הפניות יוצאות בחומש במדבר בפירוש הרשב"ם לתורה

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

פירוש הרשב"ם לתורה
הפניות יוצאות בחומש במדבר


מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

הדף הראשי של פירוש הרשב"ם
הפניות יוצאות בחומש במדבר

 

מקרא

הפניה

ID

חומש

פרשה

פרק

פסוק

ספר

פרק

פסוק

סדרה

חומש

פרשה

1354

במדבר

במדבר

א

א

במדבר

ג

א

תורה

במדבר

במדבר

1355

במדבר

במדבר

א

א

במדבר

ג

ב

תורה

במדבר

במדבר

1356

במדבר

במדבר

א

א

במדבר

ג

ד

תורה

במדבר

במדבר

1357

במדבר

במדבר

א

ב

במדבר

י

יא

תורה

במדבר

בהעלותך

1358

במדבר

במדבר

א

ב

במדבר

י

כט

תורה

במדבר

בהעלותך

1359

במדבר

במדבר

א

יט

במדבר

כו

ג

תורה

במדבר

פנחס

1360

במדבר

במדבר

א

מז

במדבר

א

מט

תורה

במדבר

במדבר

1361

במדבר

במדבר

א

מז

במדבר

א

נ

תורה

במדבר

במדבר

1362

במדבר

במדבר

ג

א

במדבר

ג

כז

תורה

במדבר

במדבר

1363

במדבר

במדבר

ג

א

דברי הימים א'

כג

יג-יד

כתובים

 

 

1364

במדבר

במדבר

ג

ט

במדבר

כז

ז

תורה

במדבר

פנחס

1365

במדבר

במדבר

ג

יט

בראשית

מ

ד

תורה

בראשית

וישב

1366

במדבר

במדבר

ג

כז

במדבר

ג

א

תורה

במדבר

במדבר

1367

במדבר

במדבר

ג

מט

בראשית

לא

מב

תורה

בראשית

ויצא

1368

במדבר

במדבר

ג

מט

שמות

ח

יג

תורה

שמות

וארא

1369

במדבר

במדבר

ג

מט

בראשית

לא

ב

תורה

בראשית

ויצא

1370

במדבר

במדבר

ד

י

במדבר

יג

כג

תורה

במדבר

שלח

1371

במדבר

במדבר

ד

י

במדבר

יג

כג

תורה

במדבר

שלח

1372

במדבר

במדבר

ד

י

שמות

כה

כח

תורה

שמות

תרומה

1373

במדבר

במדבר

ד

י

ישעיה

מו

ז

נביאים

 

 

1374

במדבר

במדבר

ד

י

דברי הימים ב'

לה

ג

כתובים

 

 

1375

במדבר

במדבר

ד

כ

שמואל א'

ו

יט

נביאים

 

 

1376

במדבר

במדבר

ד

כ

איכה

ב

ב

כתובים

 

 

1377

במדבר

במדבר

ד

כ

ישעיה

ג

יב

נביאים

 

 

1378

במדבר

במדבר

ד

כ

איכה

ב

ה

כתובים

 

 

1379

במדבר

במדבר

ד

כ

ישעיה

ט

טו

נביאים

 

 

1380

במדבר

במדבר

ד

כ

במדבר

ד

ה-טו

תורה

במדבר

במדבר

1381

במדבר

נשא

ד

כ

במדבר

ד

ב

תורה

במדבר

במדבר

1382

במדבר

נשא

ד

כב

במדבר

ד

ב

תורה

במדבר

במדבר

1383

במדבר

נשא

ה

ו

ויקרא

ה

כא

תורה

ויקרא

ויקרא

1384

במדבר

נשא

ה

יב

משלי

ד

טו

כתובים

 

 

1385

במדבר

נשא

ה

יב

הושע

ה

ב

נביאים

 

 

1386

במדבר

נשא

ו

ג

במדבר

ח

כו

תורה

במדבר

בהעלותך

1387

במדבר

נשא

ו

ג

ישעיה

י

ו

נביאים

 

