פרשני התורה - אותיות הקודש - מיון לפי סדר המקראות ושם האות

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

אותיות הקודש בפירושי פרשני התורה

סדר המיון:
       1.סדר המקראות.
2.שם האות.

                                מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

טבלה מסכמת
לשם הכנת הטבלאות ומסדי הנתונים המופיעים כאן, נעזרנו בפירושי פרשני המקרא, 
כפי המובאים ב"מאגר תורת אמת" -  מאגר תורני חופשי לכבוד השם יתברך.
קישור למאגר:
http://www.ateret4u.com/online/
קישור לתנאי זכויות היוצרים ותנאי רשיון CC2.5:
http://www.toratemetfreeware.com/?home;2;

פרשן

חומש

פרשה

פרק

פסוק

אות

רמב"ן

בראשית

בראשית

א

א

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

א

אל"ף

רמב"ן

בראשית

בראשית

א

א

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

א

בי"ת

כלי יקר

בראשית

בראשית

א

א

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

א

ה"א

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

א

ה"א

רמב"ן

בראשית

בראשית

א

א

ו"ו

רמב"ן

בראשית

בראשית

א

א

ו"ו

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

ב

ה"א

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

ב

מ"ם

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

ב

פ"א

כלי יקר

בראשית

בראשית

א

ג

למ"ד

כלי יקר

בראשית

בראשית

א

ג

מ"ם

רמב"ן

בראשית

בראשית

א

ה

ה"א

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

ה

ה"א

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

ז

למ"ד

שפתי חכמים

בראשית

בראשית

א

ח

אל"ף

רמב"ן

בראשית

בראשית

א

ח

מ"ם

רמב"ן

בראשית

בראשית

א

ח

שי"ן

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

יד

זי"ן

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

יד

למ"ד

רמב"ן

בראשית

בראשית

א

יח

ה"א

שפתי חכמים

בראשית

בראשית

א

כ

ה"א

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

כ

נו"ן

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

כ

פ"א

שפתי חכמים

בראשית

בראשית

א

כא

ה"א

שפתי חכמים

בראשית

בראשית

א

כא

יו"ד

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

כא

סמ"ך

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

כא

שי"ן

רמב"ן

בראשית

בראשית

א

כד

סמ"ך

שפתי חכמים

בראשית

בראשית

א

כח

שי"ן

בעל הטורים

בראשית

בראשית

א

כט

למ"ד

רש"י

בראשית

בראשית

א

לא

ה"א

כלי יקר

בראשית

בראשית

א

לא

ה"א

כלי יקר

בראשית

בראשית

א

לא

ה"א

כלי יקר

בראשית

בראשית

א

לא

ו"ו

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

ב

בי"ת

רש"י

בראשית

בראשית

ב

ד

ה"א

רמב"ן

בראשית

בראשית

ב

ד

ה"א

כלי יקר

בראשית

בראשית

ב

ד

ה"א

שפתי חכמים

בראשית

בראשית

ב

ד

ה"א

רש"י

בראשית

בראשית

ב

ד

יו"ד

כלי יקר

בראשית

בראשית

ב

ד

יו"ד

שפתי חכמים

בראשית

בראשית

ב

ד

יו"ד

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

ז

יו"ד

רמב"ן

בראשית

בראשית

ב

ז

למ"ד

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

ז

פ"א

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

ח

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

ח

ה"א

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

י

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

יד

ה"א

שפתי חכמים

בראשית

בראשית

ב

יד

ה"א

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

יד

תי"ו

שפתי חכמים

בראשית

בראשית

ב

יד

תי"ו

רמב"ן

בראשית

בראשית

ב

יט

למ"ד

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

יט

למ"ד

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

יט

נו"ן

שפתי חכמים

בראשית

בראשית

ב

כא

למ"ד

כלי יקר

בראשית

בראשית

ב

כא

סמ"ך

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

כג

ה"א

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

כג

יו"ד

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

כג

קו"ף

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

כג

שי"ן

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

כה

שי"ן

שפתי חכמים

בראשית

בראשית

ג

א

למ"ד

שפתי חכמים

בראשית

בראשית

ג

ח

שי"ן

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ג

טו

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ג

טז

נו"ן

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ג

יא

למ"ד

כלי יקר

בראשית

בראשית

ג

יד

מ"ם

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ג

יד

נו"ן

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ג

כ

יו"ד

כלי יקר

בראשית

בראשית

ג

כ

יו"ד

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ג

כב

נו"ן

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ג

כג

ה"א

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ג

כג

מ"ם

כלי יקר

בראשית

בראשית

ד

ג

בי"ת

כלי יקר

בראשית

בראשית

ד

ג

נו"ן

כלי יקר

בראשית

בראשית

ד

ג

קו"ף

כלי יקר

בראשית

בראשית

ד

ג

רי"ש

רש"י

בראשית

בראשית

ד

ט

ה"א

שפתי חכמים

בראשית

בראשית

ד

יג

ה"א

כלי יקר

בראשית

בראשית

ד

יז

אלפ"א בית"א

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ד

כ

יו"ד

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ד

כו

חי"ת

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ו

ג

שי"ן

שפתי חכמים

בראשית

בראשית

ו

ג

שי"ן

בעל הטורים

בראשית

נח

ה

טז

למ"ד

בעל הטורים

בראשית

נח

ה

יג

מ"ם

שפתי חכמים

בראשית

נח

ו

ט

למ"ד

כלי יקר

בראשית

נח

ו

טו

אל"ף

כלי יקר

בראשית

נח

ו

טו

ה"א

כלי יקר

בראשית

נח

ו

טו

ה"א

כלי יקר

בראשית

נח

ו

טו

יו"ד

כלי יקר

בראשית

נח

ו

טו

יו"ד

אבן עזרא

בראשית

נח

ו

טז

יו"ד

אבן עזרא

בראשית

נח

ו

יד

כ"ף

אבן עזרא

בראשית

נח

ו

יד

קו"ף

שפתי חכמים

בראשית

נח

ו

יז

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

נח

ו

יז

נו"ן

אבן עזרא

בראשית

נח

ז

ד

מ"ם

אבן עזרא

בראשית

נח

ז

ד

עי"ן

אבן עזרא

בראשית

נח

ז

ד

פ"א

אבן עזרא

בראשית

נח

ז

יא

אל"ף

רש"י

בראשית

נח

ז

כג

ה"א

רש"י

בראשית

נח

ז

כג

יו"ד

שפתי חכמים

בראשית

נח

ז

כג

יו"ד

שפתי חכמים

בראשית

נח

ז

כג

מ"ם

אבן עזרא

בראשית

נח

ח

א

כ"ף

אבן עזרא

בראשית

נח

ח

א

עי"ן

אבן עזרא

בראשית

נח

ח

ב

גימ"ל

אבן עזרא

בראשית

נח

ח

ב

כ"ף

אבן עזרא

בראשית

נח

ח

ב

סמ"ך

אבן עזרא

בראשית

נח

ח

ב

שי"ן

אבן עזרא

בראשית

נח

ח

יא

בי"ת

כלי יקר

בראשית

נח

ח

יא

למ"ד

אבן עזרא

בראשית

נח

ח

יא

רי"ש

אבן עזרא

בראשית

נח

ח

יב

יו"ד

שפתי חכמים

בראשית

נח

ח

יז

יו"ד

אבן עזרא

בראשית

נח

ח

כא

חי"ת

רמב"ן

בראשית

נח

ח

כא

מ"ם

אבן עזרא

בראשית

נח

ח

כא

פ"א

אבן עזרא

בראשית

נח

ח

כא

רי"ש

שפתי חכמים

בראשית

נח

ח

כב

למ"ד

אבן עזרא

בראשית

נח

ט

ב

בי"ת

שפתי חכמים

בראשית

נח

ט

יב

דל"ת

שפתי חכמים

בראשית

נח

ט

יב

רי"ש

אבן עזרא

בראשית

נח

ט

יד

נו"ן

כלי יקר

בראשית

נח

ט

כ

אלפ"א ביתא

כלי יקר

בראשית

נח

ט

כ

יו"ד

כלי יקר

בראשית

נח

ט

כ

למ"ד

כלי יקר

בראשית

נח

ט

כ

נו"ן

אבן עזרא

בראשית

נח

ט

כא

ה"א

אבן עזרא

בראשית

נח

ט

כו

ה"א

אבן עזרא

בראשית

נח

יא

א

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

נח

יא

א

דל"ת

אבן עזרא

בראשית

נח

יא

ג

מ"ם

אבן עזרא

בראשית

נח

יא

ו

ה"א

אבן עזרא

בראשית

נח

יא

ו

חי"ת

רש"י

בראשית

נח

יא

ז

ה"א

שפתי חכמים

בראשית

נח

יא

ז

ה"א

רש"י

בראשית

נח

יא

ז

נו"ן

אבן עזרא

בראשית

נח

יא

ז

נו"ן

שפתי חכמים

בראשית

נח

יא

ז

נו"ן

שפתי חכמים

בראשית

נח

יא

ז

פ"א

רש"י

בראשית

נח

יא

לב

נו"ן

אבן עזרא

בראשית

לך לך

טו

ב

יו"ד

אבן עזרא

בראשית

לך לך

טו

יא

נו"ן

אבן עזרא

בראשית

לך לך

טו

יא

שי"ן

רש"י

בראשית

לך לך

טו

יז

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

לך לך

טז

ב

ה"א

שפתי חכמים

בראשית

לך לך

טז

ה

יו"ד

שפתי חכמים

בראשית

לך לך

טז

ה

כ"ף

שפתי חכמים

בראשית

לך לך

טז

ה

נו"ן

שפתי חכמים

בראשית

לך לך

טז

ח

מ"ם

אבן עזרא

בראשית

לך לך

טז

ח

רי"ש

אבן עזרא

בראשית

לך לך

טז

יא

אל"ף

שפתי חכמים

בראשית

לך לך

טז

יא

דל"ת

שפתי חכמים

בראשית

לך לך

טז

יא

למ"ד

שפתי חכמים

בראשית

לך לך

טז

יא

תי"ו

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יב

ז

יו"ד

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יב

ז

נו"ן

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יב

ז

רי"ש

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יב

ח

יו"ד

שפתי חכמים

בראשית

לך לך

יב

ח

מ"ם

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יב

ח

נו"ן

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יב

ח

פ"א

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יב

טו

למ"ד

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יב

יג

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יב

יג

נו"ן

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יב

יג

תי"ו

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יג

ה

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יג

ט

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יג

י

כ"ף

כלי יקר

בראשית

לך לך

יג

יז

יו"ד

שפתי חכמים

בראשית

לך לך

יד

ג

ה"א

רש"י

בראשית

לך לך

יד

י

ה"א

רש"י

בראשית

לך לך

יד

י

למ"ד

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יד

כ

מ"ם

רמב"ן

בראשית

לך לך

יז

א

אל"ף

רמב"ן

בראשית

לך לך

יז

א

דל"ת

רמב"ן

בראשית

לך לך

יז

א

יו"ד

רש"י

בראשית

לך לך

יז

ה

יו"ד

שפתי חכמים

בראשית

לך לך

יז

ה

יו"ד

רש"י

בראשית

לך לך

יז

ה

רי"ש

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יז

ה

רי"ש

כלי יקר

בראשית

לך לך

יז

טו

ה"א

כלי יקר

בראשית

לך לך

יז

טו

יו"ד

שפתי חכמים

בראשית

לך לך

יז

יא

יו"ד

רש"י

בראשית

לך לך

יז

יא

נו"ן

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יז

יא

נו"ן

שפתי חכמים

בראשית

לך לך

יז

יא

פ"א

רמב"ן

בראשית

לך לך

יז

יח

אל"ף

כלי יקר

בראשית

לך לך

יז

יט

ה"א

שפתי חכמים

בראשית

לך לך

יז

יט

יו"ד

כלי יקר

בראשית

וירא

יח

א

כ"ף

כלי יקר

בראשית

וירא

יח

א

למ"ד

רמב"ן

בראשית

וירא

יח

ג

אל"ף

רמב"ן

בראשית

וירא

יח

ג

דל"ת

בעל הטורים

בראשית

וירא

יח

ז

קו"ף

שפתי חכמים

בראשית

וירא

יח

ט

למ"ד

שפתי חכמים

בראשית

וירא

יח

י

למ"ד

אבן עזרא

בראשית

וירא

יח

יג

מ"ם

אבן עזרא

בראשית

וירא

יח

יג

נו"ן

אבן עזרא

בראשית

וירא

יח

יד

מ"ם

רש"י

בראשית

וירא

יח

כ

בי"ת

רש"י

בראשית

וירא

יח

כ

רי"ש

אבן עזרא

בראשית

וירא

יח

כא

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

וירא

יח

כא

ה"א

רמב"ן

בראשית

וירא

יח

כג

אל"ף

רמב"ן

בראשית

וירא

יח

כג

דל"ת

רמב"ן

בראשית

וירא

יח

כג

ה"א

רמב"ן

בראשית

וירא

יח

כג

יו"ד

רש"י

בראשית

וירא

יח

כה

ה"א

שפתי חכמים

בראשית

וירא

יח

כה

ה"א

אבן עזרא

בראשית

וירא

יח

כז

כ"ף

בעל הטורים

בראשית

וירא

יח

כז

שי"ן

כלי יקר

בראשית

וירא

יח

כח

מ"ם

אבן עזרא

בראשית

וירא

יט

ב

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

וירא

יט

ב

מ"ם

אבן עזרא

בראשית

וירא

יט

ו

תי"ו

אבן עזרא

בראשית

וירא

יט

טז

פ"א

אבן עזרא

בראשית

וירא

יט

יז

מ"ם

אבן עזרא

בראשית

וירא

יט

יט

יו"ד

אבן עזרא

בראשית

וירא

יט

יט

תי"ו

בעל הטורים

בראשית

וירא

יט

כג

ה"א

בעל הטורים

בראשית

וירא

יט

לג

וא"ו

שפתי חכמים

בראשית

וירא

יט

לו

דל"ת

אבן עזרא

בראשית

וירא

כ

טז

פ"א

שפתי חכמים

בראשית

וירא

כא

ב

אל"ף

שפתי חכמים

בראשית

וירא

כא

טז

מ"ם

רש"י

בראשית

וירא

כא

כ

שי"ן

אבן עזרא

בראשית

וירא

כא

כט

ה"א

אבן עזרא

בראשית

וירא

כב

א

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

וירא

כב

א

ה"א

אבן עזרא

בראשית

וירא

כב

א

סמ"ך

אבן עזרא

בראשית

וירא

כב

א

שי"ן

שפתי חכמים

בראשית

וירא

כב

ו

ה"א

אבן עזרא

בראשית

וירא

כב

יג

חי"ת

כלי יקר

בראשית

וירא

כב

יג

חי"ת

כלי יקר

בראשית

וירא

כב

יד

יו"ד

כלי יקר

בראשית

חיי שרה

כג

ב

כ"ף

כלי יקר

בראשית

חיי שרה

כג

ב

כ"ף

בעל הטורים

בראשית

חיי שרה

כג

ב

כ"ף

אבן עזרא

בראשית

חיי שרה

כג

ו

אל"ף

שפתי חכמים

בראשית

חיי שרה

כג

ו

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

חיי שרה

כג

ו

ה"א

שפתי חכמים

בראשית

חיי שרה

כג

ו

ה"א

שפתי חכמים

בראשית

חיי שרה

כג

ט

תי"ו

כלי יקר

בראשית

חיי שרה

כג

טז

עי"ן

שפתי חכמים

בראשית

חיי שרה

כג

יח

בי"ת

רמב"ן

בראשית

חיי שרה

כד

א

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

חיי שרה

כד

א

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

חיי שרה

כד

ה

ה"א

רש"י

בראשית

חיי שרה

כד

ז

למ"ד

בעל הטורים

בראשית

חיי שרה

כד

יב

דל"ת

רש"י

בראשית

חיי שרה

כד

כא

אל"ף

שפתי חכמים

בראשית

חיי שרה

כד

כא

ה"א

שפתי חכמים

בראשית

חיי שרה

כד

כא

יו"ד

שפתי חכמים

בראשית

חיי שרה

כד

כא

למ"ד

רש"י

בראשית

חיי שרה

כד

כא

שי"ן

רש"י

בראשית

חיי שרה

כד

כא

תי"ו

אבן עזרא

בראשית

חיי שרה

כד

כא

תי"ו

כלי יקר

בראשית

חיי שרה

כד

כב

ו"ו

כלי יקר

בראשית

חיי שרה

כד

כב

מ"ם

כלי יקר

בראשית

חיי שרה

כד

כב

נו"ן

רש"י

בראשית

חיי שרה

כד

כז

בי"ת

רש"י

בראשית

חיי שרה

כד

כז

ה"א

רש"י

בראשית

חיי שרה

כד

כז

למ"ד

בעל הטורים

בראשית

חיי שרה

כד

מז

יו"ד

אבן עזרא

בראשית

חיי שרה

כד

מט

תי"ו

אבן עזרא

בראשית

חיי שרה

כד

נג

נו"ן

כלי יקר

בראשית

חיי שרה

כד

ס

למ"ד

רמב"ן

בראשית

חיי שרה