מדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי ולחטיבת הביניים
מדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי
ולחטיבת הביניים
מאגר מת"ל במכללת קיי - באר שבעLaura Strickland/MyCuteGraphics.com©

http://www.mycutegraphics.com

אתרים כלליים
אנרגיה: מידע ופעילויות /עמלנט
אתר מדע וטכנולוגיה/וינוגראי יוליה, בי"ס מצפור הסביונים
ביולוגיה על כנפי הסנונית
ביולוגיה, דפי עבודה ומצגות ע"פ נושאים (חטיבה עליונה) / מורי הביולוגיה, בית החינוך ע"ש ברל כצנלסון, כפר סבא
ביולוגיה, דפי עבודה ע"פ כיתות ונושאים (חטיבה עליונה) / מורי הביולוגיה, עירוני א', חיפה
ביולוגיה, מצגות ודפי עבודה ע"פ נושאים (חטיבה עליונה) / אורי לנדסברג, בי"ס עמקים תבור, עמק יזרעאל
בריינפופ (חלק מהחומרים בתשלום)
דוידסון online - סרטוני טבע עם תרגום ומקורות מידע נוספים/ מכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון ויצמן
דף הבית של אתר מדעים, איריס/ בי"ס שלום עליכם
דפי פעילות במדעים לפי כיתות ולפי נושאים (למידה בבית)/ מט"ר
דפי פעילות לפי כיתות ונושאים/ אירית כהן, ביה"ס רעים
ה - WEBQUEST ומערכי שיעורים למורים לביולוגיה/עמלנט
חושבים מדע-מבינים סביבה: מידע ופעילויות/המחלקה להוראת המדעים, מכון וייצמן
מאגר קבצים למורי מדעים - אשקלון
מדע בעידן טכנולוגי: פעילויות מתוקשבות בתיאום עם ספרי הלימוד/ הוצאת רכס
מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי: תכני הלימוד, מיומנויות חשיבה ועשייה, התפיסה הרעיונית/ האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
מדע וטכנולוגיה במטח
מוט-נט - מרכז מורים ארצי לטכנולוגיה בחטיבת הביניים
מט"ר צעיר - לחטיבת הביניים
מידע ומשימות בנושאי מדע לפי תוכנית הלימודים (ג-ט)/ אופק, מט"ח
סביבה: תופעות ושינויים בסביבה ושמירה על הסביבה - מידע ופעילויות/ אתר סבבה, המשרד להגנת הסביבה
קישורים ועזרים למורי ביולוגיה (חטיבה עליונה) / אתר רשת עמל
אורח חיים בריא - נושא שנתי תשע"ב
קישור למדור במת"ל
גלילאו ניוטון ואני

בפרויקט מב"ט

גלילאו ניוטון ואני - אוסף פעילויות/קדימה מדע
מבחני מיצ"ב לחטיבת הביניים
אוסף גדול של קבצים במאגר הקבצים למורי המדעים
דוחות מבחני מיצ"ב/משרד החינוך
מבנה מבחן המיצ"ב במדע וטכנולוגיה /מוטות : מו"ט בחט"ב
אוסף מבחני מיצ"ב לכיתה ח/איש שלום - כפר יונה
אוסף מבחנים מקוונים לתרגול עם משוב/מוטות : מו"ט בחט"ב
אוסף מבחנים מקוונים לתרגול עם ציון/מוטות : מו"ט בחט"ב
דפי הכנה מיצ"ב במדע וטכנולוגיה כיתות ח' תש"ע/חט"ב אלון ארן קרית שרת חולון
חוברת הערכות לקראת מיצ"ב 2009/צוות מדעים ,חט"ב איש שלום
חוברת חזרה במדעים לקראת מבחן מיצ"ב - אינטראקציה וכוחות/חט"ב פיינשטיין פ"ת
חוברת חזרה במדעים לקראת מבחן מיצ"ב - נושא בחירה: מים חומר לחיים/חט"ב פיינשטיין פ"ת
חוברת חזרה במדעים לקראת מבחן מיצ"ב - נושא בחירה:רבייה היצורים חיים/חט"ב פיינשטיין פ"ת
חוברת חזרה במדעים לקראת מבחן מיצ"ב- אל תוך האטום/חט"ב פיינשטיין פ"ת
חוברת חזרה במדעים לקראת מבחן מיצ"ב- חומרים - מבנה, תכונות ותהליכים/חט"ב פיינשטיין פ"ת
חוברת חזרה במדעים לקראת מבחן מיצ"ב- מיומנות: עבודת חקר/חט"ב פיינשטיין פ"ת
חוברת חזרה במדעים לקראת מבחן מיצ"ב- מיומנות: קריאת גרפים/חט"ב פיינשטיין פ"ת
מבדק 10: מסכם של משרד החינוך במאגר קבצים למורי המדעים
מבדק 11: מסכם של משרד החינוך במאגר קבצים למורי המדעים
מבחן מיצ"ב במדע וטכנולוגיה תשס"ד/בי"ס גולדה מאיר נס ציונה
תרגול במדעים לקראת מבחן מיצ"ב - נושא בחירה: רבייה היצורים חיים/חט"ב פיינשטיין פ"ת
תרגול בנושא : חומרים - מבנה, תכונות ותהליכים/חט"ב פיינשטיין פ"ת
תרגול הנושא : אל תוך האטום/חט"ב פיינשטיין פ"ת
תרגול הנושא :אינטראקציה וכוחות/חט"ב פיינשטיין פ"ת
קשרי קיום ואקולוגיה
אוסף קבצים במאגר קבצים למורי המדעים
בעיות ופתרונות באיכות הסביבה: משימה מתוקשבת מובנית/ ביה"ס איריסים, כרמיאל
דף פעילות בנושא התאמת צמחים למדבר (הצלף) לסיור/משרד החינוך, מינהלת הטיולים, מכללת גורדון
דפי פעילות לפי פרקי הספר/אירית כהן ברעות
התחממות כדור הארץ: סרטון טבע/youtube
מבחן בסביבות חיים, קשרי קיום/רונית פלג בי"ס שלום עליכם
מבחן מקוון רב ברירה בנושא קשרי קיום/מש"ל
מהי אקולוגיה- מצגת /מרינה מולטר (מדריכה שוש אליהו) במדעים - תכנית התקשוב הלאומית
מידע, תמונות ועוד/האתר המדעי של לבנה
מערך שיעור דשנים/מדעים - תכנית התקשוב הלאומית
מערכת אקולוגית שיעור מתוקשב/ מרינה מולטר (מדריכה שוש אליהו) במדעים - תכנית התקשוב הלאומית
מצגת קשרי קיום/בי"ס דקל אשקלון
ניטור זיהום האויר בשכונה: פעילות/ביה"ס גאולים, ירושלים
עבודת חזרה לקראת מבחן – לסכום נושא: קשרי קיום בנערכת אקולוגית/אוח חברים
פירמידות מזון אקולוגיות: מידע ופעילויות מתוקשבות/ מט"ח
קבצי סיכום בנושאים מגוונים/ב"ס וילקומיץ ראש פינה
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון