פרשת מצורע - שאלות בפירוש רש"י, שאלות פרשני המקרא ומדדים סטטיסטיים

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

שאלות רש"י לפרשת מצורע

שאלות מפורשות בפירוש רש"י על התורה,
 שאלות פרשני המקרא 
 ומדדים סטטיסטיים


מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבעשאלות גלויות בפירש"י לפרשה
מוצגות השאלות בפירוש רש"י המנוסחות כמשפט שאלה עם מילת שאלה -
התירוץ/נימוק ניתן בפירש"י עצמו
בהמשך תוצגנה הקושיות הנוספות המאותרות ע"י מיליות כגון: לפיכך, לכן וכו'.

פרק

פסוק

ד"ה

שאלת רש"י

יד

ד

ושני תולעת ואזוב

מה תקנתו ויתרפא?

יד

ה

על מים חיים

וכמה הן?

יד

יג

במקום אשר ישחט וגו'

והלא כבר נאמר בתורת אשם בפרשת 'צו את אהרן' שהאשם טעון שחיטה בצפון?

יד

לו

ולא יטמא כל אשר בבית

ועל מה חסה תורה?

יד

מד

ובא הכהן וראה והנה פשה

ומה יעשה לו?...ומנין שאם עמד בזה ובזה, חולץ וקוצה וטח ונותן לו שבוע?...במה הכתוב מדבר?

יד

מח

וראה והנה לא פשה

מה יעשה לו?

טו

ג

או החתים

הא כיצד?

טו

יב

וכלי חרש אשר יגע בו הזב

כדאיתא בתורת כהנים: עד איזהו מגעו שהוא ככולו?

טו

לב

זאת תורת הזב

בעל ראיה אחת. ומהו תורתו?

הפניות יוצאות בפרשת מצורע לתורה

מקרא

הפניה

חומש

פרשה מפנה

פרק

פסוק

דיבור המתחיל

ספר מופנה

פרשה מופנה

פרק

פסוק

ויקרא

מצורע

יד

יג

בִּמְקוֹם אֲשֶׁר יִשְׁחַט

ויקרא

צו

ז

ב

ויקרא

מצורע

יד

יג

הוּא לַכֹּהֵן

ויקרא

צו

ז

א-ב

ויקרא

מצורע

יד

מ

וְחִלְּצוּ אֶת הָאֲבָנִים

דברים

כי תצא

כה

ט

ויקרא

מצורע

יד

מג

וְאִם יָשׁוּב הַנֶּגַע

ויקרא

מצורע

יד

לט

ויקרא

מצורע

יד

מג

וְאִם יָשׁוּב הַנֶּגַע

ויקרא

מצורע

יד

מג

ויקרא

מצורע

יד

מד-מה

וּבָא הַכֹּהֵן וְרָאָה וְהִנֵּה פָּשָׂה

ויקרא

תזריע

יג

נא

ויקרא

מצורע

יד

מד-מה

וּבָא הַכֹּהֵן וְרָאָה וְהִנֵּה פָּשָׂה

ויקרא

מצורע

יד

לט

ויקרא

מצורע

יד

מד-מה

וּבָא הַכֹּהֵן וְרָאָה וְהִנֵּה פָּשָׂה

ויקרא

מצורע

יד

מח

ויקרא

מצורע

יד

מד-מה

וּבָא הַכֹּהֵן וְרָאָה וְהִנֵּה פָּשָׂה

ויקרא

מצורע

יד

מח

ויקרא

מצורע

יד

מד-מה

וּבָא הַכֹּהֵן וְרָאָה וְהִנֵּה פָּשָׂה

ויקרא

מצורע

יד

מח

ויקרא

מצורע

יד

מד-מה

וּבָא הַכֹּהֵן וְרָאָה וְהִנֵּה פָּשָׂה

ויקרא

מצורע

יד

מג

ויקרא

מצורע

יד

מד-מה

וּבָא הַכֹּהֵן וְרָאָה וְהִנֵּה פָּשָׂה

ויקרא

מצורע

יד

מה

ויקרא

מצורע

יד

מד-מה

וּבָא הַכֹּהֵן וְרָאָה וְהִנֵּה פָּשָׂה

ויקרא

מצורע

יד

מו

ויקרא

מצורע

יד

מד-מה

וּבָא הַכֹּהֵן וְרָאָה וְהִנֵּה פָּשָׂה

ויקרא

מצורע

יד

מז

ויקרא

מצורע

יד

מד-מה

וּבָא הַכֹּהֵן וְרָאָה וְהִנֵּה פָּשָׂה

ויקרא

מצורע

יד

מח

ויקרא

מצורע

יד

מד-מה

וּבָא הַכֹּהֵן וְרָאָה וְהִנֵּה פָּשָׂה

ויקרא

מצורע

יד

מח

ויקרא

מצורע

יד

מד-מה

וּבָא הַכֹּהֵן וְרָאָה וְהִנֵּה פָּשָׂה

ויקרא

מצורע

יד

מח

ויקרא

מצורע

יד

מד-מה

וּבָא הַכֹּהֵן וְרָאָה וְהִנֵּה פָּשָׂה

ויקרא

מצורע

יד

מח

ויקרא

מצורע

יד

מד-מה

וּבָא הַכֹּהֵן וְרָאָה וְהִנֵּה פָּשָׂה

ויקרא

מצורע

יד

מח

ויקרא

מצורע

יד

מד-מה

וּבָא הַכֹּהֵן וְרָאָה וְהִנֵּה פָּשָׂה

ויקרא

מצורע

יד

מח

ויקרא

מצורע

יד

מד-מה

וּבָא הַכֹּהֵן וְרָאָה וְהִנֵּה פָּשָׂה

ויקרא

מצורע

יד

מח

ויקרא

מצורע

יד

מו

יִטְמָא עַד הָעָרֶב

ויקרא

מצורע

יד

מז

ויקרא

מצורע

יד

מו

יִטְמָא עַד הָעָרֶב

ויקרא

מצורע

יד

מז

ויקרא

מצורע

יד

מו

יִטְמָא עַד הָעָרֶב

ויקרא

מצורע

יד

מז

ויקרא

מצורע

טו

ג

אוֹ הֶחְתִּים

ויקרא

מצורע

טו

ב

ויקרא

מצורע

טו

ד

אֲשֶׁר יֵשֵׁב

ויקרא

מצורע

טו

ו

ויקרא

מצורע

טו

יט

כִּי תִהְיֶה זָבָה

ויקרא

קדושים

כ

יח

ויקרא

מצורע

טו

כה

עַל נִדָּתָהּ

ויקרא

מצורע

טו

יט

ויקרא

מצורע

טו

לא

וְהִזַּרְתֶּם

בראשית

ויחי

מט

כו


הפניות נכנסות מפרשת מצורע לתורה

מקרא

הפניה

חומש

פרשה מפנה

פרק

פסוק

דיבור המתחיל

ספר מופנה

פרשה מופנה

פרק

פסוק

שמות

משפטים

כא

ו

וְרָצַע אֲדֹנָיו אֶת אָזְנוֹ

ויקרא

מצורע

יד

יד

ויקרא

ויקרא

ב

א

סֹלֶת יִהְיֶה קָרְבָּנוֹ

ויקרא

מצורע

יד

כא

ויקרא

תזריע

יג

ח

