דיבור המתחיל בפירוש רש"י על התורה - עיון משווה בחמשת חומשי התורה

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

 

דיבורי המתחיל בפירוש רש"י על התורה
עיון משווה בחומשים - לפי דפוס ווילנא 


רוב תודות לאהובה
 
מהספרייה העירונית בפתח-תקווה
ותודה מיוחדת ל
אבי גרינוולד                                  מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

תוכן המדור" רש"י קובע פירושו בדיוק על המילים אותן הוא מפרש" 

מתוך קונטרס כלים וכללים בפירוש רש"י על התורה מבית " מתיבתא דרש"י ".
כלים וכללים במשנת רבי דוד פארדו (הרד"ף) בספרו "משכיל לדוד" על פירוש רש"י.
סיכום הכללים אודות "דיבור המתחיל" של רש"י נמצא בפרק ו' (עמוד 98)
בספר  
 כללי רש"י .דיבורי המתחיל המופיעים פעמיים בתורה במיון לפי סדר המקראות
דיבורי המתחיל המופיעים פעמיים בתורה במיון לקסיקוגרפי של ד"ה
דיבורי המתחיל המופיעים 4 פעמים ומעלה בתורה - מיון לפי סדר הפרשיות
דיבורי המתחיל המופיעים 4 פעמים ומעלה בתורה - מיון לפי שכיחות
דיבורי המתחיל המופיעים 4 פעמים ומעלה בתורה - מיון לפי א"ב של ד"ה
פסוקים בהם מופיעים שני ד"ה זהים (באותו פסוק)
פסוקים בהם מופיעים 3 ד"ה זהים (באותו פסוק)
פרשת מקץ - מספור דיבורי המתחיל בכל פסוק
דיבורי המתחיל בעלי 8 מילים ומעלה במיון לפי מספר המילים
הפסוקים בפרשת מקץ בעלי 4 דיבורי המתחיל או יותר (שני מיונים)
דיבורי המתחיל הפותחים במילה "ויאמר"
דיבורי המתחיל הפותחים במילה "וידבר"
דיבורי המתחיל הפותחים במילה "כי"
דיבורי המתחיל הפותחים במילה "איש"
דיבורי המתחיל הפותחים באות " ת"ו "
דיבורי המתחיל המסיימים במילה " וגו' "
הפסוקים בעלי 8 דיבורי המתחיל ומעלה
דיבורי המתחיל בפרשת שלח המופיעים בפרשיות נוספות
דיבורי המתחיל בפירוש רש"י על התורה
תוכן מדורי מקרא
עיונים בדיבור המתחיל של רש"י בפרשיות השבוע
ספרי ניתוח פרשנות רש"י עם טקסט מלא
דיבורי המתחיל המופיעים פעמיים בתורה במיון לפי סדר המקראות
במיון לפי סדר המקראות

חומש

פרשה

פרק

פסוק

ד"ה

שכיחות ד"ה בתורה

בראשית

בראשית

א

כ

נפש חיה

2

בראשית

בראשית

א

כ

שרץ

2

בראשית

בראשית

א

כב

ורבו

2

בראשית

בראשית

א

כד

נפש חיה

2

בראשית

בראשית

א

כו

נעשה אדם

2

בראשית

בראשית

א

כו

נעשה אדם

2

בראשית

בראשית

ב

ה

ה' אלהים

2

בראשית

בראשית

ב

ח

מקדם

2

בראשית

בראשית

ב

יד

פרת

2

בראשית

בראשית

ג

ו

גם

2

בראשית

בראשית

ד

ד

וישע

2

בראשית

בראשית

ד

ד

וישע

2

בראשית

בראשית

ד

כג

שמען קולי

2

בראשית

בראשית

ד

כג

שמען קולי

2

בראשית

בראשית

ו

ד

הנפילים

2

בראשית

נח

ו

כב

ויעש נח

2

בראשית

נח

ז

ב

הטהורה

2

בראשית

נח

ז

ה

ויעש נח

2

בראשית

נח

ז

יג

בעצם היום הזה

2

בראשית

נח

ח

ב

ויכלא

2

בראשית

נח

ח

י

ויחל

2

בראשית

נח

ח

כב

חום

2

בראשית

נח

ט

כ

ויחל

2

בראשית

נח

ט

כא

אהלה

2

בראשית

נח

י

ט

על כן יאמר

2

בראשית

נח

יא

ג

הבה

2

בראשית

נח

יא

ג

לבנים

2

בראשית

נח

יא

ז

הבה

2

בראשית

לך לך

יב

ז

ויבן שם מזבח

2

בראשית

לך לך

יב

ח

אהלה

2

בראשית

לך לך

יב

ח

ויבן שם מזבח

2

בראשית

לך לך

יג

יא

ככר

2

בראשית

לך לך

יג

יא

מקדם

2

בראשית

לך לך

יג

יח

ממרא

2

בראשית

לך לך

יד

ב

ברע

2

בראשית

לך לך

יד

יד

עד דן

2

בראשית

לך לך

יד

טו

לילה

2

בראשית

לך לך

יז

א

אני אל שדי

2

בראשית

לך לך

יז

ט

ואתה

2

בראשית

לך לך

יז

יט

אבל

2

בראשית

לך לך

יז

כד

בהמולו

2

בראשית

לך לך

יז

כד

בהמולו

2

בראשית

לך לך

יז

כו

בעצם היום הזה

2

בראשית

וירא

יח

א

וירא אליו

2

בראשית

וירא

יט

ח

האל

2

בראשית

וירא

יט

יח

אל נא

2

בראשית

וירא

כ

ה

גם היא

2

בראשית

וירא

כא

ב

למועד אשר דבר אתו

2

בראשית

וירא

כא

ב

למועד אשר דבר אתו

2

בראשית

וירא

כא

טז

מנגד

2

בראשית

וירא

כב

א

הנני

2

בראשית

וירא

כב

ג

ויחבש

2

בראשית

וירא

כב

ד

ביום השלישי

2

בראשית

וירא

כב

ה

עד כה

2

בראשית

וירא

כב

יג

אחר

2

בראשית

וירא

כב

כ

גם היא

2

בראשית

חיי שרה

כג

יא

לא אדני

2

בראשית

חיי שרה

כד

כא

משתאה

2

בראשית

חיי שרה

כד

כא

משתאה

2

בראשית

חיי שרה

כד

כב

בקע

2

בראשית

חיי שרה

כד

כז

בדרך

2

בראשית

חיי שרה

כד

מד

גם אתה

2

בראשית

תולדות

כה

כ

בן ארבעים שנה

2

בראשית

תולדות

כה

כא

ויעתר לו

2

בראשית

תולדות

כה

כא

ויעתר לו

2

בראשית

תולדות

כו

ג

האל

2

בראשית

תולדות

כו

כו

אחזת

2

בראשית

תולדות

כו

לד

בן ארבעים שנה

2

בראשית

תולדות

כז

לה

במרמה

2

בראשית

תולדות

כח

ט

אחות נביות

2

בראשית

ויצא

כח

י

ויצא

2

בראשית

ויצא

כט

ג

וגללו

2

בראשית

ויצא

כט

ח

וגללו

2

בראשית

ויצא

כט

יא

ויבך

2

בראשית

ויצא

כט

כז

ונתנה לך

2

בראשית

ויצא

ל

לב

חום

2

בראשית

ויצא

לא

כב

ביום השלישי

2

בראשית

ויצא

לא

לט

אנכי אחטנה

2

בראשית

ויצא

לא

לט

אנכי אחטנה

2

בראשית

ויצא

לא

מו

לאחיו

2

בראשית

ויצא

לא

נד

לאחיו

2

בראשית

וישלח

לג

י

אל נא

2

בראשית

וישלח

לד

יג

במרמה

2

בראשית

וישלח

לד

כא

שלמים

2

בראשית

וישלח

לה

יא

אני אל שדי

2

בראשית

וישלח

לה

יח

בנימין

2

בראשית

וישלח

לה

יח

בנימין

2

בראשית

וישלח

לה

כג

בכור יעקב

2

בראשית

וישלח

לה

כג

בכור יעקב

2

בראשית

וישלח

לה

כז

ממרא

2

בראשית

וישלח

לו

ג

אחות נביות

2

בראשית

וישב

לז

ב

דבה

2

בראשית

וישב

לז

יג

הנני

2

בראשית

וישב

לז

כה

נכאת

2

בראשית

וישב

לז

לא

שעיר עזים

2

בראשית

וישב

לט

יד

עברי

2

בראשית

וישב

מ

ה

איש כפתרון חלומו

2

בראשית

מקץ

מא

יא

איש כפתרון חלומו

2

בראשית

מקץ

מא

יב

עברי

2

בראשית

מקץ

מב

י

לא אדני

2

בראשית

מקץ

מב

כא

אבל

2

בראשית

מקץ

מב

כד

ויבך

2

בראשית

מקץ

מג

יא

נכאת

2

בראשית

מקץ

מג

יד

אחר

2

בראשית

מקץ

מג

כג

אלהיכם

2

בראשית

ויגש

מו

כט

וירא אליו

2

בראשית

ויגש

מז

ו

אנשי חיל

2

בראשית

ויגש

מז

ז

ויברך יעקב

2

בראשית

ויגש

מז

י

ויברך יעקב

2

בראשית

ויחי

מח

כב

בחרבי ובקשתי

2

בראשית

ויחי

מח

כב

בחרבי ובקשתי

2

בראשית

ויחי

מט

ו

אל תחד כבודי

2

בראשית

ויחי

מט

ו

אל תחד כבודי

2

בראשית

ויחי

מט

כא

הנתן אמרי שפר

2

בראשית

ויחי

מט

כא

הנתן אמרי שפר

2

בראשית

ויחי

מט

כב

בנות צעדה עלי שור

2

בראשית

ויחי

מט

כב

פרת

2

בראשית

ויחי

מט

כב

בנות צעדה עלי שור

2

בראשית

ויחי

מט

כג

ורבו

2

בראשית

ויחי

מט

כו

נזיר אחיו

2

שמות

שמות

א

טו

פועה

2

שמות

שמות

א

טו

פועה

2

שמות

שמות

ג

יט

לא יתן

2

שמות

שמות

ד

טז

לאלהים

2

שמות

שמות

ה

ז

לבנים

2

שמות

שמות

ה

יד

ויכו שטרי בני ישראל

2

שמות

שמות

ה

יד

ויכו שטרי בני ישראל

2

שמות

שמות

ה

יט

ברע

2

שמות

וארא

ו

ו

לכן

2

שמות

וארא

ז

טז

עד כה

2

שמות

וארא

ז

יט

אמר אל אהרן

2

שמות

וארא

ח

יב

אמר אל אהרן

2

שמות

וארא

ט

ט

שחין

2

שמות

בא

יא

ה

עד בכור השבי

2

שמות

בא

יב

ב

הזה

2

שמות

בא

יב

ג

הזה

2

שמות

בא

יב

ה

תמים

2

שמות

בא

יב

ו

בין הערבים

2

שמות

בא

יב

יד

לזכרון

2

שמות

בא

יב

טז

מקרא קדש

2

שמות

בא

יב

כט

עד בכור השבי

2

שמות

בא

יב

ל

לילה

2

שמות

בא

יב

לא

גם אתם

2

שמות

בא

יג

יא

ונתנה לך

2

שמות

בא

יג

יג

תפדה בשה

2

שמות

בא

יג

יג

וערפתו

2

שמות

בא

יג

יד

כי ישאלך בנך מחר

2

שמות

בשלח

יד

ח

ביד רמה

2

שמות

בשלח

טו

ח

נערמו מים

2

שמות

בשלח

טו

ח

נערמו מים

2

שמות

בשלח

טז

טז

עומר

2

שמות

בשלח

טז

לה

ארבעים שנה

2

שמות

יתרו

יח

יב

עולה

2

שמות

יתרו

יח

יח

גם אתה

2

שמות

יתרו

יח

כא

אנשי חיל

2

שמות

יתרו

יח

כא

שרי אלפים

2

שמות

יתרו

יח

כא

שרי מאות

2

שמות

יתרו

יח

כב

ושפטו

2

שמות

יתרו

יח

כו

ושפטו

2

שמות

יתרו

יט

ג

כה תאמר

2

שמות

יתרו

יט

ד

אתם ראיתם

2

שמות

יתרו

יט

ו

אלה הדברים

2

שמות

יתרו

יט

י

ויאמר ה' אל משה

2

שמות

יתרו

יט

י

וקדשתם

2

שמות

יתרו

יט

כד

לך רד

2

שמות

יתרו

כ

ב

מבית עבדים

2

שמות

יתרו

כ

ג

לא יהיה לך

2

שמות

יתרו

כ

ג

אלהים אחרים

2

שמות

יתרו

כ

ג

על פני

2

שמות

יתרו

כ

ה

אל קנא

2

שמות

יתרו

כ

ו

נוצר חסד

2

שמות

יתרו

כ

יט

כה תאמר

2

שמות

יתרו

כ

יט

אתם ראיתם

2

שמות

יתרו

כ

כ

לא תעשו לכם

2

שמות

משפטים

כא

יב

מכה איש ומת

2

שמות

משפטים

כא

יב

מכה איש ומת

2

שמות

משפטים

כא

יג

והאלהים אנה לידו

2

שמות

משפטים

כא

יג

והאלהים אנה לידו

2

שמות

משפטים

כא

לד

והמת יהיה לו

2

שמות

משפטים

כא

לו

והמת יהיה לו

2

שמות

משפטים

כב

יט

לאלהים

2

שמות

משפטים

כג

ב

לא תהיה אחרי רבים לרעות

2

שמות

משפטים

כג

ב

לא תהיה אחרי רבים לרעות

2

שמות

משפטים

כג

ה

עזב תעזב עמו

2

שמות

משפטים

כג

ה

עזב תעזב עמו

2

שמות

משפטים

כג

ח

דברי צדיקים

2

שמות

משפטים

כג

טו

חדש האביב

2

שמות

משפטים

כג

טו

ולא יראו פני ריקם

2

שמות

משפטים

כג

טז

וחג האסיף

2

שמות

משפטים

כג

יז

כל זכורך

2

שמות

משפטים

כג

יח

עד בקר

2

שמות

משפטים

כג

יח

ולא ילין

2

שמות

משפטים

כג

יט

ראשית בכורי אדמתך

2

שמות

משפטים

כג

כז

עורף

2

שמות

משפטים

כג

כח

הצרעה

2

שמות

משפטים

כד

יב

ויאמר ה' אל משה

2

שמות

משפטים

כד

טז

ויכסהו הענן

2

שמות

משפטים

כד

טז

ויכסהו הענן

2

שמות

תרומה

כה

יח

כרבים

2

שמות

תרומה

כה

כז

לבתים לבדים

2

שמות

תרומה

כו

לא

מעשה חושב

2

שמות

תרומה

כו

לא

כרבים

2

שמות

תרומה

כז

יט

יתדות

2

שמות

תצוה

כח

ו

מעשה חושב

2

שמות

תצוה

כח

יב

לזכרון

2

שמות

תצוה

כח

יד

מעשה עבות

2

שמות

תצוה

כח

כב

על החושן

2

שמות

תצוה

כח

כב

מעשה עבות

2

שמות

תצוה

כח

כג

על החושן

2

שמות

תצוה

כח

כג

על שני קצות החושן

2

שמות

תצוה

כח

כו

על שני קצות החושן

2

שמות

תצוה

כח

לו

ציץ

2

שמות

תצוה

כח

מג

בבואם אל אהל מועד

2

שמות

תצוה

כח

מג

ומתו

2

שמות

תצוה

כט

א

לקח

2

שמות

תצוה

כט

ז

ומשחת אותו

2

שמות

תצוה

כט

יא

פתח אהל מועד

2

שמות

תצוה

כט

יג

על הכבד

2

שמות

תצוה

כט

טז

סביב

2

שמות

תצוה

כט

יח

ריח ניחוח

2

שמות

תצוה

כט

כ

תנוך

2

שמות

תצוה

כט

כג

וחלת לחם שמן

2

שמות

תצוה

כט

כד

תנופה

2

שמות

תצוה

כט

כה

לריח ניחוח

2

שמות

תצוה

כט

כו

תנופה

2

שמות

תצוה

כט

כט

למשחה

2

שמות

תצוה

כט

לא

במקום קדש

2

שמות

תצוה

כט

לב

פתח אהל מועד

2

שמות

תצוה

כט

לו

ומשחת אותו

2

שמות

תצוה

כט

מא

לריח ניחוח

2

שמות

תצוה

ל

ד

והיה

2

שמות

תצוה

ל

ד

לבתים לבדים

2

שמות

תצוה

ל

י

קדש קדשים

2

שמות

כי תשא

ל

יג

עשרים גרה השקל

2

שמות

כי תשא

ל

יג

גרה

2

שמות

כי תשא

ל

יג

עשרים גרה השקל

2

שמות

כי תשא

ל

כ

בבואם אל אהל מועד

2

שמות

כי תשא

ל

כ

ולא ימותו

2

שמות

כי תשא

ל

כ

אל המזבח

2

שמות

כי תשא

ל

כא

ולא ימותו

2

שמות

כי תשא

ל

כד

הין

2

שמות

כי תשא

לא

ח

הטהורה

2

שמות

כי תשא

לא

י

בגדי השרד

2

שמות

כי תשא

לא

טו

שבת שבתון

2

שמות

כי תשא

לא

טו

שבת שבתון

2

שמות

כי תשא

לא

טו

קדש לה'

2

שמות

כי תשא

לא

יח

לדבר אתו

2

שמות

כי תשא

לא

יח

לדבר אתו

2

שמות

כי תשא

לא

יח

לחת

2

שמות

כי תשא

לב

ז

לך רד

2

שמות

כי תשא

לב

כה

פרוע

2

שמות

כי תשא

לג

ח

והיה

2

שמות

כי תשא

לג

יא

ושב אל המחנה

2

שמות

כי תשא

לג

יא

ושב אל המחנה

2

שמות

כי תשא

לד

א

פסל לך

2

שמות

כי תשא

לד

א

פסל לך

2

שמות

כי תשא

לד

ז

נוצר חסד

2

שמות

כי תשא

לד

יח

חדש האביב

2

שמות

כי תשא

לד

כ

תפדה בשה

2

שמות

כי תשא

לד

כ

וערפתו

2

שמות

כי תשא

לד

כ

ולא יראו פני ריקם

2

שמות

כי תשא

לד

כב

וחג האסיף

2

שמות

כי תשא

לד

כג

כל זכורך

2

שמות

כי תשא

לד

כה

ולא ילין

2

שמות

כי תשא

לד

כו

ראשית בכורי אדמתך

2

שמות

ויקהל

לה

ב

ששת ימים

2

שמות

ויקהל

לה

יח

יתדות

2

שמות

ויקהל

לה

יט

בגדי השרד

2

שמות

ויקהל

לה

כב

וכומז

2

שמות

ויקהל

לו

ו

ויכלא

2

שמות

פקודי

לח

כד

ככר

2

שמות

פקודי

לח

כו

בקע

2

שמות

פקודי

מ

כט

ואת המנחה

2

ויקרא

ויקרא

א

א

ויקרא אל משה

2

ויקרא

ויקרא

א

א

ויקרא אל משה

2

ויקרא

ויקרא

א

ג

תמים

2

ויקרא

ויקרא

א

ה

וזרקו

2

ויקרא

ויקרא

א

ט

עולה

2

ויקרא

ויקרא

א

יז

בכנפיו

2

ויקרא

ויקרא

א