מאמרים והרהורים אודות ניהול עצמי
מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע
בתי ספר בניהול עצמי – אינדקס חשבונות כבסיס לדיווח אחיד
האצלת סמכויות והעצמה
נאוה רוזנוסר – שלומית שימרון /אגף התכנון של משרד החינוך
ספר מקוון - בי"ס בניהול עצמי- מבט בין-לאומי
בעריכת עמית וללנסקי ויצחק פרידמן, משרד החינוך, 2003.
עקרונות בי"ס בניהול עצמי
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון