כללים ומונחים בפירוש רש"י עה"ת

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

 

כללים ומונחים בפירוש רש"י עה"ת
ה-מ-ד-ו-ר  ב-ה-כ-נ-ה


מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע


אין מוקדם ומאוחר בתורה (6)

חומש

פרשה

פרק

פסוק

בראשית

בראשית

ו

ג

בראשית

וישלח

לה

כט

שמות

שמות

ד

כט

שמות

יתרו

יט

יא

שמות

כי תשא

לא

יח

ויקרא

צו

ח

ב


גזרה שוה (8)
דבר הלמד מענינו (2)
דיבר הכתוב בהווה (3)

חומש

פרשה

פרק

פסוק

שמות

משפטים

כא

כח

שמות

משפטים

כב

ל

דברים

כי תצא

כה

ד


כדאיתא במדרש (2)
כל לשון (35) (חלקי)
כפשוטו (11)
לפי מדרשו (3)
זה מדרשו (1)
מוסב על האמור (1)
מסכתות (50)

מסכתות

חומש

פרשה

פרק

פסוק

מסכת בכורות (2)

במדבר

במדבר

ג

לט

מסכת בכורות (2)

בראשית

בראשית

ג

יד

מסכת ברכות (1)

שמות

כי תשא

לג

יג

מסכת גיטין (2)

במדבר

נשא

ה

ב

מסכת גיטין (2)

ויקרא

שמיני

יא

יט

מסכת הוריות (1)

בראשית

לך לך

יג

י

מסכת זבחים (1)

שמות

תרומה

כז

ה

מסכת יבמות (1)

ויקרא

אחרי מות

יח

י

מסכת יומא (5)

בראשית

נח

ח

כב

מסכת יומא (5)

ויקרא

אחרי מות

טז

כג

מסכת יומא (5)

ויקרא

ויקרא

ד

יב

מסכת יומא (5)

ויקרא

צו

ו

ה

מסכת יומא (5)

שמות

תצוה

כח

ו

מסכת כריתות (1)

ויקרא

קדושים

יט

ח

מסכת כתובות (2)

בראשית

ויחי

מט

יא

מסכת כתובות (2)

דברים

עקב

יא

י

מסכת מגילה (1)

דברים

וזאת הברכה

לג

יט

מסכת מכות (2)

במדבר

מסעי

לה

כה

מסכת מכות (2)

בראשית

נח

ח

ה

מסכת נדרים (2)

במדבר

מטות

ל

יד

מסכת נדרים (2)

שמות

שמות

ד

כד

מסכת נידה (1)

בראשית

וישב

לז

כה

מסכת סוטה (9)

בראשית

ויחי

מט

כא

מסכת סוטה (9)

בראשית

ויחי

נ

ו

מסכת סוטה (9)

בראשית

וישב

לט

יא

מסכת סוטה (9)

בראשית

מקץ

מג

ל

מסכת סוטה (9)

דברים

כי תבוא

כז

ב

מסכת סוטה (9)

דברים

כי תבוא

כז

יב

מסכת סוטה (9)

דברים

נצבים

לא

יא

מסכת סוטה (9)

שמות

משפטים

כג

כח

מסכת סוטה (9)

שמות

שמות

א

כא

מסכת סוכה (2)

במדבר

שלח

טו

ד

מסכת סוכה (2)

שמות

תצוה

כט

מט

מסכת עבודה זרה (2)

במדבר

שלח

כב

ל

מסכת עבודה זרה (2)

בראשית

ויחי

מט

יב

מסכת ערכין (1)

ויקרא

בחוקותי

כו

כח

מסכת פסחים (2)

במדבר

נשא

ה

ב

מסכת פסחים (2)

דברים

ראה

טז

ד

מסכת קדושין (3)

ויקרא

צו

ז

כו

מסכת קדושין (3)

שמות

כי תשא

לד

כ

מסכת קדושין (3)

דברים

ראה

טו

יד

מסכת ראש השנה (1)

שמות

כי תשא

ל

טז

מסכת שבועות (3)

בראשית

נח

ח

כא

מסכת שבועות (3)

ויקרא

אמור

כב

ג

מסכת שבועות (3)

ויקרא

ויקרא

ה

ב

מסכת שבת (5)

בראשית

לך לך

יז

יג

מסכת שבת (5)

שמות

בשלח

טו

ח

מסכת שבת (5)

שמות

בשלח

טז

א

מסכת שבת (5)

שמות

כי תשא

לב

א

מסכת שבת (5)

שמות

תרומה

כו

ה


מקרא חסר (2)
מקרא מסורס (4)
מקרא קצר (9)
סמיכות פרשיות
למה נסמכה
סמך פרשה
לכך נסמכה
סרס המקרא (4)
סרסהו ודרשהו (2)
סרסהו ופרשהו (2)
פשוטו כמשמעו (4)
פשוטו של מקרא (23)
קישורים למדורים במאגר מת"ל
קל וחומר (37)
ת7
ת8
ת9
תת1
תת2
תת3
תת4
תת5
תת6
תת7
הרשמה לקבלת עדכונים
בניית אתרים קידום אתרים בגוגל אפיון אתרים