פירוש הרא"ם לפירוש רש"י לתורה

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

פירוש הרא"ם לפירוש רש"י לתורה

שיעור ד"ה בפירש"י המפורשים ע"י הרא"ם


מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

פירוש הרא"ם לפירש"י - מיון לפי חומשים
הערה חשובה:
במידה שהרא"ם מפרש, לדוגמה, שלושה קטעים שונים מתוך פירש"י לאותו ד"ה,
אנו נמנה זאת כשלוש פעמים.

חומש

מס' ד"ה בפירוש הרא"ם

מס' ד"ה לפי דפר"ו

% ד"ה המפורשים ע"י הרא"ם

בראשית

1246

1925

64.73%

שמות

966

1760

54.89%

ויקרא

844

1296

65.12%

במדבר

638

1221

52.25%

דברים

678

1273

53.26%

סה"כ

4372

7475

58.49%

פירוש הרא"ם לפירש"י - מיון לפי סדר הפרשיות

פרשה

מס' ד"ה בפירוש הרא"ם

מס' ד"ה לפי דפר"ו

% ד"ה המפורשים ע"י הרא"ם

בראשית

155

207

74.88%

נח

119

167

71.26%

לך לך

133

201

66.17%

וירא

140

223

62.78%

חיי שרה

71

103

68.93%

תולדות

75

126

59.52%

ויצא

110

183

60.11%

וישלח

101

166

60.84%

וישב

87

139

62.59%

מקץ

113

168

67.26%

ויגש

66

97

68.04%

ויחי

76

145

52.41%

שמות

98

167

58.68%

וארא

69

112

61.61%

בא

126

182

69.23%

בשלח

126

208

60.58%

יתרו

87

166

52.41%

משפטים

174

267

65.17%

תרומה

50

162

30.86%

תצוה

96

180

53.33%

כי תשא

113

247

45.75%

ויקהל

13

37

35.14%

פקודי

14

32

43.75%

ויקרא

140

184

76.09%

צו

83

103

80.58%

שמיני

95

149

63.76%

תזריע

46

92

50.00%

מצורע

63

83

75.90%

אחרי מות

80

109

73.39%

קדושים

62

114

54.39%

אמור

123

205

60.00%

בהר

68

107

63.55%

בחוקותי

84

150

56.00%

במדבר

42

77

54.55%

נשא

76

156

48.72%

בהעלותך

87

172

50.58%

שלח לך

68

123

55.28%

קרח

69

116

59.48%

חקת

66

134

49.25%

בלק

85

162

52.47%

פנחס

66

116

56.90%

מטות

50

89

56.18%

מסעי

29

76

38.16%

דברים

66

139

47.48%

ואתחנן

58

108

53.70%

עקב

57

95

60.00%

ראה

108

198

54.55%

שופטים

81

144

56.25%

כי תצא

106

163

65.03%

כי תבוא

61

113

53.98%

נצבים

17

35

48.57%

וילך

13

21

61.90%

האזינו

60

139

43.17%

וזאת הברכה

51

118

43.22%

סה"כ

4372

7475

58.49%


פירוש הרא"ם לפירש"י - מיון לפי אחוז הפירושים

פרשה

מס' ד"ה בפירוש הרא"ם

מס' ד"ה לפי דפר"ו

% ד"ה המפורשים ע"י הרא"ם

צו

83

103

80.58%

ויקרא

140

184

76.09%

מצורע

63

83

75.90%

בראשית

155

207

74.88%

אחרי מות

80

109

73.39%

נח

119

167

71.26%

בא

126

182

69.23%

חיי שרה

71

103

68.93%

ויגש

66

97

68.04%

מקץ

113

168

67.26%

לך לך

133

201

66.17%

משפטים

174

267

65.17%

כי תצא

106

163

65.03%

שמיני

95

149

63.76%

בהר

68

107

63.55%

וירא

140

223

62.78%

וישב

87

139

62.59%

וילך

13

21

61.90%

וארא

69

112

61.61%

וישלח

101

166

60.84%

בשלח

126

208

60.58%

ויצא

110

183

60.11%

אמור

123

205

60.00%

עקב

57

95

60.00%

תולדות

75

126

59.52%

קרח

69

116

59.48%

שמות

98

167

58.68%

פנחס

66

116

56.90%

שופטים

81

144

56.25%

מטות

50

89

56.18%

בחוקותי

84

150

56.00%

שלח לך

68

123

55.28%

במדבר

42

77

54.55%

ראה

108

198

54.55%

קדושים

62

114

54.39%

כי תבוא

61

113

53.98%

ואתחנן

58

108

53.70%

תצוה

96

180

53.33%

בלק

85

162

52.47%

ויחי

76

145

52.41%

יתרו

87

166

52.41%

בהעלותך

87

172

50.58%

תזריע

46

92

50.00%

חקת

66

134

49.25%

נשא

76

156

48.72%

נצבים

17

35

48.57%

דברים

66

139

47.48%

כי תשא

113

247

45.75%

פקודי

14

32

43.75%

וזאת הברכה     

51

118

43.22%

האזינו

60

139

43.17%

מסעי

29

76

38.16%

ויקהל

13

37

35.14%

תרומה

50

162

30.86%

סה"כ

4372

7475

58.49%


הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון