התפלגות הפניות יוצאות ונכנסות בכל חומש בנפרד בפירש"י עה"ת

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

התפלגות הפניות יוצאות ונכנסות
בכל חומש בנפרד
בפירוש רש"י על התורה 

מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

חומש בראשית

התפלגות ההפניות היוצאות בחומש בראשית בלבד לפי סדרות

סדרה

הפניות יוצאות

תורה

545

נביאים

240

כתובים

155

תלמוד בבלי

56

מדרש אגדה

44

משנה

5

מדרש הלכה

2

הגדת מדרש ספר שמאול

1

בריתא דר' אליעזר

1

תוספתא

1

סה"כ

1050התפלגות ההפניות היוצאות בחומש בראשית בלבד לפי ספרים

ספר 

 הפניות יוצאות

בראשית

408

תלמוד בבלי

56

ישעיהו

55

תהלים

52

שמות

46

במדבר

43

דברים

37

בראשית רבה

34

איוב

32

ירמיהו

27

שמואל ב'

23

מלכים א'

22

שופטים

22

משלי

21

שמואל א'

20

יחזקאל

16

מלכים ב'

12

דניאל

11

ויקרא

11

הושע

10

יהושע

10

רות

9

אסתר

7

שיר השירים

6

מדרש תנחומא

5

דברי הימים א'

5

משנה

5

קהלת

4

מלאכי

4

מיכה

4

איכה

4

עמוס

3

דברי הימים ב'

3

סדר עולם

3

יונה

3

חבקוק

2

צפניה

2

עובדיה

2

ספרי

2

בריתא דר' אליעזר

1

מדרש תנחומא (ישן)

1

יואל

1

עזרא

1

הגדת מדרש ספר שמואל

1

נחום

1

ויקרא רבה

1

תוספתא

1

זכריה

1

סה"כ

1050הפניות נכנסות לחומש בראשית בהתפלגות לפי חומשים

חומש

הפניות נכנסות

בראשית

408

שמות

77

ויקרא

14

במדבר

56

דברים

36

סה"כ

591
חומש שמות
התפלגות ההפניות היוצאות בחומש שמות בלבד לפי סדרות

סדרה 

הפניות יוצאות 

תורה

578

נביאים

221

כתובים

121

תלמוד בבלי

36

מדרש הלכה

6

מדרש אגדה

4

משנה

3

בריתא דמלאכת המשכן

1

סה"כ

970
התפלגות ההפניות היוצאות בחומש שמות בלבד לפי ספרים

ספר 

הפניות יוצאות 

שמות

335

בראשית

77

ישעיהו

64

דברים

62

במדבר

58

תהלים

51

ויקרא

46

תלמוד בבלי

36

יחזקאל

29

ירמיהו

27

איוב

21

יהושע

16

שמואל א'

16

מלכים ב'

14

שופטים

13

משלי

13

שמואל ב'

12

מלכים א'

11

שיר השירים

6

איכה

5

הושע

5

קהלת

5

רות

4

דברי הימים ב'

4

זכריה

4

מכילתא

4

אסתר

4

דניאל

4

משנה

3

דברי הימים א'

3

מדרש תנחומא

3

צפניה

2

מיכה

2

עמוס

2

חבקוק

1

יואל

1

עובדיה

1

ספרי

1

נחמיה

1

בריתא דמלאכת המשכן

1

תורת כהנים

1

יונה

1

ויקרא רבה

1

סה"כ

970
הפניות נכנסות לחומש שמות בלבד בהתפלגות לפי חומשים

חומש

הפניות נכנסות

בראשית

46

שמות

335

ויקרא

32

במדבר

64

דברים

52

סה"כ

529


חומש ויקרא
התפלגות ההפניות היוצאות בחומש ויקרא בלבד לפי סדרות

סדרה 

הפניות יוצאות 

תורה

250

נביאים

44

כתובים

35

תלמוד בבלי

29

מדרש הלכה

21

מדרש אגדה

3

סה"כ

382
התפלגות ההפניות היוצאות בחומש ויקרא בלבד לפי ספרים

ספר 

 הפניות יוצאות

ויקרא

149

שמות

32

דברים

32

תלמוד בבלי

29

במדבר

23

תורת כהנים

15

בראשית

14

תהלים

13

ישעיהו

10

יחזקאל

9

ירמיהו

6

שמואל ב'

6

משלי

5

דניאל

5

איכה

4

איוב

4

ספרא

3

שופטים

3

יהושע

3

עמוס

2

מלאכי

2

ספרי

2

מלכים ב'

1

קהלת

1

דברי הימים א'

1

סדר עולם

1

ויקרא רבה

1

ספרי זוטא

1

מדרש תנחומא

1

אסתר

1

מיכה

1

דברי הימים ב'

1

זכריה

1

סה"כ

382

 

 הפניות נכנסות לחומש ויקרא בלבד בהתפלגות לפי חומשים

חומש

הפניות נכנסות

בראשית

11

שמות

46

ויקרא

149

במדבר

20

דברים

27

סה"כ

253

 


חומש במדבר

התפלגות ההפניות היוצאות בחומש במדבר בלבד לפי סדרות


סדרה

הפניות יוצאות 

תורה

355

נביאים

96

כתובים

69

תלמוד בבלי

30

מדרש אגדה

11

מדרש הלכה

11

משנה

4

תלמוד ירושלמי

2

סה"כ

578

 

 

 

התפלגות ההפניות היוצאות בחומש במדבר בלבד לפי ספרים

ספר 

הפניות יוצאות 

במדבר

175

שמות

64

בראשית

56

דברים

40

תלמוד בבלי

30

תהלים

27

ויקרא

20

ישעיהו

18

שופטים

13

יהושע

12

איוב

10

ספרי

9

יחזקאל

8

שמואל א'

8

מלכים א'

8

דברי הימים א'

7

מדרש תנחומא

6

זכריה

6

איכה

5

מיכה

5

שמואל ב'

5

משלי

4

שיר השירים

4

משנה

4

דניאל

4

ירמיהו

4

מלכים ב'

3

דברי הימים ב'

3

צפניה

3

אסתר

2

תלמוד ירושלמי

2

מדרש תנחומא (ישן)

2

בראשית רבה

1

סדר עולם

1

ספרא

1

מכילתא

1

נחום

1

נחמיה

1

קהלת

1

עובדיה

1

שיר השירים רבה

1

רות

1

הושע

1

סה"כ

578

 
הפניות נכנסות לחומש במדבר בלבד בהתפלגות לפי חומשים

חומש

הפניות נכנסות

בראשית

43

שמות

58

ויקרא

23

במדבר

175

דברים

36

סה"כ

335

 


חומש דברים

התפלגות ההפניות היוצאות בחומש דברים בלבד לפי סדרות

סדרה 

הפניות יוצאות 

תורה

317

נביאים

115

כתובים

65

תלמוד בבלי

17

מדרש הלכה

7

מדרש אגדה

2

משנה

2

פרקי ר' אליעזר

1

תלמוד ירושלמי

1

סה"כ

527

 התפלגות ההפניות היוצאות בחומש דברים בלבד לפי ספרים

ספר 

הפניות יוצאות 

דברים

166

שמות

52

במדבר

36

בראשית

36

ויקרא

27

תהלים

26

תלמוד בבלי

17

ישעיהו

15

יהושע

14

ירמיהו

14

שמואל א'

13

משלי

11

מלכים א'

10

איוב

10

שופטים

10

יחזקאל

8

ספרי

7

מלכים ב'

7

שמואל ב'

6

דניאל

4

הושע

3

זכריה

3

דברי הימים ב'

3

עמוס

3

אסתר

2

משנה

2

איכה

2

קהלת

2

מיכה

2

חבקוק

2

עובדיה

2

נחמיה

2

דברי הימים א'

2

סדר עולם

1

שיר השירים

1

צפניה

1

חגי

1

פרקי ר' אליעזר

1

תלמוד ירושלמי

1

יואל

1

בראשית רבה

1

סה"כ

527

 
הפניות נכנסות לחומש דברים בלבד בהתפלגות לפי חומשים

חומש

הפניות נכנסות

בראשית

37

שמות

62

ויקרא

32

במדבר

40

דברים

166

סה"כ

337

 


קישורים למדורי מת"ל
הרשמה לקבלת עדכונים
בניית אתרים קידום אתרים בגוגל אפיון אתרים