שאלות רש"י לפרשת בא, שאלות פרשני המקרא ומדדים סטטיסטיים

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

שאלות רש"י לפרשת בא

שאלות בפירוש רש"י על התורה,
 שאלות פרשני המקרא 
 ומדדים סטטיסטיים


מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבעשאלות בפירוש רש"י לפרשה
מוצגות השאלות בפירוש רש"י המנוסחות כמשפט שאלה עם מילת שאלה -
התירוץ/נימוק ניתן בפירש"י עצמו
בהמשך תוצגנה הקושיות הנוספות המאותרות ע"י מיליות כגון: לפיכך, לכן וכו'.

פרק

פסוק

ד"ה

שאלת רש"י

י

כב

ויהי חשך אפלה שלשת ימים וגו'

ולמה הביא עליהם חושך?

יא

ה

עד בכור השבי

למה לקו השבויים?

יא

ה

מבכור פרעה עד בכור השפחה

ולמה לקו בני השפחות?

יב

ב

הזה

וכיצד הראהו?

יב

ג

דברו אל כל עדת

וכי אהרן מדבר, והלא כבר נאמר: "ואתה תדבר"?

יב

ו

והיה לכם למשמרת

ומפני מה הקדים לקיחתו לשחיטתו ארבעה ימים, מה שלא ציווה כן בפסח דורות?

יב

ו

ושחטו אתו וגו'

וכי כולן שוחטין?

יב

ט

במים

מנין לשאר משקין?

יב

יב

כל בכור בארץ מצרים

אף בכורות אחרים והם במצרים, ומנין אף בכורי מצרים שבמקומות אחרים?

יב

יד

וחגתם אותו

ואיזה יום יצאו?

יב

טו

שבעת ימים מצות תאכלו

מנין אף ששה רשות?

יב

יח

עד יום האחד ועשרים

למה נאמר? והלא כבר נאמר: "שבעת ימים"?...לילות, מנין?

יב

יט

לא ימצא בבתיכם

מנין לגבולין?

יב

יט

כי כל אוכל מחמצת

והלא כבר ענש על החמץ?

יב

כב

מן הדם אשר בסף

למה חזר ושנאו?

יב

כה

כאשר דבר

והיכן דבר?

יב

כח

וילכו ויעשו בני ישראל

וכי כבר עשו? והלא מראש חודש נאמר להם?

יב

כח

כאשר צוה ה' את משה ואהרן

ומהו "כן עשו"?

יב

לב

גם צאנכם גם בקרכם קחו

מהו "כאשר דברתם"?

יב

לט

וגם צדה לא עשו להם

מה שכר מפורש אחריו?

יב

מז

כל עדת ישראל יעשו אותו

למה נאמר?

יג

ד

בחדש האביב

וכי לא היינו יודעים באיזה חודש יצאו?

יג

ה

את העבודה הזאת

והלא כבר נאמר למעלה: "והיה כי תבאו אל הארץ וגו'", ולמה חזר ושנאה?

יג

יא

נשבע לך

והיכן נשבע לך?


הפניות יוצאות מפרשת בא לתורה

מקרא

הפניה

חומש

פרשה מפנה

פרק

פסוק

דיבור המתחיל

ספר מופנה

פרשה מופנה

פרק

פסוק

שמות

בא

י

ב

הִתְעַלַּלְתִּי

במדבר

בלק

כב

כט

שמות

בא

י

י

רְאוּ כִּי רָעָה

שמות

כי תשא

לב

יב

שמות

בא

י

י

רְאוּ כִּי רָעָה

שמות

כי תשא

לב

יד

שמות

בא

י

יא

לֹא כֵן

שמות

שמות

ה

ח

שמות

בא

י

כא

וְיָמֵשׁ חֹשֶׁךְ

דברים

כי תבוא

כח

כט

שמות

בא

י

כב

שְׁלֹשֶׁת יָמִים

שמות

וארא

ז

כה

שמות

בא

יא

ב

דַּבֶּר נָא

בראשית

לך לך

טו

יג

שמות

בא

יא

ב

דַּבֶּר נָא

בראשית

לך לך

טו

יד

שמות

בא

יא

ד

כַּחֲצֹת הַלַּיְלָה

דברים

וילך

לא

כד

שמות

בא

יא

ד

כַּחֲצֹת הַלַּיְלָה

שמות

בא

יב

כט

שמות

בא

יא

ה

עַד בְּכוֹר הַשְּׁבִי

שמות

בא

יב

כט

שמות

בא

יא

ח

וְיָרְדוּ כָל עֲבָדֶיךָ

שמות

בא

יב

לא

שמות

בא

יא

ח

וַיֵּצֵא מֵעִם פַּרְעֹה

שמות

בא

י

כח

שמות

בא

יב

א

בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם

שמות

וארא

ט

כט

שמות

בא

יב

ב

הַזֶּה

שמות

וארא

ו

כח

שמות

בא

יב

ב

הַזֶּה

ויקרא

צו

ז

לח

שמות

בא

יב

ב

הַזֶּה

במדבר

שלח

טו

כג

שמות

בא

יב

ג

דַּבְּרוּ אֶל כָּל עֲדַת יִשְׂרָאֵל

שמות

וארא

ז

ב

שמות

בא

יב

ד

בְּמִכְסַת

ויקרא

בחוקותי

כז

כג

שמות

בא

יב

ה

מִן הַכְּבָשִׂים וּמִן הָעִזִּים

דברים

ראה

יד

ד

שמות

בא

יב

ו

וְהָיָה לָכֶם לְמִשְׁמֶרֶת

שמות

בא

יב

כא

שמות

בא

יב

ו

וְהָיָה לָכֶם לְמִשְׁמֶרֶת

שמות

בא

יב

כא

שמות

בא

יב

ז

וְלָקְחוּ מִן הַדָּם

שמות

בא

יב

כב

שמות

בא

יב

ז

הַמַּשְׁקוֹף

ויקרא

בחוקותי

כו

לו

שמות

בא

יב

ז

הַמַּשְׁקוֹף

בראשית

מקץ

מא

כג

שמות

בא

יב

ז

הַמַּשְׁקוֹף

שמות

משפטים

כא

כה

שמות

בא

יב

ח

עַל מְרֹרִים

שמות

שמות

א

יד

שמות

בא

יב

ט

כִּי אִם צְלִי אֵשׁ רֹאשׁוֹ עַל כְּרָעָיו

שמות

וארא

ו

כו

שמות

בא

יב

יד

וְחַגֹּתֶם

שמות

בא

יג

ג

שמות

בא

יב

טו

שִׁבְעַת יָמִים מַצּוֹת תֹּאכֵלוּ

דברים

ראה

טז

ח

שמות

בא

יב

טו

שִׁבְעַת יָמִים מַצּוֹת תֹּאכֵלוּ

שמות

בא

יב

יח

שמות

בא

יב

טו

אַךְ בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן תַּשְׁבִּיתוּ שְּׂאֹר

בראשית

בראשית

ב

ב

שמות

בא

יב

טו

אַךְ בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן תַּשְׁבִּיתוּ שְּׂאֹר

שמות

כי תשא

לד

כה

שמות

בא

יב

טו

מִיִּשְׂרָאֵל

ויקרא

אמור

כב

ג

שמות

בא

יב

יז

לְדֹרֹתֵיכֶם חֻקַּת עוֹלָם

שמות

בא

יב

טז

שמות

בא

יב

יח

עַד יוֹם הָאֶחָד וְעֶשְׂרִים

שמות

בא

יב

טו

שמות

בא

יב

יט

לֹא יִמָּצֵא בְּבָתֵּיכֶם

שמות

בא

יג

ז

שמות

בא

יב

כא

לְמִשְׁפְּחֹתֵיכֶם

שמות

בא

יב

ג

שמות

בא

יב

כג

וְלֹא יִתֵּן הַמַּשְׁחִית

בראשית

ויצא

לא

ז

שמות

בא

יב

כה

כַּאֲשֶׁר דִּבֵּר

שמות

וארא

ו

ח

שמות

בא

יב

כט

מִבְּכֹר פַּרְעֹה

שמות

וארא

ט

טז

שמות

בא

יב

לא

וּלְכוּ עִבְדוּ אֶת ה' כְּדַבֶּרְכֶם

שמות

בא

י

ח

שמות

בא

יב

לא

וּלְכוּ עִבְדוּ אֶת ה' כְּדַבֶּרְכֶם

שמות

בא

י

כד

שמות

בא

יב

לב

גַּם צֹאנְכֶם גַּם בְּקַרְכֶם קְחוּ כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְתֶּם

שמות

בא

י

כה

שמות

בא

יב

לג

כֻּלָּנוּ מֵתִים

שמות

בא

יא

ה

שמות

בא

יב

לה

כִּדְבַר מֹשֶׁה

שמות

בא

יא

ב

שמות

בא

יב

לז

מֵרַעְמְסֵס סֻכֹּתָה

שמות

יתרו

יט

ד

שמות

בא

יב

מ

שְׁלֹשִׁים שָׁנָה וְאַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה

בראשית

לך לך

טו

יג

שמות

בא

יב

מ

שְׁלֹשִׁים שָׁנָה וְאַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה

בראשית

לך לך

טו

יג

שמות

בא

יב

מ

שְׁלֹשִׁים שָׁנָה וְאַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה

בראשית

וישלח

לה

כז

שמות

בא

יב

מ

שְׁלֹשִׁים שָׁנָה וְאַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה

שמות

וארא

ו

ד

שמות

בא

יב

מב

שִׁמֻּרִים לְכָל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְדֹרֹתָם

שמות

בא

יב

כג

שמות

בא

יב

מה

וְשָׂכִיר

שמות

בא

יב

מח

שמות

בא

יב

מו

בְּבַיִת אֶחָד יֵאָכֵל

שמות

בא

יב

ז

שמות

בא

יב

מז

כָּל עֲדַת יִשְׂרָאֵל יַעֲשׂוּ אֹתוֹ

שמות

בא

יב

ג

שמות

בא

יב

מח

וְכָל עָרֵל לֹא יֹאכַל בּוֹ

שמות

בא

יב

מג

שמות

בא

יג

ה

נִשְׁבַּע לַאֲבֹתֶיךָ

בראשית

לך לך

טו

יח

שמות

בא

יג

ה

נִשְׁבַּע לַאֲבֹתֶיךָ

בראשית

תולדות

כו

ג

שמות

בא

יג

ה

נִשְׁבַּע לַאֲבֹתֶיךָ

בראשית

ויצא

כח

יג

שמות

בא

יג

ה

אֶת הָעֲבֹדָה הַזֹּאת

שמות

בא

יב

כה

שמות

בא

יג

ה

אֶת הָעֲבֹדָה הַזֹּאת

שמות

בא

יב

כו

שמות

בא

יג

ה

אֶת הָעֲבֹדָה הַזֹּאת

שמות

בא

יג

ח

שמות

בא

יג

ט

עַל יָדְךָ

שמות

בא

יג

טז

שמות

בא

יג

יא

נִשְׁבַּע לְךָ

שמות

וארא

ו

ח

שמות

בא

יג

יב

וְהַעֲבַרְתָּ

במדבר

פנחס

כז

ח

שמות

בא

יג

יב

שֶׁגֶר בְּהֵמָה

דברים

עקב

ז

יג

שמות

בא

יג

יד

מַה זֹּאת

דברים

ואתחנן

ו

כ

שמות

בא

יג

טז

וּלְטוֹטָפֹת

שמות

בא

יג

ט


הפניות נכנסות לפרשת בא מהתורה

מקרא

הפניה

חומש

פרשה מפנה

פרק

פסוק

דיבור המתחיל

ספר מופנה

פרשה מופנה

פרק

פסוק

בראשית

בראשית

א

א

בְּרֵאשִׁית בָּרָא

שמות

בא

יב

ב

בראשית

לך לך

טו

יד

בִּרְכֻשׁ גָּדוֹל

שמות

בא

יב

לו

בראשית

ויחי

מח

ב

וַיִּתְחַזֵּק יִשְׂרָאֵל

שמות

בא

יא

ח

שמות

שמות

ג

כב

וְנִצַּלְתֶּם

שמות

בא

יב

לו

שמות

שמות

ו

א

וּבְיָד חֲזָקָה יְגָרְשֵׁם מֵאַרְצוֹ

שמות

בא

יב

לג

שמות

וארא

ז

טז

עַד כֹּה

שמות

בא

יא

ד

שמות

בא

יא

ד

כַּחֲצֹת הַלַּיְלָה

שמות

בא

יב

כט

שמות

בא

יא

ה

עַד בְּכוֹר הַשְּׁבִי

שמות

בא

יב

כט

שמות

בא

יא

ח

וְיָרְדוּ כָל עֲבָדֶיךָ

שמות

בא

יב

לא

שמות

בא

יא

ח

וַיֵּצֵא מֵעִם פַּרְעֹה

שמות

בא

י

כח

שמות

בא

יב

ו

וְהָיָה לָכֶם לְמִשְׁמֶרֶת

שמות

בא

יב

כא

שמות

בא

יב

ו

וְהָיָה לָכֶם לְמִשְׁמֶרֶת

שמות

בא

יב

כא

שמות

בא

יב

ז

וְלָקְחוּ מִן הַדָּם

שמות

בא

יב

כב

שמות

בא

יב

יד

וְחַגֹּתֶם

שמות

בא

יג

ג

שמות

בא

יב

טו

שִׁבְעַת יָמִים מַצּוֹת תֹּאכֵלוּ

שמות

בא

יב

יח

שמות

בא

יב

יז

לְדֹרֹתֵיכֶם חֻקַּת עוֹלָם

שמות

בא

יב

טז

שמות

בא

יב

יח

עַד יוֹם הָאֶחָד וְעֶשְׂרִים

שמות

בא

יב

טו

שמות

בא

יב

יט

לֹא יִמָּצֵא בְּבָתֵּיכֶם

שמות

בא

יג

ז

שמות

בא

יב

כא

לְמִשְׁפְּחֹתֵיכֶם

שמות

בא

יב

ג

שמות

בא

יב

לא

וּלְכוּ עִבְדוּ אֶת ה' כְּדַבֶּרְכֶם

שמות

בא

י

ח

שמות

בא

יב

לא

וּלְכוּ עִבְדוּ אֶת ה' כְּדַבֶּרְכֶם

שמות

בא

י

כד

שמות

בא

יב

לב

גַּם צֹאנְכֶם גַּם בְּקַרְכֶם קְחוּ כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְתֶּם

שמות

בא

י

כה

שמות

בא

יב

לג

כֻּלָּנוּ מֵתִים

שמות

בא

יא

ה

שמות

בא

יב

לה

כִּדְבַר מֹשֶׁה

שמות

בא

יא

ב

שמות

בא

יב

מב

שִׁמֻּרִים לְכָל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְדֹרֹתָם

שמות

בא

יב

כג

שמות

בא

יב

מה

וְשָׂכִיר

שמות

בא

יב

מח

שמות

בא

יב

מו

בְּבַיִת אֶחָד יֵאָכֵל

שמות

בא

יב

ז

שמות

בא

יב

מז

כָּל עֲדַת יִשְׂרָאֵל יַעֲשׂוּ אֹתוֹ

שמות

בא

יב

ג

שמות

בא

יב

מח

וְכָל עָרֵל לֹא יֹאכַל בּוֹ

שמות

בא

יב

מג

שמות

בא

יג

ה

אֶת הָעֲבֹדָה הַזֹּאת

שמות

בא

יב

כה

שמות

בא

יג

ה

אֶת הָעֲבֹדָה הַזֹּאת

שמות

בא

יב

כו

שמות

בא

יג

ה

אֶת הָעֲבֹדָה הַזֹּאת

שמות

בא

יג

ח

שמות

בא

יג

ט

עַל יָדְךָ

שמות

בא

יג

טז

שמות

בא

יג

טז

וּלְטוֹטָפֹת

שמות

בא

יג

ט

שמות

בשלח

יד

ה

וַיֵּהָפֵךְ לְבַב פַּרְעֹה

שמות

בא

יב

לא

שמות

בשלח

יד

ה

וַיֵּהָפֵךְ לְבַב פַּרְעֹה

שמות

בא

י

ז

שמות

בשלח

יד

ז

וְכֹל רֶכֶב מִצְרָיִם

שמות

בא

י

כו

שמות

משפטים

כא

כה

חַבּוּרָה

שמות

בא

יב

כג

שמות

משפטים

כב

ל

לַכֶּלֶב תַּשְׁלִכוּן אֹתוֹ

שמות

בא

יא

ז

שמות

כי תשא

לב

יט

וַיַּשְׁלֵךְ מִיָּדָיו

שמות

בא

יב

מג

במדבר

בהעלותך

ט

ג

כְּכָל חֻקֹּתָיו

שמות

בא

יב

ה

במדבר

בהעלותך

יא

ד

מִי יַאֲכִלֵנוּ בָּשָׂר

שמות

בא

יב

לח

במדבר

מטות

ל

ב

זֶה הַדָּבָר

שמות

בא

יא

ד

דברים

ראה

טז

א

מִמִּצְרַיִם לָיְלָה

שמות

בא

יב

לא

דברים

ראה

טז

ג

כִּי בְחִפָּזוֹן יָצָאתָ

שמות

בא

יב

לג

דברים

ראה

טז

ד

וְלֹא יָלִין מִן הַבָּשָׂר אֲשֶׁר תִּזְבַּח בָּעֶרֶב

שמות

בא

יב

טו

דברים

ראה

טז

ח

שֵׁשֶׁת יָמִים תֹּאכַל מַצּוֹת

שמות

בא

יב

טו

דברים

ראה

טז

ח

שֵׁשֶׁת יָמִים תֹּאכַל מַצּוֹת

שמות

בא

יב

יח

דברים

האזינו

לב

ג

כִּי שֵׁם ה' אֶקְרָא

שמות

בא

יב

כה

דברים

האזינו

לב

מח

וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה

שמות

בא

יב

נא


סטטיסטיקה בפרשה

פרשת בא

פרשיות

14

פתוחות

8

סתומות

6

פסוקים

106

מילים

1655

אותיות

6149

סה"כ מצוות

20

מצוות עשה

9

מצוות אל תעשה

11

 


דירוגי מדדים סטטיסטיים בפרשה

פרשת בא

פסוקים

מילים

אותיות

מצוות

עשה

לא תעשה

ד"ה בפירש"י

מספר

106

1655

6149

20

9

11

197

ממוצע בחומש

110.0

1519.4

5775.4

10.1

4.1

6.0

165.2

ממוצע בתורה

108.3

1477.7

5644.2

11.4

4.6

6.8

145.2

דירוג בחומש

7

5

6

2

2

3

4

דירוג בתורה

1/54

1/54

1/54

1/38

1/34

1/32

1/54

באחוזים מהחומש

8.76%

9.90%

9.68%

18.02%

20.00%

16.67%

10.84%

באחוזים מהתורה

1.81%

2.07%

2.02%

3.26%

3.63%

3.01%

2.51%

 


הרשמה לקבלת עדכונים
בניית אתרים קידום אתרים בגוגל אפיון אתרים