דיבור המתחיל בפירוש רש"י - מדדים סטטיסטיים לחמשת חומשי התורה לפי דפוס רומא

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

 

דיבורי המתחיל בפירוש רש"י על התורה
לפי דפוס רומא
סיכום נתונים ומדדים סטטיסטיים


מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

התפלגות דיבורי המתחיל לפי חומשים

חומש

ד"ה

%

בראשית

1925

25.75%

שמות

1760

23.55%

ויקרא

1296

17.34%

במדבר

1221

16.33%

דברים

1273

17.03%

סה"כ

7475

100.00%


התפלגות דיבורי המתחיל בחמשת חומשי התורה

פרשה

ד"ה

%

בראשית

207

2.77%

נח

167

2.23%

לך לך

201

2.69%

וירא

223

2.98%

חיי שרה

103

1.38%

תולדות

126

1.69%

ויצא

183

2.45%

וישלח

166

2.22%

וישב

139

1.86%

מקץ

168

2.25%

ויגש

97

1.30%

ויחי

145

1.94%

שמות

167

2.23%

וארא

112

1.50%

בא

182

2.43%

בשלח

208

2.78%

יתרו

166

2.22%

משפטים

267

3.57%

תרומה

162

2.17%

תצוה

180

2.41%

כי תשא

247

3.30%

ויקהל

37

0.49%

פקודי

32

0.43%

ויקרא

184

2.46%

צו

103

1.38%

שמיני

149

1.99%

תזריע

92

1.23%

מצורע

83

1.11%

אחרי מות

109

1.46%

קדושים

114

1.53%

אמור

205

2.74%

בהר

107

1.43%

בחקתי

150

2.01%

במדבר

77

1.03%

נשא

156

2.09%

בהעלותך

172

2.30%

שלח

123

1.65%

קרח

116

1.55%

חקת

134

1.79%

בלק

162

2.17%

פנחס

116

1.55%

מטות

89

1.19%

מסעי

76

1.02%

דברים

139

1.86%

ואתחנן

108

1.44%

עקב

95

1.27%

ראה

198

2.65%

שופטים

144

1.93%

כי תצא

163

2.18%

כי תבוא

113

1.51%

נצבים

35

0.47%

וילך

21

0.28%

האזינו

139

1.86%

וזאת הברכה

118

1.58%

סה"כ

7475

100.00%


התפלגות דיבורי המתחיל בפרשיות חומש בראשית

פרשה

מספר דיבורי המתחיל

%

בראשית

207

10.75%

נח

167

8.68%

לך לך

201

10.44%

וירא

223

11.58%

חיי שרה

103

5.35%

תולדות

126

6.55%

ויצא

183

9.51%

וישלח

166

8.62%

וישב

139

7.22%

מקץ

168

8.73%

ויגש

97

5.04%

ויחי

145

7.53%

סה"כ

1925

100.00%


התפלגות דיבורי המתחיל בפרשיות חומש שמות

פרשה

מספר דיבורי המתחיל

%

שמות

167

9.49%

וארא

112

6.36%

בא

182

10.34%

בשלח

208

11.82%

יתרו

166

9.43%

משפטים

267

15.17%

תרומה

162

9.20%

תצוה

180

10.23%

כי תשא

247

14.03%

ויקהל

37

2.10%

פקודי

32

1.82%

סה"כ

1760

100.00%


התפלגות דיבורי המתחיל בפרשיות חומש ויקרא

פרשה

מספר דיבורי המתחיל

%

ויקרא

184

14.20%

צו

103

7.95%

שמיני

149

11.50%

תזריע

92

7.10%

מצורע

83

6.40%

אחרי מות

109

8.41%

קדושים

114

8.80%

אמור

205

15.82%

בהר

107

8.26%

בחקתי

150

11.57%

סה"כ

1296

100.00%


התפלגות דיבורי המתחיל בפרשיות חומש במדבר

פרשה

מספר דיבורי המתחיל

%

במדבר

77

6.31%

נשא

156

12.78%

בהעלותך

172

14.09%

שלח

123

10.07%

קרח

116

9.50%

חקת

134

10.97%

בלק

162

13.27%

פנחס

116

9.50%

מטות

89

7.29%

מסעי

76

6.22%

סה"כ

1221

100.00%


התפלגות דיבורי המתחיל בפרשיות חומש דברים

פרשה

מספר דיבורי המתחיל

%

דברים

139

10.92%

ואתחנן

108

8.48%

עקב

95

7.46%

ראה

198

15.55%

שופטים

144

11.31%

כי תצא

163

12.80%

כי תבוא

113

8.88%

נצבים

35

2.75%

וילך

21

1.65%

האזינו

139

10.92%

וזאת הברכה

118

9.27%

סה"כ

1273

100.00%

תוכן מדורי מקרא
הרשמה לקבלת עדכונים
בניית אתרים קידום אתרים בגוגל אפיון אתרים