וְטִמְּאוֹ הַכֹּהֵן

ויקרא

מצורע

יד

פרשת מצורע

ויקרא

מצורע

יד

מג

וְאִם יָשׁוּב הַנֶּגַע

ויקרא

מצורע

יד

לט

ויקרא

מצורע

יד

מג

וְאִם יָשׁוּב הַנֶּגַע

ויקרא

מצורע

יד

מג

ויקרא

מצורע

יד

מד-מה

וּבָא הַכֹּהֵן וְרָאָה וְהִנֵּה פָּשָׂה

ויקרא

מצורע

יד

לט

ויקרא

מצורע

יד

מד-מה

וּבָא הַכֹּהֵן וְרָאָה וְהִנֵּה פָּשָׂה

ויקרא

מצורע

יד

מח

ויקרא

מצורע

יד

מד-מה

וּבָא הַכֹּהֵן וְרָאָה וְהִנֵּה פָּשָׂה

ויקרא

מצורע

יד

מח

ויקרא

מצורע

יד

מד-מה

וּבָא הַכֹּהֵן וְרָאָה וְהִנֵּה פָּשָׂה

ויקרא

מצורע

יד

מח

ויקרא

מצורע

יד

מד-מה

וּבָא הַכֹּהֵן וְרָאָה וְהִנֵּה פָּשָׂה

ויקרא

מצורע

יד

מג

ויקרא

מצורע

יד

מד-מה

וּבָא הַכֹּהֵן וְרָאָה וְהִנֵּה פָּשָׂה

ויקרא

מצורע

יד

מה

ויקרא

מצורע

יד

מד-מה

וּבָא הַכֹּהֵן וְרָאָה וְהִנֵּה פָּשָׂה

ויקרא

מצורע

יד

מו

ויקרא

מצורע

יד

מד-מה

וּבָא הַכֹּהֵן וְרָאָה וְהִנֵּה פָּשָׂה

ויקרא

מצורע

יד

מז

ויקרא

מצורע

יד

מד-מה

וּבָא הַכֹּהֵן וְרָאָה וְהִנֵּה פָּשָׂה

ויקרא

מצורע

יד

מח

ויקרא

מצורע

יד

מד-מה

וּבָא הַכֹּהֵן וְרָאָה וְהִנֵּה פָּשָׂה

ויקרא

מצורע

יד

מח

ויקרא

מצורע

יד

מד-מה

וּבָא הַכֹּהֵן וְרָאָה וְהִנֵּה פָּשָׂה

ויקרא

מצורע

יד

מח

ויקרא

מצורע

יד

מד-מה

וּבָא הַכֹּהֵן וְרָאָה וְהִנֵּה פָּשָׂה

ויקרא

מצורע

יד

מח

ויקרא

מצורע

יד

מד-מה

וּבָא הַכֹּהֵן וְרָאָה וְהִנֵּה פָּשָׂה

ויקרא

מצורע

יד

מח

ויקרא

מצורע

יד

מד-מה

וּבָא הַכֹּהֵן וְרָאָה וְהִנֵּה פָּשָׂה

ויקרא

מצורע

יד

מח

ויקרא

מצורע

יד

מד-מה

וּבָא הַכֹּהֵן וְרָאָה וְהִנֵּה פָּשָׂה

ויקרא

מצורע

יד

מח

ויקרא

מצורע

יד

מו

יִטְמָא עַד הָעָרֶב

ויקרא

מצורע

יד

מז

ויקרא

מצורע

יד

מו

יִטְמָא עַד הָעָרֶב

ויקרא

מצורע

יד

מז

ויקרא

מצורע

יד

מו

יִטְמָא עַד הָעָרֶב

ויקרא

מצורע

יד

מז

ויקרא

מצורע

טו

ג

אוֹ הֶחְתִּים

ויקרא

מצורע

טו

ב

ויקרא

מצורע

טו

ד

אֲשֶׁר יֵשֵׁב

ויקרא

מצורע

טו

ו

ויקרא

מצורע

טו

כה

עַל נִדָּתָהּ

ויקרא

מצורע

טו

יט

במדבר

בהעלותך

ח

ז

וְהֶעֱבִירוּ תַעַר

ויקרא

מצורע

יב

יב


סטטיסטיקה בפרשה

פרשת מצורע

פרשיות

6

פתוחות

3

סתומות

3

פסוקים

90

מילים

1274

אותיות

4697

מצוות עשה

11

מצוות אל תעשה

0

סה"כ מצוות

11


דירוגי מדדים סטטיסטיים בפרשה

פרשת מצורע

פסוקים

מילים

אותיות

מצוות

עשה

לא תעשה

ד"ה בפירש"י

מספר

90

1274

4697

11

11

0

86

ממוצע בחומש

128.8

1640.8

6353.0

5.2

2.9

2.3

129.5

ממוצע בתורה

108.3

1477.7

5644.2

11.4

4.6

6.8

145.2

דירוג בחומש

5

4

4

9

3

10

10

דירוג בתורה

42/54

39/54

39/54

17/38

7/34

32/32

48/54

באחוזים מהחומש

10.48%

10.66%

10.49%

4.45%

11.58%

0.00%

6.43%

באחוזים מהתורה

1.54%

1.60%

1.54%

1.79%

4.44%

0.00%

1.10%


הרשמה לקבלת עדכונים
בניית אתרים קידום אתרים בגוגל אפיון אתרים