פרשת שמיני - שאלות בפירוש רש"י, שאלות פרשני המקרא ומדדים סטטיסטיים

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

שאלות רש"י לפרשת שמיני

שאלות מפורשות בפירוש רש"י על התורה,
 שאלות פרשני המקרא 
 ומדדים סטטיסטיים


מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבעשאלות גלויות בפירש"י לפרשה
מוצגות השאלות בפירוש רש"י המנוסחות כמשפט שאלה עם מילת שאלה -
התירוץ/נימוק ניתן בפירש"י עצמו
בהמשך תוצגנה הקושיות הנוספות המאותרות ע"י מיליות כגון: לפיכך, לכן וכו'.

פרק

פסוק

ד"ה

שאלת רש"י

ט

כג

ויבא משה ואהרן וגו'

למה נכנסו?...למה נכנס משה עם אהרן?

י

ג

הוא אשר דבר וגו'

היכן דבר?

י

ט

בבאכם אל אהל מועד

אין לי אלא בבואם להיכל. בגישתם למזבח, מנין?

י

יד

תאכלו במקום טהור

וכי את הראשונים אכלו במקום טמא?

י

טו

שוק התרומה וחזה התנופה

ולמה חלקן הכתוב תרמה בשוק, ותנופה בחזה?

י

יז

מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקדש

וכי חוץ לקודש אכלוה? והלא שרפוה? ומהו אומר "במקום הקדש"?

י

יט

וידבר אהרן

אפשר משה קצף על אלעזר ועל איתמר, ואהרן מדבר?

י

יט

הן היום הקריבו

מהו אומר?

יא

א

לאמר אליהם

אמר שעאמר לאלעזר ולאיתמר. או אינו אלא לאמר לישראל?

יא

ג

אתה תאכלו

ולא בהמה טמאה. והלא באזהרה היא?

יא

יב

כל אשר אין לו וגו'

השירן במים, מנין?

יא

יט

החסידה

ולמה נקרא שמה חסידה?

יא

יט

הדוכיפת

ולמה נקרא שמו דוכיפת?

יא

לד

מכל האכל אשר יאכל

ומהו אומר: "אר יבוא עליו מים"?

יא

מז

בין הטמא ובין הטהור

צריך לומר בין חמור לפרה? והלא כבר מפורשים הם?

הפניות יוצאות בפרשת שמיני לתורה

מקרא

הפניה

חומש

פרשה מפנה

פרק

פסוק

דיבור המתחיל

ספר מופנה

פרשה מופנה

פרק

פסוק

ויקרא

שמיני

ט

ז

אֶת חַטָּאתְךָ

ויקרא

שמיני

ט

ב

ויקרא

שמיני

ט

ז

קָרְבַּן הָעָם

ויקרא

שמיני

ט

ב

ויקרא

שמיני

ט

טז

וַיַּעֲשֶׂהָ כַּמִּשְׁפָּט

ויקרא

ויקרא

א

עולת נדבה

ויקרא

שמיני

ט

כב

וַיְבָרְכֵם

במדבר

נשא

ו

כד-כו

ויקרא

שמיני

ט

כג

וַיֵּצְאוּ וַיְבָרֲכוּ אֶת הָעָם

ויקרא

שמיני

ט

ו

ויקרא

שמיני

י

ג

הוּא אֲשֶׁר דִּבֶּר ה'

שמות

תצוה

כט

מג

ויקרא

שמיני

י

ג

וַיִּדֹּם אַהֲרֹן

ויקרא

שמיני

י

ח-ט

ויקרא

שמיני

י

ד

דֹּד אַהֲרֹן

שמות

וארא

ו

יח

ויקרא

שמיני

י

יא

וּלְהוֹרֹת

ויקרא

שמיני

י

ט

ויקרא

שמיני

י

יב

הַנּוֹתָרִים

דברים

עקב

ט

כ

ויקרא

שמיני

י

יב

הַנּוֹתָרִים

דברים

עקב

ט

כ

ויקרא

שמיני

י

טו

שׁוֹק הַתְּרוּמָה וַחֲזֵה הַתְּנוּפָה

שמות

תצוה

כט

כז

ויקרא

שמיני

י

טו

עַל אִשֵּׁי הַחֲלָבִים

ויקרא

צו

ז

ל

ויקרא

שמיני

י

טז

שְׂעִיר הַחַטָּאת

ויקרא

שמיני

ט

ג

ויקרא

שמיני

י

יח

הֵן לֹא הוּבָא אֶת דָּמָהּ

ויקרא

צו

ו

כג

ויקרא

שמיני

י

יט

וַיְדַבֵּר אַהֲרֹן

במדבר

חוקת

כא

ה

ויקרא

שמיני

י

יט

וַיְדַבֵּר אַהֲרֹן

במדבר

מטות

לא

כא

ויקרא

שמיני

 

יט

וַתִּקְרֶאנָה אֹתִי כָּאֵלֶּה

ויקרא

קדושים

כא

א-ד

ויקרא

שמיני

יא

ב

זֹאת הַחַיָּה

ויקרא

שמיני

יא

ט

ויקרא

שמיני

יא

ב

זֹאת הַחַיָּה

ויקרא

שמיני

יא

יג

ויקרא

שמיני

יא

ב

זֹאת הַחַיָּה

ויקרא

שמיני

יא

כט

ויקרא

שמיני

יא

ח

וּבְנִבְלָתָם לֹא תִגָּעוּ

ויקרא

אמור

כא

א

ויקרא

שמיני

יא

יג-טו

לֹא יֵאָכְלוּ

דברים

ראה

יד

יב

ויקרא

שמיני

יא

יג-טו

לֹא יֵאָכְלוּ

ויקרא

שמיני

יא

טז

ויקרא

שמיני

יא

יח

הַתִּנְשֶׁמֶת

ויקרא

שמיני

יא

ל

ויקרא

שמיני

יא

לד

מִכָּל הָאֹכֶל אֲשֶׁר יֵאָכֵל

ויקרא

שמיני

יא

לג

ויקרא

שמיני

יא

מ

וְהָאֹכֵל מִנִּבְלָתָהּ

ויקרא

אמור

כב

ח

ויקרא

שמיני

יא

מב

הוֹלֵךְ עַל גָּחוֹן

בראשית

בראשית

ג

יד


הפניות נכנסות לפרשת שמיני מהתורה

מקרא

הפניה

חומש

פרשה מפנה

פרק

פסוק

דיבור המתחיל

ספר מופנה

פרשה מופנה

פרק

פסוק

שמות

שמות

א

כ-כא

וַיֵּיטֶב

ויקרא

שמיני

י

כ

שמות

תצוה

כט

מג

בִּכְבֹדִי

ויקרא

שמיני

י

ג

שמות

פקודי

מ

כז

וַיַּקְטֵר עָלָיו

ויקרא

שמיני

ט

ז

ויקרא

ויקרא

ג

ד

עַל הַכָּבֵד

ויקרא

שמיני

ט

י

ויקרא

צו

ז

ל

אֵת אִשֵּׁי ה'

ויקרא

שמיני

י

טו

ויקרא

צו

ז

ל

אֵת אִשֵּׁי ה'

ויקרא

שמיני

ט

כ

ויקרא

צו

ז

ל

אֶת הַחֵלֶב עַל הֶחָזֶה

ויקרא

שמיני

ט

כ

ויקרא

שמיני

ט

ז

אֶת חַטָּאתְךָ

ויקרא

שמיני

ט

ב

ויקרא

שמיני

ט

ז

קָרְבַּן הָעָם

ויקרא

שמיני

ט

ב

ויקרא

שמיני

ט

כג

וַיֵּצְאוּ וַיְבָרֲכוּ אֶת הָעָם

ויקרא

שמיני

ט

ו

ויקרא

שמיני

י

ג

וַיִּדֹּם אַהֲרֹן

ויקרא

שמיני

י

ח-ט

ויקרא

שמיני

י

יא

וּלְהוֹרֹת

ויקרא

שמיני

י

ט

ויקרא

שמיני

י

טז

שְׂעִיר הַחַטָּאת

ויקרא

שמיני

ט

ג

ויקרא

שמיני

יא

ב

זֹאת הַחַיָּה

ויקרא

שמיני

יא

ט

ויקרא

שמיני

יא

ב

זֹאת הַחַיָּה

ויקרא

שמיני

יא

יג

ויקרא

שמיני

יא

ב

זֹאת הַחַיָּה

ויקרא

שמיני

יא

כט

ויקרא

שמיני

יא

יג-טו

לֹא יֵאָכְלוּ

ויקרא

שמיני

יא

טז

ויקרא

שמיני

יא

יח

הַתִּנְשֶׁמֶת

ויקרא

שמיני

יא

ל

ויקרא

שמיני

יא

לד

מִכָּל הָאֹכֶל אֲשֶׁר יֵאָכֵל

ויקרא

שמיני

יא

לג

במדבר

חוקת

כ

יג

וַיִּקָּדֵשׁ בָּם

ויקרא

שמיני

י

ג


סטטיסטיקה בפרשה

פרשת שמיני

פרשיות

6

פתוחות

3

סתומות

3

פסוקים

91

מילים

1238

אותיות

4670

מצוות עשה

6

מצוות אל תעשה

11

סה"כ מצוות

17דירוגי מדדים סטטיסטיים בפרשה

פרשת שמיני

פסוקים

מילים

אותיות

מצוות

עשה

לא תעשה

ד"ה בפירש"י

מספר

91

1238

4670

17

6

11

153

ממוצע בחומש

128.8

1640.8

6353.0

5.2

2.9

2.3

129.5

ממוצע בתורה

108.3

1477.7

5644.2

11.4

4.6

6.8

145.2

דירוג בחומש

4

5

5

6

8

5

4

דירוג בתורה

41/54

41/54

41/54

12/38

15/34

10/32

26/54

באחוזים מהחומש

10.59%

10.36%

10.43%

6.88%

6.32%

7.24%

11.43%

באחוזים מהתורה

1.56%

1.55%

1.53%

2.77%

2.42%

3.01%

1.95%


הרשמה לקבלת עדכונים
בניית אתרים קידום אתרים בגוגל אפיון אתרים