מדדים סטטיסטיים לסיכום ההפניות בפירוש רש"י עה"ת

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

הפניות יוצאות ונכנסות בפירוש רש"י על התורה

סיכום מדדים סטטיסטיים והשוואות מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

תוכן המדור
הפניות יוצאות לפי חומשים
הפניות נכנסות לפי ספרים במיון לפי סדר המקראות
הפניות נכנסות לפי ספרים במיון לפי דירוג
הפניות נכנסות לפי סדרות
הפניות יוצאות בפרשיות השבוע לפי סדר המקראות
הפניות נכנסות לפרשיות השבוע לפי סדר המקראות
פרשיות השבוע - השוואה בין הפניות יוצאות ונכנסות לפי סדר המקראות
פרשיות השבוע - השוואה בין הפניות יוצאות ונכנסות במיון לפי הפניות יוצאות
פרשיות השבוע - השוואה בין הפניות יוצאות ונכנסות במיון לפי הפניות נכנסות
הפניות יוצאות ונכנסות, פנימיות בלבד בין פרשיות התורה במיון לפי חומשים
הפניות פנימיות בלבד בין פרשיות התורה לפי סדר המקראות
הפניות פנימיות בלבד בין פרשיות התורה במיון לפי הפניות יוצאות
הפניות פנימיות בלבד בין פרשיות התורה במיון לפי הפניות נכנסות
מספר ההפניות היוצאות/נכנסות מאותה פרשה לעצמה
השוואה בין מספר דיבורי המתחיל למספר ההפניות היוצאות
השוואה בין מספר הפסוקים בפרשה למספר ההפניות היוצאות
השוואה בין מספר הפסוקים בפרשה למספר ההפניות הנכנסות
השוואה בין מספר המצוות בפרשה למספר ההפניות היוצאות
השוואה בין מספר המצוות בפרשה למספר ההפניות הנכנסות
הצגת מקדמי המתאם למדדי הפרשיות
מספר דיבורי המתחיל בפירש"י עה"ת לפי פרקי החומשים
הפסוקים בעלי מספר ההפניות היוצאות הגדול ביותר
הפסוקים בעלי מספר ההפניות הנכנסות הגדול ביותר- מיון לפי שכיחות
דיבורי המתחיל בעלי מספר ההפניות היוצאות הגדול ביותר
התפלגות מספר ההפניות היוצאות בפסוק
התפלגות מספר ההפניות היוצאות בדיבור המתחיל
התפלגות ההפניות היוצאות מדיבורי המתחיל בעלי הפניה אחת בלבד אל הספרים
התפלגות מספר ההפניות הנכנסות לפסוק
התפלגות ההפניות היוצאות בין הפרשיות לכל סדרה בנפרד
התפלגות ההפניות היוצאות מכל פרשה אל התנ"ך
התפלגות ההפניות היוצאות בין הפרשיות לכל סדרה בנפרד לפי חומשים
התפלגות ההפניות היוצאות מכל פרשה אל התנ"ך לפי חומשים
התפלגות ההפניות היוצאות והנכנסות בכל חומש בנפרד
קישורים למדורי מת"ל
הפניות יוצאות לפי חומשים

הפניות יוצאות

 

 

חומש

מספר הפניות

%

בראשית

1050

29.94%

שמות

970

27.66%

ויקרא

382

10.89%

במדבר

578

16.48%

דברים

527

15.03%

סה"כ

3507

100%הפניות נכנסות לפי ספרים במיון לפי סדר המקראות

הפניות נכנסות

 

 

ספרים

מספר הפניות

%

בראשית

593

16.91%

שמות

529

15.08%

ויקרא

253

7.21%

במדבר

335

9.55%

דברים

337

9.61%

יהושע

55

1.57%

שופטים

61

1.74%

שמואל א'

57

1.63%

שמואל ב'

52

1.48%

מלכים א'

51

1.45%

מלכים ב'

37

1.06%

ישעיהו

162

4.62%

ירמיהו

78

2.22%

יחזקאל

70

2.00%

הושע

19

0.54%

יואל

3

0.09%

עמוס

10

0.29%

עובדיה

6

0.17%

יונה

4

0.11%

מיכה

14

0.40%

נחום

2

0.06%

חבקוק

5

0.14%

צפניה

8

0.23%

חגי

1

0.03%

זכריה

15

0.43%

מלאכי

6

0.17%

תהלים

169

4.82%

משלי

54

1.54%

איוב

77

2.20%

שיר השירים

17

0.48%

רות

14

0.40%

איכה

20

0.57%

קהלת

13

0.37%

אסתר

16

0.46%

דניאל

28

0.80%

עזרא

1

0.03%

נחמיה

4

0.11%

דברי הימים א'

18

0.51%

דברי הימים ב'

14

0.40%

בראשית רבה

36

1.03%

ויקרא רבה

3

0.09%

שיר השירים רבה

1

0.03%

מדרש תנחומא

15

0.43%

מדרש תנחומא (ישן)

3

0.09%

סדר עולם

6

0.17%

מכילתא

5

0.14%

ספרא

4

0.11%

ספרי

21

0.60%

ספרי זוטא

1

0.03%

תורת כהנים

16

0.46%

תלמוד בבלי

168

4.79%

תלמוד ירושלמי

3

0.09%

משנה

14

0.40%

תוספתא

1

0.03%

פרקי ר' אליעזר

1

0.03%

בריתא דר' אליעזר

1

0.03%

סה"כ

3507

100%

 הפניות נכנסות לפי ספרים במיון לפי דירוג

הפניות נכנסות

 

 

ספרים

מספר הפניות

%

חגי

1

0.03%

עזרא

1

0.03%

שיר השירים רבה

1

0.03%

ספרי זוטא

1

0.03%

תוספתא

1

0.03%

פרקי ר' אליעזר

1

0.03%

בריתא דר' אליעזר

1

0.03%

נחום

2

0.06%

יואל

3

0.09%

ויקרא רבה

3

0.09%

מדרש תנחומא (ישן)

3

0.09%

תלמוד ירושלמי

3

0.09%

יונה

4

0.11%

נחמיה

4

0.11%

ספרא

4

0.11%

חבקוק

5

0.14%

מכילתא

5

0.14%

עובדיה

6

0.17%

מלאכי

6

0.17%

סדר עולם

6

0.17%

צפניה

8

0.23%

עמוס

10

0.29%

קהלת

13

0.37%

מיכה

14

0.40%

רות

14

0.40%

דברי הימים ב'

14

0.40%

משנה

14

0.40%

זכריה

15

0.43%

מדרש תנחומא

15

0.43%

אסתר

16

0.46%

תורת כהנים

16

0.46%

שיר השירים

17

0.48%

דברי הימים א'

18

0.51%

הושע

19

0.54%

איכה

20

0.57%

ספרי

21

0.60%

דניאל

28

0.80%

בראשית רבה

36

1.03%

מלכים ב'

37

1.06%

מלכים א'

51

1.45%

שמואל ב'

52

1.48%

משלי

54

1.54%

יהושע

55

1.57%

שמואל א'

57

1.63%

שופטים

61

1.74%

יחזקאל

70

2.00%

איוב

77

2.20%

ירמיהו

78

2.22%

ישעיהו

162

4.62%

תלמוד בבלי

168

4.79%

תהלים

169

4.82%

ויקרא

253

7.21%

במדבר

335

9.55%

דברים

337

9.61%

שמות

529

15.08%

בראשית

593

16.91%

סה"כ

3507

100%

 


הפניות נכנסות לפי סדרות

הפניות נכנסות

 

 

סדרות

מספר הפניות

%

תורה

2047

58.37%

נביאים

716

20.42%

כתובים

445

12.69%

מדרש אגדה

64

1.82%

מדרש הלכה

47

1.34%

תלמוד בבלי

168

4.79%

תלמוד ירושלמי

3

0.09%

משנה

14

0.40%

תוספתא

1

0.03%

פרקי ר' אליעזר

1

0.03%

בריתא דר' אליעזר

1

0.03%

 

3507

100%

 


הפניות יוצאות בפרשיות השבוע לפי סדר המקראות

הפניות יוצאות לפ סדר המקראות

פרשה

מספר הפניות

%

בראשית

111

3.17%

נח

73

2.08%

לך לך

125

3.56%

וירא

158

4.51%

חיי שרה

48

1.37%

תולדות

53

1.51%

ויצא

79

2.25%

וישלח

102

2.91%

וישב

62

1.77%

מקץ

69

1.97%

ויגש

34

0.97%

ויחי

136

3.88%

שמות

109

3.11%

וארא

99

2.82%

בא

112

3.19%

בשלח

184

5.25%

יתרו

76

2.17%

משפטים

109

3.11%

תרומה

72

2.05%

תצוה

55

1.57%

כי תשא

122

3.48%

ויקהל

16

0.46%

פקודי

16

0.46%

ויקרא

62

1.77%

צו

31

0.88%

שמיני

39

1.11%

תזריע

19

0.54%

מצורע

33

0.94%

אחרי מות

26

0.74%

קדושים

48

1.37%

אמור

51

1.45%

בהר

27

0.77%

בחוקותי

46

1.31%

במדבר

20

0.57%

נשא

58

1.65%

בהעלותך

97

2.77%

שלח

63

1.80%

קרח

40

1.14%

חוקת

61

1.74%

בלק

99

2.82%

פנחס

60

1.71%

מטות

50

1.43%

מסעי

30

0.86%

דברים

58

1.65%

ואתחנן

43

1.23%

עקב

49

1.40%

ראה

65

1.85%

שופטים

37

1.06%

כי תצא

31

0.88%

כי תבוא

48

1.37%

נצבים

19

0.54%

וילך

14

0.40%

האזינו

107

3.05%

וזאת הברכה

56

1.60%

סה"כ

3507

100%

הפניות נכנסות לפרשיות השבוע לפי סדר המקראות

הפניות נכנסות לפי סדר המקראות

פרשה

מספר הפניות

%

בראשית

73

3.57%

נח

35

1.71%

לך לך

113

5.53%

וירא

85

4.16%

חיי שרה

21

1.03%

תולדות

46

2.25%

ויצא

66

3.23%

וישלח

37

1.81%

וישב

35

1.71%

מקץ

35

1.71%

ויגש

19

0.93%

ויחי

26

1.27%

שמות

65

3.18%

וארא

58

2.84%

בא

50

2.44%

בשלח

64

3.13%

יתרו

48

2.35%

משפטים

68

3.33%

תרומה

43

2.10%

תצוה

46

2.25%

כי תשא

63

3.08%

ויקהל

7

0.34%

פקודי

18

0.88%

ויקרא

32

1.56%

צו

32

1.56%

שמיני

20

0.98%

תזריע

14

0.68%

מצורע

27

1.32%

אחרי מות

21

1.03%

קדושים

30

1.47%

אמור

35

1.71%

בהר

16

0.78%

בחוקותי

25

1.22%

במדבר

21

1.03%

נשא

32

1.56%

בהעלותך

46

2.25%

שלח

50

2.44%

קרח

32

1.56%

חוקת

31

1.52%

בלק

43

2.10%

פנחס

29

1.42%

מטות

26

1.27%

מסעי

25

1.22%

דברים

33

1.61%

ואתחנן

35

1.71%

עקב

40

1.96%

ראה

40

1.96%

שופטים

34

1.66%

כי תצא

33

1.61%

כי תבוא

34

1.66%

וילך

5

0.24%

נצבים

7

0.34%

האזינו

51

2.49%

וזאת הברכה

25

1.22%

סה"כ

2045

100%פרשיות השבוע - השוואה בין הפניות יוצאות ונכנסות לפי סדר המקראות

השוואת הפניות לפי סדר המקראות

פרשה

הפניות יוצאות

הפניות נכנסות

בראשית

111

73

נח

73

35

לך לך

125

113

וירא

158

85

חיי שרה

48

21

תולדות

53

46

ויצא

79

66

וישלח

102

37

וישב

62

35

מקץ

69

35

ויגש

34

19

ויחי

136

26

שמות

109

65

וארא

99

58

בא

112

50

בשלח

184

64

יתרו

76

48

משפטים

109

68

תרומה

72

43

תצוה

55

46

כי תשא

122

63

ויקהל

16

7

פקודי

16

18

ויקרא

62

32

צו

31

32

שמיני

39

20

תזריע

19

14

מצורע

33

27

אחרי מות

26

21

קדושים

48

30

אמור

51

35

בהר

27

16

בחוקותי

46

25

במדבר

20

21

נשא

58

32

בהעלותך

97

46

שלח

63

50

קרח

40

32

חוקת

61

31

בלק

99

43

פנחס

60

29

מטות

50

26

מסעי

30

25

דברים

58

33

ואתחנן

43

35

עקב

49

40

ראה

65

40

שופטים

37

34

כי תצא

31

33

כי תבוא

48

34

נצבים

19

5

וילך

14

7

האזינו

107

51

וזאת הברכה

56

25

סה"כ

3507

2045פרשיות השבוע - השוואה בין הפניות יוצאות ונכנסות במיון לפי הפניות יוצאות

השוואת הפניות במיון לפי יוצאות

פרשה

הפניות יוצאות

הפניות נכנסות

בשלח

184

64

וירא

158

85

ויחי

136

26

לך לך

125

113

כי תשא

122

63

בא

112

50

בראשית

111

73

שמות

109

65

משפטים

109

68

האזינו

107

51

וישלח

102

37

וארא

99

58

בלק

99

43

בהעלותך

97

46

ויצא

79

66

יתרו

76

48

נח

73

35

תרומה

72

43

מקץ

69

35

ראה

65

40

שלח

63

50

וישב

62

35

ויקרא

62

32

חוקת

61

31

פנחס

60

29

נשא

58

32

דברים

58

33

וזאת הברכה

56

25

תצוה

55

46

תולדות

53

46

אמור

51

35

מטות

50

26

עקב

49

40

חיי שרה

48

21

קדושים

48

30

כי תבוא

48

34

בחוקותי

46

25

ואתחנן

43

35

קרח

40

32

שמיני

39

20

שופטים

37

34

ויגש

34

19

מצורע

33

27

צו

31

32

כי תצא

31

33

מסעי

30

25

בהר

27

16

אחרי מות

26

21

במדבר

20

21

תזריע

19

14

נצבים

19

5

ויקהל

16

7

פקודי

16

18

וילך

14

7

סה"כ

3507

2045


פרשיות השבוע - השוואה בין הפניות יוצאות ונכנסות במיון לפי הפניות נכנסות

השוואת הפניות במיון לפי נכנסות

פרשה

הפניות יוצאות

הפניות נכנסות

לך לך

125

113

וירא

158

85

בראשית

111

73

משפטים

109

68

ויצא

79

66

שמות

109

65

בשלח

184

64

כי תשא

122

63

וארא

99

58

האזינו

107

51

בא

112

50

שלח

63

50

יתרו

76

48

בהעלותך

97

46

תצוה

55

46

תולדות

53

46

בלק

99

43

תרומה

72

43

ראה

65

40

עקב

49

40

וישלח

102

37

נח

73

35

מקץ

69

35

וישב

62

35

אמור

51

35

ואתחנן

43

35

כי תבוא

48

34

שופטים

37

34

דברים

58

33

כי תצא

31

33

ויקרא

62

32

נשא

58

32

קרח

40

32

צו

31

32

חוקת

61

31

קדושים

48

30

פנחס

60

29

מצורע

33

27

ויחי

136

26

מטות

50

26

וזאת הברכה

56

25

בחוקותי

46

25

מסעי

30

25

חיי שרה

48

21

אחרי מות

26

21

במדבר

20

21

שמיני

39