הפניות בפירוש הרשב"ם לתורה - מדדים סטטיסטיים ודירוגים

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

הפניות בפירוש הרשב"ם לתורה

מדדים סטטיסטיים ודירוגים

מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

תוכן המדור
הדף הראשי של פירוש הרשב"ם
הפניות יוצאות בחומש בראשית
הפניות יוצאות בחומש שמות
הפניות יוצאות בחומש ויקרא
הפניות יוצאות בחומש במדבר
הפניות יוצאות בחומש דברים
הפניות יוצאות במיון לפי חומשים
הפניות יוצאות במיון לפי פרשיות
הפניות נכנסות במיון לפי סדרות
הפניות נכנסות במיון לפי ספרים
הפניות נכנסות במיון לפי חומשים
הפניות נכנסות במיון לפי פרשיות
הפניות יוצאות בדירוג לפי חומשים
הפניות יוצאות בדירוג לפי פרשיות
הפניות נכנסות בדירוג לפי סדרות
הפניות נכנסות בדירוג לפי ספרים
הפניות נכנסות בדירוג לפי חומשים
הפניות נכנסות בדירוג לפי פרשיות
התפלגות מספר ההפניות לפסוק
השוואה בין מספר ההפניות היוצאות והנכנסות בחומשים
השוואה בין מספר ההפניות היוצאות והנכנסות בפרשיות השבוע
השווה בין מספר הפסוקים לבין מספר ההפניות היוצאות והנכנסות בפרשה
השווה בין מספר המצוות לבין מספר ההפניות היוצאות והנכנסות בפרשה
השוואה בין מספר ההפניות ללפנים למספרן לאחור
הפניות יוצאות בחומש בראשית

סדרה

N

%

ספר

N

%

חומש

N

%

פרשה

N

%

תלמוד

22

3.24%

מסכת שבת

3

0.44%

בראשית

219

59.67%

בראשית

18

4.90%

תורה

367

53.97%

בראשית

219

32.21%

שמות

62

16.89%

נח

15

4.09%

מדרש

1

0.15%

בראשית רבה

1

0.15%

במדבר

46

12.53%

וישלח

20

5.45%

נביאים

209

30.74%

הושע

9

1.32%

דברים

32

8.72%

ויחי

16

4.36%

כתובים

78

11.47%

שמות

62

9.12%

ויקרא

8

2.18%

יתרו

5

1.36%

משנה

3

0.44%

ירמיה

20

2.94%

סה"כ

367

100.00%

בשלח

12

3.27%

סה"כ

680

100.00%

שמואל א'

15

2.21%
שמות

16

4.36%
במדבר

46

6.76%
שלח

7

1.91%
דניאל

9

1.32%
מקץ

16

4.36%
נחמיה

1

0.15%
בהעלותך

3

0.82%
רות

4

0.59%
בא

8

2.18%
מלכים ב'

8

1.18%
בלק

12

3.27%
יואל

2

0.29%
מטות

3

0.82%
תהלים

38

5.59%
לך לך

23

6.27%
ישעיה

35

5.15%
חיי שרה

18

4.90%
איוב

25

3.68%
כי תשא

5

1.36%
יהושע

13

1.91%
דברים

3

0.82%
מלכים א'

18

2.65%
משפטים

6

1.63%
יונה

3

0.44%
וירא

25

6.81%
דברים

32

4.71%
תצוה

1

0.27%
מסכת עדויות

1

0.15%
ראה

3

0.82%
משנה יומא

1

0.15%
האזינו

7

1.91%
שופטים

11

1.62%
וארא

6

1.63%
יחזקאל

13

1.91%
כי תבוא

5

1.36%
מיכה

5

0.74%
שופטים

2

0.54%
אסתר

5

0.74%
חוקת

3

0.82%
קהלת

3

0.44%
בחוקותי

3

0.82%
שיר השירים

4

0.59%
ויצא

26

7.08%
ויקרא

8

1.18%
כי תצא

4

1.09%
מלאכי

5

0.74%
וישב

16

4.36%
מסכת חולין

1

0.15%
תולדות

18

4.90%
מסכת כתובות

1

0.15%
פנחס

10

2.72%
מסכת פסחים

2

0.29%
תרומה

1

0.27%
מסכת יבמות

1

0.15%
נשא

1

0.27%
מסכת מגילה

1

0.15%
קרח

2

0.54%
דברי הימים א'

12

1.76%
ויקרא

1

0.27%
משנה ראש השנה

1

0.15%
פקודי

2

0.54%
משלי

5

0.74%
עקב

4

1.09%
דברי הימים ב'

3

0.44%
ויגש

8

2.18%
מסכת בבא מציעא

2

0.29%
מסעי

4

1.09%
משנה בבא בתרא

1

0.15%
בהר

3

0.82%
מסכת תענית

1

0.15%
במדבר

1

0.27%
עמוס

1

0.15%
ואתחנן

1

0.27%
זכריה

1

0.15%
וילך

1

0.27%
איכה

7

1.03%
קדושים

1

0.27%
שמואל ב'

9

1.32%
וזאת הברכה

2

0.54%
מסכת זבחים

1

0.15%
סה"כ

367

100.00%
מסכת ברכות

1

0.15%


מסכת נידה

1

0.15%


מסכת בבא בתרא

2

0.29%


חבקוק

2

0.29%


מסכת בכורות

1

0.15%


מסכת מכות

1

0.15%


מסכת סוטה

1

0.15%


מסכת מנחות

1

0.15%


צפניה

1

0.15%


סה"כ

680

100.00%הפניות יוצאות בחומש שמות

סדרה

N

%

ספר

N

%

חומש

N

%

פרשה

N

%

תורה

311

58.57%

שמות

157

29.57%

שמות

157

50.48%

שמות

24

7.72%

נביאים

163

30.70%

יחזקאל

7

1.32%

ויקרא

26

8.36%

אמור

4

1.29%

כתובים

53

9.98%

ישעיה

30

5.65%

בראשית

46

14.79%

ויקרא

1

0.32%

תלמוד

4

0.75%

שופטים

12

2.26%

במדבר

40

12.86%

תולדות

6

1.93%

סה"כ

531

100.00%

ויקרא

26

4.90%

דברים

42

13.50%

נח

6

1.93%
בראשית

46

8.66%

סה"כ

311

100.00%

פנחס

6

1.93%
מלכים ב'

5

0.94%
בראשית

6

1.93%
ירמיה

15

2.82%
בהעלותך

8

2.57%
קהלת

3

0.56%
ואתחנן

6

1.93%
במדבר

40

7.53%
וישלח

4

1.29%
שמואל א'

13

2.45%
נשא

6

1.93%
מסכת יבמות

1

0.19%
שופטים

3

0.96%
תהלים

33

6.21%
וירא

4

1.29%
דברים

42

7.91%
בא

17

5.47%
רות

3

0.56%
וארא

14

4.50%
יהושע

9

1.69%
קרח

4

1.29%
איוב

14

2.64%
שמיני

5

1.61%
דברי הימים ב'

1

0.19%
משפטים

16

5.14%
מלכים א'

13

2.45%
האזינו

5

1.61%
חבקוק

3

0.56%
ויצא

5

1.61%
צפניה

1

0.19%
ויחי

2

0.64%
שמואל ב'

8

1.51%
חוקת

2

0.64%
עובדיה

1

0.19%
בהר

5

1.61%
זכריה

1

0.19%
מקץ

3

0.96%
מיכה

6

1.13%
כי תשא

30

9.65%
משלי

12

2.26%
יתרו

22

7.07%
חגי

1

0.19%
מטות

3

0.96%
דניאל

2

0.38%
בשלח

20

6.43%
אסתר

5

0.94%
בלק

1

0.32%
שיר השירים

7

1.32%
כי תבוא

5

1.61%
איכה

4

0.75%
לך לך

7

2.25%
יונה

1

0.19%
וישב

2

0.64%
דברי הימים א'

1

0.19%
במדבר

7

2.25%
מסכת סוטה

1

0.19%
שלח

2

0.64%
מלאכי

1

0.19%
דברים

2

0.64%
עמוס

2

0.38%
חיי שרה

1

0.32%
נחמיה

1

0.19%
צו

3

0.96%
מסכת חולין

2

0.38%
וזאת הברכה

3

0.96%
נחום

1

0.19%
עקב

4

1.29%
סה"כ

531

100.00%
מצורע

3

0.96%


ראה

7

2.25%


מסעי

1

0.32%


קדושים

2

0.64%


כי תצא

7

2.25%


בחוקותי

1

0.32%


תצוה

2

0.64%


תרומה

9

2.89%


אחרי מות

2

0.64%


פקודי

2

0.64%


ויקהל

1

0.32%


סה"כ

311

100.00%

הפניות יוצאות בחומש ויקרא

סדרה

N

%

ספר

N

%

חומש

N

%

פרשה

N

%

תורה

311

58.57%

שמות

157

29.57%

שמות

157

50.48%

שמות

24

7.72%

נביאים

163

30.70%

יחזקאל

7

1.32%

ויקרא

26

8.36%

אמור

4

1.29%

כתובים

53

9.98%

ישעיה

30

5.65%

בראשית

46

14.79%

ויקרא

1

0.32%

תלמוד

4

0.75%

שופטים

12

2.26%

במדבר

40

12.86%

תולדות

6

1.93%

סה"כ

531

100.00%

ויקרא

26

4.90%

דברים

42

13.50%

נח

6

1.93%
בראשית

46

8.66%

סה"כ

311

100.00%

פנחס

6

1.93%
מלכים ב'

5

0.94%
בראשית

6

1.93%
ירמיה

15

2.82%
בהעלותך

8

2.57%
קהלת

3

0.56%
ואתחנן

6

1.93%
במדבר

40

7.53%
וישלח

4

1.29%
שמואל א'

13

2.45%
נשא

6

1.93%
מסכת יבמות

1

0.19%
שופטים

3

0.96%
תהלים

33

6.21%
וירא

4

1.29%
דברים

42

7.91%
בא

17

5.47%
רות

3

0.56%
וארא

14

4.50%
יהושע

9

1.69%
קרח

4

1.29%
איוב

14

2.64%
שמיני

5

1.61%
דברי הימים ב'

1

0.19%
משפטים

16

5.14%
מלכים א'

13

2.45%
האזינו

5

1.61%
חבקוק

3

0.56%
ויצא

5

1.61%
צפניה

1

0.19%
ויחי

2

0.64%
שמואל ב'

8

1.51%
חוקת

2

0.64%
עובדיה

1

0.19%
בהר

5

1.61%
זכריה

1

0.19%
מקץ

3

0.96%
מיכה

6

1.13%
כי תשא

30

9.65%
משלי

12

2.26%
יתרו

22

7.07%
חגי

1

0.19%
מטות

3

0.96%
דניאל

2

0.38%
בשלח

20

6.43%
אסתר

5

0.94%
בלק

1

0.32%
שיר השירים

7

1.32%
כי תבוא

5

1.61%
איכה

4

0.75%
לך לך

7

2.25%
יונה

1

0.19%
וישב

2

0.64%
דברי הימים א'

1

0.19%
במדבר

7

2.25%
מסכת סוטה

1

0.19%
שלח

2

0.64%
מלאכי

1

0.19%
דברים

2

0.64%
עמוס

2

0.38%
חיי שרה

1

0.32%
נחמיה

1

0.19%
צו

3

0.96%
מסכת חולין

2

0.38%
וזאת הברכה

3

0.96%
נחום

1

0.19%
עקב

4

1.29%
סה"כ

531

100.00%
מצורע

3

0.96%


ראה

7

2.25%


מסעי

1

0.32%


קדושים

2

0.64%


כי תצא

7

2.25%


בחוקותי

1

0.32%


תצוה

2

0.64%


תרומה

9

2.89%


אחרי מות

2

0.64%


פקודי

2

0.64%


ויקהל

1

0.32%


סה"כ

311

100.00%

הפניות יוצאות בחומש במדבר

סדרה

N

%

ספר

N

%

חומש

N

%

פרשה

N

%

תורה

129

60.00%

במדבר

63

29.30%

במדבר

63

48.84%

במדבר

11

8.53%

כתובים

33

15.35%

דברי הימים א'

1

0.47%

בראשית

21

16.28%

בהעלותך

10

7.75%

נביאים

51

23.72%

בראשית

21

9.77%

שמות

18

13.95%

פנחס

3

2.33%

תלמוד

1

0.47%

שמות

18

8.37%

ויקרא

11

8.53%

וישב

2

1.55%

משנה

1

0.47%

ישעיה

13

6.05%

דברים

16

12.40%

ויצא

5

3.88%

סה"כ

215

100.00%

דברי הימים ב'

2

0.93%

סה"כ

129

100.00%

וארא

2

1.55%
שמואל א'

2

0.93%
שלח

8

6.20%
איכה

3

1.40%
תרומה

1

0.78%
ויקרא

11

5.12%
ויקרא

2

1.55%
משלי

10

4.65%
מקץ

5

3.88%
הושע

2

0.93%
בא

4

3.10%
מסכת נזיר

1

0.47%
קרח

14

10.85%
ירמיה

7

3.26%
אמור

5

3.88%
דניאל

2

0.93%
נשא

4

3.10%
מלאכי

2

0.93%
בחוקותי

3

2.33%
דברים

16

7.44%
עקב

2

1.55%
תהלים

8

3.72%
יתרו

3

2.33%
שופטים

4

1.86%
חוקת

7

5.43%
איוב

7

3.26%
בשלח

5

3.88%
קהלת

2

0.93%
נח

3

2.33%
יהושע

2

0.93%
ראה

2

1.55%
שיר השירים

4

1.86%
חיי שרה

2

1.55%
מלכים א'

2

0.93%
האזינו

1

0.78%
יחזקאל

3

1.40%
דברים

3

2.33%
רות

1

0.47%
בראשית

1

0.78%
אסתר

1

0.47%
כי תשא

3

2.33%
מיכה

1

0.47%
שופטים

3

2.33%
עמוס

1

0.47%
לך לך

1

0.78%
יונה

1

0.47%
כי תצא

3

2.33%
מלכים ב'

1

0.47%
בלק

2

1.55%
משנה עבודה זרה

1

0.47%
תולדות

2

1.55%
עובדיה

1

0.47%
ואתחנן

2

1.55%
שמואל ב'

1

0.47%
מטות

3

2.33%
סה"כ

215

100.00%
אחרי מות

1

0.78%