סמינריונים בחינוך

סמינריונים בחינוך

מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע© Dana Rothstein | Dreamstime Stock Photos

כתבי עת ומאגרי מידע אקדמיים מקוונים
סמינריון/אביטל רייף
נושא העבודה: תיאוריית האינטליגנציות המרובות של גרדנר וביטויה בתכניות לימודים להכשרת סטודנטים מצוינים להוראה.
סמינריון/דניאלה מורם
אקלים כיתה – השפעתו על מוטיבציית התלמידים ללמידה.
סמינריון/יאיר ארזי
השוואה בין דרכי הוראה בקבוצות והוראה פרונטלית
עבודות סמינריוניות ופרוייקטים - הנחיות ודוגמאות
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון