פרשני התורה - אותיות הקודש - מיון לפי שם האות ושם הפרשן

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

אותיות הקודש בפירושי פרשני התורה

סדר המיון:
    1.שם האות.
              2.שם הפרשן/פירוש

                                מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

טבלה מסכמת
לשם הכנת הטבלאות ומסדי הנתונים המופיעים כאן, נעזרנו בפירושי פרשני המקרא, 
כפי המובאים ב"מאגר תורת אמת" -  מאגר תורני חופשי לכבוד השם יתברך.
קישור למאגר:
http://www.ateret4u.com/online/
קישור לתנאי זכויות היוצרים ותנאי רשיון CC2.5:
http://www.toratemetfreeware.com/?home;2;


 

פרשן/פירוש

חומש

פרשה

פרק

פסוק

אות

רש"י

בראשית

לך לך

טו

יז

אל"ף

רש"י

בראשית

חיי שרה

כד

כא

אל"ף

רש"י

בראשית

חיי שרה

כה

ג

אל"ף

רש"י

בראשית

ויצא

כט

ו

אל"ף

רש"י

בראשית

מקץ

מא

לה

אל"ף

רש"י

בראשית

ויגש

מו

כו

אל"ף

רש"י

בראשית

ויחי

מט

י

אל"ף

רש"י

שמות

בא

י

כא

אל"ף

רש"י

שמות

יתרו

יח

ח

אל"ף

רש"י

במדבר

מטות

לב

כד

אל"ף

רמב"ן

בראשית

בראשית

א

א

אל"ף

רמב"ן

בראשית

לך לך

יז

א

אל"ף

רמב"ן

בראשית

לך לך

יז

יח

אל"ף

רמב"ן

בראשית

וירא

יח

ג

אל"ף

רמב"ן

בראשית

וירא

יח

כג

אל"ף

רמב"ן

בראשית

חיי שרה

כד

א

אל"ף

רמב"ן

בראשית

וישלח

לב

כג

אל"ף

רמב"ן

בראשית

מקץ

מג

כ

אל"ף

רמב"ן

במדבר

שלח לך

יד

יז

אל"ף

רמב"ן

דברים

ואתחנן

ג

כד

אל"ף

רמב"ן

דברים

עקב

ט

כה

אל"ף

רמב"ן

דברים

כי תצא

כא

יד

אל"ף

אור החיים

שמות

משפטים

כא

ח

אל"ף

אור החיים

שמות

משפטים

כא

יא

אל"ף

אור החיים

שמות

משפטים

כא

יא

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

א

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

י

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

נח

ז

יא

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

נח

יא

א

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יג

ה

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יג

ט

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

לך לך

טז

יא

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

וירא

יח

כא

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

וירא

יט

ב

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

וירא

כב

א

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

חיי שרה

כג

ו

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

תולדות

כז

יט

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

תולדות

כז

כה

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

תולדות

כז

לז

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

ויצא

כט

ב

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

ויצא

ל

יא

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

וישלח

לב

ה

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

וישלח

לו

כד

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

וישב

לז

כה

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

וישב

לח

כה

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

מקץ

מא

מג

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

מקץ

מב

יא

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

ויגש

מה

יד

אל"ף

אבן עזרא

שמות

שמות

א

ב

אל"ף

אבן עזרא

שמות

שמות

א

ג

אל"ף

אבן עזרא

שמות

שמות

א

טז

אל"ף

אבן עזרא

שמות

שמות

א

יז

אל"ף

אבן עזרא

שמות

שמות

ב

ט

אל"ף

אבן עזרא

שמות

שמות

ג

טו

אל"ף

אבן עזרא

שמות

שמות

ג

יח

אל"ף

אבן עזרא

שמות

שמות

ה

ז

אל"ף

אבן עזרא

שמות

שמות

ה

טז

אל"ף

אבן עזרא

שמות

וארא

ו

ג

אל"ף

אבן עזרא

שמות

וארא

ז

א

אל"ף

אבן עזרא

שמות

וארא

ז

יד

אל"ף

אבן עזרא

שמות

וארא

ח

יח

אל"ף

אבן עזרא

שמות

וארא

ט

ט

אל"ף

אבן עזרא

שמות

וארא

ט

כח

אל"ף

אבן עזרא

שמות

בא

י

ד

אל"ף

אבן עזרא

שמות

בא

י

כא

אל"ף

אבן עזרא

שמות

בא

יג

יד

אל"ף

אבן עזרא

שמות

בשלח

יד

כד

אל"ף

אבן עזרא

שמות

יתרו

יט

יג

אל"ף

אבן עזרא

שמות

משפטים

כא

יח

אל"ף

אבן עזרא

שמות

ויקהל

לו

יב

אל"ף

אבן עזרא

ויקרא

ויקרא

ב

ב

אל"ף

אבן עזרא

ויקרא

שמיני

יא

מג

אל"ף

אבן עזרא

ויקרא

תזריע

יג

כ

אל"ף

אבן עזרא

ויקרא

אחרי מות

טז

ח

אל"ף

אבן עזרא

ויקרא

אחרי מות

יח

יז

אל"ף

אבן עזרא

ויקרא

אמור

כג

יז

אל"ף

אבן עזרא

ויקרא

בחקתי

כו

טז

אל"ף

אבן עזרא

במדבר

נשא

ו

יג

אל"ף

אבן עזרא

במדבר

בהעלתך

יא

ה

אל"ף

אבן עזרא

במדבר

בהעלתך

יא

יא

אל"ף

אבן עזרא

במדבר

בהעלתך

יא

כ

אל"ף

אבן עזרא

במדבר

חקת

כא

א

אל"ף

אבן עזרא

במדבר

חקת

כא

ל

אל"ף

אבן עזרא

במדבר

בלק

כג

ג

אל"ף

אבן עזרא

במדבר

מטות

לב

כד

אל"ף

אבן עזרא

במדבר

מטות

לב

לב

אל"ף

אבן עזרא

במדבר

מסעי

לד

י

אל"ף

אבן עזרא

דברים

דברים

ג

ד

אל"ף

אבן עזרא

דברים

עקב

יא

יב

אל"ף

אבן עזרא

דברים

כי תצא

כב

ו

אל"ף

אבן עזרא

דברים

כי תצא

כג

יד

אל"ף

אבן עזרא

דברים

כי תצא

כג

יט

אל"ף

אבן עזרא

דברים

כי תצא

כד

כ

אל"ף

אבן עזרא

דברים

כי תבוא

כח

סו

אל"ף

אבן עזרא

דברים

האזינו

לב

כו

אל"ף

אבן עזרא

דברים

האזינו

לב

לג

אל"ף

אבן עזרא

דברים

וזאת הברכה

לג

כא

אל"ף

אבן עזרא

דברים

וזאת הברכה

לג

כה

אל"ף

כלי יקר

בראשית

נח

ו

טו

אל"ף

כלי יקר

בראשית

וישלח

לב

כה

אל"ף

כלי יקר

ויקרא

ויקרא

א

א

אל"ף

כלי יקר

ויקרא

ויקרא

א

א

אל"ף

כלי יקר

ויקרא

שמיני

יא

מד

אל"ף

כלי יקר

במדבר

נשא

ה

ב

אל"ף

כלי יקר

במדבר

שלח לך

טו

כד

אל"ף

ספורנו

בראשית

תולדות

כז

לג

אל"ף

בעל הטורים

בראשית

וישב

לח

כה

אל"ף

בעל הטורים

שמות

וארא

ט

ד

אל"ף

בעל הטורים

שמות

יתרו

כ

יג

אל"ף

בעל הטורים

ויקרא

ויקרא

א

א

אל"ף

בעל הטורים

במדבר

בהעלתך

יא

יא

אל"ף

בעל הטורים

במדבר

בהעלתך

יא

כ

אל"ף

בעל הטורים

במדבר

מטות

לא

ד

אל"ף

בעל הטורים

דברים

ואתחנן

ד

לד

אל"ף

בעל הטורים

דברים

ראה

יא

כז

אל"ף

בעל הטורים

דברים

שופטים

יח

יג

אל"ף

בעל הטורים

דברים

כי תצא

כא

יז

אל"ף

בעל הטורים

דברים

כי תצא

כה

ה

אל"ף

בעל הטורים

דברים

וזאת הברכה

לג

כ

אל"ף

בעל הטורים

דברים

וזאת הברכה

לד

ו

אל"ף

שפתי חכמים

בראשית

בראשית

א

ח

אל"ף

שפתי חכמים

בראשית

וירא

כא

ב

אל"ף

שפתי חכמים

בראשית

חיי שרה

כג

ו

אל"ף

שפתי חכמים

בראשית

תולדות

כה

כג

אל"ף

שפתי חכמים

בראשית

תולדות

כו

י

אל"ף

שפתי חכמים

בראשית

מקץ

מב

א

אל"ף

שפתי חכמים

בראשית

ויגש

מז

יג

אל"ף

שפתי חכמים

שמות

תרומה

כה

יא

אל"ף

שפתי חכמים

שמות

תצוה

כח

טו

אל"ף

שפתי חכמים

ויקרא

ויקרא

א

טז

אל"ף

שפתי חכמים

במדבר

בהעלתך

יא

כ

אל"ף

שפתי חכמים

במדבר

קרח

טז

יא

אל"ף

שפתי חכמים

במדבר

מטות

לב

כד

אל"ף

שפתי חכמים

דברים

דברים

א

טז

אל"ף

שפתי חכמים

דברים

ואתחנן

ד

לא

אל"ף

שפתי חכמים

דברים

כי תצא

כה

ה

אל"ף

שפתי חכמים

דברים

האזינו

לב

כז

אל"ף

רש"י

בראשית

וירא

יח

כ

בי"ת

רש"י

בראשית

חיי שרה

כד

כז

בי"ת

רש"י

בראשית

ויצא

כט

ו

בי"ת

רש"י

בראשית

וישלח

לה

ז

בי"ת

רש"י

בראשית

מקץ

מב

כא

בי"ת

רש"י

בראשית

ויגש

מו

כו

בי"ת

רש"י

שמות

שמות

ד

ד

בי"ת

רש"י

שמות

שמות

ה

ט

בי"ת

רש"י

שמות

משפטים

כב

יט

בי"ת

רש"י

ויקרא

קדושים

יט

טז

בי"ת

רמב"ן

בראשית

בראשית

א

א

בי"ת

רמב"ן

בראשית

ויצא

ל

כ

בי"ת

רמב"ן

בראשית

מקץ

מא

ב

בי"ת

רמב"ן

בראשית

מקץ

מג

כ

בי"ת

רמב"ן

ויקרא

ויקרא

א

יז

בי"ת

רמב"ן

ויקרא

ויקרא

ד

כב

בי"ת

רמב"ן

ויקרא

צו

ח

לב

בי"ת

רמב"ן

ויקרא

קדושים

יט

כ

בי"ת

רמב"ן

ויקרא

אמור

כג

יא

בי"ת

רמב"ן

במדבר

קרח

יח

י

בי"ת

רמב"ן

דברים

ואתחנן

ו

ג

בי"ת

רמב"ן

דברים

שופטים

יז

ח

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

א

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

ב

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

ח

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ג

טו

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

נח

ח

יא

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

נח

ט

ב

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יב

יג

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

חיי שרה

כד

א

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

ויצא

כח

יא

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

ויצא

כט

לב

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

וישב

לז

ז

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

וישב

לז

י

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

וישב

לז

כה

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

וישב

לח

יא

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

מקץ

מא

ב

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

ויחי

מט

ה

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

ויחי

נ

כו

בי"ת

אבן עזרא

שמות

שמות

א

ב

בי"ת

אבן עזרא

שמות

שמות

א

ה

בי"ת

אבן עזרא

שמות

שמות

א

ז

בי"ת

אבן עזרא

שמות

שמות

א

יד

בי"ת

אבן עזרא

שמות

שמות

ג

טו

בי"ת

אבן עזרא

שמות

שמות

ג

יח

בי"ת

אבן עזרא

שמות

וארא

ו

ג

בי"ת

אבן עזרא

שמות

וארא

ז

ט

בי"ת

אבן עזרא

שמות

בשלח

טו

כב

בי"ת

אבן עזרא

שמות

בשלח

טו

כו

בי"ת

אבן עזרא

שמות

בשלח

טז

כג

בי"ת

אבן עזרא

שמות

בשלח

יז

יד

בי"ת

אבן עזרא

שמות

יתרו

יט

יח

בי"ת

אבן עזרא

שמות

יתרו

כ

יג

בי"ת

אבן עזרא

שמות

יתרו

כ

כג

בי"ת

אבן עזרא

שמות

משפטים

כא

כ

בי"ת

אבן עזרא

שמות

משפטים

כא

כד

בי"ת

אבן עזרא

שמות

תרומה

כה

כט

בי"ת

אבן עזרא

שמות

תרומה

כו

ד

בי"ת

אבן עזרא

שמות

ויקהל

לח

ח

בי"ת

אבן עזרא

ויקרא

צו

ו

יג

בי"ת

אבן עזרא

ויקרא

אמור

כג

לט

בי"ת

אבן עזרא

ויקרא

אמור

כד

כ

בי"ת

אבן עזרא

ויקרא

בחקתי

כו

כא

בי"ת

אבן עזרא

ויקרא

בחקתי

כו

מג

בי"ת

אבן עזרא

במדבר

בהעלתך

יב

א

בי"ת

אבן עזרא

במדבר

שלח לך

טו

לד

בי"ת

אבן עזרא

דברים

ואתחנן

ו

ג

בי"ת

אבן עזרא

דברים

ואתחנן

ו

טז

בי"ת

אבן עזרא

דברים

כי תצא

כה

ד

בי"ת

אבן עזרא

דברים

נצבים

כט

יא

בי"ת

אבן עזרא

דברים

האזינו

לב

כח

בי"ת

אבן עזרא

דברים

וזאת הברכה

לג

ו

בי"ת

כלי יקר

בראשית

בראשית

א

א

בי"ת

כלי יקר

בראשית

בראשית

ד

ג

בי"ת

כלי יקר

שמות

וארא

ט

יד

בי"ת

כלי יקר

שמות

תרומה

כה

א

בי"ת

כלי יקר

שמות

ויקהל

לה

ה

בי"ת

כלי יקר

ויקרא

ויקרא

א

א

בי"ת

כלי יקר

ויקרא

בחקתי

כו

מ

בי"ת

כלי יקר

במדבר

נשא

ו

יא

בי"ת

כלי יקר

במדבר

בהעלתך

י

י

בי"ת

כלי יקר

במדבר

שלח לך

יג

יח

בי"ת

כלי יקר

דברים

דברים

א

יג

בי"ת

כלי יקר

דברים

שופטים

כ

א

בי"ת

כלי יקר

דברים

כי תצא

כא

י

בי"ת

כלי יקר

דברים

וזאת הברכה

לד

יב

בי"ת

ספורנו

שמות

וארא

ו

ג

בי"ת

ספורנו

במדבר

פינחס

כח

כו

בי"ת

בעל הטורים

בראשית

ויחי

מט

ח

בי"ת

בעל הטורים

שמות

תצוה

כח

ו

בי"ת

בעל הטורים

ויקרא

אמור

כא

יג

בי"ת

בעל הטורים

דברים

עקב

י

כב

בי"ת

בעל הטורים

דברים

כי תצא

כא

יז

בי"ת

שפתי חכמים

בראשית

נח

ו

יז

בי"ת

שפתי חכמים

בראשית

חיי שרה

כג

יח

בי"ת

שפתי חכמים

בראשית

ויצא

ל

לז

בי"ת

שפתי חכמים

בראשית

וישלח

לד

לא

בי"ת

שפתי חכמים

בראשית

וישב

לט

כג

בי"ת

שפתי חכמים

שמות

תרומה

כה

יא

בי"ת

שפתי חכמים

שמות

תצוה

כח

טו

בי"ת

שפתי חכמים

שמות

תצוה

כט

ד

בי"ת

שפתי חכמים

שמות

תצוה

ל

א

בי"ת

שפתי חכמים

שמות

תצוה

ל

ד

בי"ת

שפתי חכמים

שמות

כי תשא

לד

יט

בי"ת

שפתי חכמים

ויקרא

תזריע

יג

נב

בי"ת

שפתי חכמים

ויקרא

מצורע

יד

נז

בי"ת

שפתי חכמים

ויקרא

אחרי מות

טז

ד

בי"ת

שפתי חכמים

ויקרא

קדושים

יט

יד

בי"ת

שפתי חכמים

ויקרא

אמור

כג

טז

בי"ת

שפתי חכמים

במדבר

במדבר

ג

א

בי"ת

שפתי חכמים

במדבר

במדבר

ד

יב

בי"ת

שפתי חכמים

במדבר

בהעלתך

יב

ח

בי"ת

שפתי חכמים

במדבר

קרח

יח

ל

בי"ת

שפתי חכמים

במדבר

חקת

יט

יג

בי"ת

שפתי חכמים

דברים

כי תצא

כב

כא

בי"ת

שפתי חכמים

דברים

כי תצא

כה

ב

בי"ת

שפתי חכמים

דברים

כי תבוא

כח

מז

בי"ת

שפתי חכמים

דברים

כי תבוא

כח

נב

בי"ת

רש"י

ויקרא

קדושים

יט

טז

גימ"ל

רמב"ן

בראשית

מקץ

מא

מז

גימ"ל

אבן עזרא

בראשית

נח

ח

ב

גימ"ל

אבן עזרא

שמות

שמות

ג

טו

גימ"ל

אבן עזרא

שמות

בשלח

טז

יד

גימ"ל

כלי יקר

שמות

תרומה

כה

לא

גימ"ל

כלי יקר

דברים

ראה

טו

י

גימ"ל

כלי יקר

דברים