שלוש הפניות יוצאות בדיבור המתחיל בפירוש רש"י על התורה - חלק א'

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

שלוש הפניות יוצאות בדיבור המתחיל-חלק א'
מיון לפי סדר ההפניות 

בפירוש רש"י על התורה 


קישור לחלק ב'מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

דיבורי המתחיל בעלי שלוש הפניות בלבד לתורה, כאשר 3 ההפניות מפנות ל-3 פרשיות שונות לפי סדר המקראות

 

מקרא

הפניה

בראשית

וירא

יח

ה

כִּי עַל כֵּן עֲבַרְתֶּם

בראשית

וירא

4

בראשית יט,ח

1

בראשית

וירא

יח

ה

כִּי עַל כֵּן עֲבַרְתֶּם

בראשית

וישב

9

בראשית לח,כו

2

בראשית

וירא

יח

ה

כִּי עַל כֵּן עֲבַרְתֶּם

במדבר

בהעלותך

36

במדבר י,לא

3

 

מקרא

הפניה

שמות

שמות

ג

יט

לֹא יִתֵּן

בראשית

וירא

4

בראשית כ,ו

1

שמות

שמות

ג

יט

לֹא יִתֵּן

בראשית

ויצא

7

בראשית לא,ז

2

שמות

שמות

ג

יט

לֹא יִתֵּן

שמות

שמות

13

שמות ג,כ

3

 

מקרא

הפניה

שמות

בא

יב

ב

הַזֶּה

שמות

וארא

14

שמות ו,כח

1

שמות

בא

יב

ב

הַזֶּה

ויקרא

צו

25

ויקרא ז,לח

2

שמות

בא

יב

ב

הַזֶּה

במדבר

שלח

37

במדבר טו,כג

3

 

מקרא

הפניה

שמות

בא

יג

ה

נִשְׁבַּע לַאֲבֹתֶיךָ

בראשית

לך לך

3

בראשית טו,יח

1

שמות

בא

יג

ה

נִשְׁבַּע לַאֲבֹתֶיךָ

בראשית

תולדות

6

בראשית כו,ג

2

שמות

בא

יג

ה

נִשְׁבַּע לַאֲבֹתֶיךָ

בראשית

ויצא

7

בראשית כח,יג

3

 

מקרא

הפניה

שמות

בשלח

יד

י

וַיִּצְעֲקוּ

בראשית

וירא

4

בראשית יט,כז

1

שמות

בשלח

יד

י

וַיִּצְעֲקוּ

בראשית

חיי שרה

5

בראשית כד,סג

2

שמות

בשלח

יד

י

וַיִּצְעֲקוּ

בראשית

ויצא

7

בראשית כח,יא

3

 

מקרא

הפניה

שמות

כי תשא

לב

יג

אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתָּ לָהֶם בָּךְ

בראשית

וירא

4

בראשית כב,טז

1

שמות

כי תשא

לב

יג

אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתָּ לָהֶם בָּךְ

בראשית

תולדות

6

בראשית כו,ג

2

שמות

כי תשא

לב

יג

אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתָּ לָהֶם בָּךְ

בראשית

וישלח

8

בראשית לה,יא

3

 

מקרא

הפניה

במדבר

קרח

טז

ד

וַיִּפֹּל עַל פָּנָיו

שמות

כי תשא

21

שמות לב,יא

1

במדבר

קרח

טז

ד

וַיִּפֹּל עַל פָּנָיו

במדבר

בהעלותך

36

במדבר יא,יב

2

במדבר

קרח

טז

ד

וַיִּפֹּל עַל פָּנָיו

במדבר

שלח

37

במדבר יד,יג

3

 


דיבורי המתחיל בעלי שלוש הפניות בלבד לתורה, כאשר 3 ההפניות מפנות ל-3 פרשיות שונות בסדר הפוך לסדר המקראות

 

מקרא

הפניה

בראשית

ויחי

מט

כט

נֶאֱסָף אֶל עַמִּי

דברים

כי תצא

49

דברים כב,ב

1

בראשית

ויחי

מט

כט

נֶאֱסָף אֶל עַמִּי

ויקרא

אמור

31

ויקרא כג,לט

2

בראשית

ויחי

מט

כט

נֶאֱסָף אֶל עַמִּי

שמות

משפטים

18

שמות כג,טז

3

 

מקרא

הפניה

שמות

תצוה

כז

כ

תָּמִיד

במדבר

פנחס

41

במדבר כח,ו

1

שמות

תצוה

כז

כ

תָּמִיד

ויקרא

צו

25

ויקרא ו,יג

2

שמות

תצוה

כז

כ

תָּמִיד

שמות

תרומה

19

שמות כה,ל

3

 

מקרא

הפניה

ויקרא

בחוקותי

כז

ג

עֶרְכְּךָ

שמות

בשלח

16

שמות יג,כא

1

ויקרא

בחוקותי

כז

ג

עֶרְכְּךָ

בראשית

וירא

4

בראשית יט,כב

2

ויקרא

בחוקותי

כז

ג

עֶרְכְּךָ

בראשית

נח

2

בראשית י,יט

3

 

 

 

 


כל שלוש ההפניות לתורה

מקרא

הפניה

חומש

פרשה

פרק

פסוק

דיבור המתחיל

ספר

פרשה מופנה

מספור פרשה מופנה

הפניה

מקראות

מספר הפניות בד"ה

בראשית

בראשית

ב

יט

וַיִּצֶר ה' אֱלֹהִים מִן הָאֲדָמָה

בראשית

בראשית

1

בראשית א,כה

תורה

1

בראשית

בראשית

ב

יט

וַיִּצֶר ה' אֱלֹהִים מִן הָאֲדָמָה

בראשית

בראשית

1

בראשית א,כ

תורה

2

בראשית

בראשית

ב

יט

וַיִּצֶר ה' אֱלֹהִים מִן הָאֲדָמָה

דברים

שופטים

48

דברים כ,יט

תורה

3

בראשית

בראשית

ג

כ

וַיִּקְרָא הָאָדָם

בראשית

בראשית

1

בראשית ב,כ

תורה

1

בראשית

בראשית

ג

כ

וַיִּקְרָא הָאָדָם

בראשית

בראשית

1

בראשית ב,כ

תורה

2

בראשית

בראשית

ג

כ

וַיִּקְרָא הָאָדָם

בראשית

בראשית

1

בראשית ב,כה

תורה

3

בראשית

לך לך

טו

יג

גֵר יִהְיֶה זַרְעֲךָ

בראשית

תולדות

6

בראשית כה,כו

תורה

1

בראשית

לך לך

טו

יג

גֵר יִהְיֶה זַרְעֲךָ

בראשית

ויגש

11

בראשית מז,ט

תורה

2

בראשית

לך לך

טו

יג

גֵר יִהְיֶה זַרְעֲךָ

בראשית

מקץ

10

בראשית מב,ב

תורה

3

בראשית

לך לך

יז

ט

וְאַתָּה

בראשית

לך לך

3

בראשית יז,ד

תורה

1

בראשית

לך לך

יז

ט

וְאַתָּה

בראשית

לך לך

3

בראשית יז,י

תורה

2

בראשית

לך לך

יז

ט

וְאַתָּה

בראשית

לך לך

3

בראשית יז,י

תורה

3

בראשית

וירא

יח

ה

כִּי עַל כֵּן עֲבַרְתֶּם

בראשית

וירא

4

בראשית יט,ח

תורה

1

בראשית

וירא

יח

ה

כִּי עַל כֵּן עֲבַרְתֶּם

בראשית

וישב

9

בראשית לח,כו

תורה

2

בראשית

וירא

יח

ה

כִּי עַל כֵּן עֲבַרְתֶּם

במדבר

בהעלותך

36

במדבר י,לא

תורה

3

בראשית

וירא

יט

יז

הָהָרָה הִמָּלֵט

בראשית

לך לך

3

בראשית יב,ח

תורה

1

בראשית

וירא

יט

יז

הָהָרָה הִמָּלֵט

בראשית

לך לך

3

בראשית יג,ג

תורה

2

בראשית

וירא

יט

יז

הָהָרָה הִמָּלֵט

בראשית

לך לך

3

בראשית יג,יח

תורה

3

בראשית

וירא

יט

לז

מוֹאָב

בראשית

וירא

4

בראשית יט,לח

תורה

1

בראשית

וירא

יט

לז

מוֹאָב

דברים

דברים

44

דברים ב,יט

תורה

2

בראשית

וירא

יט

לז

מוֹאָב

דברים

דברים

44

דברים ב,ט

תורה

3

בראשית

וירא

כא

א

וַיַּעַשׂ ה' לְשָׂרָה כַּאֲשֶׁר דִּבֵּר

בראשית

לך לך

3

בראשית יז,יט

תורה

1

בראשית

וירא

כא

א

וַיַּעַשׂ ה' לְשָׂרָה כַּאֲשֶׁר דִּבֵּר

בראשית

לך לך

3

בראשית טו,א

תורה

2

בראשית

וירא

כא

א

וַיַּעַשׂ ה' לְשָׂרָה כַּאֲשֶׁר דִּבֵּר

בראשית

לך לך

3

בראשית טו,ד

תורה

3

בראשית

וירא

כא

כג-כד

כַּחֶסֶד אֲשֶׁר עָשִׂיתִי עִמְּךָ

בראשית

וירא

4

בראשית כ,טו

תורה

1

בראשית

וירא

כא

כג-כד

כַּחֶסֶד אֲשֶׁר עָשִׂיתִי עִמְּךָ

בראשית

לך לך

3

בראשית יז,כא

תורה

2

בראשית

וירא

כא

כג-כד

כַּחֶסֶד אֲשֶׁר עָשִׂיתִי עִמְּךָ

בראשית

לך לך

3

בראשית טו,יח

תורה

3

בראשית

וישלח

לב

י

וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב

בראשית

וישלח

8

בראשית לב,כב

תורה

1

בראשית

וישלח

לב

י

וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב

בראשית

וישלח

8

בראשית לב,ט

תורה

2

בראשית

וישלח

לב

י

וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב

בראשית

וישלח

8

בראשית לב,י

תורה

3

בראשית

וישלח

לב

יג

וְשַׂמְתִּי אֶת זַרְעֲךָ כְּחוֹל הַיָּם

בראשית

ויצא

7

בראשית כח,יד

תורה

1

בראשית

וישלח

לב

יג

וְשַׂמְתִּי אֶת זַרְעֲךָ כְּחוֹל הַיָּם

בראשית

ויצא

7

בראשית כח,טו

תורה

2

בראשית

וישלח

לב

יג

וְשַׂמְתִּי אֶת זַרְעֲךָ כְּחוֹל הַיָּם

בראשית

וירא

4

בראשית כב,יז

תורה

3

בראשית

וישב

לז

לב

הַכְּתֹנֶת

בראשית

וישב

9

בראשית לז,לג

תורה

1

בראשית

וישב

לז

לב

הַכְּתֹנֶת

בראשית

וישב

9

בראשית לז,ג

תורה

2

בראשית

וישב

לז

לב

הַכְּתֹנֶת

ויקרא

אחרי מות

29

ויקרא טז,ד

תורה

3

בראשית

ויחי

מט

כט

נֶאֱסָף אֶל עַמִּי

דברים

כי תצא

49

דברים כב,ב

תורה

1

בראשית

ויחי

מט

כט

נֶאֱסָף אֶל עַמִּי

ויקרא

אמור

31

ויקרא כג,לט

תורה

2

בראשית

ויחי

מט

כט

נֶאֱסָף אֶל עַמִּי

שמות

משפטים

18

שמות כג,טז

תורה

3

שמות

שמות

ג

יט

לֹא יִתֵּן

בראשית

וירא

4

בראשית כ,ו

תורה

1

שמות

שמות

ג

יט

לֹא יִתֵּן

בראשית

ויצא

7

בראשית לא,ז

תורה

2

שמות

שמות

ג

יט

לֹא יִתֵּן

שמות

שמות

13

שמות ג,כ

תורה

3

שמות

בא

יב

ב

הַזֶּה

שמות

וארא

14

שמות ו,כח

תורה

1

שמות

בא

יב

ב

הַזֶּה

ויקרא

צו

25

ויקרא ז,לח

תורה

2

שמות

בא

יב

ב

הַזֶּה

במדבר

שלח

37

במדבר טו,כג

תורה

3

שמות

בא

יב

ז

הַמַּשְׁקוֹף

ויקרא

בחוקותי

33

ויקרא כו,לו

תורה

1

שמות

בא

יב

ז

הַמַּשְׁקוֹף

בראשית

מקץ

10

בראשית מא,כג

תורה

2

שמות

בא

יב

ז

הַמַּשְׁקוֹף

שמות

משפטים

18

שמות כא,כה

תורה

3

שמות

בא

יג

ה

נִשְׁבַּע לַאֲבֹתֶיךָ

בראשית

לך לך

3

בראשית טו,יח

תורה

1

שמות

בא

יג

ה

נִשְׁבַּע לַאֲבֹתֶיךָ

בראשית

תולדות

6

בראשית כו,ג

תורה

2

שמות

בא

יג

ה

נִשְׁבַּע לַאֲבֹתֶיךָ

בראשית

ויצא

7

בראשית כח,יג

תורה

3

שמות

בא

יג

ה

אֶת הָעֲבֹדָה הַזֹּאת

שמות

בא

15

שמות יב,כה

תורה

1

שמות

בא

יג

ה

אֶת הָעֲבֹדָה הַזֹּאת

שמות

בא

15

שמות יב,כו

תורה

2

שמות

בא

יג

ה

אֶת הָעֲבֹדָה הַזֹּאת

שמות

בא

15

שמות יג,ח

תורה

3

שמות

בשלח

יד

ז

וְכֹל רֶכֶב מִצְרָיִם

שמות

וארא

14

שמות ט,ו

תורה

1

שמות

בשלח

יד

ז

וְכֹל רֶכֶב מִצְרָיִם

שמות

בא

15

שמות י,כו

תורה

2

שמות

בשלח

יד

ז

וְכֹל רֶכֶב מִצְרָיִם

שמות

וארא

14

שמות ט,כ

תורה

3

שמות

בשלח

יד

י

וַיִּצְעֲקוּ

בראשית

וירא

4

בראשית יט,כז

תורה

1

שמות

בשלח

יד

י

וַיִּצְעֲקוּ

בראשית

חיי שרה

5

בראשית כד,סג

תורה

2

שמות

בשלח

יד

י

וַיִּצְעֲקוּ

בראשית

ויצא

7

בראשית כח,יא

תורה

3

שמות

בשלח

טז

כב

וַיַּגִּידוּ לְמֹשֶׁה

שמות

בשלח

16

שמות טז,ה

תורה

1

שמות

בשלח

טז

כב

וַיַּגִּידוּ לְמֹשֶׁה

שמות

בשלח

16

שמות טז,כג

תורה

2

שמות

בשלח

טז

כב

וַיַּגִּידוּ לְמֹשֶׁה

שמות

בשלח

16

שמות טז,כח

תורה

3

שמות

יתרו

יח

ב

אַחַר שִׁלּוּחֶיהָ

שמות

שמות

13

שמות ד,יט

תורה

1

שמות

יתרו

יח

ב

אַחַר שִׁלּוּחֶיהָ

שמות

שמות

13

שמות ד,כ

תורה

2

שמות

יתרו

יח

ב

אַחַר שִׁלּוּחֶיהָ

שמות

שמות

13

שמות ד,כז

תורה

3

שמות

יתרו

כ

יז

נִגַּשׁ אֶל הָעֲרָפֶל

דברים

ואתחנן

45

דברים ד,יא

תורה

1

שמות

יתרו

כ

יז

נִגַּשׁ אֶל הָעֲרָפֶל

דברים

ואתחנן

45

דברים ד,יא

תורה

2

שמות

יתרו

כ

יז

נִגַּשׁ אֶל הָעֲרָפֶל

שמות

יתרו

17

שמות יט,ט

תורה

3

שמות

משפטים

כא

ו

וְרָצַע אֲדֹנָיו אֶת אָזְנוֹ

ויקרא

מצורע

28

ויקרא יד,יד

תורה

1

שמות

משפטים

כא

ו

וְרָצַע אֲדֹנָיו אֶת אָזְנוֹ

ויקרא

בהר

32

ויקרא כה,נה

תורה

2

שמות

משפטים

כא

ו

וְרָצַע אֲדֹנָיו אֶת אָזְנוֹ

שמות

יתרו

17

שמות כ,יג

תורה

3

שמות

משפטים

כא

כ

וְכִי יַכֶּה אִישׁ אֶת עַבְדּוֹ אוֹ אֶת אֲמָתוֹ

שמות

משפטים

18

שמות כא,כא

תורה

1

שמות

משפטים

כא

כ

וְכִי יַכֶּה אִישׁ אֶת עַבְדּוֹ אוֹ אֶת אֲמָתוֹ

שמות

משפטים

18

שמות כא,יב

תורה

2

שמות

משפטים

כא

כ

וְכִי יַכֶּה אִישׁ אֶת עַבְדּוֹ אוֹ אֶת אֲמָתוֹ

שמות

משפטים

18

שמות כא,כא

תורה

3

שמות

תצוה

כז

כ

תָּמִיד

במדבר

פנחס

41

במדבר כח,ו

תורה

1

שמות

תצוה

כז

כ

תָּמִיד

ויקרא

צו

25

ויקרא ו,יג

תורה

2

שמות

תצוה

כז

כ

תָּמִיד

שמות

תרומה

19

שמות כה,ל

תורה

3

שמות

כי תשא

לא

י

וְאֵת בִּגְדֵי הַשְּׂרָד

במדבר

במדבר

34

במדבר ד,יב-יג

תורה

1

שמות

כי תשא

לא

י

וְאֵת בִּגְדֵי הַשְּׂרָד

במדבר

במדבר

34

במדבר ד,ח

תורה

2

שמות

כי תשא

לא

י

וְאֵת בִּגְדֵי הַשְּׂרָד

שמות

פקודי

23

שמות לט,א

תורה

3

שמות

כי תשא

לב

יג

אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתָּ לָהֶם בָּךְ

בראשית

וירא

4

בראשית כב,טז

תורה

1

שמות

כי תשא

לב

יג

אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתָּ לָהֶם בָּךְ

בראשית

תולדות

6

בראשית כו,ג

תורה

2

שמות

כי תשא

לב

יג

אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתָּ לָהֶם בָּךְ

בראשית

וישלח

8

בראשית לה,יא

תורה

3

שמות

פקודי

מ

כז

וַיַּקְטֵר עָלָיו

שמות

תצוה

20

שמות ל,ז

תורה

1

שמות

פקודי

מ

כז

וַיַּקְטֵר עָלָיו

שמות

תצוה

20

שמות ל,ח

תורה

2

שמות

פקודי

מ

כז

וַיַּקְטֵר עָלָיו

ויקרא

שמיני

26

ויקרא ט,ז

תורה

3

ויקרא

ויקרא

א

א

לֵאמֹר

דברים

דברים

44

דברים ב,טז

תורה

1

ויקרא

ויקרא

א

א

לֵאמֹר

דברים

דברים

44

דברים ב,יז

תורה

2

ויקרא

ויקרא

א

א

לֵאמֹר

שמות

יתרו

17