דיבורי המתחיל בפירוש רש"י על התורה בחומש שמות

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

 

דיבורי המתחיל בפירוש רש"י על התורה
חומש שמותלפי דפוס ווילנא 


מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

תוכן המדור


" רש"י מדייק בדיבור המתחיל, ואין בו יתור תיבה אחת " 

מתוך קונטרס כלים וכללים בפירוש רש"י על התורה מבית " מתיבתא דרש"י ".
כלים וכללים במשנת רבינו ה"טורי זהב" (הט"ז) בספרו "דברי דוד" על פירוש רש"י.
סיכום הכללים אודות "דיבור המתחיל" של רש"י נמצא בפרק ו' (עמוד 98)
בספר  
 כללי רש"י .דיבורי המתחיל בפרשת שמות
דיבורי המתחיל בפרשת משפטים
דיבורי המתחיל בחומש שמות המופיעים פעמיים בתורה
דיבורי המתחיל בחומש שמות המופיעים 3 פעמים בתורה
דיבורי המתחיל בחומש שמות המופיעים 4 פעמים בתורה
דיבורי המתחיל בחומש שמות המופיעים 6 פעמים בתורה
דיבורי המתחיל בחומש שמות המופיעים 9 פעמים בתורה
דיבורי המתחיל בחומש שמות המופיעים 10 פעמים בתורה
מספר המילים הרב ביותר בדיבורי המתחיל בחומש שמות
הפסוקים בעלי דיבורי המתחיל הרבים ביותר
דיבורי המתחיל בפירש"י על התורה
תוכן מדורי מקרא
דיבורי המתחיל בפרשת שמות

חומש

פרשה

פרק

פסוק

ד"ה

מספור ד"ה בפסוק

שכיחות ד"ה בתורה

מספר מילים בד"ה

שמות

שמות

א

א

ואלה שמות בני ישראל

1

1

4

שמות

שמות

א

ה

ויוסף היה במצרים

1

1

3

שמות

שמות

א

ז

וישרצו

1

1

1

שמות

שמות

א

ח

ויקם מלך חדש

1

1

3

שמות

שמות

א

ח

ואשרי לא ידע

2

1

3

שמות

שמות

א

י

הבה נתחכמה לו

1

1

3

שמות

שמות

א

י

נתחכמה לו

2

1

2

שמות

שמות

א

י

ועלה מן הארץ

3

1

3

שמות

שמות

א

יא

עליו

1

1

1

שמות

שמות

א

יא

מסים

2

1

1

שמות

שמות

א

יא

למען ענותו בסבלתם

3

1

3

שמות

שמות

א

יא

ערי מסכנות

4

1

2

שמות

שמות

א

יא

את פתום ואת רעמסס

5

1

4

שמות

שמות

א

יב

וכאשר יענו אותו

1

1

3

שמות

שמות

א

יב

ויקצו

2

1

1

שמות

שמות

א

יג

בפרך

1

1

1

שמות

שמות

א

טו

למילדות

1

1

1

שמות

שמות

א

טו

שפרה

2

1

1

שמות

שמות

א

טו

פועה

3

2

1

שמות

שמות

א

טו

פועה

4

2

1

שמות

שמות

א

טז

בילדכן

1

1

1

שמות

שמות

א

טז

על האבנים

2

1

2

שמות

שמות

א

טז

אם בן הוא וגו'

3

1

4

שמות

שמות

א

טז

וחיה

4

1

1

שמות

שמות

א

יז

ותחיין את הילדים

1

1

3

שמות

שמות

א

יט

כי חיות הנה

1

1

3

שמות

שמות

א

כ

וייטב

1

1

1

שמות

שמות

א

כ

וייטב אלהים למילדת

2

1

3

שמות

שמות

א

כא

ויעש להם בתים

1

1

3

שמות

שמות

א

כב

לכל עמו

1

1

2

שמות

שמות

ב

א

ויקח את בת לוי

1

1

4

שמות

שמות

ב

ב

כי טוב הוא

1

1

3

שמות

שמות

ב

ג

ולא יכלה עוד הצפינו

1

1

4

שמות

שמות

ב

ג

גמא

2

1

1

שמות

שמות

ב

ג

בחמר ובזפת

3

1

2

שמות

שמות

ב

ג

ותשם בסוף

4

1

2

שמות

שמות

ב

ה

לרחץ על היאור

1

1

3

שמות

שמות

ב

ה

על יד היאור

2

1

3

שמות

שמות

ב

ה

את אמתה

3

1

2

שמות

שמות

ב

ו

ותפתח ותראהו

1

1

2

שמות

שמות

ב

ו

והנה נער בוכה

2

1

3

שמות

שמות

ב

ז

מן העבריות

1

1

2

שמות

שמות

ב

ח

ותלך העלמה

1

1

2

שמות

שמות

ב

ט

היליכי

1

1

1

שמות

שמות

ב

י

משיתהו

1

1

1

שמות

שמות

ב

יא

ויגדל משה

1

1

2

שמות

שמות

ב

יא

וירא בסבלותם

2

1

2

שמות

שמות

ב

יא

איש מצרי

3

1

2

שמות

שמות

ב

יא

מכה איש עברי

4

1

3

שמות

שמות

ב

יב

ויפן כה וכה

1

1

3

שמות

שמות

ב

יב

וירא כי אין איש

2

1

4

שמות

שמות

ב

יג

שני אנשים עברים

1

1

3

שמות

שמות

ב

יג

נצים

2

1

1

שמות

שמות

ב

יג

למה תכה

3

1

2

שמות

שמות

ב

יג

רעך

4

1

1

שמות

שמות

ב

יד

מי שמך לאיש

1

1

3

שמות

שמות

ב

יד

הלהרגני אתה אומר

2

1

3

שמות

שמות

ב

יד

ויירא משה

3

1

2

שמות

שמות

ב

יד

אכן נודע הדבר

4

1

3

שמות

שמות

ב

טו

וישמע פרעה

1

1

2

שמות

שמות

ב

טו

ויבקש להרוג את משה

2

1

4

שמות

שמות

ב

טו

וישב בארץ מדין

3

1

3

שמות

שמות

ב

טו

וישב על הבאר

4

1

3

שמות

שמות

ב

טז

ולכהן מדין

1

1

2

שמות

שמות

ב

טז

את הרהטים

2

1

2

שמות

שמות

ב

יז

ויגרשום

1

1

1

שמות

שמות

ב

כ

למה זה עזבתן

1

1

3

שמות

שמות

ב

כ

ויאכל לחם

2

1

2

שמות

שמות

ב

כא

ויואל

1

1

1

שמות

שמות

ב

כג

ויהי בימים הרבים ההם

1

1

4

שמות

שמות

ב

כג

וימת מלך מצרים

2

1

3

שמות

שמות

ב

כד

נאקתם

1

1

1

שמות

שמות

ב

כד

את בריתו את אברהם

2

1

4

שמות

שמות

ב

כה

וידע אלהים

1

1

2

שמות

שמות

ג

א

אחר המדבר

1

1

2

שמות

שמות

ג

א

אל הר האלהים

2

1

3

שמות

שמות

ג

ב

בלבת אש

1

1

2

שמות

שמות

ג

ב

מתוך הסנה

2

1

2

שמות

שמות

ג

ב

אכל

3

1

1

שמות

שמות

ג

ג

אסורה נא

1

1

2

שמות

שמות

ג

ה

של

1

1

1

שמות

שמות

ג

ה

אדמת קודש הוא

2

1

3

שמות

שמות

ג

ז

כי ידעתי את מכאוביו

1

1

4

שמות

שמות

ג

י

ועתה לכה ואשלחך אל פרעה

1

1

5

שמות

שמות

ג

יא

מי אנכי

1

1

2

שמות

שמות

ג

יא

וכי אוציא את בני ישראל

2

1

5

שמות

שמות

ג

יב

ויאמר כי אהיה עמך

1

1

4

שמות

שמות

ג

יד

אהיה אשר אהיה

1

1

3

שמות

שמות

ג

טו

זה שמי לעלם

1

1

3

שמות

שמות

ג

טו

וזה זכרי

2

1

2

שמות

שמות

ג

טז

את זקני ישראל

1

1

3

שמות

שמות

ג

יח

ושמעו לקולך

1

1

2

שמות

שמות

ג

יח

אלהי העבריים

2

1

2

שמות

שמות

ג

יח

נקרה עלינו

3

1

2

שמות

שמות

ג

יט

לא יתן אתכם מלך מצרים להלוך

1

1

6

שמות

שמות

ג

יט

לא יתן

2

2

2

שמות

שמות

ג

כב

ומגרת ביתה

1

1

2

שמות

שמות

ג

כב

ונצלתם

2

1

1

שמות

שמות

ד

ב

מזה בידך

1

1

2

שמות

שמות

ד

ג

ויהי לנחש

1

1

2

שמות

שמות

ד

ד

ויחזק בו

1

1

2

שמות

שמות

ד

ו

מצורעת כשלג

1

1

2

שמות

שמות

ד

ז

ויוציאה מחיקו והנה שבה וגו'

1

1

5

שמות

שמות

ד

ח

והאמינו לקול האות האחרון

1

1

4

שמות

שמות

ד

ט

ולקחת ממימי היאור

1

1

3

שמות

שמות

ד

ט

והיו המים וגו'

2

1

3

שמות

שמות

ד

י

גם מתמול וגו'

1

1

3

שמות

שמות

ד

י

כבד פה

2

1

2

שמות

שמות

ד

יא

מי שם פה וגו'

1

1

4

שמות

שמות

ד

יא

או מי ישום אלם

2

1

4

שמות

שמות

ד

יא

הלא אנכי

3

1

2

שמות

שמות

ד

יג

ביד תשלח

1

1

2

שמות

שמות

ד

יד

ויחר אף

1

1

2

שמות

שמות

ד

יד

הנה הוא יצא לקראתך

2

1

4

שמות

שמות

ד

יד

וראך ושמח בלבו

3

1

3

שמות

שמות

ד

טז

ודבר הוא לך

1

1

3

שמות

שמות

ד

טז

יהיה לך לפה

2

1

3

שמות

שמות

ד

טז

לאלהים

3

2

1

שמות

שמות

ד

יח

וישב אל יתר חתנו

1

1

4

שמות

שמות

ד

יט

כי מתו כל האנשים

1

1

4

שמות

שמות

ד

כ

על החמור

1

1

2

שמות

שמות

ד

כ

וישב ארצה מצרים ויקח משה את מטה

2

1

7

שמות

שמות

ד

כא

בלכתך לשוב מצרימה וגו'

1

1

4

שמות

שמות

ד

כא

אשר שמתי בידך

2

1

3

שמות

שמות

ד

כב

ואמרת אל פרעה

1

1

3

שמות

שמות

ד

כב

בני בכרי

2

1

2

שמות

שמות

ד

כג

ואומר אליך

1

1

2

שמות

שמות

ד

כג

שלח את בני וגו'. הנה אנכי הרג וגו'

2

1

8

שמות

שמות

ד

כד

ויהי בדרך במלון

1

1

3

שמות

שמות

ד

כד

ויבקש המיתו

2

1

2

שמות

שמות

ד

כה

ותגע לרגליו

1

1

2

שמות

שמות

ד

כה

ותאמר

2

1

1

שמות

שמות

ד

כה

כי חתן דמים אתה לי

3

1

5

שמות

שמות

ד

כו

וירף

1

1

1

שמות

שמות

ד

כו

אמרה חתן דמים למולת

2

1

4

שמות

שמות

ד

כו

למולת

3

1

1

שמות

שמות

ה

א

ואחר באו משה ואהרן וגו'

1

1

5

שמות

שמות

ה

ג

פן יפגענו

1

1

2

שמות

שמות

ה

ד

תפריעו את העם ממעשיו

1

1

4

שמות

שמות

ה

ד

לכו לסבלותיכם

2

1

2

שמות

שמות

ה

ה

הן רבים עתה עם הארץ

1

1

5

שמות

שמות

ה

ו

הנוגשים

1

1

1

שמות

שמות

ה

ז

תבן

1

1

1

שמות

שמות

ה

ז

לבנים

2

2

1

שמות

שמות

ה

ז

כתמול שלשם

3

1

2

שמות

שמות

ה

ז

וקששו

4

1

1

שמות

שמות

ה

ח

ואת מתכנת הלבנים

1

1

3

שמות

שמות

ה

ח

כי נרפים

2

1

2

שמות

שמות

ה

ח

מתכנת

3

1

1

שמות

שמות

ה

ח

נרפים

4

1

1

שמות

שמות

ה

ט

ואל ישעו בדברי שקר

1

1

4

שמות

שמות

ה

יא

אתם לכו קחו לכם תבן

1

1

5

שמות

שמות

ה

יב

לקשש קש לתבן

1

1

3

שמות

שמות

ה

יב

קש

2

1

1

שמות

שמות

ה

יג

אצים

1

1

1

שמות

שמות

ה

יג

דבר יום ביומו

2

4

3

שמות

שמות

ה

יד

ויכו שטרי בני ישראל

1

2

4

שמות

שמות

ה

יד

ויכו שטרי בני ישראל

2

2

4

שמות

שמות

ה

יד

ויכו

3

1

1

שמות

שמות

ה

טז

ולבנים אומרים לנו עשו

1

1

4

שמות

שמות

ה

טז

וחטאת עמך

2

1

2

שמות

שמות

ה

יח

ותכן לבנים

1

1

2

שמות

שמות

ה

יט

ויראו שוטרי בני ישראל

1

1

4

שמות

שמות

ה

יט

ברע

2

2

1

שמות

שמות

ה

כ

ויפגעו

1

1

1

שמות

שמות

ה

כב

למה הרעתם לעם הזה

1

1

4

שמות

שמות

ה

כג

הרע

1

1

1

שמות

שמות

ו

א

עתה תראה וגו'

1

1

3

שמות

שמות

ו

א

כי ביד חזקה ישלחם

2

1

4

שמות

שמות

ו

א

וביד חזקה יגרשם מארצו

3

1

4


דיבורי המתחיל בפרשת משפטים

חומש

פרשה

פרק

פסוק

ד"ה

מספור ד"ה בפסוק

שכיחות ד"ה בתורה

מספר מילים בד"ה

שמות

משפטים

כא

א

ואלה המשפטים

1

1

2

שמות

משפטים

כא

א

אשר תשים לפניהם

2

1

3

שמות

משפטים

כא

א

לפניהם

3

1

1

שמות

משפטים

כא

ב

כי תקנה עבד עברי

1

1

4

שמות

משפטים

כא

ב

כי תקנה

2

1

2

שמות

משפטים

כא

ב

לחפשי

3

1

1

שמות

משפטים

כא

ג

אם בגפו יבא

1

1

3

שמות

משפטים

כא

ג

בגפו יצא

2

1

2

שמות

משפטים

כא

ג

אם בעל אשה הוא

3

1

4

שמות

משפטים

כא

ג

ויצאה אשתו עמו

4

1

3

שמות

משפטים

כא

ד

אם אדניו יתן לו אשה

1

1

5

שמות

משפטים

כא

ה

את אשתי

1

1

2

שמות

משפטים

כא

ו

אל האלהים

1

1

2

שמות

משפטים

כא

ו

אל הדלת או אל המזוזה

2

1

5

שמות

משפטים

כא

ו

ורצע אדוניו את אזנו במרצע

3

1

5

שמות

משפטים

כא

ו

ועבדו לעולם

4

1

2

שמות

משפטים

כא

ז

וכי ימכר איש את בתו לאמה

1

1

6

שמות

משפטים

כא

ז

לא תצא כצאת העבדים

2

1

4

שמות

משפטים

כא

ח

אם רעה בעיני אדניה

1

1

4

שמות

משפטים

כא

ח

אשר לא יעדה

2

1

3

שמות

משפטים

כא

ח

והפדה

3

1

1

שמות

משפטים

כא

ח

לעם נכרי לא ימשל למכרה

4

1

5

שמות

משפטים

כא

ח

בבגדו בה

5

1

2

שמות

משפטים

כא

ט

ואם לבנו ייעדנה

1

1

3

שמות

משפטים

כא

ט

כמשפט הבנות

2

1

2

שמות

משפטים

כא

י

אם אחרת יקח לו

1

1

4

שמות

משפטים

כא

י

שארה כסותה ועונתה לא יגרע

2

1

5

שמות

משפטים

כא

י

שארה

3

1

1

שמות

משפטים

כא

י

כסותה

4

1

1

שמות

משפטים

כא

י

ענתה

5

1

1

שמות

משפטים

כא

יא

ואם שלש אלה לא יעשה לה

1

1

6

שמות

משפטים

כא

יא

ויצאה חנם

2

1

2

שמות

משפטים

כא

יב

מכה איש ומת

1

2

3

שמות

משפטים

כא

יב

מכה איש ומת

2

2

3

שמות

משפטים

כא

יג

ואשר לא צדה

1

1

3

שמות

משפטים

כא

יג

והאלהים אנה לידו

2

2

3

שמות

משפטים

כא

יג

והאלהים אנה לידו

3

2

3

שמות

משפטים

כא

יג