הבנת הנקרא, כישורי שפה, אסטרטגיות ומיומנות קריאה, כתיבה ואוריינות

הבנת הנקרא וכישורי שפה

מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

תוכן המדור
אתרים כלליים
אסטרטגיות קריאה והבנת הנקרא
אסטרטגיות קריאה להפקת משמעות מטקסט- שטף בקריאה
דפי עבודה ופעילויות לראשית הקריאה
הבנת הנקרא בחינוך מבוגרים ולעולים חדשים
הכותרת
חטיבת הביניים וחטיבה עליונה
חינוך מיוחד - טקסטים, מבדקים וחומרים למורה
טיפים לשיפור הבנת הנקרא
טקסט מידעי לביה"ס היסודי
טקסטים כלליים ושאלות לביה"ס היסודי
יחידות לימוד
כיתה א-ב
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
מאמרים עיוניים, מידע למורים, שיעורים ותרגילים
מבחנים בהבנת הנקרא ובהבעה לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה
מדרש תמונה וכתיבת סיפור לפי תמונות
מחוונים ומיפויים
מיומנויות: מיון, השכלה, השוואה, יוצא דופן, מילוי הוראות והסקת מסקנות
מיזוג טקסטים
מילון מונחים בכישורי שפה
משפטים ברצף
סוגי טקסטים
סיפורי מיריק שניר לקריאה ולהאזנה
סיפורים + דפי עבודה לראשית הקריאה
סיפורים להאזנה
ערכה לצורך מיפוי כיתתי / פרטני במטרה לתעד ולעקוב אחר מצב הקריאה של התלמידים
פעילויות לעידוד קריאה וספרים מומלצים
תבניות משחק והצעות לפעילות בהבנת הנקרא
תכניות לימודים ועזרים למורה
תמונות ברצף
דפי עבודה ופעילויות לראשית הקריאה
חינוך מיוחד - טקסטים, מבדקים וחומרים למורה
רוב מהחומרים מתאימים גם לכיתות רגילות
מאגר קבצים לחינוך המיוחד
מיומנויות: מיון, השכלה, השוואה, יוצא דופן, מילוי הוראות והסקת מסקנות
סיפורי מיריק שניר לקריאה ולהאזנה
באתר משחק ילדים
סיפורים + דפי עבודה לראשית הקריאה
סיפורים להאזנה
פעילויות לעידוד קריאה וספרים מומלצים
תבניות משחק והצעות לפעילות בהבנת הנקרא
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון