דיבורי המתחיל בפירוש רש"י על התורה בחומש בראשית

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

 

דיבורי המתחיל בפירוש רש"י על התורה
חומש בראשיתלפי דפוס ווילנא 


רוב תודות לאהובה
 
מהספרייה העירונית בפתח-תקווה
ותודה מיוחדת ל
אבי גרינוולד                                  מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

דיבורי המתחיל בפרשת בראשית

חומש

פרשה

פרק

פסוק

ד"ה

מספור ד"ה בפסוק

שכיחות ד"ה בתורה

מספר מילים בד"ה

בראשית

בראשית

א

א

בראשית

1

1

1

בראשית

בראשית

א

א

בראשית ברא

2

1

2

בראשית

בראשית

א

א

ברא אלהים

3

1

2

בראשית

בראשית

א

ב

תהו ובהו

1

1

2

בראשית

בראשית

א

ב

תהו

2

1

1

בראשית

בראשית

א

ב

בהו

3

1

1

בראשית

בראשית

א

ב

על פני תהום

4

1

3

בראשית

בראשית

א

ב

ורוח אלהים מרחפת

5

1

3

בראשית

בראשית

א

ד

וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל

1

1

7

בראשית

בראשית

א

ה

יום אחד

1

1

2

בראשית

בראשית

א

ו

יהי רקיע

1

1

2

בראשית

בראשית

א

ו

בתוך המים

2

1

2

בראשית

בראשית

א

ז

ויעש אלהים את הרקיע

1

1

4

בראשית

בראשית

א

ז

מעל לרקיע

2

1

2

בראשית

בראשית

א

ח

ויקרא אלהים לרקיע שמים

1

1

4

בראשית

בראשית

א

ט

יקוו המים

1

1

2

בראשית

בראשית

א

י

קרא ימים

1

1

2

בראשית

בראשית

א

יא

תדשא הארץ דשא עשב

1

1

4

בראשית

בראשית

א

יא

תדשא הארץ

2

1

2

בראשית

בראשית

א

יא

מזריע זרע

3

1

2

בראשית

בראשית

א

יא

עץ פרי

4

1

2

בראשית

בראשית

א

יא

אשר זרעו בו

5

1

3

בראשית

בראשית

א

יב

ותוצא הארץ וגו'

1

1

3

בראשית

בראשית

א

יד

יהי מארת וגו'

1

1

3

בראשית

בראשית

א

יד

להבדיל בין היום ובין הלילה

2

1

5

בראשית

בראשית

א

יד

והיו לאתת

3

1

2

בראשית

בראשית

א

יד

ולמועדים

4

1

1

בראשית

בראשית

א

יד

ולימים

5

1

1

בראשית

בראשית

א

יד

ושנים

6

1

1

בראשית

בראשית

א

טו

והיו למאורת

1

1

2

בראשית

בראשית

א

טז

המארת הגדולים

1

1

2

בראשית

בראשית

א

טז

ואת הכוכבים

2

1

2

בראשית

בראשית

א

כ

נפש חיה

1

2

2

בראשית

בראשית

א

כ

שרץ

2

2

1

בראשית

בראשית

א

כא

התנינם

1

1

1

בראשית

בראשית

א

כא

נפש החיה

2

1

2

בראשית

בראשית

א

כב

ויברך אותם

1

1

2

בראשית

בראשית

א

כב

פרו

2

1

1

בראשית

בראשית

א

כב

ורבו

3

2

1

בראשית

בראשית

א

כד

תוצא הארץ

1

1

2

בראשית

בראשית

א

כד

נפש חיה

2

2

2

בראשית

בראשית

א

כד

ורמש

3

1

1

בראשית

בראשית

א

כה

ויעש

1

1

1

בראשית

בראשית

א

כו

נעשה אדם

1

2

2

בראשית

בראשית

א

כו

נעשה אדם

2

2

2

בראשית

בראשית

א

כו

בצלמנו

3

1

1

בראשית

בראשית

א

כו

כדמותנו

4

1

1

בראשית

בראשית

א

כו

וירדו בדגת הים

5

1

3

בראשית

בראשית

א

כז

ויברא אלהים את האדם בצלמו

1

1

5

בראשית

בראשית

א

כז

בצלם אלהים ברא אותו

2

1

4

בראשית

בראשית

א

כז

זכר ונקבה ברא אותם

3

1

4

בראשית

בראשית

א

כח

וכבשה

1

1

1

בראשית

בראשית

א

כט

לכם יהיה לאכלה. ולכל חית הארץ

1

1

6

בראשית

בראשית

א

לא

יום הששי

1

1

2

בראשית

בראשית

ב

ב

ויכל אלהים ביום השביעי

1

1

4

בראשית

בראשית

ב

ג

ויברך ויקדש

1

1

2

בראשית

בראשית

ב

ג

אשר ברא אלהים לעשות

2

1

4

בראשית

בראשית

ב

ד

אלה

1

1

1

בראשית

בראשית

ב

ד

תולדות השמים והארץ בהבראם ביום עשות ה'

2

1

7

בראשית

בראשית

ב

ה

טרם יהיה בארץ

1

1

3

בראשית

בראשית

ב

ה

ה' אלהים

2

2

2

בראשית

בראשית

ב

ו

ואד יעלה

1

1

2

בראשית

בראשית

ב

ז

וייצר

1

1

1

בראשית

בראשית

ב

ז

עפר מן האדמה

2

1

3

בראשית

בראשית

ב

ז

ויפח באפיו

3

1

2

בראשית

בראשית

ב

ז

לנפש חיה

4

1

2

בראשית

בראשית

ב

ח

מקדם

1

2

1

בראשית

בראשית

ב

ט

ויצמח

1

1

1

בראשית

בראשית

ב

ט

בתוך הגן

2

1

2

בראשית

בראשית

ב

יא

פישון

1

1

1

בראשית

בראשית

ב

יג

גיחון

1

1

1

בראשית

בראשית

ב

יד

חדקל

1

1

1

בראשית

בראשית

ב

יד

פרת

2

2

1

בראשית

בראשית

ב

יד

כוש ואשור

3

1

2

בראשית

בראשית

ב

יד

קדמת אשור

4

1

2

בראשית

בראשית

ב

יד

הוא פרת

5

1

2

בראשית

בראשית

ב

טו

ויקח

1

1

1

בראשית

בראשית

ב

יח

לא טוב היות וגו'

1

1

4

בראשית

בראשית

ב

יח

עזר כנגדו

2

1

2

בראשית

בראשית

ב

יט

ויצר וגו' מן האדמה

1

1

4

בראשית

בראשית

ב

יט

וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה וגו'

2

1

8

בראשית

בראשית

ב

כ

ולאדם לא מצא עזר

1

1

4

בראשית

בראשית

ב

כא

ויפל ה' אלהים תרדמה

1

1

4

בראשית

בראשית

ב

כא

מצלעותיו

2

1

1

בראשית

בראשית

ב

כא

ויישן ויקח

3

1

2

בראשית

בראשית

ב

כב

ויבן

1

1

1

בראשית

בראשית

ב

כב

ויבן את הצלע לאשה

2

1

4

בראשית

בראשית

ב

כג

זאת הפעם

1

1

2

בראשית

בראשית

ב

כג

לזאת יקרא אשה כי מאיש וגו'

2

1

6

בראשית

בראשית

ב

כד

על כן יעזב איש

1

1

4

בראשית

בראשית

ב

כד

לבשר אחד

2

1

2

בראשית

בראשית

ב

כה

ולא יתבוששו

1

1

2

בראשית

בראשית

ג

א

והנחש היה ערום

1

1

3

בראשית

בראשית

ג

א

ערום מכל

2

1

2

בראשית

בראשית

ג

א

אף כי אמר וגו'

3

1

4

בראשית

בראשית

ג

ג

ולא תגעו בו

1

1

3

בראשית

בראשית

ג

ד

לא מות תמותון

1

1

3

בראשית

בראשית

ג

ה

כי יודע

1

1

2

בראשית

בראשית

ג

ה

והייתם כאלהים

2

1

2

בראשית

בראשית

ג

ו

ותרא האשה

1

1

2

בראשית

בראשית

ג

ו

כי טוב העץ

2

1

3

בראשית

בראשית

ג

ו

וכי תאוה הוא לעינים

3

1

4

בראשית

בראשית

ג

ו

ונחמד להשכיל

4

1

2

בראשית

בראשית

ג

ו

ותתן גם לאישה

5

1

3

בראשית

בראשית

ג

ו

גם

6

2

1

בראשית

בראשית

ג

ז

ותפקחנה וגו'

1

1

2

בראשית

בראשית

ג

ז

וידעו כי עירומים הם

2

1

4

בראשית

בראשית

ג

ז

עלה תאנה

3

1

2

בראשית

בראשית

ג

ח

וישמעו

1

3

1

בראשית

בראשית

ג

ח

וישמעו

2

3

1

בראשית

בראשית

ג

ח

לרוח היום

3

1

2

בראשית

בראשית

ג

ט

איכה

1

1

1

בראשית

בראשית

ג

יא

מי הגיד לך

1

1

3

בראשית

בראשית

ג

יא

המן העץ

2

1

2

בראשית

בראשית

ג

יב

אשר נתתה עמדי

1

1

3

בראשית

בראשית

ג

יג

השיאני

1

1

1

בראשית

בראשית

ג

יד

כי עשית זאת

1

1

3

בראשית

בראשית

ג

יד

מכל הבהמה ומכל חית השדה

2

1

5

בראשית

בראשית

ג

יד

על גחונך תלך

3

1

3

בראשית

בראשית

ג

טו

ואיבה אשית

1

1

2

בראשית

בראשית

ג

טו

ישופך

2

1

1

בראשית

בראשית

ג

טו

ואתה תשופנו עקב

3

1

3

בראשית

בראשית

ג

טז

עצבונך

1

1

1

בראשית

בראשית

ג

טז

והרנך

2

1

1

בראשית

בראשית

ג

טז

בעצב תלדי בנים

3

1

3

בראשית

בראשית

ג

טז

ואל אישך תשוקתך

4

1

3

בראשית

בראשית

ג

טז

תשוקתך

5

1

1

בראשית

בראשית

ג

יז

ארורה האדמה בעבורך

1

1

3

בראשית

בראשית

ג

יח

וקוץ ודרדר תצמיח לך

1

1

4

בראשית

בראשית

ג

יח

ואכלת את עשב השדה

2

1

4

בראשית

בראשית

ג

יט

בזעת אפיך

1

1

2

בראשית

בראשית

ג

כ

ויקרא האדם

1

1

2

בראשית

בראשית

ג

כ

חוה

2

1

1

בראשית

בראשית

ג

כא

כתנות עור

1

1

2

בראשית

בראשית

ג

כב

היה כאחד ממנו

1

1

3

בראשית

בראשית

ג

כב

ועתה פן ישלח ידו וגו'

2

1

5

בראשית

בראשית

ג

כד

מקדם לגן עדן

1

1

3

בראשית

בראשית

ג

כד

את הכרובים

2

1

2

בראשית

בראשית

ג

כד

החרב המתהפכת

3

1

2

בראשית

בראשית

ד

א

והאדם ידע

1

1

2

בראשית

בראשית

ד

א

קין

2

1

1

בראשית

בראשית

ד

א

את ה'

3

1

2

בראשית

בראשית

ד

א

את קין את אחיו את הבל

4

1

6

בראשית

בראשית

ד

ב

רועה צאן

1

1

2

בראשית

בראשית

ד

ג

מפרי האדמה

1

1

2

בראשית

בראשית

ד

ד

וישע

1

2

1

בראשית

בראשית

ד

ד

וישע

2

2

1

בראשית

בראשית

ד

ז

הלא אם תיטיב

1

1

3

בראשית

בראשית

ד

ז

לפתח חטאת רובץ

2

1

3

בראשית

בראשית

ד

ז

ואליך תשוקתו

3

1

2

בראשית

בראשית

ד

ז

ואתה תמשל בו

4

1

3

בראשית

בראשית

ד

ח

ויאמר קין

1

1

2

בראשית

בראשית

ד

ט

אי הבל אחיך

1

1

3

בראשית

בראשית

ד

ט

לא ידעתי

2

1

2

בראשית

בראשית

ד

ט

השומר אחי

3

1

2

בראשית

בראשית

ד

י

דמי אחיך

1

1

2

בראשית

בראשית

ד

י

מן האדמה

2

1

2

בראשית

בראשית

ד

יא

אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך וגו'

1

1

9

בראשית

בראשית

ד

יב

נע ונד

1

1

2

בראשית

בראשית

ד

יג

גדול עוני מנשוא

1

1

3

בראשית

בראשית

ד

טו

לכן כל הורג קין

1

1

4

בראשית

בראשית

ד

טו

שבעתים יוקם

2

1

2

בראשית

בראשית

ד

טו

וישם ה' לקין אות

3

1

4

בראשית

בראשית

ד

טז

ויצא קין

1

1

2

בראשית

בראשית

ד

טז

בארץ נוד

2

1

2

בראשית

בראשית

ד

טז

קדמת עדן

3

1

2

בראשית

בראשית

ד

יז

ויהי

1

4

1

בראשית

בראשית

ד

יח

ועירד ילד

1

1

2

בראשית

בראשית

ד

יט

ויקח לו למך

1

1

3

בראשית

בראשית

ד

יט

שתי נשים

2

1

2

בראשית

בראשית

ד

יט

עדה

3

1

1

בראשית

בראשית

ד

יט

צלה

4

1

1

בראשית

בראשית

ד

כ

אבי ישב אהל ומקנה

1

1

4

בראשית

בראשית

ד

כב

תובל קין

1

1

2

בראשית

בראשית

ד

כב

לוטש כל חרש נחשת וברזל

2

1

5

בראשית

בראשית

ד

כב

נעמה

3

1

1

בראשית

בראשית

ד

כג

שמען קולי

1

2

2

בראשית

בראשית

ד

כג

שמען קולי

2

2

2

בראשית

בראשית

ד

כג

פצעי

3

1

1

בראשית

בראשית

ד

כד

כי שבעתים יקם קין

1

1

4

בראשית

בראשית

ד

כד

שבעים ושבעה

2

1

2

בראשית

בראשית

ד

כה

וידע אדם וגו'

1

1

3

בראשית

בראשית

ד

כו

אז הוחל

1

1

2

בראשית

בראשית

ד

א

זה ספר תולדות אדם

1

1

4

בראשית

בראשית

ה

א

ביום ברא וגו'

2

1

3

בראשית

בראשית

ה

ג

שלשים ומאת שנה

1

1

3

בראשית

בראשית

ה

כב

ויתהלך חנוך

1

1

2

בראשית

בראשית

ה

כד

כי לקח אותו

1

1

3

בראשית

בראשית

ה

כח

ויולד בן

1

1

2

בראשית

בראשית

ה

כט

זה ינחמנו

1

1

2

בראשית

בראשית

ה

לב

בן חמש מאות שנה

1

1

4

בראשית

בראשית

ה

לב

את שם את חם ואת יפת

2

1

6

בראשית

בראשית

ו

ב

בני האלהים

1

1

2

בראשית

בראשית

ו

ב

כי טבת הנה

2

1

3

בראשית

בראשית

ו

ב

מכל אשר בחרו

3

1

3

בראשית

בראשית

ו

ג

לא ידון רוחי באדם

1

1

4

בראשית

בראשית

ו

ג

לעולם

2

1

1

בראשית

בראשית

ו

ג

בשגם הוא בשר

3

1

3

בראשית

בראשית

ו

ג

והיו ימיו וגו'

4

1

3

בראשית

בראשית

ו

ד

הנפילים

1

2

1

בראשית

בראשית

ו

ד

בימים ההם

2

1

2

בראשית

בראשית

ו

ד

וגם אחרי כן