רבייה והתפתחות בבעלי חיים ובצמחים
רבייה והתפתחות בבעלי חיים ובצמחים
מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

התפתחות העובר בבעלי חיים
תמונות מדהימות של עוברי בעלי חיים/
פעילויות והדמיות מקוונות
פעילות אינטראקטיבית - רבייה בבני אדם/מטח
רבייה בצמחים
מידע
התרבות בצמחים-/תפוח פיס אופקים
רבייה וגטטיבית-מצגת/קרית חינוך, תרבות וספורט "דרור"
אבקנים-מצגת/אכשול פיס טבריה
דף הגדרות לרבייה בצמחים/אורט סניגלובסקי
הרבייה המינית בצמח/ישיבת שעלבים
חילוף דורות בשרך – חסרי זרע - מצגת/איריס וענבל בבית ספר איזורי נופי גולן
מבנה הפרח ואברי הרבייה/אינדקס צמחי נוי ע"ש רות בנימין
מערך שיעור: רבייה זויגית בצמחים/אורט סינגלובסקי
מצגת האבקה והפרייה בצמחים/תמי דסה בקרית חינוך דרור
מצגת מההפריה דרך הפרי והזרע לנביטה/אורית שרון - עמיאל
מצגת: האבקה בצמחים / בית חינוך ירקון, נוה ירק
סרטון אנימציה רבייה בצמחים/מירב בקרית חינוך דרור
עקרונות הרבייה הוגטטיבית/קרית חינוך, תרבות וספורט "דרור"
פרק א- רבייה וגטטיבית בצמחים/קרית חינוך, תרבות וספורט "דרור"
פרק ב- האבקה בצמח/קרית חינוך, תרבות וספורט "דרור"
פרק ג- רבייה מינית - הפרייה, פרי זרע/קרית חינוך, תרבות וספורט "דרור"
רבייה בצמחים - מצגת/ענבל בבית ספר איזורי נופי גולן
רבייה בצמחים ובע"ח ואדם-מצגת/יוכי בן שטרית
רבייה זוויגית בצמחים-מצגת/אשכול פיס טבריה
רבייה מינית - פרח ופרי-מצגת/קרית חינוך, תרבות וספורט "דרור"
רבייה מינית בצמחים-מצגת/אשכול פיס טבריה
תאים - מיטוזה ומיוזה
קישור למדור במת"ל
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון