

 

1223

ויקרא

ויקרא

א

טז

נחום

ג

ו

נביאים

 

 

1224

ויקרא

ויקרא

א

טז

צפניה

ג

א

נביאים

 

 

1225

ויקרא

ויקרא

ב

א

שמות

לב

לד

תורה

שמות

כי תשא

1226

ויקרא

ויקרא

ב

ב

ישעיה

סו

ג

נביאים

 

 

1227

ויקרא

ויקרא

ב

יב

ויקרא

כג

טז

תורה

ויקרא

אמור

1228

ויקרא

ויקרא

ב

יד

איכה

ג

טז

כתובים

 

 

1229

ויקרא

ויקרא

ד

ג

דברים

לג

י

תורה

דברים

וזאת הברכה

1230

ויקרא

ויקרא

ד

יב

ויקרא

ו

ד

תורה

ויקרא

צו

1231

ויקרא

ויקרא

ד

יז

ויקרא

ד

ו

תורה

ויקרא

ויקרא

1232

ויקרא

ויקרא

ד

כב

אסתר

ו

ח

כתובים

 

 

1233

ויקרא

ויקרא

ה

ט

ויקרא

א

טו

תורה

ויקרא

ויקרא

1234

ויקרא

ויקרא

ה

יז

ויקרא

ה

יח

תורה

ויקרא

ויקרא

1235

ויקרא

צו

ו

ב

ויקרא

יט

ו

תורה

ויקרא

קדושים

1236

ויקרא

צו

ו

ב

ויקרא

ז

טז

תורה

ויקרא

צו

1237

ויקרא

צו

ו

ג

במדבר

כג

יח

תורה

במדבר

בלק

1238

ויקרא

צו

ו

ג

שמואל א'

ד

יב

נביאים

 

 

1239

ויקרא

צו

ו

ג

ויקרא

ו

ד

תורה

ויקרא

צו

1240

ויקרא

צו

ו

יד

ישעיה

יג

כ

נביאים

 

 

1241

ויקרא

צו

ו

יד

שמות

י

כא

תורה

שמות

בא

1242

ויקרא

שמיני

י

א

ויקרא

א

ז

תורה

ויקרא

ויקרא

1243

ויקרא

שמיני

י

א

מלכים א'

יח

כה

נביאים

 

 

1244

ויקרא

שמיני

י

ב

שמות

יט

ח

תורה

שמות

יתרו

1245

ויקרא

שמיני

י

ב

שופטים

יז

ג-ד

נביאים

 

 

1246

ויקרא

שמיני

י

ג

ויקרא

כא

י-יב

תורה

ויקרא

אמור

1247

ויקרא

שמיני

י

ג

יחזקאל

כד

טז-יז

נביאים

 

 

1248

ויקרא

שמיני

י

ג

שמות

כט

מג

תורה

שמות

תצוה

1249

ויקרא

שמיני

י

ז

ויקרא

כא

י-יב

תורה

ויקרא

אמור

1250

ויקרא

שמיני

י

יט

ויקרא

ט

ב

תורה

ויקרא

שמיני

1251

ויקרא

שמיני

יא

ח

שמות

ל

כט

תורה

שמות

כי תשא

1252

ויקרא

שמיני

יא

כא

חבקוק

ג

ו

נביאים

 

 

1253

ויקרא

שמיני

יא

כא

בראשית

ב

א

תורה

בראשית

בראשית

1254

ויקרא

שמיני

יא

כו

ויקרא

יא

לט

תורה

ויקרא

שמיני

1255

ויקרא

שמיני

יא

לו

ויקרא

יא

לד

תורה

ויקרא

שמיני

1256

ויקרא

שמיני

יא

לז

דניאל

א

יב

כתובים

 

 

1257

ויקרא

שמיני

יא

מ

ויקרא

כב

ח

תורה

ויקרא

אמור

1258

ויקרא

תזריע

יב

ב

ירמיה

ח

יח

נביאים

 

 

1259

ויקרא

תזריע

יג

ב

ויקרא

יג

כט

תורה

ויקרא

תזריע

1260

ויקרא

תזריע

יג

ב

איוב

לז

כא

כתובים

 

 

1261

ויקרא

תזריע

יג

ב

שמואל א'

ב

לו

נביאים

 

 

1262

ויקרא

תזריע

יג

ט

שמות

ד

ו

תורה

שמות

שמות

1263

ויקרא

תזריע

יג

י

שמואל א'

ב

טו

נביאים

 

 

1264

ויקרא

תזריע

יג

לא

ויקרא

יג

לז

תורה

ויקרא

תזריע

1265

ויקרא

תזריע

יג

נא

יחזקאל

כח

כד

נביאים

 

 

1266

ויקרא

תזריע

יג

נא

דברים

כח

כ

תורה

דברים

כי תבוא

1267

ויקרא

מצורע

יד

לז

זכריה

ו

ג

נביאים

 

 

1268

ויקרא

מצורע

יד

מא

ישעיה

מד

יג

נביאים

 

 

1269

ויקרא

מצורע

יד

מא

מסכת סוכה

יד

ב

תלמוד

 

 

1270

ויקרא

מצורע

יד

מא

ויקרא

יד

מג

תורה

ויקרא

מצורע

1271

ויקרא

מצורע

יד

נו

ויקרא

טז

כא

תורה

ויקרא

אחרי מות

1272

ויקרא

מצורע

יד

נו

ויקרא

טז

כ

תורה

ויקרא

אחרי מות

1273

ויקרא

מצורע

יד

נו

שמואל ב'

יא

כה

נביאים

 

 

1274

ויקרא

מצורע

יד

נו

במדבר

ח

ז

תורה

במדבר

בהעלותך

1275

ויקרא

מצורע

טו

ג

שמואל א'

כא

יד

נביאים

 

 

1276

ויקרא

מצורע

טו

יא

ויקרא

טו

ג

תורה

ויקרא

מצורע

1277

ויקרא

מצורע

טו

יא

משלי

ל

כ

כתובים

 

 

1278

ויקרא

מצורע

טו

יא

שופטים

ג

כד

נביאים

 

 

1279

ויקרא

מצורע

טו

יא

ויקרא

ו

כא

תורה

ויקרא

צו

1280

ויקרא

מצורע

טו

יא

ישעיה

כח

ב

נביאים

 

 

1281

ויקרא

מצורע

טו

יא

איוב

יד

יט

כתובים

 

 

1282

ויקרא

אחרי מות

טז

ב

שמות

כה

כב

תורה

שמות

תרומה

1283

ויקרא

אחרי מות

טז

ו

ויקרא

טז

יא

תורה

ויקרא

אחרי מות

1284

ויקרא

אחרי מות

טז

י

ויקרא

יד

ז

תורה

ויקרא

מצורע

1285

ויקרא

אחרי מות

טז

י

שמות

ג

א

תורה

שמות

שמות

1286

ויקרא

אחרי מות

טז

י

הושע

י

יד

נביאים

 

 

1287

ויקרא

אחרי מות

טז

י

דברים

יט

יא

תורה

דברים

שופטים

1288

ויקרא

אחרי מות

טז

לב

ויקרא

טז

ג

תורה

ויקרא

אחרי מות

1289

ויקרא

אחרי מות

יח

ה

ויקרא

יח

כט

תורה

ויקרא

אחרי מות

1290

ויקרא

אחרי מות

יח

יח

שמואל א'

א

ו

נביאים

 

 

1291

ויקרא

קדושים

יט

י

ירמיה

ו

ט

נביאים

 

 

1292

ויקרא

קדושים

יט

יא

ויקרא

ה

כב

תורה

ויקרא

ויקרא

1293

ויקרא

קדושים

יט

יג

שמואל ב'

כג

כא

נביאים

 

 

1294

ויקרא

קדושים

יט

טז

דניאל

ג

ח

כתובים

 

 

1295

ויקרא

קדושים

יט

טז

שמואל ב'

כב

יד

נביאים

 

 

1296

ויקרא

קדושים

יט

יז

ירמיה

ט

ז

נביאים

 

 

1297

ויקרא

קדושים

יט

יח

משלי

ח

יג

כתובים

 

 

1298

ויקרא

קדושים

יט

כ

שמות

כא

ד

תורה

שמות

משפטים

1299

ויקרא

קדושים

יט

כ

שופטים

ה

יח

נביאים

 

 

1300

ויקרא

קדושים

יט

כ

ויקרא

יג

לו

תורה

ויקרא

תזריע

1301

ויקרא

קדושים

יט

כג

ירמיה

ו

י

נביאים

 

 

1302

ויקרא

קדושים

יט

כג

יחזקאל

מד

ט

נביאים

 

 

1303

ויקרא

קדושים

יט

כג

חבקוק

ב

טז

נביאים

 

 

1304

ויקרא

קדושים

יט

כד

דברים

יד

כג

תורה

דברים

ראה

1305

ויקרא

קדושים

יט

לה

יחזקאל

ד

יא

נביאים

 

 

1306

ויקרא

קדושים

יט

לה

משנה אבות

ו

ד

משנה

 

 

1307

ויקרא

קדושים

כ

יז

משלי

כה

י

כתובים

 

 

1308

ויקרא

קדושים

כ

יז

משלי

יד

לד

כתובים

 

 

1309

ויקרא

אמור

כא

א

ויקרא

כא

יד

תורה

ויקרא

אמור

1310

ויקרא

אמור

כא

א

במדבר

ו

ז

תורה

במדבר

נשא

1311

ויקרא

אמור

כא

ז

ויקרא

כא

טו

תורה

ויקרא

אמור

1312

ויקרא

אמור

כג

ב

איכה

א

טו

כתובים

 

 

1313

ויקרא

אמור

כג

ב

קהלת

ב

טו

כתובים

 

 

1314

ויקרא

אמור

כג

כד

במדבר

י

ט

תורה

במדבר

בהעלותך

1315

ויקרא

אמור

כג

מג

דברים

טז

יג

תורה

דברים

ראה

1316

ויקרא

אמור

כג

מג

דברים

ח

יד

תורה

דברים

עקב

1317

ויקרא

אמור

כג

מג

דברים

ח

ב-ג

תורה

דברים

עקב

1318

ויקרא

אמור

כג

מג

דברים

ח

ז-יח

תורה

דברים

עקב

1319

ויקרא

בהר

כה

לג

ויקרא

כה

לב

תורה

ויקרא

בהר

1320

ויקרא

בהר

כו

א

תהלים

עג

ז

כתובים

 

 

1321

ויקרא

בחוקותי

כו