שאלות רש"י לפרשת משפטים, שאלות פרשני המקרא ומדדים סטטיסטיים

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

שאלות רש"י לפרשת משפטים

שאלות בפירוש רש"י על התורה,
 שאלות פרשני המקרא 
 ומדדים סטטיסטיים


מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבעשאלות בפירוש רש"י לפרשה
מוצגות השאלות בפירוש רש"י המנוסחות כמשפט שאלה עם מילת שאלה -
התירוץ/נימוק ניתן בפירש"י עצמו
בהמשך תוצגנה הקושיות הנוספות המאותרות ע"י מיליות כגון: לפיכך, לכן וכו'.

פרק

פסוק

ד"ה

שאלת רש"י

כא

א

ואלה המשפטים

ולמה נסמכה פרשת דינים לפרשת מזבח?

כא

ב

כי תקנה

ומה אני מקים "כי תקנה"?

כא

ו

ורצע אדוניו את אזנו במרצע

ומה ראה אוזן להירצע מכל שאר איברים שבגוף?...רבי שמעון היה דורש מקרא זה כמין חומר: מה נשתנו דלת ומזוזה מכל כלים שבבית?

כא

ז

לא תצא כצאת העבדים

ומהו "לא תצא כצאת העבדים"?

כא

ח

והפדה

ומה הוא מקום שהוא נותן לה?...כיצד?

כא

יא

ואם שלש אלה לא יעשה לה

ומה הן השלוש?

כא

יא

ויצאה חנם

ומה היא היציאה?...ומהו האמור כאן "ויצאה חנם"?

כא

יב

מכה איש ומת

למה נאמר?...הכה את האשה ואת הקטן, מנין?

כא

יג

והאלהים אנה לידו

ולמה תצא זאת מלפניו?...והיכן אמרה תורה...במה הכתוב מדבר?

כא

יג

ושמתי לך מקום

אף במדבר שינוס שמה. ואי זה מקום קולטו?

כא

יד

וכי יזיד

למהנאמר?

כא

טז

וגנב איש ומכרו

למה נאמר?...מנין?...מנין?

כא

יז

ומקלל אביו ואמו

למה נאמר?...אשה שקללה את אביה, מנין?...אם כן, למה נאמר "איש אשר יקלל"?

כא

יח

וכי יריבון אנשים

למה נאמר?

כא

יט

ונקה המכה

וכי תעלה על דעתך שייהרג זה שלא הרג?

כא

כא

אך אם יום או יומים יעמוד לא יוקם

אם על יום אחד הוא פטור, על יומיים לא כל שכן?

כא

כו

תחת עינו

ולמה נאמר "שן ועין"?

כא

כט

והמית איש וגו'

ובעיטה, מנין?

כא

לג

או כי יכרה

למה נאמר? אם על הפתיחה חייב, על הכרייה לא כל שכן?

כא

לה

ומכרו את השור וגו'

ולמה אמר הכתוב בלשון הזה ואל אמר 'ישלם חציו'?

כב

ח

ישלם שנים לרעהו

ואימתי?

כב

יד

אם שכיר הוא

לפיכך נחלקו בו חכמי ישראל: שוכר, כיצד משלם?

כב

יט

יחרם

למה נאמר "יחרם"? ולא כבר נאמרה בו מיתה במקום אחר?

כב

כד

אם כסף תלוה את עמי

ולאיזה מעמי...ולאיזה עני?

כב

כח

בכור בניך תתן לי

לפדותו בחמש סלעים מן הכהן. והלא כבר ציווה עליו במקום אחר?

כג

ה

עזב תעזב עמו

הא כיצד?

כג

ז

ונקי וצדיק אל תהרג

מנין ליוצא מבית דין חייב ואמר אחד: 'יש לי ללמד עליו זכות' שמחזירין אותו?

כג

יט

ראשית בכורי אדמתך

כיצד?

כד

ו

ויקח משה חצי הדם

מי חילקו?הפניות יוצאות בפרשת משפטים לתורה

מקרא

הפניה

חומש

פרשה מפנה

פרק

פסוק

דיבור המתחיל

ספר מופנה

פרשה מופנה

פרק

פסוק

שמות

משפטים

כא

א

לִפְנֵיהֶם

דברים

האזינו

לב

לא

שמות

משפטים

כא

ב

כִּי תִקְנֶה עֶבֶד עִבְרִי

ויקרא

בהר

כה

מו

שמות

משפטים

כא

ב

כִּי תִקְנֶה עֶבֶד עִבְרִי

דברים

ראה

טו

יב

שמות

משפטים

כא

ב

כִּי תִקְנֶה

שמות

משפטים

כב

ב

שמות

משפטים

כא

ב

כִּי תִקְנֶה

ויקרא

בהר

כה

לט

שמות

משפטים

כא

ד

אִם אֲדֹנָיו יִתֶּן לוֹ אִשָּׁה

דברים

ראה

טו

יב

שמות

משפטים

כא

ו

אֶל הַדֶּלֶת אוֹ אֶל הַמְּזוּזָה

דברים

ראה

טו

יז

שמות

משפטים

כא

ו

וְרָצַע אֲדֹנָיו אֶת אָזְנוֹ

ויקרא

מצורע

יד

יד

שמות

משפטים

כא

ו

וְרָצַע אֲדֹנָיו אֶת אָזְנוֹ

ויקרא

בהר

כה

נה

שמות

משפטים

כא

ו

וְרָצַע אֲדֹנָיו אֶת אָזְנוֹ

שמות

יתרו

כ

יג

שמות

משפטים

כא

ו

וַעֲבָדוֹ לְעֹלָם

ויקרא

בהר

כה

י

שמות

משפטים

כא

ז

וְכִי יִמְכֹּר אִישׁ אֶת בִּתּוֹ לְאָמָה

שמות

משפטים

כא

יא

שמות

משפטים

כא

ז

לֹא תֵצֵא כְּצֵאת הָעֲבָדִים

דברים

ראה

טו

יב

שמות

משפטים

כא

יא

וְיָצְאָה חִנָּם

דברים

ראה

טו

יב

שמות

משפטים

כא

יב

מַכֵּה אִישׁ וָמֵת

ויקרא

אמור

כד

יז

שמות

משפטים

כא

יג

וַאֲשֶׁר לֹא צָדָה

בראשית

תולדות

כז

לג

שמות

משפטים

כא

יד

וְכִי יָזִד אִישׁ

שמות

משפטים

כא

יב

שמות

משפטים

כא

טז

וְגֹנֵב אִישׁ וּמְכָרוֹ

דברים

כי תצא

כד

ז

שמות

משפטים

כא

יז

וּמְקַלֵּל אָבִיו וְאִמּוֹ

ויקרא

קדושים

כ

ט

שמות

משפטים

כא

יז

מוֹת יוּמָת

ויקרא

קדושים

כ

כז

שמות

משפטים

כא

יז

מוֹת יוּמָת

ויקרא

קדושים

כ

ט

שמות

משפטים

כא

יח

וְכִי יְרִיבֻן אֲנָשִׁים

שמות

משפטים

כא

כד

שמות

משפטים

כא

יט

רַק שִׁבְתּוֹ

שמות

משפטים

כא

כד

שמות

משפטים

כא

כ

וְכִי יַכֶּה אִישׁ אֶת עַבְדּוֹ אוֹ אֶת אֲמָתוֹ

שמות

משפטים

כא

כא

שמות

משפטים

כא

כ

וְכִי יַכֶּה אִישׁ אֶת עַבְדּוֹ אוֹ אֶת אֲמָתוֹ

שמות

משפטים

כא

יב

שמות

משפטים

כא

כ

וְכִי יַכֶּה אִישׁ אֶת עַבְדּוֹ אוֹ אֶת אֲמָתוֹ

שמות

משפטים

כא

כא

שמות

משפטים

כא

כ

בַּשֵּׁבֶט

במדבר

מסעי

לה

יז

שמות

משפטים

כא

כ

נָקֹם יִנָּקֵם

ויקרא

בחוקותי

כו

כה

שמות

משפטים

כא

כב

עָנוֹשׁ יֵעָנֵשׁ

דברים

כי תצא

כב

יט

שמות

משפטים

כא

כה

חַבּוּרָה

בראשית

מקץ

מא

ו

שמות

משפטים

כא

כה

חַבּוּרָה

שמות

בא

יב

כג

שמות

משפטים

כא

כו

אֶת עֵין עַבְדּוֹ

שמות

משפטים

כא

ז

שמות

משפטים

כא

כח

וְלֹא יֵאָכֵל אֶת בְּשָׂרוֹ

שמות

משפטים

כא

כט

שמות

משפטים

כא

כט

וְהוּעַד בִּבְעָלָיו

בראשית

מקץ

מג

ג

שמות

משפטים

כא

כט

וְגַם בְּעָלָיו יוּמָת

במדבר

מסעי

לה

כא

שמות

משפטים

כא

ל

אִם כֹּפֶר יוּשַׁת עָלָיו

שמות

משפטים

כב

כד

שמות

משפטים

כא

לא

אוֹ בַת יִגָּח

שמות

משפטים

כא

כט

שמות

משפטים

כא

לג

שּׁוֹר אוֹ חֲמוֹר

שמות

משפטים

כג

יב

שמות

משפטים

כא

לג

שּׁוֹר אוֹ חֲמוֹר

דברים

ואתחנן

ה

י

שמות

משפטים

כב

ג

מִשּׁוֹר עַד חֲמוֹר

שמות

משפטים

כב

ח

שמות

משפטים

כב

ד

כִּי יַבְעֶר ... בְּעִירוֹ וּבִעֵר

במדבר

חוקת

כ

ד

שמות

משפטים

כב

ח

יְשַׁלֵּם שְׁנַיִם לְרֵעֵהוּ

שמות

משפטים

כב

ז

שמות

משפטים

כב

ח

יְשַׁלֵּם שְׁנַיִם לְרֵעֵהוּ

שמות

משפטים

כב

י

שמות

משפטים

כב

ט

כִּי יִתֵּן אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ חֲמוֹר אוֹ שׁוֹר אוֹ שֶׂה

שמות

משפטים

כב

ו

שמות

משפטים

כב

ז

אִם לֹא יִמָּצֵא הַגַּנָּב וְנִקְרַב בַּעַל הַבַּיִת אֶל הָאֱלֹהִים

שמות

משפטים

כב

יא

שמות

משפטים

כב

יב

הַטְּרֵפָה לֹא יְשַׁלֵּם

שמות

משפטים

כב

ט

שמות

משפטים

כב

טז

כְּמֹהַר הַבְּתוּלֹת

דברים

כי תצא

כב

כט

שמות

משפטים

כב

יט

יָחֳרָם

דברים

שופטים

יז

ה

שמות

משפטים

כב

כב

אִם עַנֵּה תְעַנֶּה אֹתוֹ

בראשית

בראשית

ד

טו

שמות

משפטים

כב

כח

בְּכוֹר בָּנֶיךָ תִּתֶּן לִּי

שמות

משפטים

כב

כט

שמות

משפטים

כב

כח

בְּכוֹר בָּנֶיךָ תִּתֶּן לִּי

במדבר

קרח

יח

טז

שמות

משפטים

כב

כט

בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי תִּתְּנוֹ לִי

ויקרא

אמור

כב

כז

שמות

משפטים

כב

ל

וּבָשָׂר בַּשָּׂדֶה טְרֵפָה

דברים

כי תצא

כב

כז

שמות

משפטים

כב

ל

וּבָשָׂר בַּשָּׂדֶה טְרֵפָה

דברים

כי תצא

כג

יא

שמות

משפטים

כב

ל

לַכֶּלֶב תַּשְׁלִכוּן אֹתוֹ

דברים

ראה

יד

כא

שמות

משפטים

כב

ל

לַכֶּלֶב תַּשְׁלִכוּן אֹתוֹ

שמות

בא

יא

ז

שמות

משפטים

כג

ה

עָזֹב תַּעֲזֹב עִמּוֹ

דברים

האזינו

לב

לו

שמות

משפטים

כג

ה

עָזֹב תַּעֲזֹב עִמּוֹ

דברים

עקב

ז

יז

שמות

משפטים

כג

ח

וְשֹׁחַד לֹא תִקָּח

דברים

שופטים

טז

יט

שמות

משפטים

כג

י

וְאָסַפְתָּ אֶת תְּבוּאָתָהּ

דברים

כי תצא

כב

ב

שמות

משפטים

כג

יא

כֵּן תַּעֲשֶׂה לְכַרְמְךָ

שמות

משפטים

כג

י

שמות

משפטים

כג

יד

רְגָלִים

במדבר

בלק

כב

כח

שמות

משפטים

כג

טז

בִּכּוּרֵי מַעֲשֶׂיךָ

במדבר

פנחס

כח

כו

שמות

משפטים

כג

יח

עַד בֹּקֶר

ויקרא

צו

ו

ב

שמות

משפטים

כג

יט

בִּכּוּרֵי

דברים

עקב

ח

ח

שמות

משפטים

כג

יט

לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ

בראשית

וישב

לח

יז

שמות

משפטים

כג

יט

לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ

בראשית

וישב

לח

כ

שמות

משפטים

כג

יט

לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ

בראשית

תולדות

כז

טז

שמות

משפטים

כג

יט

לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ

בראשית

תולדות

כז

ט

שמות

משפטים

כג

כ

הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ מַלְאָךְ

שמות

כי תשא

לג

ג

שמות

משפטים

כג

כז

וְהַמֹּתִי

במדבר

שלח

יד

טו

שמות

משפטים

כג

לג

כִּי תַעֲבֹד ... כִּי יִהְיֶה לְךָ לְמוֹקֵשׁ

ויקרא

ויקרא

ב

יד

שמות

משפטים

כד

י

וַיִּרְאוּ אֵת אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל

במדבר

בהעלותך

יא

א

שמות

משפטים

כד

יא

וַיֶּחֱזוּ אֶת הָאֱלֹהִים

במדבר

בהעלותך

יא

כה

שמות

משפטים

כד

יג

וַיָּקָם מֹשֶׁה וִיהוֹשֻׁעַ מְשָׁרְתוֹ

שמות

כי תשא

לב

יזהפניות נכנסות לפרשת משפטים מהתורה

מקרא

הפניה

חומש

פרשה מפנה

פרק

פסוק

דיבור המתחיל

ספר מופנה

פרשה מופנה

פרק

פסוק

בראשית

נח

ט

ה

מִיַּד אִישׁ אָחִיו

שמות

משפטים

כא

יג

בראשית

וירא

כ

יג

וַיְהִי כַּאֲשֶׁר הִתְעוּ אֹתִי

שמות

משפטים

כב

יד

בראשית

וישלח

לד

ל

עֲכַרְתֶּם אֹתִי

שמות

משפטים

כג

ל

בראשית

וישלח

לה

ז

נִגְלוּ אֵלָיו הָאֱלֹהִים

שמות

משפטים

כב

יד

בראשית

וישב

לח

כד

הָרָה לִזְנוּנִים

שמות

משפטים

כא

כב

בראשית

מקץ

מג

יד

וְשִׁלַּח לָכֶם

שמות

משפטים

כא

כו

בראשית

ויחי

מט

כט

נֶאֱסָף אֶל עַמִּי

שמות

משפטים

כג

טז

בראשית

ויחי

נ

ה

אֲשֶׁר כָּרִיתִי לִי

שמות

משפטים

כא

לג

שמות

שמות

ה

א

וְאַחַר בָּאוּ מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן

שמות

משפטים

כד

ב

שמות

וארא

ז

כז

נֹגֵף אֶת כָּל גְּבוּלְךָ

שמות

משפטים

כא

כב

שמות

בא

יב

ז

הַמַּשְׁקוֹף

שמות

משפטים

כא

כה

שמות

יתרו

יט

יא

לַיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי

שמות

משפטים

כד

ד

שמות

יתרו

כ

ב

אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם

שמות

משפטים

כד

י

שמות

יתרו

כ

ב

אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם

שמות

משפטים

כד

י

שמות

יתרו

כ

יד

וְכָל הָעָם רֹאִים

שמות

משפטים

כד

ז

שמות

יתרו

כ

כא

וְאִם מִזְבַּח אֲבָנִים

שמות

משפטים

כב

כד

שמות

משפטים

כא

ב

כִּי תִקְנֶה

שמות

משפטים

כב

ב

שמות

משפטים

כא

ז

וְכִי יִמְכֹּר אִישׁ אֶת בִּתּוֹ לְאָמָה

שמות

משפטים

כא

יא

שמות

משפטים

כא

יד

וְכִי יָזִד אִישׁ

שמות

משפטים

כא

יב

שמות

משפטים

כא

יח

וְכִי יְרִיבֻן אֲנָשִׁים

שמות

משפטים

כא

כד

שמות

משפטים

כא

יט

רַק שִׁבְתּוֹ

שמות

משפטים

כא

כד

שמות

משפטים

כא

כ

וְכִי יַכֶּה אִישׁ אֶת עַבְדּוֹ אוֹ אֶת אֲמָתוֹ

שמות

משפטים

כא

כא

שמות

משפטים

כא

כ

וְכִי יַכֶּה אִישׁ אֶת עַבְדּוֹ אוֹ אֶת אֲמָתוֹ

שמות

משפטים

כא

יב

שמות

משפטים

כא

כ

וְכִי יַכֶּה אִישׁ אֶת עַבְדּוֹ אוֹ אֶת אֲמָתוֹ

שמות

משפטים

כא

כא

שמות

משפטים

כא

כו

אֶת עֵין עַבְדּוֹ

שמות

משפטים

כא

ז

שמות

משפטים

כא

כח

וְלֹא יֵאָכֵל אֶת בְּשָׂרוֹ

שמות

משפטים

כא

כט

שמות

משפטים

כא

ל

אִם כֹּפֶר יוּשַׁת עָלָיו

שמות

משפטים

כב

כד

שמות

משפטים

כא

לא

אוֹ בַת יִגָּח

שמות

משפטים

כא

כט

שמות

משפטים

כא

לג

שּׁוֹר אוֹ חֲמוֹר

שמות

משפטים

כג

יב

שמות

משפטים

כב

ג

מִשּׁוֹר עַד חֲמוֹר

שמות

משפטים

כב

ח

שמות

משפטים

כב

ח

יְשַׁלֵּם שְׁנַיִם לְרֵעֵהוּ

שמות

משפטים

כב

ז

שמות

משפטים

כב

ח

יְשַׁלֵּם שְׁנַיִם לְרֵעֵהוּ

שמות

משפטים

כב

י

שמות

משפטים

כב

ט

כִּי יִתֵּן אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ חֲמוֹר אוֹ שׁוֹר אוֹ שֶׂה

שמות

משפטים

כב

ו

שמות

משפטים

כב

ז

אִם לֹא יִמָּצֵא הַגַּנָּב וְנִקְרַב בַּעַל הַבַּיִת אֶל הָאֱלֹהִים

שמות

משפטים

כב

יא

שמות

משפטים

כב

יב

הַטְּרֵפָה לֹא יְשַׁלֵּם

שמות

משפטים

כב

ט

שמות

משפטים

כב

כח

בְּכוֹר בָּנֶיךָ תִּתֶּן לִּי

שמות

משפטים

כב

כט

שמות

משפטים

כג

יא

כֵּן תַּעֲשֶׂה לְכַרְמְךָ

שמות

משפטים

כג

י

שמות

כי תשא

לב

א

כִּי בֹשֵׁשׁ מֹשֶׁה

שמות

משפטים

כד

טז

שמות

כי תשא

לב

כז

כֹּה אָמַר ה'

שמות

משפטים

כב

יט

שמות

כי תשא

לג

ד

אִישׁ עֶדְיוֹ

שמות

משפטים

כד

ז

שמות

כי תשא

לג

יב

רְאֵה אַתָּה אֹמֵר אֵלַי

שמות

משפטים

כג

כ

שמות

כי תשא

לד

ל

וַיִּירְאוּ מִגֶּשֶׁת אֵלָיו

שמות

משפטים

כד

יז

ויקרא

ויקרא

ד

כג

אוֹ הוֹדַע

שמות

משפטים

כא

לו

ויקרא

קדושים

יט

יד

לֹא תְקַלֵּל חֵרֵשׁ

שמות

משפטים

כב

כז

ויקרא

אמור

כד

יז

וְאִישׁ כִּי יַכֶּה

שמות

משפטים

כא

יב

ויקרא

בהר

כה

ו

לְךָ וּלְעַבְדְּךָ וְלַאֲמָתֶךָ

שמות

משפטים

כג

יא

ויקרא

בהר

כו

א

לֹא תַעֲשׂוּ לָכֶם אֱלִילִם

שמות

משפטים

כא

ז

ויקרא

בחוקותי

כו

לו

נִדָּף

שמות

משפטים

כא

כה

ויקרא

בחוקותי

כו

מא

אוֹ אָז יִכָּנַע לְבָבָם

שמות

משפטים

כא

לו

במדבר

נשא

ה

ט

וְכָל תְּרוּמָה

שמות

משפטים

כג

יט

במדבר

נשא

ה

ל

אוֹ אִישׁ

שמות

משפטים

כא

לו

במדבר

בהעלותך

יא

טז

אֶסְפָה לִּי

שמות

משפטים

כד

יא

במדבר

בהעלותך

יא

טז

אֶסְפָה לִּי

שמות

משפטים

כד

יא

במדבר

בהעלותך

יא

יז

וְאָצַלְתִּי מִן הָרוּחַ

שמות

משפטים

כד

יא

במדבר

בלק

כב

כח

זֶה שָׁלֹשׁ רְגָלִים

שמות

משפטים

כג

יז

במדבר

פנחס

כח

ו

הָעֲשֻׂיָה בְּהַר סִינַי

שמות

משפטים

כד

ו

במדבר

מסעי

לה

יז

אֲשֶׁר יָמוּת בָּהּ

שמות

משפטים

כא

יח

במדבר

מסעי

לה

יח

אוֹ בִּכְלִי עֵץ

שמות

משפטים

כא

כ

דברים

ואתחנן

ו

יט

כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר ה'

שמות

משפטים

כג

כז

דברים

עקב

יא

כה

כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר לָכֶם

שמות

משפטים

כג

כז

דברים

ראה

יב

ל

אֵיכָה יַעַבְדוּ

שמות

משפטים

כב

יט

דברים

ראה

יג

ט

וְלֹא תִשְׁמַע אֵלָיו

שמות

משפטים

כג

ה

דברים

ראה

טו

יב-יד

כִּי יִמָּכֵר לְךָ

שמות

משפטים

כא

ב

דברים

ראה

טו

יב-יד

כִּי יִמָּכֵר לְךָ

שמות

משפטים

כב

ב

דברים

ראה

טו

יז

וְאַף לַאֲמָתְךָ תַּעֲשֶׂה כֵּן

שמות

משפטים

כא

ה

דברים

כי תצא

כד

יג

כְּבוֹא הַשֶּׁמֶשׁ

שמות

משפטים

כב

כה

דברים

כי תבוא

כו

יג

כְּכָל מִצְוָתְךָ

שמות

משפטים

כב

כח

דברים

האזינו

לב

כ

אֵמֻן

שמות

משפטים

כד

ז


סטטיסטיקה בפרשה

פרשת משפטים

פרשיות

33

פתוחות

6

סתומות

27

פסוקים

118

מילים

1462

אותיות

5313

סה"כ מצוות

53

מצוות עשה

23

מצוות אל תעשה

30

 


דירוגי מדדים סטטיסטיים בפרשה

פרשת משפטים

פסוקים

מילים

אותיות

מצוות

עשה

לא תעשה

ד"ה בפירש"י

מספר

118

1462

5313

53

23

30

272

ממוצע בחומש

110.0

1519.4

5775.4

10.1

4.1

6.0

165.2

ממוצע בתורה

108.3

1477.7

5644.2

11.4

4.6

6.8

145.2

דירוג בחומש

5

7

8

1

1

1

1

דירוג בתורה

1/54

1/54

2/54

1/38

1/34

1/32

1/54

באחוזים מהחומש

9.75%

8.75%

8.36%

47.75%

51.11%

45.45%

14.97%

באחוזים מהתורה

2.02%

1.83%

1.74%

8.65%

9.27%

8.22%

3.47%