תעודות ונלווה לתעודה


תעודות, הערכות ונלווה לתעודה

מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

 

 

היגדים להוספה לתעודה
הערכת התחום חברתי ערכי ביסודי
מפתח הל"ב-האגף לחינוך יסודי/משרד החינוך
מידע עיוני
סיום שנת הלימודים
טקסים, מסיבות, פרידה, פעילויות, מתנות וספר מחזור
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון