מאמרים והרהורים אודות ניהול עצמי
מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע
בתי ספר בניהול עצמי – אינדקס חשבונות כבסיס לדיווח אחיד
קישור למאמר מאת אלישע סער, רואה חשבון/אתר Alliott
האצלת סמכויות והעצמה
נאוה רוזנוסר – שלומית שימרון /אגף התכנון של משרד החינוך
קישור למאמר
ספר מקוון - בי"ס בניהול עצמי- מבט בין-לאומי
בעריכת עמית וללנסקי ויצחק פרידמן, משרד החינוך, 2003.
בתי ספר בניהול עצמי - מבט בין-לאומי
עקרונות בי"ס בניהול עצמי
קישור למסמך/אגף התכנון של משרד החינוך
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון