דיבורי המתחיל בפירוש רש"י על התורה בחומש דברים

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

 

דיבורי המתחיל בפירוש רש"י על התורה
חומש דבריםלפי דפוס ווילנא 


מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

תוכן המדור


" יש ורש"י מוסיף אות שימוש לתיבה בד"ה, שלא כבפסוק, למנוע טעות וכדומה " 

מתוך קונטרס כלים וכללים בפירוש רש"י על התורה מבית " מתיבתא דרש"י ".
כלים וכללים במשנת רבינו ה"טורי זהב" (הט"ז) בספרו "דברי דוד" על פירוש רש"י.
סיכום הכללים אודות "דיבור המתחיל" של רש"י נמצא בפרק ו' (עמוד 98)
בספר  
 כללי רש"י .
דיבורי המתחיל בפרשת דברים
דיבורי המתחיל בפרשת עקב
דיבורי המתחיל בחומש דברים המופיעים פעמיים בתורה
דיבורי המתחיל בחומש דברים המופיעים 3 פעמים בתורה
דיבורי המתחיל בחומש דברים המופיעים 4 פעמים בתורה
דיבורי המתחיל בחומש דברים המופיעים 9 פעמים בתורה
דיבורי המתחיל בחומש דברים המופיעים 10 פעמים בתורה
מספר המילים הרב ביותר בדיבורי המתחיל בחומש דברים
הפסוקים בעלי דיבורי המתחיל הרבים ביותר
דיבורי המתחיל בפירש"י על התורה
תוכן מדורי מקרא
דיבורי המתחיל בפרשת דברים

חומש

פרשה

פרק

פסוק

ד"ה

מספור ד"ה בפסוק

שכיחות ד"ה בתורה

מספר מילים בד"ה

דברים

דברים

א

א

אלה הדברים

1

2

2

דברים

דברים

א

א

אל כל ישראל

2

1

3

דברים

דברים

א

א

במדבר

3

1

1

דברים

דברים

א

א

בערבה

4

2

1

דברים

דברים

א

א

מול סוף

5

1

2

דברים

דברים

א

א

בין פארן ובין תפל ולבן

6

1

5

דברים

דברים

א

א

וחצרות

7

1

1

דברים

דברים

א

א

ודי זהב

8

1

2

דברים

דברים

א

ב

אחד עשר יום מחורב

1

1

4

דברים

דברים

א

ג

ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חדש באחד לחדש

1

1

8

דברים

דברים

א

ד

אחרי הכותו

1

1

2

דברים

דברים

א

ד

סיחון וגו' אשר יושב וגו'

2

1

5

דברים

דברים

א

ד

אשר יושב בעשתרות

3

1

3

דברים

דברים

א

ד

עשתרות

4

1

1

דברים

דברים

א

ד

באדרעי

5

1

1

דברים

דברים

א

ה

הואיל

1

1

1

דברים

דברים

א

ה

באר את התורה

2

1

3

דברים

דברים

א

ו

רב לכם שבת

1

1

3

דברים

דברים

א

ז

פנו וסעו לכם

1

1

3

דברים

דברים

א

ז

ובאו הר האמורי

2

1

3

דברים

דברים

א

ז

ואל כל שכניו

3

1

3

דברים

דברים

א

ז

בערבה

4

2

1

דברים

דברים

א

ז

בהר

5

1

1

דברים

דברים

א

ז

ובשפלה

6

1

1

דברים

דברים

א

ז

ובנגב ובחוף הים

7

1

3

דברים

דברים

א

ז

עד הנהר הגדול

8

1

3

דברים

דברים

א

ח

ראה נתתי

1

1

2

דברים

דברים

א

ח

באו ורשו

2

1

2

דברים

דברים

א

ח

לאבתיכם

3

1

1

דברים

דברים

א

ט

ואומר אליכם בעת ההוא לאמר

1

1

5

דברים

דברים

א

ט

לא אוכל לבדי וגו'

2

1

4

דברים

דברים

א

י

והנכם היום ככוכבי השמים

1

1

4

דברים

דברים

א

יא

יוסף עליכם ככם אלף פעמים

1

1

5

דברים

דברים

א

יב

איכה אשא לבדי

1

1

3

דברים

דברים

א

יב

טרחכם

2

1

1

דברים

דברים

א

יב

ומשאכם

3

1

1

דברים

דברים

א

יב

וריבכם

4

1

1

דברים

דברים

א

יג

הבו לכם

1

1

2

דברים

דברים

א

יג

אנשים

2

3

1

דברים

דברים

א

יג

חכמים

3

1

1

דברים

דברים

א

יג

ונבונים

4

1

1

דברים

דברים

א

יג

וידועים לשבטיכם

5

1

2

דברים

דברים

א

יג

בראשיכם

6

1

1

דברים

דברים

א

יג

ואשמם

7

1

1

דברים

דברים

א

יד

ותענו אותי וגו'

1

1

3

דברים

דברים

א

יד

לעשות

2

1

1

דברים

דברים

א

טו

ואקח את ראשי שבטיכם

1

1

4

דברים

דברים

א

טו

אנשים חכמים וידועים

2

1

3

דברים

דברים

א

טו

ראשים עליכם

3

1

2

דברים

דברים

א

טו

שרי אלפים

4

2

2

דברים

דברים

א

טו

שרי מאות

5

2

2

דברים

דברים

א

טו

ושוטרים

6

2

1

דברים

דברים

א

טז

ואצוה את שפטיכם

1

1

3

דברים

דברים

א

טז

בעת ההוא

2

3

2

דברים

דברים

א

טז

שמוע

3

1

1

דברים

דברים

א

טז

ובין גרו

4

1

2

דברים

דברים

א

יז

לא תכירו פנים במשפט

1

1

4

דברים

דברים

א

יז

כקטן כגדול תשמעון

2

1

3

דברים

דברים

א

יז

לא תגורו מפני איש

3

1

4

דברים

דברים

א

יז

כי המשפט לאלהים הוא

4

1

4

דברים

דברים

א

יז

תקרבון אלי

5

1

2

דברים

דברים

א

יח

את כל הדברים אשר תעשון

1

1

5

דברים

דברים

א

יט

המדבר הגדול והנורא

1

1

3

דברים

דברים

א

כב

ותקרבון אלי כלכם

1

1

3

דברים

דברים

א

כב

וישיבו אתנו דבר

2

1

3

דברים

דברים

א

כב

את הדרך וגו'

3

1

3

דברים

דברים

א

כב

ואת הערים אשר נבוא אליהן

4

1

5

דברים

דברים

א

כג

וייטב בעיני הדבר

1

1

3

דברים

דברים

א

כג

ואקח מכם

2

1

2

דברים

דברים

א

כג

שנים עשר אנשים איש אחד לשבט

3

1

6

דברים

דברים

א

כד

עד נחל אשכול

1

1

3

דברים

דברים

א

כד

וירגלו אותה

2

1

2

דברים

דברים

א

כה

ויורדו אלינו

1

1

2

דברים

דברים

א

כה

ויאמרו טובה הארץ

2

1

3

דברים

דברים

א

כו

ותמרו

1

1

1

דברים

דברים

א

כז

ותרגנו

1

1

1

דברים

דברים

א

כז

בשנאת ה' אתנו

2

1

3

דברים

דברים

א

כז

בשנאת ה' אתנו הוציאנו מארץ מצרים

3

1

6

דברים

דברים

א

כח

ערים גדולות ובצורות בשמים

1

1

4

דברים

דברים

א

כט

לא תערצון

1

1

2

דברים

דברים

א

ל

ילחם לכם

1

1

2

דברים

דברים

א

לא

ובמדבר אשר ראית

1

1

3

דברים

דברים

א

לא

כאשר ישא איש את בנו

2

1

5

דברים

דברים

א

לב

ובדבר הזה

1

1

2

דברים

דברים

א

לג

לראותכם

1

1

1

דברים

דברים

א

לו

אשר דרך בה

1

1

3

דברים

דברים

א

לז

התאנף

1

2

1

דברים

דברים

א

מ

פנו לכם

1

2

2

דברים

דברים

א

מ

פנו לכם

2

2

2

דברים

דברים

א

מא

ותהינו

1

1

1

דברים

דברים

א

מב

לא תעלו

1

1

2

דברים

דברים

א

מד

כאשר תעשינה הדבורים

1

1

3

דברים

דברים

א

מה

ולא שמע ה' בקולכם

1

1

4

דברים

דברים

א

מו

ותשבו בקדש ימים רבים

1

1

4

דברים

דברים

ב

א

ונפן ונסע המדברה

1

1

3

דברים

דברים

ב

א

ונסב את הר שעיר

2

1

4

דברים

דברים

ב

ג

פנו לכם צפנה

1

1

3

דברים

דברים

ב

ד

ונשמרתם מאד

1

1

2

דברים

דברים

ב

ה

עד מדרך כף רגל

1

1

4

דברים

דברים

ב

ה

ירשה לעשו

2

1

2

דברים

דברים

ב

ו

תכרו

1

1

1

דברים

דברים

ב

ז

כי ה' אלהיך ברכך

1

1

4

דברים

דברים

ב

ח

ונפן ונעבור

1

1

2

דברים

דברים

ב

ט

ואל תתגר וגו'

1

1

3

דברים

דברים

ב

ט

ער

2

1

1

דברים

דברים

ב

י

האמים לפנים וגו'

1

1

3

דברים

דברים

ב

יא

רפאים יחשבו וגו'

1

1

3

דברים

דברים

ב

יא

אמים

2

1

1

דברים

דברים

ב

יב

יירשום

1

1

1

דברים

דברים

ב

טו

היתה בם

1

1

2

דברים

דברים

ב

טז

ויהי כאשר תמו וגו'

1

1

4

דברים

דברים

ב

יז

וידבר ה' אלי וגו'

1

1

4

דברים

דברים

ב

יז

אנשי המלחמה

2

1

2

דברים

דברים

ב

יח

אתה עובר היום את גבול מואב וגו' וקרבת מול בני עמון וגו'

1

1

12

דברים

דברים

ב

כ

ארץ רפאים תחשב

1

1

3

דברים

דברים

ב

כג

והעוים היושבים בחצרים וגו'

1

1

4

דברים

דברים

ב

כה

תחת כל השמים

1

1

3

דברים

דברים

ב

כו

ממדבר קדמות

1

1

2

דברים

דברים

ב

כט

כאשר עשו לי בני עשו

1

1

5

דברים

דברים

ב

כט

עד אשר אעבור את הירדן

2

1

5

דברים

דברים

ב

לא

החלתי תת לפניך

1

1

3

דברים

דברים

ב

לב

ויצא סיחון

1

1

2

דברים

דברים

ב

לג

ואת בניו

1

1

2

דברים

דברים

ב

לד

מתם

1

1

1

דברים

דברים

ב

לז

כל יד נחל יבק

1

1

4

דברים

דברים

ב

לז

וכל אשר צוה ה' אלהינו

2

1

2

דברים

דברים

ג

א

ונפן ונעל

1

1

2

דברים

דברים

ג

ב

אל תירא אותו

1

2

3

דברים

דברים

ג

ד

חבל ארגב

1

1

2

דברים

דברים

ג

ה

מערי הפרזי

1

1

2

דברים

דברים

ג

ו

החרם

1

1

1

דברים

דברים

ג

ח

מיד

1

1

1

דברים

דברים

ג

ט

צידנים יקראו לחרמון וגו'

1

1

4

דברים

דברים

ג

ט

שניר

2

1

1

דברים

דברים

ג

יא

מיתר הרפאים

1

1

2

דברים

דברים

ג

יא

באמת איש

2

1

2

דברים

דברים

ג

יב

ואת הארץ הזאת ירשנו בעת ההוא

1

1

6

דברים

דברים

ג

יב

מערער אשר על נחל ארנון

2

1

5

דברים

דברים

ג

יג

ההוא יקרא ארץ רפאים

1

1

4

דברים

דברים

ג

טז

תוך הנחל וגבול

1

1

3

דברים

דברים

ג

יז

מכנרת

1

1

1

דברים

דברים

ג

יח

ואצו אתכם

1

1

2

דברים

דברים

ג

יח

לפני אחיכם

2

1

2

דיבורי המתחיל בפרשת עקב

חומש

פרשה

פרק

פסוק

ד"ה

מספור ד"ה בפסוק

שכיחות ד"ה בתורה

מספר מילים בד"ה

דברים

עקב

ז

יב

והיה עקב תשמעון

1

1

3

דברים

עקב

ז

יב

ושמר ה' וגו'

2

1

3

דברים

עקב

ז

יג

שגר אלפיך

1

2

2

דברים

עקב

ז

יג

ועשתרות צאנך

2

2

2

דברים

עקב

ז

יד

עקר

1

1

1

דברים

עקב

ז

יז

כי תאמר בלבבך

1

1

3

דברים

עקב

ז

יט

המסות

1

1

1

דברים

עקב

ז

יט

והאותות

2

1

1

דברים

עקב

ז

יט

המפותים

3

1

1

דברים

עקב

ז

יט

והיד החזקה

4

1

2

דברים

עקב

ז

יט

והזרוע הנטויה

5

1

2

דברים

עקב

ז

כ

הצרעה

1

2

1

דברים

עקב

ז

כב

פן תרבה עליך חית השדה

1

1

5

דברים

עקב

ז

כג

והמם

1

1

1

דברים

עקב

ח

א

כל המצוה

1

1

2

דברים

עקב

ח

ב

התשמור מצותיו

1

1

2

דברים

עקב

ח

ד

שמלתך לא בלתה

1

1

3

דברים

עקב

ח

ד

לא בצקה

2

1

2

דברים

עקב

ח

ח

זית שמן

1

2

2

דברים

עקב

ט

א

גדולים ועצומים ממך

1

1

3

דברים

עקב

ט

ד

אל תאמר בלבבך

1

1

3

דברים

עקב

ט

ה

לא בצדקתך וגו' אתה בא לרשת וגו' כי ברשעת הגוים

1

1

10

דברים

עקב

ט

ט

ואשב בהר

1

1

2

דברים

עקב

ט

י

לחת

1

2

1

דברים

עקב

ט

יח

ואתנפל לפני ה' כראשונה ארבעים יום

1

1

6

דברים

עקב

ט

כ

ובאהרן התאנף ה'

1

1

3

דברים

עקב

ט

כ

להשמידו

2

1

1

דברים

עקב

ט

כ

ואתפלל גםד בעד אהרן

3

1

4

דברים

עקב

ט

כא

טחון

1

1

1

דברים

עקב

ט

כה

ואתנפל וגו'

1

1

2

דברים

עקב

י

א

בעת ההיא

1

2

2

דברים

עקב

י

ו

ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן מוסרה

1

1

7

דברים

עקב

י

ז

ומן הגדגדה וגו'

1

1

3

דברים

עקב

י

ח

בעת ההוא הבדיל ה' וגו'

1

1

5

דברים

עקב

י

ח

בעת ההוא

2

3

2

דברים

עקב

י

ח

לשאת את ארון

3

1

3

דברים

עקב

י

ח

לעמוד לפני ה' לשרתו ולברך בשמו

4

1

6

דברים

עקב

י

ט

על כן לא היה ללוי חלק

1

1

6

דברים

עקב

י

ט

ה' הוא נחלתו

2

1

3

דברים

עקב

י

י

ואנכי עמדתי בהר

1

1

3

דברים

עקב

י

י

כימים הראשונים

2

1

2

דברים

עקב

י

יא

ויאמר ה' אלי וגו'

1

1

4

דברים

עקב

י

יב

ועתה ישראל

1

1

2

דברים

עקב

י

יב

כי אם ליראה וגו'

2

1

4

דברים

עקב

י

יג

לשמור את מצות ה'

1

1

4

דברים

עקב

י

יד

הן לה' אלהיך

1

1

3

דברים

עקב

י

טו

בכם

1

1

1

דברים

עקב

י

טז

ערלת לבבכם

1

1

2

דברים

עקב

י

יז

ואדוני האדונים

1

1

2

דברים

עקב

י

יז

לא ישא פנים

2

1

3

דברים

עקב

י

יז

ולא יקח שחד

3

1

3

דברים

עקב

י

יח

עשה משפט יתום ואלמנה

1

1

4

דברים

עקב

י

יח

ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה

2

1

6

דברים

עקב

י

יט

כי גרים הייתם

1

3

3

דברים

עקב

י

כ

את ה' אלהיך תירא

1

1

4

דברים

עקב

יא

ב

וידעתם היום

1

1

2

דברים

עקב

יא

ב

כי לא את בניכם

2

1

4

דברים

עקב

יא

ו

בקרב כל ישראל

1

1

3

דברים

עקב

יא

ו

ואת כל היקום אשר ברגליהם

2

1

5

דברים

עקב

יא

ז

כי עיניכם הרואות

1

1

3

דברים

עקב

יא

י

לא כארץ מצרים היא

1

1

4

דברים

עקב

יא

י

אשר יצאתם משם

2

1

3

דברים

עקב

יא

י

והשקית ברגלך

3

1

2

דברים

עקב

יא

י

כגן הירק

4

1

2

דברים

עקב

יא

יא

ארץ הרים ובקעות

1

1

3

דברים

עקב

יא

יא

ובקעות

2

1

1

דברים

עקב

יא

יב

אשר ה' אלהיך דורש אותה

1

1

5

דברים

עקב

יא

יב

תמיד עיני ה' אלהיך בה

2

1

5

דברים

עקב

יא

יב

מרשית השנה

3

1

2

דברים

עקב

יא

יג

והיה אם שמוע

1

1

3

דברים

עקב

יא

יג

והיה אם שמוע תשמעו

2

1

4

דברים

עקב

יא

יג

מצוה אתכם היום

3

1

3

דברים

עקב

יא

יג

לאהבה את ה'

4

1

3

דברים

עקב

יא

יג

ולעבדו בכל לבבכם

5

1

3

דברים

עקב

יא

יג

בכל לבבכם ובכל נפשכם

6

1

4

דברים

עקב

יא

יד

ונתתי מטר ארצכם

1

1

3

דברים

עקב

יא

יד

בעתו

2

1

1

דברים

עקב

יא

יד

יורה

3

1

1

דברים

עקב

יא

יד

ומלקוש

4

1

1

דברים

עקב

יא

יד

ואספת דגנך

5

1

2

דברים

עקב

יא

טו

ונתתי עשב בשדך

1

1

3

דברים

עקב

יא

טו

ואכלת ושבעת

2

1

2

דברים

עקב

יא

טז

השמרו לכם

1

1

2

דברים

עקב

יא

טז

וסרתם

2

1

1

דברים

עקב

יא

טז

אלהים אחרים

3

2

2

דברים

עקב

יא

יז

את יבולה

1

1

2

דברים

עקב

יא

יז

ואבדתם מהרה

2

1

2

דברים

עקב

יא

יז

מהרה

3

1

1

דברים

עקב

יא

יח

ושמתם את דברי

1

1

3

דברים

עקב

יא

יט

לדבר בם

1

1

2

דברים

עקב

יא

כא

למען ירבו ימיכם וימי בניכם

1

1

5

דברים

עקב

יא

כא

לתת להם

2

1

2

דברים

עקב

יא

כב

שמר תשמרון

1

1

2

דברים

עקב

יא

כב

ללכת בכל דרכיו

2

1

3

דברים

עקב

יא

כב

ולדבקה בו

3

1

2

דברים

עקב

יא

כג

והוריש ה'

1

1

2

דברים

עקב

יא

כג

ועצמים מכם

2

1

2

דברים

עקב

יא

כה

לא יתיצב איש וגו'

1

1

4

דברים

עקב

יא

כה

פחדכם ומוראכם

2

1

2

דברים

עקב

יא

כה

פחד

3

1

1

דברים

עקב

יא

כה

מורא

4

1

1

דברים

עקב

יא

כה

כאשר דבר לכם

5

1

3דיבורי המתחיל בחומש דברים המופיעים פעמיים בתורה
דיבורי המתחיל המוצגים בטבלה הם אלו אשר מופיעים פעם אחת בחומש דברים
ופעם נוספת בפסוק נוסף בתורה, בין אם בחומש דברים עצמו או בפסוק מחומש אחר.
ניתן לצפות ברשימה המלאה להצגת כל מראי המקום במדור
דיבורי המתחיל בפירוש רש"י על התורה בחמשת חומשי התורה.

חומש

פרשה

פרק

פסוק

ד"ה

שכיחות ד"ה בתורה

דברים

דברים

א

א

אלה הדברים

2

דברים

דברים

א

א

בערבה

2

דברים

דברים

א

ז

בערבה

2

דברים

דברים

א

טו

שרי אלפים

2

דברים

דברים

א

טו

שרי מאות

2

דברים

דברים

א

טו

ושוטרים

2

דברים

דברים

א

לז

התאנף

2

דברים

דברים

א