 

1388

במדבר

נשא

ו

ג

בראשית

מב

יז

תורה

בראשית

מקץ

1389

במדבר

נשא

ו

ג

ישעיה

יז

ד

נביאים

 

 

1390

במדבר

נשא

ו

ג

שמות

יב

מד

תורה

שמות

בא

1391

במדבר

נשא

ו

ג

מסכת נזיר

לז

א

תלמוד

 

 

1392

במדבר

נשא

ו

ג

ירמיה

טו

א

נביאים

 

 

1393

במדבר

נשא

ו

ג

דניאל

ה

יב

כתובים

 

 

1394

במדבר

נשא

ו

ג

מלאכי

ב

ג

נביאים

 

 

1395

במדבר

נשא

ו

ג

במדבר

יז

ב

תורה

במדבר

קרח

1396

במדבר

נשא

ו

כא

ויקרא

כג

לח

תורה

ויקרא

אמור

1397

במדבר

נשא

ו

כג

במדבר

ו

כד

תורה

במדבר

נשא

1398

במדבר

נשא

ו

כג

במדבר

ו

כז

תורה

במדבר

נשא

1399

במדבר

נשא

ו

כו

ויקרא

כו

ט

תורה

ויקרא

בחוקותי

1400

במדבר

נשא

ו

כו

דברים

י

יז

תורה

דברים

עקב

1401

במדבר

נשא

ו

כו

ויקרא

כו

ט

תורה

ויקרא

בחוקותי

1402

במדבר

נשא

ז

ג

תהלים

עו

י

כתובים

 

 

1403

במדבר

נשא

ז

ג

ויקרא

כג

מ

תורה

ויקרא

אמור

1404

במדבר

נשא

ז

ג

ישעיה

סו

כ

נביאים

 

 

1405

במדבר

נשא

ז

יג

במדבר

ז

יב

תורה

במדבר

נשא

1406

במדבר

בהעלותך

ח

ז

שמות

ח

ד

תורה

שמות

וארא

1407

במדבר

בהעלותך

ח

כא

במדבר

ח

ז

תורה

במדבר

בהעלותך

1408

במדבר

בהעלותך

י

כט

שופטים

ד

יא

נביאים

 

 

1409

במדבר

בהעלותך

י

לא

שמות

יח

יט

תורה

שמות

יתרו

1410

במדבר

בהעלותך

י

לא

איוב

כט

טו

כתובים

 

 

1411

במדבר

בהעלותך

י

לג

במדבר

יא

א

תורה

במדבר

בהעלותך

1412

במדבר

בהעלותך

י

לג

במדבר

כא

ד-ה

תורה

במדבר

חוקת

1413

במדבר

בהעלותך

יא

ז

במדבר

יא

ו

תורה

במדבר

בהעלותך

1414

במדבר

בהעלותך

יא

ז

במדבר

יא

א

תורה

במדבר

בהעלותך

1415

במדבר

בהעלותך

יא

ז

שמות

טז

לא

תורה

שמות

בשלח

1416

במדבר

בהעלותך

יא

ז

תהלים

לב

ד

כתובים

 

 

1417

במדבר

בהעלותך

יא

ח

איוב

א

ז

כתובים

 

 

1418

במדבר

בהעלותך

יא

ח

ירמיה

ה

א

נביאים

 

 

1419

במדבר

בהעלותך

יא

יב

בראשית

י

כו

תורה

בראשית

נח

1420

במדבר

בהעלותך

יא

יב

דברים

יא

לא

תורה

דברים

ראה

1421

במדבר

בהעלותך

יא

יב

דברים

יא

לא

תורה

דברים

ראה

1422

במדבר

בהעלותך

יא

כ

במדבר

יא

ה

תורה

במדבר

בהעלותך

1423

במדבר

בהעלותך

יא

כא

שמות

יט

כג

תורה

שמות

יתרו

1424

במדבר

בהעלותך

יא

כא

במדבר

יא

כ

תורה

במדבר

בהעלותך

1425

במדבר

בהעלותך

יא

כח

קהלת

יא

ט

כתובים

 

 

1426

במדבר

בהעלותך

יא

כח

ישעיה

ט

טז

נביאים

 

 

1427

במדבר

בהעלותך

יא

כח

בראשית

ח

ב

תורה

בראשית

נח

1428

במדבר

בהעלותך

יא

כח

בראשית

כג

ו

תורה

בראשית

חיי שרה

1429

במדבר

בהעלותך

יא

כח

דברים

לב

י

תורה

דברים

האזינו

1430

במדבר

בהעלותך

יא

לה

במדבר

יב

טז

תורה

במדבר

בהעלותך

1431

במדבר

בהעלותך

יא

לה

שמות

יב

לז

תורה

שמות

בא

1432

במדבר

בהעלותך

יא

לה

שמות

יט

ד

תורה

שמות

יתרו

1433

במדבר

בהעלותך

יב

יב

משלי

כב

כו

כתובים

 

 

1434

במדבר

בהעלותך

יב

יב

משלי

כג

כ

כתובים

 

 

1435

במדבר

שלח

יג

ב

תהלים

ח

ז

כתובים

 

 

1436

במדבר

שלח

יג

טז

בראשית

מא

מה

תורה

בראשית

מקץ

1437

במדבר

שלח

יג

טז

דניאל

ד

ה

כתובים

 

 

1438

במדבר

שלח

יג

כב

דברים

א

לו

תורה

דברים

דברים

1439

במדבר

שלח

יג

כב

במדבר

יד

כד

תורה

במדבר

שלח

1440

במדבר

שלח

יג

כב

יהושע

כא

יב

נביאים

 

 

1441

במדבר

שלח

יג

כב

דברים

א

כח

תורה

דברים

דברים

1442

במדבר

שלח

יג

כב

במדבר

יג

לג

תורה

במדבר

שלח

1443

במדבר

שלח

יג

לג

בראשית

ו

ד

תורה

בראשית

בראשית

1444

במדבר

שלח

יג

לג

ישעיה

מ

כב

נביאים

 

 

1445

במדבר

שלח

יד

ט

שמות

טו

טו

תורה

שמות

בשלח

1446

במדבר

שלח

יד

יד

במדבר

יד

טז

תורה

במדבר

שלח

1447

במדבר

שלח

יד

יד

שמות

לב

יב

תורה

שמות

כי תשא

1448

במדבר

שלח

יד

יז

משלי

טז

לב

כתובים

 

 

1449

במדבר

שלח

יד

כ

בראשית

כג

יג

תורה

בראשית

חיי שרה

1450

במדבר

שלח

יד

כב

בראשית

לא

ז

תורה

בראשית

ויצא

1451

במדבר

שלח

יד

כב

ויקרא

כו

כו

תורה

ויקרא

בחוקותי

1452

במדבר

שלח

יד

כב

איוב

יט

ג

כתובים

 

 

1453

במדבר

שלח

יד

לו-לז

שיר השירים

ז

י

כתובים

 

 

1454

במדבר

שלח

יד

לו-לז

משלי

יא

י

כתובים

 

 

1455

במדבר

שלח

יד

לו-לז

איוב

כ

ה

כתובים

 

 

1456

במדבר

שלח

יד

לו-לז

מלכים א'

יב

טו

נביאים

 

 

1457

במדבר

שלח

יד

מג

בראשית

לט

ד

תורה

בראשית

וישב

1458

במדבר

שלח

יד

מג

שמות

יג

כב

תורה

שמות

בשלח

1459

במדבר

שלח

טו

כ

דברים

יח

ד

תורה

דברים

שופטים

1460

במדבר

שלח

טו

לח

יחזקאל

ח

ג

נביאים

 

 

1461

במדבר

שלח

טו

לט

שיר השירים

ב

ט

כתובים

 

 

1462

במדבר

קרח

טז

א

בראשית

יב

ה

תורה

בראשית

לך לך

1463

במדבר