בגלל הקידוד ייתכן שקישור שיש בתוכו אותיות בעברית לא יועתק נכון לכן לפעמים נצטרך להשתמש בקצור דרך לאתר (REDIRECT)